Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Analiza primerov hipoteke kot zastavne pravice na nepremičninah
Damijan Šćekić, 2017

Abstract: V diplomskem delu predstavljam hipoteko kot zastavno pravico na nepremičnini, njeno uporabo v praksi, pogled potrošnikov glede na zadolževanje ter razlike med slovenskim in tujim (predvsem avstrijskim) hipotekarnim pravnim redom v praksi. Za lažje razumevanje hipotekarnih kreditov sem se v prvem delu diplomskega dela posvetil teoretičnim izhodiščem hipotekarnega prava, predvsem pravni podlagi, ki je zapisana v stvarnopravnem zakoniku (SPZ). V nadaljevanju predstavljam samo hipoteko, njen nastanek in glavna hipotekarna načela ter splošne in posebne vrste hipotek. V najbolj pogosti uporabi je pogodbena hipoteka, ki nastane na podlagi veljavnega pravnega posla in se uporabi kot zavarovanje določenega upniško-dolžniškega razmerja. Na koncu je opisano še prenehanje hipoteke, ki se lahko konča s poplačilom terjatve in izbrisom hipoteke iz zemljiške knjige ali pa z izvršilnim postopkom in prisilno prodajo nepremičnine z namenom poplačila neplačanega dolga hipotekarnemu upniku. V drugem delu diplomskega dela je podana primerjalna analiza hipotekarnih pogojev, ki jih nudijo izbrane slovenske in tuje banke. Primerjava je namenjena informativnemu pregledu stanovanjskih kreditov, ki so zavarovani s hipoteko, med ponudniki slovenskih, avstrijskih in hrvaških bank, prikaže pa nam objektivno sliko obrestnih mer, skozi katero spoznamo, da imamo ravno v Sloveniji trenutno najugodnejše pogoje za najem hipotekarnega kredita, sledijo nam ponudbe avstrijskih bank, občutno višje obrestne mere pa lahko pričakujemo na Hrvaškem. Na koncu sledita še praktični pregled in nasvet novim kreditojemalcem, ki jim trenutna poplava različnih bančnih in kreditnih ponudnikov lahko zamegli razum, ki ga je treba uporabiti pri določanju med različnimi oblikami kreditov in njihovih zavarovanj.
Found in: osebi
Keywords: Hipoteka, kredit, zastavna pravica, analiza kreditov, zavarovanje kreditov.
Published: 10.08.2017; Views: 2599; Downloads: 145
.pdf Fulltext (1,19 MB)

2.
Produktna odgovornost v Evropski uniji
Damijan Dolinar, 2016

Abstract: Predmet raziskave je produktna odgovornost (PO) v EU. Preučen je s pravnega, ekonomskega, kulturno-zgodovinskega, družbeno-sociološkega in politično-upravnega vidika. Rezultat je več-disciplinarna jedrnata predstavitev objektivne PO, ki jo uvaja zakonodaja EU, in do neke mere tudi civilno-pravne odgovornosti za proizvode z napako, ki se še vedno uporablja v državah članicah (DČ). Evropski model PO vsaj okvirno umesti v svetovni kontekst. Nakaže razmejitve in medsebojne vplive s področji varstva potrošnikov ter kakovosti in splošne varnosti proizvodov. Na kratko analizira in interpretira dostopne podatke o gospodarskih učinkih pravnega urejanja PO. Opravi okviren pregled (vrst) predpisov, ki na ravni EU in v DČ urejajo to področje. Posebej se poglobi v problematiko poenotenja sistema objektivne PO po vsej EU in procesa prenosa predpisov EU v pravne rede DČ. V tem procesu zazna kar nekaj težav, zato v sklepnem delu poda predlog, kako bi hitreje in lažje dosegli želeno končno stanje. Osrednji del naloge je podan v treh vsebinskih poglavjih, in sicer: POJEM PRODUKTNE ODGOVORNOSTI V STROKOVNI LITERATURI, PRESEK SKOZI ZGODOVINO PRAVNEGA UREJANJA PRODUKTNE ODGOVORNOSTI V SVETU in PRAVNA UREDITEV PRODUKTNE ODGOVORNOSTI V EVROPSKI UNIJI. Slednje obravnava tudi problematiko procesa harmonizacije prava PO na ravni EU, vključno z nekaterimi dogodki, ki ta proces zaznamujejo zadnje čase.
Found in: osebi
Keywords: produktivna odgovornost, objektivna odgovornost, varstvo potrošnikov, Evropska unija, magistrske naloge
Published: 17.08.2017; Views: 3451; Downloads: 160
.pdf Fulltext (1,72 MB)

3.
Omejitve človekovih pravic v policijskem postopku ugotavljanja identitete
Damijan Kolarič

Abstract: V magistrskem delu sem predstavil omejitve človekovih pravic in spoštovanje le teh v policijskih postopkih. Natančneje sem jih predstavil v policijskem postopku ugotavljanja identitete, ki predstavlja prvi stik s policistom. V uvodu magistrskega dela sem predstavil človekove pravice v policijskih postopkih. Tu sem predstavil etiko v policiji, Kodeks slovenske policije in Evropski kodeks policije ter varstvo človekovih pravic v policijskih postopkih. Osrednji del magistrskega dela sem namenil ugotavljanju identitete in identifikacijskem postopku. Predstavil sam postopek ugotavljanja identitete po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije in omejitve človekovih pravic v tem postopku. Prav tako sem predstavil analizo Odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-152/03-13, o oceni ustavnosti prvega odstavka 35. člena Zakona o policije, ki je policistom dajal podlago za ugotavljanja identitete, analizo Odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-312/11-21, o oceni ustavnosti prve alineje prvega odstavka 63. člena in 64. člena Zakona o policiji, analizo Odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-271/08-19, o oceni ustavnosti tretjega in četrtega člena 56. člena Zakona o policiji in analizo Odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-272/98-26 o oceni ustavnosti prvega in drugega odstavka 49. člena Zakona o policiji. V zaključnem delu magistrskega dela sem na podlagi tuje literature in zakonodaje predstavil analize ugotavljanja identitete v Nemčiji, v Franciji, v Avstriji, v Belgiji, v Veliki Britaniji, v Združenih državah Amerike in na Hrvaškem ter verifikacijo hipotez, ki sem jih postavil v uvodu magistrskega dela.
Found in: osebi
Keywords: človekove pravice in temeljne svoboščine, varuh človekovih pravic, policijska pooblastila, ugotavljanje identitete, policijski postopek
Published: 24.08.2017; Views: 2970; Downloads: 160
.pdf Fulltext (1,32 MB)

4.
5.
6.
Varnost v prometu
Damijan Škafar, 2018

Found in: osebi
Keywords: prometna varnost, varnostna kultura, zaščitni sistemi, pasivna varnost, varnostni pas, diplomsko delo
Published: 28.05.2018; Views: 2516; Downloads: 122
.pdf Fulltext (1,83 MB)

7.
8.
Žrtve trgovine z ljudmi in uresničevanje njihovih pravic v Republiki Sloveniji
Damijan Roškarič, 2018

Abstract: Trgovanje z ljudmi pomeni eno najhujših kršitev človekovih pravic. Gre za pojav, ki se zaradi potreb človeštva, pohlepa, ekonomske globalizacije ter povpraševanja po ceneni delovni sili na eni strani ter pomanjkanja priložnosti za dostojno, varno in svobodno življenje, slabih socialnih in gospodarskih razmer ter neperspektivnosti ekonomij in korupcije na drugi strani močno razvija in širi. Po mojem mnenju so eni izmed osnovnih razlogov za razmah in širjenje tega pojava vse večji prepad med bogatimi in revnimi državami, globalizacija, vojne ter vedno večje povpraševanje po ceneni delovni sili in proizvodih. V današnjem času smo priča velikim migracijskim tokovom, ki potekajo iz Afrike, Bližnjega vzhoda, držav Jugovzhodne Evrope, nekdanjih Ruskih republik, Južne Amerike in Azije. Ljudje zaradi sanj o boljši in lepši prihodnosti bežijo v obljubljene države Evropske unije, pri čemer za dosego svojega cilja ne izbirajo sredstev. V povezavi z njihovim potovanjem se mi zastavlja mnogo vprašanj, kot so: kaj se zgodi z migranti, ko prispejo v ciljno državo; ali imajo kakršno koli možnost, da bi se lahko v ciljni državi uspešno integrirali v družbo; ali lahko zaradi svoje ranljivosti podležejo pastem trgovanja z ljudmi in postanejo žrtve trgovanja z ljudmi; ali so jih državni organi in nevladne organizacije v ciljnih državah sposobni prepoznati oziroma identificirati kot žrtve trgovanja z ljudmi ter ali so države v nadaljevanju prepoznanim žrtvam trgovine z ljudmi sposobne zagotoviti in nuditi ustrezno pomoč?
Found in: osebi
Published: 19.09.2018; Views: 2291; Downloads: 259
.pdf Fulltext (1,52 MB)

9.
Prispevek slovenske vojske v mednarodni operaciji in misiji na Kosovu
Damijan Muhič, 2019

Found in: osebi
Published: 22.05.2019; Views: 1441; Downloads: 170
.pdf Fulltext (2,07 MB)

10.
Razvoj prototipa naključne elektronske tarče
Damijan Jančar, 2020

Abstract: Za športne strelce je zanimivo dinamično streljanje. Na treningih in tekmah opažamo, da je dinamike sicer veliko, vendar je vedno predvidljiva. Ko se nastavi proga ali scenarij streljanja, se vedno določi zaporedje tarč, ki je vnaprej znano. V realni situaciji točno zaporedje nikoli ni znano. Zato smo želeli razviti sistem, ki bo naključno izbiral zaporedje tarč. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili športno streljanje in discipline. Nato smo opisali strojno in programsko opremo, ki smo jo uporabili pri razvoju sistema. V praktičnem delu smo predstavili razvoj in izdelavo strojne opreme, elektronskega vezja in programske opreme, ki opisuje namestitev sistema in razvojnega okolja na Raspberry Pi ter razvoj aplikacije in uporabniškega vmesnika. S primerjanjem časov prve uporabe naključne elektronske tarče in časov, doseženih po tritedenski uporabi sistema, smo dokazali izboljšanje odzivnosti strelcev.
Found in: osebi
Keywords: športno streljanje, Raspberry Pi, Arduino, IoT, elektronska tarča, naključno izbiranje
Published: 07.09.2020; Views: 1125; Downloads: 55
.pdf Fulltext (4,03 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top