Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 7 / 7
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
3.
Vpliv sestave delovnih skupin na produktivnost zaposlenih v proizvodnem podjetju
Tadej Mernik, 2014

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: Belbinov test, delovne naloge, produktivnost, ravnanje z ljudmi pri delu
Objavljeno: 12.12.2020; Ogledov: 1230; Prenosov: 88
.pdf Celotno besedilo (816,43 KB)

4.
Analiza vpliva generacijskih razlik na vodenje zaposlenih
Anže Nučič, 2020

Opis: Vodenje je ena najpomembnejših funkcij vsake organizacije, še bolj pa pride v ospredje v težkih in hitro spreminjajočih se časih. Pomembno je, da se organizacije zavedajo, da so v njihovem okolju prisotne različne skupine generacij in da ima vsaka svoje potrebe. Ključni dejavnik, ki definira uspešnega vodjo, pa je izbira in uporaba pravilnega stila vodenja. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako razlike med generacijami vplivajo na to, kakšen stil vodenja bo uporabil vodja. V magistrskem delu smo z raziskavo različnih karakternih lastnosti in delovnih značilnostih posameznikov, rojenih v različnih obdobjih, ugotavljali, kateri so tisti dejavniki generacije, ki so najbolj pomembni, da ugotovimo, kateri stil vodenja je za njih najbolj primeren. Cilj magistrskega dela je bilo ugotoviti, katere so ključne značilnosti posameznih generacij zaposlenih ter kako se te med seboj razlikujejo in dopolnjujejo z vidika uporabe enotnega stila vodenja. V magistrskem delu smo uporabili več različnih metod za raziskovanje opredeljene problematike. Uporabili smo deskriptivno metodo, primerjalno metodo, metodo analize primarnih in sekundarnih virov, metodo sklepanja in sinteze itd. V sklopu empiričnega dela smo izvedli anketni vprašalnik, ki smo ga ustrezno analizirali s pomočjo statističnih testov. Raziskovalni del temelji na lastni raziskavi, kjer smo med drugim uporabili Herseyjev in Blanchardov test, ki je namenjen merjenju stilov vodenja, in ugotavljali karakterne lastnosti s pomočjo Mayerjeve opredelitve uspešnih vodij. Ugotavljamo, da generacijske razlike predstavljajo pomemben dejavnik za učinkovito vodenje v organizacijah. Z analizo anketnega vprašalnika in teoretične vsebinske analize ugotavljamo, da se v praksi uporabljajo neustrezni stili vodenja, ki za posamezne generacije niso primerni. V magistrskem delu zato predlagamo, kakšen stil vodenja je primeren za posamezne generacije, z namenom čim bolj učinkovitega, zadovoljenega in produktivnega dela zaposlenih v organizaciji.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: vodenje, generacijske razlike, generacije, management, izzivi vodenja, ravnanje z ljudmi, HRM
Objavljeno: 16.12.2020; Ogledov: 1559; Prenosov: 161
.pdf Celotno besedilo (2,65 MB)

5.
Usposabljanje zaposlenih
Sabina Nišić, 2013

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: usposabljanje, analiza potreb po usposabljanju, ravnanje z ljudmi pri delu
Objavljeno: 20.01.2021; Ogledov: 1141; Prenosov: 52
.pdf Celotno besedilo (665,15 KB)

6.
Vodenje in zadovoljstvo sodelavcev v občinskih upravah
Polona Kambič, 2014

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV) : Zanima nas, a li se znanj a in sposobnosti vodje odražajo na zadovoljstv u sodelavcev z delom, kar bomo i zvedeli s pomočjo postavljenih raziskovalnih tez. Namen: Namen raziskave je raziskati znanja in sposobnosti, ki jih mora imeti vodja občinske uprave treh obravnavanih občin , da bi lahko vodila sodelavce k doseganju čim večjega zadovoljstva na delovnem mestu. Zanima nas vpliv čustvene inteligence, etike, morale in vre dnot na vodenje, pregledali pa bomo tudi vodenje z vidika družbene odgovornosti in timskega pristopa k delu. Metoda: Za teoretični del naloge smo uporabili metodo kompilacije, s katero smo preučili domačo in tujo strokovno literaturo, ki smo jo z navedeno metodo citirali, povzemali in navajali. Podatke, s katerimi smo oblikovali empirični del naloge in raziskali obravnavani pojav, smo pre učili s pomočjo študije primera , ki je primerna za majhne vzorce . Za analizo podatkov je bila opravljena kvalitativna in kvantitativna obdelava z me šano metodo , in sicer , z intervjujem kot metodo kvalitativne analize , in z anketiranjem k ot metodo kvantitativne analize. Z mešano metodo smo želeli doseči isti cilj, a hkrati pridobiti bolj objektivne rezultate kvalitativne anal ize in odkriti %kaj in zakaj% in ne %koliko%, zato so uporabljeni glavni merski postopki besedni opisi. Rezultati: Rezultati povedo, da se znanja in sposobnosti vodje pomembno odražajo na zadovoljstv u sodelavcev z delom. Primanjkljaj potrebnih kompetenc vo dje je povezan z načinom vodenja, ki se je oblikoval v odvisnosti od nje nega pogleda na čustva, etiko, moralo, na vrednote, družbeno odgovornost in timski pristop dela ter v odvisnosti od pričakovanj nje nih sodelavcev. Pomembno je spoznanje, da se vodja v procesu vodenja ves čas giblje v krogu nenehnega učenja in nadgrajevanja svojih znanj in kompetenc, s katerimi dopolnjuje svoj način vodenja tako, da so sodelavci vedno bolj zadovoljni s svojim delom. Organizacija: Raziskava prispeva k razumevanju vloge v odij v občinskih upravah in opozarja na pomen pravega ravnanja v odnosu do sodelavcev . Organizacija, ki želi biti uspešna, mora posvečati veliko vlogo ravnanju s sodelavci , saj je bistvo uspešnega vodenja v tem, da vodja doseže zadovoljstvo svojih sodelavc ev, ki bodo le tako lahko dali vse od sebe in prispevali k doseganju ciljev organizacije in s tem k njeni uspešnosti. Družba: Občinska uprava je postavljena zato, da bi v kar največji meri zadovoljevala po trebe svojih občanov , k akovosten servis občanom kot uporabnikom storitev pa lahko nudijo le zadovoljni sodelavci v občinski upravi. Originalnost: V občinskih upravah obravnavanih občin še ni so bile izvedene raziskav e o vplivu znanj in sposobnosti vodij na zadovoljstvo sodelavcev z delom. Zato bo ta raziska va, ob upoštevanju ugotovitev in priporočil v posamezni občinski upravi, pripomogla k bolj pozornemu vodenju z namenom večanja zadovoljstva sodelavcev z delom v procesu stalnega učenja in izboljševanja. Ugotovitev, ali so izvedeni ukrepi obrodili sadove, p a bodo dala nova merjenja, analize in primerjave le - teh, ki jih je nujno kontinuirano izvajati. Omejitve/nadaljnje raziskovanje : V raziskavo se je vključila večina sodelavcev , vendar je bil vzorec kljub temu majhen in je v vseh treh občinskih upravah skupa j štel le 45 oseb, kar je gotovo neke vrste omejitev. Povprečne vrednosti dobljenih odgovorov na trditve so zaradi tega temu primerne , vendar pa odgovori odražajo dejansko stanje v posamezni organizaciji, ki smo jih zaradi njihove majhnosti lahko obravnava li tudi po posameznem sodelavcu in ne le po povprečnih vrednostih , kar je prednost raziskave . Omejitev te raziskave je tudi v tem, da je njena avtorica neposredno nadrejena eni izmed vodij, po drugi strani pa je omejujoč tudi sam vpliv prisotnosti raziskov alca pri izvedbi intervjujev. V bodoče bi bilo smiselno izvesti raziskavo še na večjem številu občinskih uprav, ki bi bile po številu sodelavcev primerljivih velikosti. Širitev obsega raziskovanja bi prihodnjim raziskovalcem omogočila primerjalno anali zo z adovoljstva v občinskih upravah glede na njihovo velikost.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: občinska uprava, znanje, sposobnosti, način vodenja, zadovoljstvo sodelavcev, ravnanje z ljudmi, motivacija, nenehno učenje, magistrske naloge
Objavljeno: 19.08.2021; Ogledov: 682; Prenosov: 54
.pdf Celotno besedilo (2,17 MB)

7.
Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh