Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 5 / 5
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Prenova prodajnega procesa s pomočjo poslovnega informacijskega sistema SAP/R3 v hčerinskih podjetjih na tujih trgih
Benjamin Česnik, 2010

Abstract: Magistrsko delo predstavlja smernice, ki jih je smiselno upoštevati pri vpeljavi SAP-a v podjetjih v tujini. Pojem prenova poslovnih procesov je v tuji in domači literaturi velikokrat uporabljen in opisan v praksi pa malokrat izveden. Kako smo se lotili prenove v praksi, smo prikazali na našem primeru. Izvesti hitro spremembo pomeni, da smo sposobni odgovoriti na hitro spremembo na trgu s kratkimi proizvodnimi časi, ne da bi izgubili nadzor nad stroški in kakovostjo, ter moţnostjo upravljanja zaposlenih in procesov učinkovito ter uspešno. Da bi to omogočili, smo ţeleli poenostaviti, racionalizirati in standardizirati naš ERP sistem. In sicer na podlagi skladnega in strateškega pristopa, katerega cilj je bil izdelati tehnologijo, ki temelji na platformi programske opreme SAP s podporo ravni infrastrukture, ki bi zniţala stroške, izboljšala storitve ter upravljanje poslovnih tveganj. V praktičnem delu smo predstavili uvedbo SAP-a v tujini, poudarek smo dali na uvedbo procesa dobave od tretjih, ter opisali, kako smo izvedli prehod. Z našim konceptom bomo omogočili reševanje novih poslovnih problemov v naših podjetjih v tujini na način, da bomo povečali njihovo konkurenčnost, sposobnost in moţnost razvoja ter preţivetja v konkurenčnem svetu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: prodajni proces, ASAP, dobave od tretjih, informacijski sistemi, prenova poslovnih procesov
Published: 08.08.2018; Views: 2077; Downloads: 0

2.
Komunikacija v prodaji
Alenka Žerjav, 2013

Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, prodajni proces, prodajno osebje, kupci, prodaja
Published: 20.01.2021; Views: 592; Downloads: 43
.pdf Fulltext (723,15 KB)

3.
Uspešno komuniciranje v maloprodaji s pomočjo orodja SDI
Katja Pintar, 2016

Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, prodajni proces, medsebojni odnosi, motivacija, konflikti, orodje SDI
Published: 25.05.2021; Views: 459; Downloads: 28
.pdf Fulltext (966,32 KB)

4.
Izboljšanje procesa prodaje s povečano osredotočenostjo na odjemalce
Mateja Kambič, 2013

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): podjetje, ki nastopa na trgu, stremi k izboljšanju kakovosti izdelkov in storitev. Zadovoljevati mora pričakovanja in želje odjemalcev, zato je zelo pomemben prodajni proces, ki zaključuje ostale procese v podjetju. Vsaka organizacija mora imeti prodajni proces organiziran na najvišji možni ravni, zato sem se osredotočila na kakovost in organizacijsko urejenost prodaje v našem podjetju ter iskanju priložnosti za izboljšave. Namen: v podjetju imamo in izvajamo prodajni proces, vendar bi lahko določene aktivnosti izboljšali. Zato sem skozi analizo in popis prodajnega procesa skušala odgovoriti navprašanje, ali nam trenutno izvajanje prodajnega procesa omogoča osredotočenost na odjemalce na najvišji možni ravni. Metoda: organizacija ima več možnosti, s katerimi lahko meri zadovoljstvo odjemalcev. Uporabila sem anketo, s katero sem ugotovila raven zadovoljstva odjemalcev. Naredila sem tudi popis prodajnega procesa in vseh aktivnosti, ki se dogajajo v procesu. Dopolnila sem ga z vsemi potrebnimi obrazci, ki so osnova za izboljšanje prodajnega procesa. Rezultati: splošno mnenje, ki smo ga imeli pred izvedbo ankete, se je nekoliko razlikovalo od dejanskega stanja. Rezultati so nas opozorili na glavne probleme v podjetju, ki jim bomo posvetili več pozornosti in pa na prednosti, ki jih smatramo kot konkurenčno prednost. Prišli pa smo tudi do spoznanja, da bi sam koncept prodaje in odjemalcev morali vključiti v strategijo podjetja. Organizacija: zelo pomembno je, da se v podjetju osredotočimo na odjemalce in s potrebnim merjenjem ugotovimo, kje na trgu smo in kakšne so možnosti za izboljšavo. Opredeliti in popisati moramo odgovornosti in aktivnosti v procesu prodaje, v katerem se izvajajo prodajni postopki v skladu z zahtevami odjemalcev. S tem organizacija zazna, kje so pomanjkljivosti in kje prednosti,na katere se mora osredotočiti.Družba:pomembno za organizacijo je, da ima vzpostavljen proces prodaje, ki temelji na standardih, ISO 9001 in EFQM, ki nam omogočajo, da vzpostavimo konkreten odnos z odjemalci. Kajti dolgoročno bo uspešno tisto podjetje, ki bo gradilo svojo strategijo in poslanstvo na izboljšanju kakovosti procesov in izdelkov. Originalnost: zastavljen cilj je v čim krajšem času dvigniti raven prodajnega procesa. S popisom prodajnega procesa in izvedbo ankete sem skušala poiskati še boljšo rešitev za izvajanje in izboljšanje aktivnosti v prodaji. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: prodaja in kakovost sta omejena s finančnimi kakor tudi s kadrovskimi možnostmi posameznega podjetja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: organizacija, kakovost, odličnost, procesi, prodajni proces, odjemalci
Published: 20.08.2021; Views: 336; Downloads: 17
.pdf Fulltext (1,27 MB)

5.
Search done in 0 sec.
Back to top