Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


121 - 129 / 129
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
121.
Vpliv družbenih omrežij na življenje zaposlenih
Maja Bregar, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, internet, družbena omrežja, zaposleni, delovno mesto, diplomske naloge
Published: 20.01.2022; Views: 249; Downloads: 40
.pdf Fulltext (1,06 MB)

122.
Uspešna komunikacija v podjetju X
Anton Avbar, 2022

Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, interna komunikacija, konflikti, medosebni odnosi, reševanje konfliktov, vodenje, poslovno komuniciranje
Published: 15.03.2022; Views: 174; Downloads: 19
.pdf Fulltext (820,67 KB)

123.
Analiza prihodnosti rednih letnih razgovorov in njihove alternative
Ramona Toplak Veselko, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: redni letni razgovori, komunikacija, učinkovitost, prihodnost, alternativa
Published: 30.03.2022; Views: 130; Downloads: 8
.pdf Fulltext (1,67 MB)

124.
Sodelovanje v šolah ob uporabi moderne IKT
Marija Kolenc, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: sodelovanje, vodenje, kakovost, komunikacija, šole, IKT
Published: 30.03.2022; Views: 123; Downloads: 13
.pdf Fulltext (2,02 MB)

125.
Odnosi v družini in reševanje konfliktov v njej
Petra Dežman, 2021

Abstract: Diplomska naloga se nanaša na odnose v družini, na konflikte in na njihovo reševanje v njej. V prvem delu se posvečamo družini na splošno, na njeno opredelitev, različne definicije, na njihov sistem, na to kakšna je hierarhija v družini, kako družina deluje, nadaljujemo pa z odnosi. Prvih odnosov se naučimo v družini. To je prvi odnos, s katerim se v življenju srečamo. Od družinskih odnosov je odvisno, kakšne odnose bomo gradili naprej v življenju. Še bolj pa je pomembno to, kako se bomo soočali v različnih situacijah, predvsem v medsebojnih odnosih. Dotaknili se bomo tudi partnerskega odnosa, ki je steber vsake družine. Intimni odnosi so del naše narave in del našega življenja. Ljudje te odnose potrebujemo, saj se iz njih učimo, ob enem pa nas oblikujejo v osebe, kakršne postanemo. Kadar so partnerski odnosi oz. med staršema skrhani, nezdravi, hladni, otrok to občuti, predvsem pa vpliva na njegov nadaljnji razvoj in obratno. V teoretičnem delu se posvetimo tudi komunikaciji v odnosih, konfliktom in na njihovo reševanje. Komunikacija je ključni del vsakega odnosa in našega vsakdana. Kako komuniciramo, kako se odzivamo na konflikte in kako jih rešujemo, kaže na to kakšne odnose imamo v družini oz. v partnerskem odnosu. Spoznali bomo vzroke za konflikt in načine reševanja. V empiričnem delu smo s spletnim vprašalnikom raziskovali kakšni so odnosi v partnerstvu, družini, med otroki ter kako posameznik deluje, ko pride do konfliktov, kakšno je njihovo odzivanje na konflikt in kakšne načine izberejo za reševanje le teh. izpolnjenih je bilo 103 vprašalnikov, podatke pa smo analizirali s pomočjo SPSS statističnega programa.
Found in: ključnih besedah
Keywords: družina, partnerski odnosi, odnosi z otroki, komunikacija, reševanje konfliktov, diplomske naloge
Published: 05.05.2022; Views: 61; Downloads: 3
.pdf Fulltext (959,09 KB)

126.
Komunikacija med vzgojitelji in starši v Sloveniji, v času covida-19
Mojca Mlinar, 2021

Abstract: Diplomska naloga Komunikacija med vzgojitelji in starši v Sloveniji, v času covida-19 je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo opisali pomen vrtca in vzgojiteljev. Nalogo smo nadaljevali z razlago besede komunikacija ter opisali načine komunikacije v vrtcu med vzgojitelji in med vzgojitelji in starši pred in tudi po epidemiji covida-19. Razložili smo tudi, kateri ukrepi so bili predvideni, udejanjeni in vplivni proti epidemiji covida-19. V empiričnem delu naloge smo predstavili rezultate, ki smo jih pridobili z intervjuvanjem vzgojiteljev. S pomočjo intervjuja smo želeli izvedeti, na kakšen način so vzgojitelji komunicirali s starši med tako imenovanim »lockdownom« v spomladanskem obdobju 2020, in raziskati, kako komunicirajo vzgojitelji med epidemijo, ko so vrtci normalno odprti, ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ in navodil vodstva vrtca. V raziskavi smo ugotovili, da so vzgojitelji med covidom-19 imeli težave pri komunikaciji s starši ob hkratnem upoštevanju vseh navodil vodstva vrtca ter navodil NIJZ. Rezultati raziskave so pokazali, da med spomladanskim zaprtjem vrtcev v letu 2020 vzgojitelji niso dovolj komunicirali s starši, saj so se znašli v nepoznanih situacijah. V letu 2021 so zato uporabili različne izvirne metode komuniciranja s starši, s tem pa izkazali tudi boljšo skrb za posameznega otroka v varstvu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vzgojitelj, vrtec, starši, komunikacija, covid-19, diplomske naloge
Published: 05.05.2022; Views: 88; Downloads: 6
.pdf Fulltext (707,09 KB)

127.
128.
Organiziranje delovnih timov kot druga managerska funkcija
Adelisa Rizvić, 2021

Abstract: Če primerjamo manjše in večje organizacije vidimo, da večina njihovih poslov temelji na timskem delu. Ker se je poslovna konkurenca začela pojavljati povsod okoli nas, za laţji poslovni uspeh delavci dopolnjujejo svoje ideje, sposobnosti, spretnosti in medsebojno znanje in na takšen način si pomagajo pri ustvarjanju ciljev. Timsko delo temelji na članih ekipe, ki so med seboj povezani in si vsi prizadevajo doseči isti oz. skupni cilj. Seveda ima, tako kot pri vsaki organizaciji vse to svoje prednosti in slabosti. Na začetku diplomske naloge smo opredelili osnovne pojme organizacije, timskega dela, motivacije, delovne kulture in klime in podobne pojme za laţjo predstavo. V empiričnem delu smo na podlagi kvalitativnega raziskovalnega intervjuja, ki smo ga izvedli v organizaciji Radio televizija Slovenija, na podlagi vnaprej pripravljenih vprašanj, ki so bila enako zastavljena vsem intervjuvancem, raziskali njihovo mnenje o timskem delu, načinu dela v organizaciji, komunikaciji med seboj, motivaciji na delovnem mestu in podobno. Ugotovili in raziskali smo, da timsko delo dobro vpliva na zaposlene, saj tako spoznajo osebe, ki jih brez načina skupnega dela ne bi spoznali, si zaupajo, sodelujejo, pomagajo in delo opravijo hitreje in laţje kot samostojno. Zaposlenim motivacijo za timsko delo predstavlja dejstvo, da bodo dosegli odličen rezultat in da bo delo dobro opravljeno ter pohvaljeno s strani nadrejenih, prav tako pa je bistvena motivacija, da bo delo tudi vidno in dobronamerno. Ugotovili smo, da zaposlenim timsko delo predstavlja pozitivno naravnanost, saj so našteli več prednosti kot pa slabosti. Slabost timskega dela je slaba komunikacija, ki se po besedah udeleţencev v raziskavi zna bolje razviti, ko se sodelavci med seboj dobro spoznajo in določijo jasna ter natančna navodila za vse.
Found in: ključnih besedah
Keywords: organizacija, timsko delo, motivacija, delovna komunikacija, organizacijska klima, organizacijska struktura, diplomske naloge
Published: 17.05.2022; Views: 56; Downloads: 6
.pdf Fulltext (1,16 MB)

129.
Izkušnje fizioterapevtov pri delu na covid oddelku
Katarina Kolenc Klen, 2022

Abstract: Z mesecem marcem 2020 je bila razglašena globalna pandemija SARS-CoV-2, ki je zaznamovala svet. Predvsem je vplivala na duševno in fizično zdravje zdravstvenih delavcev, ki so se v prvih vrstah spopadali z novim in neznanim virusom. Namen diplomske naloge je predstaviti izkušnje fizioterapevtov, ki so v času epidemije opravljali svoje delo na covidnih oddelkih. Raziskava je pokazala, da fizioterapevti niso pogosto doživljali občutkov strahu, anksioznosti in ogroženosti, prav tako ne ženske pogosteje kot moški. Razliko med spoloma smo zaznali samo pri doživljanju strahu, vendar so tega doživljali občasno in ne pogosto. Najpogosteje so doživljali stres zaradi dolgotrajnega nošenja začitne opreme, števila pacientov, velikega števila umrlih in pomanjkanja kadra. S komunikacijo v zdravstvenem timu so bili fizioterapevti v povprečju zadovoljni. Nezadovoljstvo so pokazali samo pri komunikaciji z diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami. Zaključimo lahko, da so pridobljeni rezultati dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje tega področja. Predlagamo, da se izvedejo dodatne raziskave, ki bodo zajele večji vzorec fizioterapevtov.
Found in: ključnih besedah
Keywords: COVID – 19, SARS-CoV-2, fizioterapija, doživljanje, strah, anksioznost, komunikacija, stres, zdravstveni tim
Published: 21.06.2022; Views: 23; Downloads: 6
.pdf Fulltext (311,18 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top