Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 10 / 16
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Vpliv rusko-ukrajinske krize na neto izvoz Slovenije
Simona Perše, 2024, ni določena

Opis: Mednarodna trgovina je danes ključen del svetovnega gospodarstva in ustvarja medsebojno odvisnost med gospodarstvi. To pomeni, da makroekonomska dogajanja v eni državi vplivajo tudi na druge države. Pomembnejši dogodek, ki je v zadnjem času vplival na svetovno gospodarstvo in mednarodno trgovino, je ruska invazija na Ukrajino, ki se je začela februarja 2022. V magistrskem delu smo preučili vpliv ruske invazije na neto izvoz Slovenije v obdobju od novembra 2020 do vključno junija 2023. Pri tem smo analizirali vpliv na neto izvoz Slovenije kot celoto, neto izvoz v Rusijo in Ukrajino, neto izvoz mineralnih goriv in maziv ter živil in živih živali, hkrati pa smo preučili uvoz ruskih mineralnih goriv in maziv v Slovenijo. Podatke za analizo smo pridobili iz podatkovne baze Banke Slovenije in podatkovne baze SiStat. Ugotovili smo, da je bil vpliv invazije na neto izvoz Slovenije omejen na leto 2022 in da je zaradi invazije neto izvoz upadel. Izjema je le neto izvoz v Ukrajino, saj vojna nanj ni imela bistvenega vpliva. Razlog za upad neto izvoza je v hitrejši rasti uvoza nad izvozom. Tudi uvedene sankcije so imele velik vpliv na neto izvoz Slovenije v Rusijo. Zaradi navzkrižij med rezultati statističnih analiz in rezultati na podlagi grafičnega prikaza podatkov bi bilo morda smiselno skrajšati opazovano časovno obdobje in ponovno izvesti statistične analize.
Ključne besede: mednarodna trgovina, neto izvoz, rusko-ukrajinska kriza, ruska invazija, Slovenija
Objavljeno v ReVIS: 04.07.2024; Ogledov: 103; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (1,54 MB)

2.
Ocena učinkovitosti velikih jezikovnih modelov na medicinskem testiranju
Dragan Gostimirović, 2024, ni določena

Opis: Umetna inteligenca je ključno preoblikovala tehnološki napredek, omogočila razvoj novih pristopov za reševanje kompleksnih problemov in izboljšala učinkovitost obstoječih procesov. Med širokim spektrom tehnologij umetne inteligence so veliki jezikovni modeli, kot so GPTji, posebej pomembni zaradi svoje sposobnosti razumevanja in generiranja človeškega jezika. Razvoj od pravilnih pristopov do naprednih algoritmov strojnega učenja kaže na pomembne mejnike v raziskavah umetne inteligence. Modeli, kot sta GPT-3 in GPT-4, so revolucionirali področje z razumevanjem konteksta in generiranjem relevantnega besedila. Predstavitev ChatGPT konec leta 2022 je pomenila prelomni trenutek, ki je omogočil generativnim jezikovnim modelom vodenje smiselnih pogovorov in izvajanje intelektualnih nalog. To je odprlo nove možnosti uporabe umetne inteligence v izobraževanju, programiranju in ustvarjanju vsebine, hkrati pa postavilo nova etična in praktična vprašanja. Magistrsko delo se osredotoča na analizo zmogljivosti GPT modelov – konkretno ChatGPT-3.5, ChatGPT-4, Copilot in Gemini, pri opravljanju medicinskega testa pa USMLE Step 1 2022. S študijo želimo oceniti njihovo sposobnost obdelave in razumevanja medicinskega znanja. Analiza bo izvedena z uporabo statističnega orodja PSPP, ki bo omogočilo učinkovito obdelavo in interpretacijo zbranih podatkov.
Ključne besede: Umetna inteligenca, veliki jezikovni modeli, GPT, ChatGPT, USMLE Step 1 2022.
Objavljeno v ReVIS: 27.06.2024; Ogledov: 121; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (18,40 MB)

3.
Analiza poslovanja s kazalniki
Nina Selak, 2024, ni določena

Opis: Poslovni sistemi kot najbolj razširjena oblika organizacij so gonilna sila v svetu gospodarstva. Znotraj njih se prepletajo trije podsistemi – izvajalni, odločevalni in informacijski. Vsak izmed njih ima pomembno vlogo za doseganje zastavljenih ciljev. Podjetja se pri poslovanju soočajo z nenehnimi izzivi, ki jih lažje rešujejo, če dobro poznajo svoje preteklo in prihodnje poslovanje. To pa pomeni, da se podjetja v ta namen poslužujejo analiziranja poslovanja. Gre za proces preučevanja različnih situacij, pred katere so postavljeni managerji v podjetjih. Za optimalne odločitve se pred samim procesom analiziranja postavi namen in temeljni cilji. Glede na to, kaj preučujemo, poznamo različne vrste analiz. V diplomski nalogi se osredotočimo na računovodsko analizo, kjer temelj analize prestavljajo računovodski podatki, zajeti v računovodskih izkazih. V grobem ločimo tri metode računovodskega analiziranja: vodoravno in navpično analizo ter analizo s kazalniki. Poglobljeno predstavimo najbolj razširjeno metodo – analizo s kazalniki. Kazalniki so relativna števila, ki omogočajo različne primerjave (npr. med različnimi podjetji, s konkurenco, s panogo, z regijo ipd.). Razdelimo jih lahko v različne skupine: kazalniki stanja investiranja, kazalniki stanja financiranja, kazalniki plačilne sposobnosti, kazalniki obračanja, kazalniki donosnosti, kazalniki gospodarnosti, kazalniki dodane vrednosti, kazalniki denarnega izida ter kazalniki v povezavi z EBIT in EBITDA. V empiričnem delu analiziramo kazalnike gospodarnosti, donosnosti sredstev in prihodkov, dodano vrednost na zaposlenega in delež dolgov v financiranju v podjetju Roletarstvo Medle, d. o. o., izračune pa primerjamo s podatki za regijo Jugovzhodna Slovenija in predelovalno panogo v obdobju 2012–2022. Glede na vrednosti kazalnikov podamo tudi predloge za izboljšave.
Ključne besede: analiza, računovodstvo, računovodska analiza, kazalniki, Roletarstvo Medle.
Objavljeno v ReVIS: 27.06.2024; Ogledov: 123; Prenosov: 8
.pdf Celotno besedilo (2,66 MB)

4.
Računalništvo v oblaku - prevajanje v oblaku
Tilen Kregar, 2024, ni določena

Opis: Tema diplomske naloge je vse bolj popularna tehnologija računalništva v oblaku, njenih storitev in razlik med njimi. Po kratkem uvodu sledi teoretični del, kjer so v podpoglavjih natančneje predstavljeni zgodovina računalništva v oblaku, tipi storitev (IaaS, PaaS, SaaS in FaaS) in tipi namestitev računalništva v oblaka (zasebni, javni, hibridni,…). Zaradi pomembnosti informacijske varnosti bo ločeno podpoglavje osredotočeno v varnost in zasebnost računalništva v oblaku, kjer so tudi opisane razlike v primerjavi s tradicionalnimi sistemi. Sledili mu bosta še podpoglavje, ki navaja prednosti in slabosti računalništva v oblaku ter podpoglavje, v katerem je omenjena smer računalništva v oblaku v prihodnosti in različni izzivi, ki jih bo treba rešiti. V tretjem poglavju so najprej navedeni cilji in raziskovalna vprašanja diplomske naloge, obrazložitev delovanja prevajalnika v oblaku ter kratka primerjava prevajalnikov glavnih ponudnikov storitev v oblaku. Nato je predstavljena narejena delujoča aplikacija, ki uporablja storitve prevajanja v oblaku in prikaz njene uporabe. Aplikacija je spletna stran, ki uporablja Google Translate API za prevajanje besedila in je implementirana z uporabo programskega jezika JavaScript. Na koncu so podani odgovori na raziskovalna vprašanja diplomske naloge, s katerimi smo ugotovili, da ni več velikih razlik med glavnimi ponudniki storitve prevajanja v oblaku.
Ključne besede: računalništvo v oblaku, storitve v oblaku, tipi storitev v oblaku, tipi namestitev v oblaku, prevajanje v oblaku
Objavljeno v ReVIS: 21.06.2024; Ogledov: 154; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (1,76 MB)

5.
Navade potrošnikov in njihovo spreminjanje
Nataša Štefanič, 2024, ni določena

Opis: Navade podzavestno ustvarimo, ker brez pretiranega razmišljanja izvajamo dejanja, ki jih je treba opraviti. Razumevanje navad potrošnikov pa pomaga tržnikom prepoznati nove priložnosti oziroma ustvariti izdelke in storitve, ki bolje izpolnjujejo potrebe in želje potrošnikov – zaradi njihovega zadovoljstva pa se seveda povečuje tudi prodaja. Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo preučili osnovne pojme, kot so potrošnik in vedenje potrošnikov, ter predstavili nakupni proces potrošnikov, glavne vplive na nakupno vedenje, vrste potrošnikov ter pojasnili, kako se navade potrošnikov spreminjajo glede na spremenjene gospodarske razmere. V empiričnem delu smo se osredotočili na razvoj spletnega nakupovanja ter na navade sodobnih potrošnikov na spletu, še posebej med epidemijo covida-19. Skozi empirični del smo ugotovili spreminjanje navad potrošnikov na spletu. Pri tem smo še posebej proučevali, kako nakupujejo potrošniki glede na spol, starost, izobrazbo in kraj, kjer živijo, ter kako se spreminjajo prihodki trgovine na drobno po pošti ali po spletu glede na preučevano obdobje. Na osnovi proučevanih podatkov smo ugotovili povezavo med obsegom spletnega nakupovanja in višino BDP na prebivalca ter ugotovili, da slovenski nakupovalci v primerjavi z nakupovalci EU v povprečju manj nakupujejo preko spleta. Spoznali smo tudi, da se navade spreminjajo zaradi kriznih razmer pa tudi zaradi tehnološkega napredka.
Ključne besede: nakupni proces, potrošnik, navade potrošnikov, odločanje potrošnikov, spletno nakupovanje
Objavljeno v ReVIS: 09.06.2024; Ogledov: 212; Prenosov: 4
.pdf Celotno besedilo (872,50 KB)

6.
Podjetništvo v času covida 19
Nina Halilović Pavlin, 2024, ni določena

Opis: Diplomsko delo obravnava vpliv epidemije covid-19 na podjetniško okolje v Sloveniji. Epidemija je imela široke posledice na gospodarstvo, podjetja in posameznike ter privedla do številnih izzivov, vključno z izgubo delovnih mest, zapiranjem podjetij in gospodarskimi pretresi. Podjetja so se soočala z različnimi posledicami, nekatera so potrebovala zunanjo pomoč za preživetje, medtem ko so se druga uspela prilagoditi in celo napredovati v času krize. V odziv na krizo je država sprejela ukrepe za podporo gospodarstvu in podjetjem, med drugim tudi z uvedbo zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Empirični del diplomske naloge predstavlja analizo podjetniškega okolja v Sloveniji med epidemijo covid-19, pri čemer se osredotoča na spremembe v poslovanju podjetij, ukrepe države za blažitev vpliva krize ter odzive podjetij na novo situacijo.
Ključne besede: podjetništvo, Slovenija, covid 19, ekonomska kriza, reorganizacija
Objavljeno v ReVIS: 21.05.2024; Ogledov: 214; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (22,40 MB)

7.
Trženje v podjetju Anni računalniška oprema, d.o.o.
Patricia Šutar, 2024, ni določena

Opis: Trženje je pomemben del dejavnosti podjetja. To vključuje celoten proces, ki podjetju pomaga s prepoznavo na trgu, pridobivanjem kupcev in tudi prodajo izdelkov ali storitev. Na ta način je podjetju dana možnost, da predstavi tako sebe kot tudi svoje izdelke in storitve z namenom uresničevanja želj kupcev. Trženje obsega več sestavin, od raziskovanja porabnika, z namenom pridobivanja informacij, kaj trg potrebuje, do tržnih raziskav, segmentiranja in pozicioniranja ter trženjskega spleta. Podjetje, ki se bo na trgu predstavilo boljše kot konkurenčno, bo imelo nato lahko tudi večjo prepoznavnost in s tem tudi večji vpliv na ljudi. Pravilen pristop tako pomaga podjetju pri rasti in tudi dobičkonosnosti, ki jo za svoj obstoj potrebuje. Namen diplomske naloge je analizirati trženje podjetja Anni in prepoznati možne izboljšave na tem področju. Rezultati kažejo, da je trženje podjetja Anni dobro, vendar se ga lahko še izboljša, npr. z večjo aktivnostjo na družbenih omrežjih. Poglobljeni intervju s predstavnikom oddelka trženja podjetja Anni je pokazal, da se zaposleni ukvarjajo s ključnimi sestavinami za izboljševanje trženja, saj redno analizirajo trg, ocenjujejo konkurenco, rešujejo probleme pri tržnih raziskavah, iščejo prave izdelke za svojo ciljno skupino in posvečajo veliko časa tržnemu komuniciranju.
Ključne besede: trženje v podjetju, analiza trženja, prepoznava podjetja, nakupne navade, učinkovitost promocije
Objavljeno v ReVIS: 22.04.2024; Ogledov: 313; Prenosov: 15
.pdf Celotno besedilo (1,83 MB)

8.
Vpliv izobrazbene strukture prevzemnika na razvoj družinskega podjetja
Teja Andrejčič, 2024, ni določena

Opis: Družinsko podjetništvo je sestavljeno iz pojmov družina in podjetje. Od nedružinskih podjetij se razlikuje po pretežno družinskem lastništvu. V tovrstnih podjetjih so velikokrat vpletena čustva lastnikov podjetja. Podjetja se skozi podjetniško pot srečujejo z različnimi izzivi. Izzivi se razlikujejo od podjetja do podjetja, tako tudi njihovo reševanje. Prevzemnik bi se moral zavedati, da je dobro poiskati pomoč, če se ne more soočiti z izzivi. Na reševanje izzivov in uspešno vodenje ter poslovanje imata velik vpliv izobrazba in usposabljanje. Vse bolj tudi v e-obliki. Izobraževanje prinaša veliko pozitivnih posledic, kot sta mreženje in spoštovanje. Uspešnost delovanja podjetij je težko opredeliti, saj se med seboj razlikujejo. Nujno pa je vlaganje znanja v podjetje. V diplomski nalogi predstavljamo vpliv izobraževanja prevzemnikov na razvoj v družinskih podjetjih. Z deskriptivno metodo opredeljujemo pojme družinsko podjetništvo, izzive razvoja družinskih podjetij in vpliv izobraževanja v družinskih podjetjih. V raziskovalnem delu diplomske naloge predstavljamo 12 naključnih družinskih podjetij, v katerih smo opravili intervju in s pomočjo katerih preučujemo vpliv izobraževanja prevzemnikov na razvoj. Rezultati prikazujejo stanje izobraževanja prevzemnikov ter odgovore na vprašanja, ki so vezana na preverjanje vpliva izobrazbene strukture prevzemnika, na razvoj družinskih podjetij. S pomočjo odgovorov na zastavljena vprašanja pa smo pridobili vpogled v družinska podjetja.
Ključne besede: družinsko podjetništvo, izzivi razvoja, vpliv izobraževanja, prednosti izobraževanja, vpliv izobraževanja na uspešnost
Objavljeno v ReVIS: 22.04.2024; Ogledov: 379; Prenosov: 9
.pdf Celotno besedilo (916,61 KB)

9.
Koncesije na primarni ravni zdravstvenega sistema v dolenjski regiji
Lara Gašperšič, 2024, ni določena

Opis: V Sloveniji koncesije predstavljajo ključni način za zagotavljanje določenih zdravstvenih storitev. Gre za mehanizem, kjer se določenim zasebnim izvajalcem podeli pravica do izvajanja zdravstvenih dejavnosti, običajno na primarni ravni zdravstvenega sistema. Ta model omogoča raznolikost ponudbe zdravstvenih storitev, vendar se sooča tudi z izzivi nadzora, kakovosti storitev ter zagotavljanjem enake dostopnosti do oskrbe za vse prebivalce. V prvem delu diplomske naloge so predstavljeni ključni pojmi in opredelitve javne uprave, javne službe, zgodovina zdravstvenega sistema v Sloveniji, uvedba koncesijskega sistema, podrobneje je razložena definicija pojma koncesij. V drugem delu diplomske naloge so s pomočjo intervjuja pridobljeni podatki, s katerimi je narejen pregled in prikaz koncesij na primarni ravni zdravstvenega sistema v dolenjski regiji. Koncesionarjem je zastavljenih 19 vprašanj vezanih na njih, njihovo koncesijo in njihovo delo
Ključne besede: Javni sektor, javne službe, zdravstvo, koncesije, korupcija
Objavljeno v ReVIS: 22.04.2024; Ogledov: 331; Prenosov: 8
.pdf Celotno besedilo (904,27 KB)

10.
Vpliv krize dobavnih verig na podjetje RADANOVIČ Brežice, d.o.o.
Valentina Golob, 2024, ni določena

Opis: Avtomobilska industrija se zaradi hitrih tehnoloških sprememb neprestano spopada z različnimi izzivi. Kljub vsem izzivom pa je bilo leto 2020 zaznamovano kot ključno obdobje za avtomobilsko industrijo, saj se je ta nenadoma soočala z največjim in nepredvidljivim izzivom – pandemijo covida-19. Prvi izzivi, ki so se pojavili zaradi pandemije covida-19, so bili povezani s krizo dobavnih verig, ki predstavlja ključni element sodobnega globalnega gospodarstva. V prvem delu diplomske naloge je predstavljen razvoj avtomobilske industrije, konkurenčnost avtomobilske industrije in dejavniki, vpliv in posledice krize leta 2008 na avtomobilsko industrijo, izzivi transporta in logistike ter avtomobilska industrija v prihodnosti. V drugem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati raziskave, ki se osredotoča na vpliv pandemije covida-19 na družinsko podjetje RADANOVIČ Brežice, d. o. o. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo dveh intervjujev, ki sta bila izvedena na področju prodaje in marketinga. Vprašanja, postavljena v okviru intervjujev, so raziskovala poslovanje podjetja med krizo, izzive, s katerimi se je podjetje soočalo, ter prilagojeno marketinško strategijo v tem zahtevnem obdobju.
Ključne besede: avtomobilska industrija, dobavne verige, transport in logistika, pandemija covida-19, vpliv krize.
Objavljeno v ReVIS: 22.04.2024; Ogledov: 294; Prenosov: 18
.pdf Celotno besedilo (1,01 MB)

Iskanje izvedeno v 0.94 sek.
Na vrh