Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


Iskanje brez iskalnega niza vrača največ 100 zadetkov!

1 - 10 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
OPTIMIZACIJA PRENOVE OBSTOJEČE ENODRUŽINSKE STAVBE V STAVBO BREZ UPORABE FOSILNIH GORIV
Klemen Černelič, 2024, ni določena

Opis: V diplomski nalogi je predstavljena optimizacija prenove obstoječe stavbe, zgrajene leta 1982, v stavbo brez uporabe fosilnih goriv. Zaradi velikosti, dotrajanosti in neustreznih toplotnih lastnosti je stavba predstavljala velike toplotne izgube in z njimi povezane stroške. Diplomska naloga zajema pregled in predstavitev aktualne zakonodaje, smernic in pravilnikov na področju učinkovite rabe energije v stavbah, predstavljeni so tudi zgodovina ter različni tipi toplotnih črpalk. Opisali smo osnove prenosa toplote skozi gradbene konstrukcije in kazalnike učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije. V nadaljevanju smo pripravili energetsko analizo stavbe v trenutnem stanju in po prenovi. Izvedena prenova je stavbi povečala energetsko učinkovitost, popravila bivalno ugodje ter znižala stroške za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Zagotovili smo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje in povečali delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Poleg energetske analize smo izračunali tudi vračilno dobo, s čimer smo preverili smiselnost optimizacije prenove stavbe z ekonomskega vidika.
Ključne besede: energetska prenova, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, toplotna črpalka, energetska učinkovitost
Objavljeno v ReVIS: 12.07.2024; Ogledov: 13; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (3,32 MB)

2.
3.
Elementi čuječnosti pri izkušnji zdravljenja zasvojenosti od prepovedanih drog
Nika Rustja, 2024, ni določena

Opis: Diplomska naloga se osredotoča na pomembnost čuječnosti v procesu zdravljenja zasvojenosti. Glede na statistične podatke, ki kažejo visoko stopnjo recidiva pri zasvojenih posameznikih, je prepoznavanje učinkovitih pristopov v terapevtski praksi ključno. V tem kontekstu so na čuječnosti temelječi pristopi postali vedno bolj priljubljeni in obetavni. Cilji raziskave so bili jasno opredeljeni. Prvič, želeli smo prepoznati, katere specifične elemente čuječnosti vključujejo zasvojeni posamezniki v svoje vsakodnevne aktivnosti med zdravljenjem. Drugič, želeli smo ugotoviti, kako učinkovite so te aktivnosti v praksi. Tretjič, želeli smo določiti pogostost izvajanja različnih dejavnosti s čuječnostjo v programih zdravljenja zasvojenosti. In nazadnje, želeli smo ugotoviti, ali posamezniki prepoznavajo prispevek teh aktivnosti k njihovemu zdravljenju in kakovosti življenja. Za dosego teh ciljev smo se odločili za kvalitativni pristop, ki nam je omogočil globlje razumevanje izkušenj in perspektiv zasvojenih posameznikov. S pomočjo polstrukturiranih intervjujev smo pridobili dragocene vpoglede v njihovo izkušnjo zdravljenja in uporabo čuječnosti v praksi. Intervjuje smo izvedli z uporabniki terapevtske skupnosti Društvo Projekt Človek. Rezultati raziskave so pokazali, da vsi intervjuvanci vključujejo elemente čuječnosti v svoje vsakodnevne aktivnosti med zdravljenjem zasvojenosti. Ti elementi so bili prepoznani kot koristni in blagodejni za njihovo trezno življenje. Poleg tega so posamezniki izrazili pozitivne izkušnje glede učinkovitosti teh aktivnosti pri soočanju s stresom in vsakodnevnimi izzivi. Na podlagi ugotovitev lahko sklepamo, da bi bilo smiselno vključiti na čuječnosti temelječe pristope v programe zdravljenja zasvojenosti. Takšni pristopi bi lahko pomembno prispevali k zmanjšanju pogostosti recidivov in izboljšanju kakovosti življenja zasvojenih posameznikov. Poleg tega smo opazili, da se elementi čuječnosti pojavljajo tudi v aktivnostih, ki jih izvajajo v terapevtskih skupnostih Društva Projekt Človek, kar kaže na potencialno vlogo teh pristopov v obstoječih terapevtskih programih.
Ključne besede: zdravljenje zasvojenosti, abstinenca, preventiva recidiva, čuječnost, elementi čuječnosti
Objavljeno v ReVIS: 11.07.2024; Ogledov: 33; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (2,05 MB)

4.
Zelena delovna mesta v javnih podjetjih mestne občine Ljubljana
Igor Novak, 2024, magistrsko delo

Opis: Delo predstavlja poznavanje zelenih delovnih mest v javnih podjetjih mestne občine Ljubljana. Raziskava, izvedena na 215 anketiranih, je pokazala, da zaposleni na višjih položajih ne živijo bolj trajnostno. Ugotovili smo tudi, da se s trditvijo, da so zelena delovna mesta naša prihodnost, najbolj strinjajo pripadniki babyboom generacije in najmanj pripadniki generacije Z. Glede ozaveščenosti o zelenih delovnih mestih in prepoznavnosti le-teh med delovnimi položaji ni statističnih razlik. S trditvijo, da so delovna mesta v javnem podjetju lažje obvladljiva (manj zahtevna), so se najbolj strinjali referenti in najmanj vodstveni delavci. Statistično značilne razlike v ocenah strinjanja o tem, da imajo zaposleni v javnih podjetjih več svobode pri odločanju, smo zaznali med strokovnimi sodelavci in referenti. Na podlagi rezultatov smo podali smernice za večjo ozaveščanje in sprejetost zelenih delovnih mest.
Ključne besede: mestna občina Ljubljana, zelena delovna mesta, zeleno gospodarstvo, trajnost, prihodnost.
Objavljeno v ReVIS: 11.07.2024; Ogledov: 41; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,91 MB)

5.
Prenova kamnite istrske hiše : diplomsko delo
Mojca Lunar, 2024, diplomsko delo

Ključne besede: diplomske naloge, kulturna dediščina, gostinstvo, turizem, notranja oprema
Objavljeno v ReVIS: 11.07.2024; Ogledov: 18; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (19,67 MB)

6.
Prenova stanovanja v skandinavskem stilu : diplomsko delo
Matic Dobnikar, 2024, diplomsko delo

Ključne besede: diplomske naloge, družinsko stanovanje, skandinavski stil, prenova
Objavljeno v ReVIS: 11.07.2024; Ogledov: 34; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (20,29 MB)

7.
Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime : magistrsko delo
Ajda Kalan, 2024, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, zapisana v 18. poglavju Kazenskega zakonika (KZ-1). Namen magistrskega dela je z metodo deskripcije podrobno in natančno preučiti ter predstaviti materialnopravno ureditev kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime. Na podlagi slovenske zakonodaje, publikacij ter sodne prakse, preučiti, kje je meja med svobodo izražanja ter kdaj ta poseže v pravico do časti in dobrega imena, tudi v medijih. Struktura magistrskega dela temelji na podrobni predstavitvi kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, predstavitvi različnih pogledov na kazniva dejanja, svobode medijev pri opravljanju njihovega dela, dotaknili se bomo tudi pravice do zasebnosti in osebnostnih pravic, na podlagi enega izmed glavnih ciljev bomo preučili sodno prakso glede opredelitve mej pri pravici do svobode izražanja ter se dotaknili tudi sovražnega govora. Obravnavali bomo tudi kazniva dejanja, storjena v medijih. Z metodo komparacije in sinteze bomo primerjali različna mnenja pravnih strokovnjakov, strokovnih člankov ter strokovne literature, tako tuje kot domače, in podali svoja stališča. Eden od ciljev bo tudi na podlagi literature odgovoriti na vprašanje, kdaj žaljivo izražanje preraste v kaznivo dejanje. Z magistrskim delom želimo dodati izvirni prispevek k obravnavani temi.
Ključne besede: kazniva dejanja, kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, svoboda izražanja, sovražni govor, sodna praksa
Objavljeno v ReVIS: 10.07.2024; Ogledov: 46; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (871,32 KB)

8.
Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske : magistrsko delo
Marija Matun, 2024, magistrsko delo

Opis: Republika Hrvaška ima v lasti številne oblike lastnine, med najvrednejše pa lahko štejemo nepremičnine. Z upravljanjem in odlaganjem naj bo zgled drugim, saj lahko pametno gospodarjenje koristi celotni skupnosti. Upoštevajoč breme preteklosti, ki še danes vpliva na upravljanje in razpolaganje z nepremičninami, vidimo, da velikega napredka v učinkovitosti v preteklih letih ni bilo. Stroški upravljanja se iz dneva v dan povečujejo in ne moremo dohajati držav, ki so že izvedle reforme javnega sektorja in povečale učinkovitost, kar je prikazano v drugem delu prispevka, kjer je predstavljena analiza evropskih držav, ki so članice mreže PuRE-Net. organizacija je bila izvedena. Centralni register državnega premoženja še ni vzpostavljen, zato upravljanje vsega državnega premoženja ni centralizirano, pri reševanju problemov pa se še vedno ne moremo samozavestno zanesti na eno institucijo. Gospodarska kriza bi morala biti spodbuda za aktiviranje vseh nedelujočih nepremičnin in s tem pokazati znanje države v upravljanju in upravljanju. Poleg razlag osnovnih pojmov v zvezi z državnimi nepremičninami ter njihovim upravljanjem in razpolaganjem bodo v prispevku predstavljena ključna vprašanja sedanjega razvoja ter smernice, ki jih mora država voditi pri svoji upravljavski vlogi.
Objavljeno v ReVIS: 10.07.2024; Ogledov: 48; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,27 MB)

9.
Varstvo podatkov in odškodninska odgovornost v okviru odprtega bančništva : magistrsko delo
Nina Frkovič, 2024, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu so osrednja tema storitve odprtega bančništva ‒ to so storitve odreditve plačil in storitve zagotavljanja informacij o računih, ki jih (praviloma) nudijo t.i. tretji ponudniki plačilnih storitev. Tematika je v uvodnih poglavjih postavljena v širši kontekst, kjer je predstavljeno ozadje nastanka teh storitev, ter glede na hiter razvoj na področju trga plačil tudi nekatere inovativnerešitve na področju plačil in plačevanja. V nadaljevanju so v magistrskem delu podrobneje obravnavane storitve odprtega bančništva, to sta storitvi zagotavljanja informacij o računih in odreditve plačil, kdo jih izvaja in pod kakšnimi pogoji. Poudarek v magistrskem delu je na varstvu podatkov, zlorabi podatkov in odškodninski odgovornosti. Pri pripravi magistrskega dela so bile rabljene različne metode družboslovnega raziskovanja. Z metodo deskripcije so definirani različni pojmi. Analiza in interpretacija sta bili rabljeni pri preučitvi pravne podlage za izvajanje storitev odprtega bančništva, pri opisu razvoja teh storitev pa zgodovinska metoda. Pri povzemanju rezultatov raziskave smo uporabili sintetično metodo ter pri navajanju citatov metodo kompilacije. Poleg omenjenih smo se poslužili še induktivnein deduktivne metode. Namen magistrskega dela je bil predstaviti storitve odprtega bančništva in v okviru tega analizirati, kako je urejeno varstvo podatkov uporabnika. Ključni cilji dela so bili poleg proučitve pravne podlage prav tako še analizirati, kako je pri teh storitvah zagotovljeno varstvo podatkov uporabnika ter kakšno pravno varnost imajo uporabniki v primeru, če do zlorabe pride. Ključna ugotovitev magistrskega dela je, da je varstvo podatkov v okviru različnih pravnih podlag ustrezno naslovljeno. Glede na dejstvo, da podatki o zlorabah v okviru odprtega bančništva niso javno dostopni, hkrati niso mogli biti rabljeni v magistrskem delu. Samo magistrsko delo in njegove ugotovitve dajejo ustrezne temelje za morebitne nadaljnje analize, sploh v primeru, ko/če bodo podatki na voljo.
Ključne besede: odprto bančništvo, storitev odreditve plačil, varstvo podatkov, zloraba podatkov, odškodninska odgovornost
Objavljeno v ReVIS: 10.07.2024; Ogledov: 56; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,15 MB)

10.
Iskanje izvedeno v 3.02 sek.
Na vrh