Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 10 / 17
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Slovenija med Rusko federacijo in Združenimi državami Amerike : magistrsko delo
Klemen Benček, 2023, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava diplomatske odnose med Slovenijo, Rusijo in Združenimi državami Amerike. Osredotoča se na razumevanje pomembnosti in dinamike diplomatskih odnosov ter vplivov političnih odločitev omenjenih držav na diplomatske odnose in sodelovanje med njimi. V začetku so predstavljene definicije pojmov, s katerimi se srečujemo v delu. Poudarjena je vloga formalnih diplomatskih kanalov pri spodbujanju in varovanju interesov matičnih držav ter spodbujanju sodelovanja in razumevanja med narodi. V pregledu dosedanjih raziskav je ugotovljeno, da večina literature obravnava ekonomsko in gospodarsko diplomacijo. Raziskave, ki bi sočasno obravnavale vse tri države, niso bile najdene. V nadaljevanju so predstavljene pomembne mednarodne organizacije, ki delujejo kot nevtralna platforma za medsebojno sodelovanje. V njih imajo Rusija in Združene države Amerike pomembno vlogo, vendar tudi vloga Slovenije ni zanemarljiva, saj je imela že več priložnosti za sodelovanje in celo predsedovanje. Sledi kratka predstavitev zgodovine vseh treh držav, saj je njeno poznavanje pomembno za boljše razumevanje medsebojnih odnosov. Nadalje so predstavljeni konflikti in vojne, v katere so bile obravnavane države posredno in neposredno vpletene v zadnjih tridesetih letih, pri čemer so Rusija in Združene države Amerike pogosto na nasprotnih straneh, medtem ko Slovenija običajno sledi stališčem večine, kamor se največkrat prištevajo Združene države Amerike. Kljub svoji mladosti ima Slovenija pomembno vlogo v mednarodnih organizacijah. V delu so izpostavljene tudi pomanjkljivosti slovenske diplomacije, kot so pomanjkljiva državotvorna zavest, neodločnost in pomanjkanje samozavesti. Odgovori na raziskovalna vprašanja pokažejo, da so diplomatski odnosi med Slovenijo in Združenimi državami Amerike pozitivni, vendar prevladuje vpliv Združenih držav Amerike. Odnosov med Slovenijo in Rusijo skorajda ni. Diplomatski odnosi med obravnavanimi državami so kompleksna in dinamična tema, ki zahteva nadaljnje raziskave. Pomembno je, da se države zavedajo svojih interesov in iščejo načine za konstruktiven dialog ter sodelovanje v mednarodnih organizacijah za doseganje skupnih ciljev.
Ključne besede: diplomacija, mednarodne organizacije, Republika Slovenija, Ruska federacija, Združene države Amerike
Objavljeno v ReVIS: 18.01.2024; Ogledov: 386; Prenosov: 23
.pdf Celotno besedilo (551,72 KB)

2.
Slovenija ter mednarodne organizacije pri zagotavljanju varnosti v globalnem svetu : magistrsko delo
Damjan Slivečka, 2023, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava mednarodne varnostne organizacije ter njihov vpliv na zagotavljanje varnosti v mednarodnem okolju. Republika Slovenija kot članica teh organizacij prispeva k miru in stabilnosti v svetu. V magistrskem delu ugotavljamo, ali je obstoječe članstvo v trenutno najpomembnejših mednarodnih organizacijah prava pot za odvračanje groženj ter virov ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije. V magistrskem delu smo skozi pregled virov ogrožanja nacionalne varnosti opredelili najnevarnejše grožnje ter opredelili, kako se je Republika Slovenija sposobna odzvati na sodobne vire ogrožanja nacionalne varnosti. Skozi analizo nekaterih dosedanjih kriz smo preverili samo delovanje nacionalnovarnostnega sistema ter zaključili s predlogom izboljšave samega sistema. V globalnem svetu, kjer se prepletajo interesi suverenih držav ter ostalih akterjev, so pomembni odnosi med njimi samimi. Zato smo s pomočjo več avtorjev opredelili same mednarodne odnose ter ugotovili, na kakšen način ti akterji med sabo nastopajo. Ugotovitve kažejo, da se oblikuje multipolarni sistem, v katerem bosta v prihodnosti igrali ključno vlogo ZDA in Kitajska, kateri pa bosta tekmovali in si iskali partnerstva in zavezništva pri ostalih regionalnih igralcih. Zaradi teh odnosov prihaja do ogrožanja mednarodne varnosti, katere najpomembnejše potencialne vire ogrožanja smo na koncu tudi opredelili. V zaključku tako podamo odgovore na raziskovalna vprašanja glede učinkovitejše odprave virov ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije.
Ključne besede: mednarodni odnosi, geopolitika, mednarodne varnostne organizacije, nacionalna varnost, viri ogrožanja nacionalne varnosti, nacionalno varnostni sistem
Objavljeno v ReVIS: 01.06.2023; Ogledov: 700; Prenosov: 57
.pdf Celotno besedilo (1,15 MB)

3.
Varstvo osebnih podatkov : primerjava ureditve v EU in Avstraliji
Eva Pegan, 2022, magistrsko delo

Opis: Informacijska tehnologija se, v zasledovanju vedno večjih človekovih potreb, izjemno hitro razvija, kar na pravnem področju prinaša dodatne izzive in težnje k reguliranju posegov v posameznikove pravice. Sprejem Splošne uredbe o varstvu podatkov oziroma GDPR je močno poostril varovanje posameznikovih osebnih podatkov in zaradi neposredne veljavnosti v vseh državah članicah Evropske unije naredil korak k uresničevanju zastavljene strategije za vzpostavitev enotnega digitalnega trga Evropske unije, katerega namen zagotoviti prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, podjetjem in posameznikom pa omogočati lažje opravljanje spletne dejavnosti pod pogoji poštene konkurence in ob visoki ravni varstva potrošnikov in osebnih podatkov, kar bi globalno povečalo konkurenčnost evropskih podjetij v digitalnem gospodarstvu. Osnova navedenega je omogočanje dostopnosti podatkov, katerih varstvo mora biti ustrezno zagotovljeno. Za zagotavljanje ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, ki se prenašajo izven območja Evropskega gospodarskega prostora, je treba upoštevati predpisane pogoje za prenos osebnih podatkov, ki jih določa GDPR. Evropska komisija lahko tretjo državo z izvedbenim aktom prepozna kot državo, v kateri je raven varstva osebnih podatkov ustrezno zagotovljena in primerljiva z evropsko. Ker za Avstralijo sklep o ustreznosti ni bil izdan, se prenos podatkov lahko izvede le z dodatnimi zaščitnimi ukrepi. Magistrsko delo temelji predvsem na deskriptivni, analitični in komparativni metodi, kar je omogočalo preučitev in analizo avstralskega pravnega sistema in zakonodaje, ugotovitev v bistvenem enakovredne ravni varstva osebnih podatkov v Avstraliji in nadaljnjo primerjavo in presojo skladnosti z evropskim sistemom varovanja osebnih podatkov. Pri prenosu osebnih podatkov iz Evropske unije je treba zagotoviti ustrezno raven zaščite podatkov, kar vključuje tudi upravljavčevo odgovornost predhodne preučitve pravnega sistema, zakonodaje in praks tretje države. Magistrsko delo je namenjeno vsem deležnikom, ki se bodo srečali z vprašanjem zakonitosti in dopustnosti prenosa osebnih podatkov v Avstralijo, kar je glede na konstanten razvoj mednarodne trgovine in mednarodnega sodelovanja upravičeno pričakovati, poleg tega pa lahko služi kot primer načina preučitve ustreznosti varovanja osebnih podatkov v tretji državi.
Ključne besede: varstvo osebnih podatkov, GDPR, splošna uredba o varstvu podatkov, Privacy Act 1988, prenos osebnih podatkov, tretje države ali mednarodne organizacije, Avstralija, stopnja varnosti osebnih podatkov
Objavljeno v ReVIS: 20.12.2022; Ogledov: 866; Prenosov: 59
.pdf Celotno besedilo (780,66 KB)

4.
Preprečevanje pranja denarja : odkrivanje in odpravljanje finančnih goljufij
Ana Mahkovec Gorenc, 2021, magistrsko delo

Opis: V današnjem hitro razvijajočem se in tehnološko naprednem svetu je pranje denarje postalo na videz zakonito in vse težje izsledljivo, zato ga je praktično nemogoče izkoreniniti. Mogoče pa ga je omejiti z ustreznimi ukrepi in predpisi ter ozaveščanjem ljudi, s čimer bi ne nazadnje zmanjšali njegovo razširjenost. Magistrsko delo obravnava tematiko pranja denarja, njegovo zgodovino, najpomembnejše nacionalne in mednarodne akte ter organizacije, ki si s svojim delovanjem prizadevajo omejitvi in preprečitvi to kaznivo dejanje. Analizirani in predstavljeni so bili ključni dejavniki pri nastanku in razvoju pranja denarja v posameznih državah. V delu smo se dotaknili področja virtualnih valut in odsotnosti regulacije tega področja. Opisali smo tudi najpomembnejše ter najbolj odmevne primere pranja denarja na področju virtualnih valut. Predstavili smo Priporočila Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z ugotavljanjem izvora sredstev virtualnih valut ter nekaj bolj odmevnih primerov, kjer je prišlo do pranja denarja na področju virtualnih valut. Nazadnje pa se magistrsko delo usmeri v raziskavo dveh različnih zakonskih določb in kako so le-te definirane v zakonodaji petih različnih držav in v Sloveniji, ter organov, ki so zadolženi za preprečevanje pranja denarja.In today’s rapidly evolving and technologically advanced world, money laundering has become seemingly legal and increasingly difficult to trace, making it impossible to eradicate it these days. However, it can be limited by appropriate measures and regulations, and by raising people's awareness, which would ultimately reduce its prevalence. The master's thesis deals with the topic of money laundering, its history, the most important national and international acts, and organizations whose activities seek to limit and prevent this crime. The key factors in the emergence and development of money laundering in individual countries were analysed and presented. In this paper, we touched on the area of virtual currencies and the absence of regulation in this area. We presented the Recommendations of the Office of the Republic of Slovenia for the Prevention of Money Laundering in relation to determining the origin of virtual currency assets and some more high-profile cases of money laundering in the field of virtual currencies. Finally, the master's thesis focuses on the study of two different legal provisions, and how they are defined in the legislation of five different countries and in Slovenia.
Ključne besede: pranje denarja, virtualne valute, gospodarski kriminal, mednarodne organizacije, mednarodna zakonodaja
Objavljeno v ReVIS: 30.12.2021; Ogledov: 1475; Prenosov: 269
.pdf Celotno besedilo (876,90 KB)

5.
6.
7.
Piratstvo na morju : diplomsko delo
Martina Aleksić, 2011, diplomsko delo

Ključne besede: piratstvo, zatiranje piratstva, UNCLOS, resolucije, mednarodne organizacije
Objavljeno v ReVIS: 27.05.2019; Ogledov: 2088; Prenosov: 105
.pdf Celotno besedilo (879,74 KB)

8.
9.
Mednarodno pravno varstvo okolja : diplomsko delo
Lucijan Bobek, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo govori o mednarodnem pravnem varstvu okolja oziroma kako se varuje okolje s pravnimi mehanizmi v mednarodnem pravu. Poudarek v tem delu bo na mednarodnih organizacijah in njihovi vlogi pri kreaciji mednarodnega okoljskega prava. Diplomsko delo je razdeljeno na uvod in pet poglavij. V uvodu so postavljeni cilji diplomskega dela. V prvem poglavju se dotaknem predvsem okolja, definiciji okolja, kako se uničuje, v kakšnem stanju je okolje kljub vsem okoljskim katastrofam, ki so lahko tudi posledica slabega stanja okolja. Drugo poglavje je posvečeno zgodovinskemu razvoju mednarodnega okoljskega prava, v njem tudi pojasnim, kaj sploh je disciplina mednarodnega okoljskega prava ter kronološko predstavim razvoj mednarodnih konferenc, ki je pripeljal do mednarodnega okoljskega prava, kakršnega poznamo danes. V tretjem poglavju se dotaknem načel mednarodnega okoljskega prava. Četrto poglavje je posvečeno mednarodnim organizacijam. Peto, zadnje poglavje, je namenjeno pravni ureditvi okolja znotraj prava EU.
Ključne besede: varstvo okolja, onesnaženje okolja, mednarodno pravo, mednarodne organizacije, diplomske naloge, bolonjski program
Objavljeno v ReVIS: 16.08.2018; Ogledov: 3023; Prenosov: 194
.pdf Celotno besedilo (776,09 KB)

10.
Odkrivanje in pregon korupcije : raziskava primera Albanije
Škelzen Bajrami, 2012, magistrsko delo

Ključne besede: korupcija, Albanija, zakonodaja, mednarodne organizacije, kazenski zakonik
Objavljeno v ReVIS: 30.07.2018; Ogledov: 2158; Prenosov: 151
.pdf Celotno besedilo (835,75 KB)

Iskanje izvedeno v 0.62 sek.
Na vrh