Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


41 - 50 / 53
Na začetekNa prejšnjo stran123456Na naslednjo stranNa konec
41.
Upravljanje z znanjem v javnem sektorju
Nina Lever, 2013

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: management znanja, znanje, izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje
Objavljeno: 14.01.2021; Ogledov: 558; Prenosov: 42
.pdf Celotno besedilo (1,07 MB)

42.
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetju X
Tina Novina, 2014

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: management znanja, izobraževanje, usposabljanje, znanje, prenos znanja, zaposleni, e-izobraževanje
Objavljeno: 14.01.2021; Ogledov: 492; Prenosov: 24
.pdf Celotno besedilo (733,72 KB)

43.
Vloga managementa znanja pri zagotavljanju varstva pri delu
Marko Meško, 2014

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: znanje, management znanja, procesi managementa znanja, varstvo pri delu, usposabljanje
Objavljeno: 14.01.2021; Ogledov: 444; Prenosov: 26
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)

44.
Usposabljanje zaposlenih
Sabina Nišić, 2013

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: usposabljanje, analiza potreb po usposabljanju, ravnanje z ljudmi pri delu
Objavljeno: 20.01.2021; Ogledov: 596; Prenosov: 31
.pdf Celotno besedilo (665,15 KB)

45.
Projektni management resocializacije zaprtih oseb v ZPKZ Koper pridobitev NPK pomočnik kuharja
Djurica Bogdanov, 2020

Opis: Magistrska naloga obravnava temo projektnega managementa resocializacije zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, in sicer pridobivanja NPK Pomočnik kuharja, ter predstavitev primerjave uporabe procesov projektnega managementa prikazni zapora in na trgu izobraževalnih storitev izven. V nalogi so na konkretnem primeru postopka za pridobitev NPK Pomočnik kuharja predstavljene možnosti za dodatno rabo obstoječih prostorov, opreme in kadrov znotraj ZPKZ v izobraževalne namene. Raziskovalno vprašanje daje odgovore na vprašanje, ali se procesi projektnega managementa pri projektih uvajanja izobraževalnih programov v zavodih za prestajanje kazni zapora razlikujejo od podobnih procesov izven njih. Naloga natančno predstavlja prostorske, tehnične in kadrovske možnosti ZPKZ Koper za organizacijo in izvedbo projekta usposabljanja in certificiranja zaprtih oseb za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). V nalogi so za doseganje zastavljenih ciljev uporabljeni analitična metoda in interpretacija, primerjalna in sintetična metoda ter induktivni in deduktivni pristop. Izhajajoč iz predpostavke, da sta izobraževanje in delo zaprtih pravici, ki jih je po zakonu zavod dolžan omogočiti čim večjemu številu oseb v okviru svojih zmožnosti, je obravnavana tema izkoriščanja kapacitet,sredstev in obstoječih kadrov za izvedbo različnih programov izobraževanja aktualna in nujno potrebna za njihovo zagotavljanje. Največjo omejitev pri obravnavani temi pa predstavljajo posebni varnostni ukrepi, ki veljajo znotraj zavoda: omejitev uporabe telekomunikacijskih naprav, istočasna prisotnost posameznih oseb v istem prostoru, vnos opreme in repromaterialov, potrebnih za izvedbo programov, usklajevanje z ostalimi aktivnostmi zaprtih oseb v okviru dnevnega reda ZPKZKP,...
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: projekt, resocializacija, usposabljanje, obsojenci, certificiranje, rezultat, NPK, nacionalna poklicna kvalifikacija, zavod za prestajanje kazni zapora
Objavljeno: 18.02.2021; Ogledov: 738; Prenosov: 48
.pdf Celotno besedilo (1,01 MB)

46.
Strokovni razvoj zaposlenih v državni upravi: primer študije Ministrstva za notranje zadeve
Vanda Marsenić, 2020

Opis: Magistrsko delo predstavlja problematiko strokovnega razvoja zaposlenih in je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opredelili pojem strokovnega razvoja zaposlenih, predstavili vrste in pomen razvoja, opredelili cilje ter dejavnike za doseganje strokovnega razvoja zaposlenih in človeških virov v delovni organizaciji. Strokovni razvoj zaposlenih je odvisen od pridobivanja dodatnih znanj s pomočjo izobraževanja, učenja, izpopolnjevanja in usposabljanja. V nadaljevanju smo tudi podrobneje opisali namen, pomen, proces, oblike in cilje usposabljanja zaposlenih ter opisali pomen in namen motiviranja zaposlenih k dodatnemu usposabljanju. Prav tako smo opisali poslanstvo, delovna področja in cilje Ministrstva za notranje zadeve. V empiričnem delu naloge smo ugotavljali, kako usposabljanja v delovni organizaciji vplivajo na povišanje strokovnosti zaposlenih na Ministrstvu za notranje zadeve, kako zaposleni pridobivajo znanje, kako ocenjujejo usposabljanja, kateri dejavniki jih spodbujajo ali ovirajo, kako delovna doba ter starost vplivata na interes za usposabljanja, kaj jih motivira ali ovira pri opravljanju dela in kako povezujejo pomembnost usposabljanja z večanjem delovne uspešnosti. Empirični del je bil kvantitativen, razen zadnjega vprašanja, ki je bilo deskriptivne narave. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašanja. V raziskavi je skupno sodelovalo 68 zaposlenih. Hipotezi 1 in 2 smo preverjali s Hi-kvadrat testom in s t-testom za neodvisne vzorce. Za hipotezo 3 smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije, medtem ko smo hipotezo 4 prikazali s pomočjo opisne statistike. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo podali predloge za prakso.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: strokovni razvoj, zaposleni, usposabljanje, motivacija, delovna organizacija
Objavljeno: 10.03.2021; Ogledov: 633; Prenosov: 71
.pdf Celotno besedilo (1,52 MB)

47.
Uspešnost izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji s poudarkom na motivaciji zaposlenih
Andreja Podpeskar, 2020

Opis: Evropska kohezijska politika je trenutno ena glavnih naložbenih politik v Sloveniji. Eden izmed glavnih ciljev Evropske unije je doseči bolj enakomeren in skladen razvoj v vseh delih Evropske unije. Učinkovitejšemu upravljanju evropskih skladov je namenjen ukrep tehnične pomoči. Cilj tehnične pomoči je učinkovito izvajanje Operativnega programa in večja upravna usposobljenost. Namen je doseči višjo usposobljenost, zaposleni bodo svoje delo opravljali boljše, posredno pa se bo povečalo črpanje evropskih kohezijskih sredstev. V magistrski nalogi smo proučili motiviranost za izobraževanje pri zaposlenih v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V prvem delu naloge smo s preučevanjem različne literature uporabili opisno oziroma deskriptivno metodo. Predstavili smo evropsko kohezijsko politiko, SVRK in pa motivacijske dejavnike ter pomen usposabljanja in izobraževanja. V empiričnem delu naloge pa smo s pomočjo kvantitativne metode raziskovanja, spletne ankete, med vsemi zaposlenimi poskušali zbrati podatke o odnosu do izobraževanja in dejavnikov motivacije. Z informacijami bomo lahko sprejemali strateške odločitve, ki bodo vplivale na višjo usposobljenost, boljše delo zaposlenih. Rezultati raziskav so pokazali, da imajo zaposleni visoko stopnjo motivacije za izobraževanje. Najpomembnejši dejavniki, ki spodbujajo zaposlene k izobraževanju, pa so osebni razvoj in želja biti na tekočem. Sledijo mu nove zaposlitvene možnosti in ohranitev zaposlitve. Nasprotno pa k motivaciji za izobraževanje še najmanj vplivajo dejavniki, kot so tekmovanje s sodelavci pa tudi denarne nagrade ter višja plača niso dobri spodbujevalci.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: Evropska kohezijska politika, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, motivacija, izobraževanje, usposabljanje
Objavljeno: 09.07.2021; Ogledov: 389; Prenosov: 50
.pdf Celotno besedilo (1,29 MB)

48.
Razvoj zaposlenih na področju evropske kohezijske politike na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju
Nataša Koprivec, 2015

Opis: Magistrska naloga v samem začetku predstavi delovanje evropske kohezijske politike, Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, preko katerih Evropska Unija omogoča enakovreden razvoj vseh držav članic. Iz vidika obravnavane teme, so Strukturni skladi bistveni za razvoj zaposlenih, saj se preko slednjih vlaga v človeški kapital, spodbuja izobraževanja ter vseživljenjsko učenje, kar postaja ključni element hitro razvijajoče se sodobne družbe. Magistrska naloga zajema teoretične opredelitev ključnih pojmov iz področja izobraževanja, kot na primer znanje, izobraževanje in usposabljanje ter vloge zaposlenih v organizaciji, opis sistema izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, raziskovanje izobraževalnih potreb, načrtovanje in programiranje ter organizacija in izvedba izobraževanja itd. Ob enem pa zajema tudi lastno raziskavo opravljeno med zaposlenimi na področju Evropske kohezijske politike na primeru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, katere glavni namen je analiza stanja sistema razvoja kadra zaposlenega na področju evropske kohezijske politike. Ključni cilji raziskave so ugotoviti želje in motivacijo zaposlenih na področju evropske kohezijske politike po izobraževanjih in usposabljanjih, ugotoviti trenutno stanje politike izobraževanja in usposabljanja na področju evropske kohezijske politike ter ugotoviti načine vrednotenja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na področju evropske kohezijske politike na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Hkrati želimo z raziskavo ugotoviti, ali v sistemu izobraževanj in usposabljanj obstajajo morebitne nepravilnosti ter podati predloge za razrešitve le teh.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: izobraževanje, usposabljanje, učenje, znanje, razvoj zaposlenih
Objavljeno: 27.07.2021; Ogledov: 259; Prenosov: 14
.pdf Celotno besedilo (724,18 KB)

49.
Socialno podjetništvo kot možna oblika zaposlitve
Jasmina Smajić Šupuk, 2016

Opis: V diplomski nalogi raziskujemo, črpamo znanje in informacije o vedno bolj zanimivi, zelo dinamični in drugačni vrsti ekonomije, ki jo imenujemo socialno podjetništvo. Skozi diplomsko nalogo se spoznamo s socialnim podjetništvom v Sloveniji in po svetu, predvsem pa se fokusiramo na še dve državi v Evropski Uniji, Belgijo in Veliki Britanijo. Raziščemo trg dela, zaposlitvene modele, spoznamo ranljive ciljne skupine in možnosti financiranja socialnih podjetij. Ob tem teoretično opredelimo pravne vidike delovanja socialnega podjetništva v Sloveniji. Empirični del diplomske naloge namenimo raziskovanju treh podjetij, katerim je skupno to, da se ukvarjajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, znotraj svoje dejavnosti popravljajo kolesa in delujejo po načelih in vrednotah socialnega podjetništva. Skozi diplomsko nalogo ugotovimo, da vsa tri podjetja delujejo po zakonskih okvirjih, ki urejajo socialno podjetništvo v njihovi državi. Podjetja ponujajo različne modele usposabljanja in zaposlovanja, zaposlujejo in usposabljajo različne vrste ranljivih ciljnih skupin in se poslužujejo finančnih programov, ki jih nudi država. V raziskavi ugotovimo, da je udejstvovanje v lokalni družbi takih podjetij možno a vendar ne izključujemo dejstva, da jim za obstoj in širitev pomaga država s svojimi programi in podpornim okoljem in da je rast tovrstnih podjetij počasnejša.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: socialno podjetništvo, ranljive skupine, zakonodaja, financiranje, trg dela, usposabljanje, kolesarstvo, diplomske naloge
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 272; Prenosov: 21
.pdf Celotno besedilo (1,04 MB)

50.
Dejavniki motivacije za izobraževanje in usposabljanje v večji javni organizaciji na področju zdravstva
Nina Božnar, 2017

Opis: Motivirani in usposobljeni zaposleni so najkompleksnejša naloga vsakega podjetja. Uspešnost procesov izobraževanja v podjetju je odvisna od vodstva podjetja, delovanja kadrovske službe z vodstvom in želje zaposlenih, da se izobražujejo. Kako uspešno bo podjetje oziroma organizacija, je v današnjem svetu v veliki meri odvisno tudi od njenih zaposlenih. Vedno več ljudi je nezadovoljnih na svojem delovnem mestu zaradi slabih medsebojnih odnosov, slabih pogojev za delo, slabega počutja, nepoštenosti in še mnogo drugih vzrokov. Danes ni več največji izziv organizacije, da ima dobro razvito vizijo, strategijo in cilje, temveč morajo vzpostaviti sistem, ki motivira zaposlene, da jim sledijo. Le dobro in pravilno motivirani zaposleni lahko organizaciji pomagajo do uresničitve njihovih ciljev in strategij. Izobraževanje pri posamezniku vpliva na njegovo kakovost življenja, uspešnost in družbeno učinkovitost. Menim, da so izobraženi ljudje osnovni gradnik družbe in tako predstavljajo osnovo za funkcionalno družbo, pomanjkljivo izobraženi pa ne prispevajo k družbenem napredku. Tako kot se razlikujejo med seboj karierne poti posameznika, se razlikujejo tudi osebni interesi in cilji posameznika. Nekateri mislijo, da se je brez pomena izobraževati ali usposabljati, da že vse vedo. Nekateri pa enostavno nimajo želje in potrebe, da bi nadgrajevali svoje znanje. Moje mnenje je, da kdor se ne izobražuje in ne gradi svojega znanja, prav kmalu spozna, da ga mlajši in spretnejši sodelavci prehitijo. Osveščenost in samoiniciativnost sta ključnega pomena pri motivaciji za izobraževanje in usposabljanje. V okviru diplomske naloge je bilo postavljenih šest hipotez, ki so se preverjale skozi celotno nalogo in smo jih v šestem poglavju statistično analizirali s pomočjo rezultatov raziskave. Prišli smo do ugotovitve, da bi morala organizacija najprej opredeliti potrebe po izobraževanju. Zaposlenim bi morala posredovati vse informacije o možnosti izobraževanja, formalnega in neformalnega. V sedmem poglavju smo podlagi rezultatov raziskave podali tudi predloge za izboljšanje področja izobraževanja na Ginekološki kliniki v Ljubljani.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: motivacija, izobraževanje, usposabljanje, izvajalci izobraževanj, udeleženci izobraževanj, diplomske naloge
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 271; Prenosov: 31
.pdf Celotno besedilo (1,71 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh