Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


71 - 80 / 250
Na začetekNa prejšnjo stran45678910111213Na naslednjo stranNa konec
71.
Upravljanje kickboxing dogodkov v Sloveniji
Ivo Vodopivec, 2015

Opis: Amaterski šport je v primerjavi s profesionalnim v nezavidljivem položaju. Velika večina dela je opravljenega na prostovoljni bazi, kadri so velikokrat manj strokovno izobraženi, imajo časovne omejitve, ker so zaposleni drugje, kar pa se seveda pozna tudi pri trženju in prepoznavnosti določene športne panoge, ne pa nujno tudi pri športnih dosežkih. Ta problem se še izraziteje kaže pri medijsko manj izpostavljenih športih, med katerimi je tudi kickboxing. Raziskava se ukvarja s problematiko kickboxinga in njegove krovne organizacije v Sloveniji, Kickboxing zveze Slovenije. Poudarek je predvsem na predstavitvi kickboxinga na splošno, Kickboxing zveze Slovenije, prepoznavnosti, načinu obveščanju, sami organizaciji in tehnični izvedbi športnega dogodka. Glavno raziskovalno vprašanje je: Kakšna je učinkovita organizacija športnega dogodka na primeru kickboxinga? Poleg glavnega raziskovalnega vprašanja imamo še tri dodatna vprašanja: Kolikšna je najprimernejša cena za vstopnico za ogled kickboxing dogodka? Kateri so najpomembnejši kanali za obveščanje o takih dogodkih? Kako povečati prepoznavnost kickboxinga in Kickboxing zveze Slovenije? Glede na tematiko smo se odločili za kvantitativni pristop k raziskavi. Po preučitvi razpoložljivih virov smo postavili šest hipotez, na katere smo dobili odgovore s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov. Prvi zajema 200 naključnih anketirancev s pomočjo spletnih anket, drugi pa 200 anketirancev znotraj Kickboxing zveze Slovenije. Anketi se med seboj le delno razlikujeta, se pa dopolnjujeta. Vsaka anketa ima po 11 vprašanj, saj smo želeli čim bolj natančno odgovoriti na zastavljena vprašanja. Pri tem smo sledili načelu, da so vprašanja čim jasnejša in nedvoumna ter da samo anketiranje anketirancem ne vzame preveč časa, da so lahko pri izpolnjevanju anket maksimalno zbrani.
Ključne besede: športni dogodki, organizacija, kickboxing, obveščanje, prepoznavnost, tehnična izvedba, diplomske naloge
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 87; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (1,27 MB)

72.
Položaj žensk v punk glasbi
Irena Vrtovec, 2014

Opis: Diplomska naloga predstavlja položaj žensk v punk subkulturi, predvsem razmerje med spoloma in njihovo aktivno udejstvovanje v punk glasbi. Z razvojem glasbe se je razvijala in postajala množična tudi punk subkultura, v kateri so ženske našle svoj prostor za ustvarjanje ter tako postajale vedno bolj dejavne. V nalogi opisujem punk subkulturo tako v svetu kot v Sloveniji in bistvene elemente te subkulture. Poglavje o punk subkulturi zajema način izražanja, načelo DIY (»naredi sam«), vlogo fanzinov in načelo non-profit (neprofitnosti). Naslednje poglavje se osredotoča na gibanje Riot Grrrl in predstavlja njegovo zgodovino, od začetka delovanja v devetdesetih letih prejšnjega stoletja vse do danes. Ravno tako je opisana vloga glasbe in fanzinov ter najpomembnejše glasbene skupine, ki so delovale in pustile največji pečat v gibanju Riot Grrrl. Nato sledi poglavje o ženskah v punk subkulturi, in sicer od samih začetkov integracije žensk pa vse do danes. V nadaljevanju je navedena problematika žensk v tej subkulturi, saj za to še vedno velja, da je v domeni moških predstavnikov. Kot zadnje poglavje teoretičnega dela diplomske naloge pa so predstavljena angažirana besedila nekaterih glasbenih skupin. Empirični del diplomske naloge zajema predstavitev in interpretacijo rezultatov kvalitativne raziskave. S pomočjo individualnih, polstrukturiranih intervjujev so pridobljeni podatki, potrebni za analizo empirične raziskave. Intervjuji so opravljeni s šestimi glasbenicami, ki so aktivne v punk subkulturi. Cilj diplomske naloge je dobiti odgovore na glavno raziskovalno vprašanje glede enakovrednega statusa žensk v punk subkulturi. S pomočjo raziskave, ki sem jo opravila, sem dobila pritrdilni odgovor večine intervjuvank na vprašanje enakovrednega položaja žensk v punk glasbi.
Ključne besede: punk, subkultura, ženske, gibanje Riot Grrrl, fanzini, spolna neenakost
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 111; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (975,71 KB)

73.
Izvajanje mobinga nad študenti pri študentskem delu
Daša Plesničar, 2012

Opis: V diplomski nalogi smo preučevali, ali je v Sloveniji izvajanje mobinga nad študenti prisotno med opravljanjem študentskega dela. Na podlagi kvalitativne analize smo si zastavili štiri raziskovalna vprašanja, na katera smo skozi analizo strukturiranih intervjujev z desetimi študenti prišli do želenih odgovorov. Analiza intervjujev je pokazala, da v veliki večini študent ni tisti, ki bi povzročal težave in s tem dal povod za izvajanje mobinga nad njim, temveč so delodajalec ali sodelavci tisti, ki pričnejo z izvajanjem mobinga. Nekatere organizacije se v Sloveniji že spoprijemajo s problemom (klasičnega) mobinga nad zaposlenimi, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in poskušajo, da v njihovih podjetjih do njega ne bi prihajalo, zato z njim seznanjajo ključne ljudi, svoje zaposlene, nekatere organizacije pa še ne vidijo velikega problema v tem, zato tudi ne iščejo rešitev, da do tega ne bi prihajalo. Med drugim tudi malo podjetij obravnava študente, ki pri njih opravljajo študentsko delo preko študentskega servisa, enakovredno kot ostale zaposlene, toda kljub temu so velikokrat manjvredni, zato navadno prihaja do izvajanja mobinga nad njimi.
Ključne besede: mobing, študent, delodajalec, konflikt
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 85; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (403,19 KB)

74.
Mladi diplomanti kot iskalci zaposlitve
Darija Rupnik, 2013

Opis: Tematika brezposelnih mladih diplomantov je aktualna tema. Vsi si želimo stabilno zaposlitev. Iskanje take zaposlitve z vidika posameznika je pomemben del našega življenjskega cikla. Zaposlitev nam predstavlja ekonomsko in socialno neodvisnost, zato si brez nje težko načrtujemo življenje, kariero in družino. Mladi diplomanti so zaradi negotovosti na trgu dela izpostavljeni tudi večji socialni izključenosti in s tem socialni neenakosti še na drugih področjih življenja. Da bi si ti iskalci zaposlitve izboljšali svojo zaposljivost ter povečali konkurenčnost na trgu delovne sile, se morajo zavedati svojih slabosti in napak, ki jih imajo pri iskanju zaposlitve. Naloga proučuje dogajanje na trgu dela, predvsem na področju, ki se dotika zaposlovanja mladih diplomantov. Razdeljena je na tri dele. Prvi del obravnava pojem brezposelnosti, zaposljivosti in trg dela v Sloveniji. Tu so opredeljeni dejavniki, ki vplivajo na zaposlovanje mladih diplomantov. V drugem delu je predstavitev kvalitativne metode dela s fokusno skupino z namenom pridobivanja mnenj in stališč o brezposelnosti mladih diplomantov. Najpomembnejši del naloge je namenjen predstavitvi pridobljenih podatkov. Ključna ugotovitev v nalogi je, da je za uspešno zaposlovanje mladih diplomantov pomembnih več dejavnikov. Na nekatere zunanje dejavnike posameznik ne more vplivati, lahko pa vpliva na svoja dejanja v postopku iskanja zaposlitve, kajti vedno prihaja bolj do izraza dejstvo, da mora diplomant, ki išče zaposlitev, vedno bolj prevzemati odgovornost za svojo pot, ki ga vodi do zaposlitve ter posledično s tem do materialne in socialne varnosti.
Ključne besede: brezposelnost, mladi diplomanti, zaposljivost, pot do prve zaposlitve, trg delovne sile
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 95; Prenosov: 8
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

75.
Pomembnost prvega vtisa za kupca
Damjana Kosmač, 2017

Opis: Prodaja blaga in storitev se je v zadnjih letih močno spremenila. V letih se je na trgu razvilo veliko ponudnikov blaga in storitev, med katerimi lahko potrošniki izbirajo. Zaradi močne konkurence na trgu je ponudnikom postalo pomembno, da kupcem ponudijo nekaj več. Več kot le dobro ceno in kvaliteto. S kupcem se trudijo stkati dolgotrajen odnos, saj bodo le na ta način preprečili, da bi potrošnik ob naslednjem nakupu odšel k konkurenci. Pri prodaji je pomemben vsak korak prodajnega postopka, še najbolj pa je pomemben prvi vtis poslovalnice in prodajnega osebja. Prvi vtis je pomemben tako na poslovnem področju kot tudi v zasebnem življenju, saj ga je vedno težko spremeniti. Raziskave so namreč pokazale, da si prvi vtis o nekom ustvarimo v prvih sekundah, ko ga spoznamo, in ta vtis vpliva na to, ali ga želimo bolje spoznati ali ne. Potrošnikom je všeč, če je prodajno osebje vizualno urejeno, izobraženo, prijazno ter predano svojemu delu. Poleg prodajnega osebja pa jim je pomembna tudi zunanja in notranja urejenost prodajalne. Zunanjost je tista, ki komunicira s potrošniki, da sploh vstopijo v poslovalnico, notranjost pa mora biti načrtno urejena, saj mora biti oblikovana tako, da pritegne pozornost kupca in ga opogumlja, da se začne zanimati za razstavljene izdelke. Cilj diplomske naloge je ugotovili, v koliko je kupcem pomemben prvi vtis, ki ga ustvarita prodajalec in prodajalno mesto ter kolikšno vlogo ima urejenost prodajalcev in prodajalne pri njihovem nakupnem odločanju. To smo z izvedeno raziskavo tudi ugotovili. Rezultati so nas pripeljali do ugotovitev, da je kupcem pomemben pozdrav ter urejenost prodajalca in prodajalne, ter da na nakupno odločanje najbolj vpliva nevljudnost prodajalca ter slab prvi vtis.
Ključne besede: prodajalci, potrošniki, prvi vtis, prodajni postopki, prodajni prostori, diplomske naloge
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 103; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (857,87 KB)

76.
Bosna in Hercegovina
Borislav Babić, 2012

Opis: Razpad skupne drţave leta 1991, ki mu je sledila krvava vojna, je pustil za seboj v Bosni in Hercegovini skoraj sto tisoĉ mrtvih, veĉ kot milijon razseljenih prebivalcev, uniĉeno gospodarstvo in globoke delitve v druţbi, ki so vidne v vsakdanjem ţivljenju. Ĉeprav je po podpisu Daytonskega mirovnega sporazuma mednarodna skupnost priĉakovala, da bo Bosna in Hercegovina zdruţena, demokratiĉna, veĉnacionalna in veĉ religijska politiĉna celota, bi danes, ko se bliţa sedemnajsta obletnica sklenitve miru, teţko dokazali, da ta deluje kot suverena drţava v pravem pomenu besede. Etniĉna in verska distanca treh narodov je veĉja, kot je bila pred zaĉetkom drţavljanske vojne, v drţavi ni temeljnega dogovora o njeni prihodnosti, velika veĉina Hrvatov in Srbov je ne doţivlja kot svojo domovino in je še vedno pod mednarodnim protektoratom. Nacionalizem je stalnica v vseh segmentih današnje druţbe. Najbolj pereĉe vprašanje za mednarodno skupnost in tri konstitutivne narode v Bosni in Hercegovini je, kako doseĉi medsebojni konsenz o prihodnosti drţave.
Ključne besede: Bosna in Hercegovina, nacionalizem, Daytonski mirovni sporazum, mednarodna skupnost
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 78; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (2,29 MB)

77.
Zlato, pomemben vidik svobode
Boris Rešetič, 2017

Opis: Z diplomsko nalogo nameravam opozoriti na nujnost širokega holističnega pogleda na ustvarjanje premoženja, na zmanipuliranost svetovnega finančnega trga ter na nevarnosti, ki prežijo na nas zaradi tiskanja velikih količin denarja, ki je brez realne osnove in kritja. V današnjem političnem in gospodarskem svetu obstaja veliko težav, za katere bankirji, še manj pa politiki, nimajo rešitve: rastoči dolgovi, nedelujoči socialni sistemi, dušeče obresti, borzni zlomi, bankroti podjetij. Rešitev za takšne težave so bile v zgodovini velikokrat vojne. Diplomska naloga je razdeljena na osem poglavij, ki so med seboj povezana. V uvodu sem opredelil problem in raziskovalna vprašanja, pojasnil namen in cilj diplomske naloge ter opisal, kakšne metode bodo uporabljene, pri čemer sem zastavil sedem hipotez, ki sem jih preverjal v analitičnem delu. V drugem poglavju sem opisal zgodovino zlata, kje najdemo zlato, zlato skozi čas, uporabo zlata, razloge za nakup. Na začetku tretjega poglavja sem opisal enega od vzvodov pridobivanja oblasti in bogastva. V tretjem poglavju sem se osredotočil na opredelitev denarja brez kritja, zlati standard ter obresti. Opisal sem delovanje ameriške centralne banke, ki pomembno vpliva na delovanje svetovnega finančnega trga. Podrobno je opisano tudi delovanje banke Goldman Sachs ter njeno delovanje v Evropski uniji in Sloveniji. V četrtem poglavju sem predstavil, kaj je investicijsko zlato, pomen LBMA-ja, kronološki pregled investicijskega zlata v slovenskem prostoru in uveljavljene ponudnike investicijskega zlata v Sloveniji. Opisal sem produkte podjetja Karatbars International GmbH, rešitev težav in problemov z novim produktom, tako imenovanim CASHGOLD-om. Opisal sem problematiko bančnega sistema v Evropski uniji in Sloveniji, poenotena evropska pravila za reševanje bank, jamstva za vloge v bankah ter varnost naložb. Zelo zanimiva je primerjava državne pokojnine z investicijo v naložbeno zlato. V petem in šestem poglavju sem se posvetil raziskavi in preverjanju hipotez. V sedmem in osmem poglavju sem podal predloge ukrepov, sklepne misli in zaključek.
Ključne besede: investicijsko zlato, zlati standard, LBMA, CASHGOLD, ameriška centralna banka, Goldman Sachs Group, denar, denar brez kritja, diplomske naloge
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 66; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (4,96 MB)

78.
Ocena učinkovitosti pedagoškega procesa v osnovni šoli, s poudarkom na analizi timskega dela
Blanka Černe, 2012

Opis: Diplomska naloga obravnava področje timskega dela in profesionalnega razvoja učiteljev. Poklic učitelja v osnovni šoli zahteva stalen proces učenja in profesionalno rast vsakega posameznika. Ena od možnosti profesionalnega razvoja je timsko delo med učitelji. Učitelji, ki sodelujejo v timu, se med seboj dopolnjujejo, saj imajo različna znanja in sposobnosti, motivacijo za delo v timu in željo po osebni rasti. V smeri teh dognanj se je leta 1996 spremenila šolska zakonodaja v slovenskih osnovnih šolah, kar je privedlo do velikih sprememb v načinu poučevanja. Poudarja se elemente timskega dela, načrtovanje, sodelovanje, poučevanje in v prvi triadi tudi opisno ocenjevanje. V nalogi smo ugotavljali, kako pogosto učitelji izvajajo elemente timskega dela ter ali so pri tem uspešni in učinkoviti. Posebej smo se osredotočili na prvi razred devetletne osnovne šole. Zanimalo nas je, ali učitelji menijo, da timsko delo veča zaupanje med sodelavci in gradi dobre medsebojne odnose ter kakšen je njihov splošen občutek ob spremembi zakona o osnovni šoli. Rezultati raziskav s kvalitativno in kvantitativno metodo so pokazali, da je timsko delo v osnovni šoli prisotno in učinkovito na več področjih. Odraža se tako na sodelovanju, kot poučevanju in načrtovanju. Timsko delo spodbuja zaupanje med sodelavci in ustvarja dobre medsebojne odnose, ki včasih prerastejo v prijateljstvo, kar je za učitelje zelo pomembno. Negativno mnenje imajo učitelji do opisnega ocenjevanja; velika večina jih meni, da je le-to primerno samo za prvi in drugi razred devetletke.
Ključne besede: timsko delo, timsko poučevanje, timsko sodelovanje, timsko načrtovanje, opisno ocenjevanje, medsebojni odnosi
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 83; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

79.
Mediji in predšolski otroci
Barbara Mavri, 2015

Opis: Diplomska naloga se nanaša na medije, medijsko pismenost in vplivi teh dveh dejavnikov na predšolskega otroka s poudarkom na vpliv medijev na nakupno obnašanje otrok in staršev. V teoretičnem delu smo pojasnili in opredelili širši okvir vpliva medijev na predšolske otroke, tako v izobraževalnih institucijah kot doma v družinskem krogu. Zajeli smo tudi strategije, ki opredeljujejo medijsko pismenost na nacionalni in evropski ravni, ker smo želeli poudariti, da se družba, kot taka zaveda pomembnosti vplivov medijev na ljudi. Če želimo osnovati na znanju temelječo družbo je potrebna vzgoja za medije na vseh starostnih ravneh. Le dobro medijsko opismenjen starš lahko suvereno in kvalitetno prenese svoje znanje na svoje otroke. Empirični del diplomske naloge, s kvantitativno raziskavo med starši predšolskih otrok, nam odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja in sicer: Ali se z večanjem starosti predšolskega otroka povečuje vpliv medijev na predšolskega otroka in če obstaja povezava med časovno uporabo medijev pri starših in njihovih otrocih, ter kako mediji vplivajo na (nakupno) obnašanje predšolskih otrok in njihovih staršev? Poleg tega pa smo starše še spraševali o mnenju glede vpliva televizijskih vsebin na otroke, ter glede njihove vloge pri nadziranju, reflektiranju in omejevanju gledanja televizijskih vsebin z otroki.
Ključne besede: predšolski otrok, mediji, medijska pismenost, IKT, nakupno obnašanje
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 117; Prenosov: 8
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)

80.
Odnos menedžmenta do udejanjanja izboljšav, ki jih delavci zaznajo pri vsakodnevnem delu na primeru podjetja Petrol d. d., Ljubljana
Barbara Gril, 2015

Opis: Že na začetku diplomske naloge povezujemo temi okolja in trajnostnega razvoja kot pojma, ki sta obvezna pri razumevanju okoljske politike ter delovanja samega podjetja. Podjetje, ki je po delovanju in vsej svoji organiziranosti tema diplomske naloge, je Petrol d.d., Ljubljana. Skozi samo delovanje podjetja in skozi medsebojne odnose, ki so zgrajeni na podlagi zaposlenih v podjetju, tako pridobimo sliko organizacije Petrol. Različna poročila, raziskave in intervjuji so kazalniki, ki merijo medosebne odnose ter vzdušje v sami organizaciji. Na podlagi tega je tako pri končnih rezultatih tudi vidno, kako in koliko organizacija sama naredi za svoj uspeh – pa naj bo ta zunanji ali notranji, vendar vedno v sklopu podjetja Petrol.
Ključne besede: okolje, trajnostni razvoj, podjetja, zaposleni, medosebni odnosi, diplomske naloge
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 75; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (993,49 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh