Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


41 - 50 / 68
Na začetekNa prejšnjo stran1234567Na naslednjo stranNa konec
41.
Opredelitev terorizma v dokumentih OZN in EU po letu 2001
Bojan Purgaj, 2020

Opis: Terorizem je grožnja mednarodnemu miru in varnosti. Najhujši teroristični napad se je zgodil 11. 9. 2001 v ZDA, v katerem je umrlo skoraj 3.000 ljudi. Svet se je takrat pričel zavedati, da terorizem predstavlja grožnjo celotni civilizaciji in ne le posamezni državi, kot je to veljalo v polpreteklosti. Pojem terorizma je obenem dobil popolnoma drugačen pomen. Mednarodna raznolikost in različni interesi onemogočajo sprejetje enotne definicije terorizma tako v OZN kot na ravni EU. Terorizem lahko najbolj preprosto opredelimo kot uporabo ali grožnjo z uporabo nasilja proti določenim subjektom za dosego določenih političnih ciljev. Vsem dobro poznana izjava %za nekoga terorist, za drugega borec za svobodo% je ena od največjih ovir globlje opredelitve terorizma. Znotraj OZN je bil ustanovljen VS, ki ima primarno nalogo ohranjanja mednarodnega miru in varnosti. Izpostaviti velja, da je VS OZN pri zagotavljanju svetovne varnostni manj učinkovit prav zaradi načina glasovanja v njem, vendar kljub temu relativno dober, kajti preprečuje, da bi se stalne članice VS OZN, ki so svetovne velesile, spopadle med seboj. EU postavlja temelje boja proti terorizmu že v preambuli PEU. Sprejemanje dokumentov OZN in EU je najpogosteje odziv na aktualne razmere, posledice terorističnih napadov. Ugotovitve kažejo, da je ustroj organov EU bistveno bolj operativen in učinkovitejši kljub dejstvu, da EU določene pravne akte povzema ali implementira v svoj pravni red od OZN. EU kljub temu nima enotne definicije terorizma, četudi zastopa interese držav, ki so si bistveno bolj podobne v ureditvi političnega sistema, kakor tudi na gospodarskih, kulturnih, verskih in drugih področjih
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: terorizem, OZN, VS OZN, EU, učinkovitost
Objavljeno: 27.07.2021; Ogledov: 848; Prenosov: 104
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)

42.
Kognitivno-vedenjski coachnig [!] čustvene inteligence
Primož Rakovec, 2015

Opis: Kognitivno-vedenjski coaching predstavlja enega izmed načinov uporabe kognitivno-vedenjske terapije izven klinične prakse. Ker temelji na osnovnih predpostavkah kognitivno-vedenjske terapije, ocenjujemo, da gre za znanstveno utemeljen in strokoven proces učenja klienta kako izboljšati učinkovitost v vsakodnevnem življenju. V magistrski nalogi raziskujemo, ali je kognitivno-vedenjski coaching tudi učinkovit proces učenja veščin čustvene inteligence. V teoretičnem delu s pomočjo podatkov, zbranih v strokovni literaturi, najprej opišemo kognitivno-vedenjsko terapijo in coaching kot izvorno podlago kognitivno-vedenjskega coachinga. V nadaljevanju predstavimo strukturo in modele kognitivno-vedenjskega coachinga in modela čustvene inteligence. V zadnjem delu teoretičnega dela magistrske naloge opišemo uporabo tehnik kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje posameznih veščin čustvene inteligence, opisanih v Bar-Onovem modelu čustvene inteligence. Izpostavimo tudi odnos med klientom in coachem kot zelo pomembnim predpogojem uspešnosti procesa učenja in možne ovire na strani klienta, ki se lahko pojavijo v procesu učenja. V empiričnem delu naloge predstavljamo rezultate, zbrane s polstrukturiranim intervjujem. Rezultati predstavljajo odgovore šestih klientk, ki so se udeležile kognitivno-vedenjskega coachinga čustvene inteligence. Analiza predstavljenih rezultatov je podlaga za odgovore na zastavljeno raziskovalno vprašanje in podvprašanji, ki so potrdili našo domnevo, da je učinkovitost kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje veščin čustvene inteligence visoka, da je klientu v pomoč pri prepoznavi negativnih nezdravih čustev in pri razvijanju racionalnih vedenjskih vzorcev.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: kognitivno-vedenjska terapija, psihično nasilje, tehnike, učinkovitost, coaching, učenje, čustvena inteligenca
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 819; Prenosov: 79
.pdf Celotno besedilo (893,75 KB)

43.
Odzivi potrošnikov na zunanje oglaševanje na primeru uporabe oglasnih sporočil izdelanih s tehnologijo lentikularnega tiska
Andrej Kovačič, 2013

Opis: V doktorski disertaciji smo raziskali razlike v odzivih potrošnikov na oglasna sporočila v zunanjem oglaševanju tiskana z lentikularno (3D) in klasično (2D) tehniko tiska. Raziskave na področju lentikularnega oglaševanja so zelo redke, zato je bilo potrebno razviti raziskovalni model za primerjalno merjenje učinkov zunanjega oglaševanja. Doktorska disertacija tako zajema teoretični del, katerega osnova je analitični pregled obstoječe akademske literature in znanosti na področju oglaševanja. V okviru preučevanja učinkov oglaševanja disertacija poglobljeno analizira teoretične modele procesiranja oglaševalskih sporočil. Temelj teoretičnega dela predstavlja izbrani procesno hierarhični model obnašanja potrošnikov. Le-ta postavlja vlogo emocij v ospredje in omogoča, da primerjamo odzive na dva vsebinsko enaka oglasa tiskana z različnima tehnikama tiska. Natančen pregled literature nam je omogočil analizo potencialno mogočih tehnik merjenja učinkov oglaševanja, ki jih razvrščamo v skupino samoevalvacijskih metod, ekonometričnih študij in avtonomnih merjenj. V teoretičnem okviru so prikazane prednosti in slabosti posameznih tehnik, ki jasno nakazujejo izgradnjo kompleksne integrirane večstopenjske metodologije merjenja tako racionalne komponente kot tudi emotivne komponente odziva na oglasna sporočila. V okviru raziskovalnih možnosti je sestavljen raziskovalni model treh med seboj neodvisno izvedenih raziskav, ki vključuje besedno samoevalvacijsko tehniko, vizualno samoevalvacijsko tehniko in avtonomno tehniko. Podlaga za merjenje so lestvica CASC, lestvica SAM, nakupna namera in merjenje pozornosti z opazovanjem. Uporabljena je bila kvantitativna statistična analiza, ki pa je obsegala tako preproste kot zelo zapletene parametrične teste, neparametrične teste in analizo zanesljivosti ocenjevalcev. Glede na to, da analiziramo odzive potrošnikov izključno na vizualne dražljaje, je bila opravljena tudi kontrolna analiza vpliva korekcije vida, ki je pokazala, da le-ta ne vpliva na ocenjevanje niti klasično tiskanih (2D) niti lentikularno tiskanih oglasov (3D). Rezultati potrjujejo zastavljene hipoteze glede boljše učinkovitosti 3D lentikularno tiskanih oglasov v primerjavi s klasično 2D tiskanimi oglasi v zunanjem oglaševanju. Raziskave odlikujejo veliki vzorci, ki so omogočili, da dokažemo statistično značilne razlike v korist učinkovitosti lentikularne tehnike tiska tudi za večino izbranih demografskih podskupin. V analizi smo uspeli primerjati tudi posamezne segmente glede na spol in starostne skupine med seboj. Rezultati pridobljeni v raziskovalnem modelu nedvomno govorijo v prid večji učinkovitosti oglasov tiskanih z lentikularno tehniko, zato sklepno poglavje zaključujemo z etičnimi pomisleki vpeljave nove tehnologije tiska.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: lentikularni tisk, učinkovitost, komunikacija, oglaševanje, spol, starost
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 801; Prenosov: 45
.pdf Celotno besedilo (4,78 MB)

44.
Učinkovito upravljanje odnosov z javnostmi na primeru humanitarne organizacije
Ljudmila Bajc, 2015

Opis: V nalogi obravnavamo odnose z javnostmi s študijo primera nevladne humanitarne organizacije Rdeči križ Slovenije Območno združenje Novo mesto (krajše OZRK Novo mesto). Neprofitne organizacije potrebujejo funkcijo odnosov z javnostmi, saj so soodvisne z okoljem in morajo vzpostaviti mehanizme, ki jim omogočajo komuniciranje z javnostmi. V diplomski nalogi ugotavljamo, kaj naredi organizacijo učinkovito in uspešno pri odnosih z mediji in ostalimi javnostmi. Raziščemo ali pri OZRK Novo mesto dovolj dobro poznajo orodja za upravljanje odnosov, ali jih pravilno izbirajo, ali načrtujejo strategijo izvajanja odnosov ter ali preverjajo in merijo doseganje zastavljenih ciljev. Z empirično raziskavo preverimo ali so poznavanje orodij za upravljanje odnosov z javnostmi, pravilen izbor orodij, načrtovana strategija in preverjanje in merjenje ciljev bistveni dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost upravljanja. V teoretičnem delu predstavimo teoretski koncept odnosov z javnostmi, v empiričnem pa predstavimo Rdeči križ Slovenije OZRK Novo mesto in izvedemo raziskavo, s katero skušamo prikazati uspešnost njihovega izvajanja odnosov z javnostmi in predstaviti, kateri dejavniki so bistveni za učinkovito upravljanje odnosov z javnostmi. Z raziskovalnimi metodami: vprašalnikom, družboslovnim intervjujem in analizo primarnih virov pridobimo podatke za analizo novinarske konference, sporočila za medije in medijskega dogodka- dobrodelne akcije ter jih primerjamo s teoretskim konceptom. Na podlagi zbranih analiz ugotovimo, da v OZRK Novo mesto poznajo orodja odnosov z javnostmi in jih pravilno uporabljajo. Pri načrtovanjih strategije se držijo ustaljenih postopkov, vendar pa ne preverjajo in ne merijo doseganja zastavljenih ciljev, ki so nujni za učinkovito upravljanje. Zaradi tega dosegajo slabše rezultate od zastavljenih, zlasti pri organizaciji medijskega dogodka. Razlog je pomanjkanje denarja za strokoven kader in odsotnost izobraževanja na tem področju. Ugotavljamo kako izrednega pomena je sprotno merjenje programov odnosov z javnostmi za doseganje zastavljenih ciljev in učinkovito upravljanje.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: odnosi z javnostmi, učinkovitost, orodja, odnosi z mediji, diplomske naloge
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 637; Prenosov: 10
.docx Celotno besedilo (1,00 MB)

45.
46.
Celovito obvladovanje kakovosti v javnem zavodu
Nataša Cimermančič, 2013

Opis: i POVZETEK Raziskovalno vprašanje (RV): Nanaša se na način izboljševanja procesa v smislu delovanja Zavoda, ki ga ima v planu do leta 2016, kar sem s pomočjo primera tudi razložila. Celotna naloga je zasnovana tako, da pelje od teoretičnih izhodišč, opisa zavoda po delovnih področjih, njegovih bistvenih elementov za vzdrževanje kakovosti do praktičnega dela, kjer sem z opisom procesa uveljavljanja pravice do starostne pokojnine in s pomočjo mapiranja procesa prišla do možnih izboljšav. Namen: S pomočjo analize postopkov priti do konkretnih pripo ročil in posledično izboljšav procesa. V teoretičnem delu sem prikazala ključne sestavine, ki so potrebne za vodenje in obvladovanje kakovosti, v praktičnem delu pa sem z analizo postopka ugotavljala dejansko stanje in s pomočjo mapiranja postopka prišla d o konkretnih izboljšav. Metoda: Pri izdelavi naloge sem uporabila študij relevantne literature, študij dokumentacije, izvajanje procesa, časovno analizo in mapiranje procesa, v okviru katerega sem opravila razgovore z zaposlenimi. Na podlagi njihovega opis a sem naredila obrazec, v katerega se vpisala glavne elemente, ki so potrebni za izvajanje določene aktivnosti, in jih časovno omejila. Z metodo mapiranja procesa sem dokumentu sledila po aktivnostih tako, kot dejansko potuje. Rezultati: Dobljena analiza stanja nam kaže, kje so še možnosti za skrajševanje procesa. Ob fizičnem pregledu spisov sem si zastavila nov obrazec, v katerega sem vnesla glavne časovne elemente, ki so potem pokazali dejansko stanje. Šele s primerjavo analize aktivnosti in fizičnega pr egleda spisov sem ugotovila prednosti in slabosti samega procesa. Na podlagi le - teh pa sem podala možnosti za njegovo izboljšavo. Organizacija: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je po zakonu nosilec in izvajalec sistema obveznega pok ojninske ga in invalidskega zavarovanja v naši državi. Družba: V instituciji takega pomena je trajni sistematični pristop h kakovosti poslovanja nujnost, ki jo narekuje tako javni interes kot interes zaposlenih. Originalnost: Skozi celotno nalogo sem se osredotočila na ključna področja v procesu, to so: področje informacije, kadrov, dokumentacije in lokacije spisov. Analiza dejanskega stanja je pokazala, da imajo ravno ta področja največji vpliv na čas trajanja postopka. Omeji tve/nadaljnje raziskovanje: Pri vseh velikih spremembah pa se pojavljajo tudi dejavniki tveganja, ki so navznoter povezani s kompleksnostjo in obsegom nalog, upravljanjem človeških virov in težavami pri obvladovanju sprememb, medtem ko so navzven povezani s tveganji, ki jih prinašajo zaostrene gospodarske okoliščine, pa tudi neznanke v zvezi s pokojninsko reformo.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: zavodi, obvladovanje kakovosti, analize, učinkovitost, mapiranje postopkov, izboljševanje procesov, diplomske naloge
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 767; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,13 MB)

47.
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Interdent d.o.o.
Iva Schweiger, 2014

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV) : Raziskovalno vprašanje se nanaša n a merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Predpostavljamo, da sodobne organizacije poleg usmerjenosti na odjemalce in kakovost proizv odov posvečajo pozornost tudi zadovoljstvu zaposlenih in delovnemu vzdušju v organizaciji. Namen: Namen pisanja diplomske naloge je preučitev teoretičnih stališč , k i govorijo o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih , ter preučitev organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v podjetju Interdent d.o.o. ter podati predloge za izboljšanje. Metoda : V teoretičnem delu diplomske naloge smo s pomočjo tuje in domače literature ter internetnih virov predstavili teoretična izhodišča o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih . V empiričnem delu diplomske naloge smo uporabili kvantitativno metodo. Z vprašalnikom zapr tega tipa, ki je opremljen s 5 % st openjsko Likertovo lestvico , smo ugotavljali , kakšna je organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Interdent d.o.o. , in sicer na lokacijah v Celju, Gor njem Gradu in Sv. Nedelji (Hrvaška) . Rezultati: Rezultati merj e nja organizacijske klime v podjetju Interdent d.o.o. so pokazali, da je najbolje ocenjena lokacija Celje, sledi j i lokacija Gornji Grad in nato š e lokacija Sv. Nedelja. Sicer pa rezultati meritev kažejo rezultate, ki pozitivno odstopajo od povprečja SiOK za l eto 2011. Organizacija: Raziskava bo vplivala na organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih, saj se bodo na podlagi ugotovitev izvedene raziskave podali predlog i in kasneje izvedle izboljšave na vseh področjih organizacije. Družba: Raziskava in kasn eje izvedene izboljšave v organizaciji bodo služile kot primer dobre prakse ravnanja z ljudmi v organizaciji. Originalnost: V obravnavani organizaciji se doslej meritve organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih niso izvajale. V prihodnje se bo sprem ljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih sistemsko umestilo v delo organizacije. Omejitve/nadaljnje raziskovanje : Ker do sedaj v podjetju Interdent d.o.o. še nikoli niso izvedli merjenja organizacijske klime, pridobljenih rezult atov ni bilo mogoče primerjati s prejšnjim stanjem v organizaciji . V prihodnje se bo v časovnem i n te rval u dveh let izvajalo merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, vodenje, motivacija, odličnost, učinkovitost, vodstvo, organizacija, diplomske naloge
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 1046; Prenosov: 71
.pdf Celotno besedilo (1,11 MB)

48.
Analiza strategije izdelave spletnih strani na primeru podjetja Innovit, d.o.o.
Maruša Zagorc, 2015

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Raziskovalno vprašanje se nanaša na analizo strategije podjetja za trženje na spletnih straneh. I zbira ustrezne strategije sple tnega trženja pomembna, saj vpliva na uspešnost trženjske kampanje podjetja , prav tako pa m u omogoča marsikatero podjetniško priložnost. Namen: Namen diplomske naloge je prikaz pomen a učinkovite in kakovostne spletne strani za podjetje oz iroma organizacijo prek postopka njene izdelave oz iroma izbire strategije za izdelavo takšne spletne strani, ki bo omogoči la kakovostno in učinkovito spletno stran podjetja oz iroma organizacije. Metoda: V teoretičnem delu diplomske naloge smo s pomočjo tuje in domače litera ture ter internetnih virov predstavili teoretična izhodišča o strategiji izdelovanja spletnih strani. V empiričnem delu diplomske naloge smo uporabili metodo deskripcije za sistematičen prikaz lastnosti učinkovite strategije spletnega trženja prek generali zacije in specializacije, metodo analize za izvedbo raziskave empiričnega dela diplomske naloge na primeru podjetja Innovit, d. o. o., metodo logične sinteze, metodo deduktivnega sklepanja ter metodo dokazovanja za podajo ugotovitev izvedene analize in pre izkušanje po dane hipoteze. Rezultati : Iz r ezultat ov analize strategije trženja spletnih strani v podjetju Innovit, d. o. o. , je razvidno , da je podjetje pri izdelavi spletnih strani konkurenčno tako v primerjavi s konkurenco v Sloveniji kot tudi v primerja vi s konkurenco v tujini. Organizacija: Raziskava je p o kazala , da v podjetju Innovit, d. o. o. , v tesnem sodelovanju z naročnikovimi cilji ob pravilni izbiri spletne strategije trženja in s s trateškim pristopom izdelujejo učinkovite spletne strani . Družba: S pomočjo raziskave smo opomnili družbo, da mora imeti vsako resno podjetje svojo spletno stran, namenjeno predstavitvi ali prodaji blaga in storitev, pri čemer mora biti ta pravilno zasnovan a , nenehno posodobljen a ter prilagojen a uporabniku in zadnjim tr endom . Originalnost: Naloga je idejno izvirna, saj se v obravnavanem podjetju doslej še niso lotili izvajanja analiz strategij izdelovanja spletnih strani. V prihodnje se bo analiza strategij izdelovanja spletnih strategij vpeljala v redno delo organizacij e. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Diplomska naloga je prva analiza uporabljenih strategij izdelovanja spletnih strani v podjetju Innovit , d. o. o. In odlično izhodišče za primerjanje prihodnjih rezultatov analiz, ki se bodo izvajale enkrat letno.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: strategija, spletne strani, kakovost, trženje, učinkovitost, internet, zadovoljstvo uporabnikov
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 1028; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (5,56 MB)

49.
Uspešno poslovno komuniciranje z uporabo asertivnega komuniciranja
Merima Bekrić, 2015

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: asertivnost, učinkovitost, konflikt, dejavniki komuniciranja, poslovno komuniciranje
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 583; Prenosov: 38
.pdf Celotno besedilo (825,04 KB)

50.
Kovčing za menedžerje in poslovne time
Simon Pavlin, 2019

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: kovčing, menedžer, poslovni timi, menedžment, učinkovitost, organizacija, diplomske naloge
Objavljeno: 23.08.2021; Ogledov: 681; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (3,01 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh