Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


101 - 110 / 110
Na začetekNa prejšnjo stran234567891011Na naslednjo stranNa konec
101.
Vpliv odnosov med družinskimi člani na sodelovanje v družinskem podjetju
Ana Krebs, 2021

Opis: V diplomskem delu smo v teoretičnem delu predstavili značilnosti družinskega podjetništva in pretehtali prednosti in slabosti te oblike podjetništva. Poglobili smo se v vez, ki jo imajo oz. nimajo nezaposleni družinski člani z družinskim podjetjem in raziskali, kako to vpliva na odnose. Poudarili smo tudi najpogostejše vzroke za konflikte in le-te povezali z rivalstvom med nasledniki in nasledstvom v podjetju. V okviru drugega dela diplomskega dela, ki je raziskovalne narave, smo izvedli intervjuje z ustanoviteljem družinskega podjetja, njegovim sinom in ustanoviteljevo partnerko, ki ni zaposlena v podjetju. Ugotovili smo, da se poslovno in družinsko življenje velikokrat križata oz. se prepletata in je velikokrat težko ohranjati razmejitve. Vendar to ne pomeni, da podjetje posluje slabo. Boljšo izvedbo in uspeh podjetja povezujemo z dobrimi odnosi, komunikacijo in jasno zastavljenimi nalogami, ki jih ima posameznik v podjetju. To velja tudi za naslednike, kjer vzgojo povezujemo s tem, kako se nasledniki obnašajo, sodelujejo in funkcionirajo kasneje na delovnem mestu. Za vrednote, kot so marljivost pri delu, vztrajnost, sodelovanje, je pomembno, da jih nasledniki ponotranjijo že v otroštvu, saj lahko s tem presežejo rivalstvo.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: družinsko podjetništvo, odnosi, rivalstvo, konflikti, nasledstvo, komunikacija, sodelovanje
Objavljeno: 07.09.2021; Ogledov: 321; Prenosov: 21
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

102.
Pomen neformalnega druženja zaposlenih, njegove oblike v podjetju in organizacijska klima; primer Alpod d. o. o. in Deos d. o. o.
Okarina Kana Mahnič, 2021

Opis: V diplomskem delu bodo podrobno predstavljeni notranji odnosi in neformalno druženje v dveh podjetjih, in sicer v Alpod d. o. o. in DEOS d. o. o. Zanimalo nas je, v kakšnem odnosu so zaposleni med seboj na delovnem mestu in kakšen je njihov odnos z vodstvom, kako neformalno druženje zaposlenih vpliva na njihovo produktivnost med delovnim časom ter kako na odnose med zaposlenimi vplivajo metode nagrajevanja, stanje zavzetosti, zadovoljstva in motivacije v obeh podjetjih. V diplomskem delu so navedene tudi ugotovitve in trditve, ki nakazujejo na to, da v enem izmed obeh podjetij prevladujejo veliko bolj sproščeni in priljudni odnosi kot v drugem podjetju. Sama raziskava se nam je že zaradi tega zdela izredno zanimiva, saj smo skušali ugotoviti, kako ti odnosi vplivajo na razpoloženja zaposlenih in kako to vpliva na njihovo delo v podjetju.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: Odnosi, neformalno druženje, zaposleni, motivacija, organizacijska klima, nagrajevanje.
Objavljeno: 28.09.2021; Ogledov: 347; Prenosov: 22
.pdf Celotno besedilo (1,20 MB)

103.
104.
Doživljanje poklicne identitete učiteljev med pandemijo covida-19
Gregor Knežič, 2021

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: poklicna identiteta, učitelji, doživljanje, pandemija covida-19, odnosi
Objavljeno: 05.11.2021; Ogledov: 221; Prenosov: 16
.pdf Celotno besedilo (763,49 KB)

105.
Strateško komuniciranje v Finančni upravi Republike Slovenije
Andrejka Šepec, 2021

Opis: Magistrsko delo predstavlja strateško komuniciranje in njegov pomen za doseganje ciljev organizacije. Namen dela je s pomočjo domače in tuje strokovne literature raziskati pojem in naloge strateškega komuniciranja. Z analizo sekundarnih virov smo proučili komuniciranje, strateško komuniciranje in komuniciranje z javnostmi. Z viri in deduktivno metodo dela smo raziskali komuniciranje v Republiki Sloveniji in v mednarodnem okolju, predstavili smo tudi Finančno upravo RS. Glavni cilj magistrskega dela je prikazati pomembnost strateškega komuniciranja splošno in proučiti možnosti strateškega komuniciranja v Finančni upravi RS. S proučevanjem dobrih praks pri vzpostavitvi strateškega komuniciranja v mednarodnem okolju (EU, NATO) smo podali predloge in določili smernice za vzpostavitev koncepta strateškega komuniciranja v Finančni upravi RS. Magistrsko delo je s proučitvijo aktualnih razmer na tem področju podlaga za oblikovanje koncepta strateškega komuniciranja. Na osnovi ugotovitev, analiz in pridobljenega znanja smo odgovorili na raziskovalno vprašanje in potrdili hipotezi. V zaključku naloge smo z združevanjem pridobljenega znanja in analize primerov podali zaključne ugotovitve na temo strateškega komuniciranja. V okviru ugotovitev so podani predlogi za vzpostavitev koncepta strateškega komuniciranja, na podlagi katere bi lahko Finančna uprava RS v javnosti vzpostavila večjo davčno pismenost, davčno moralo in kulturo ter s tem posledično zmanjšala sivo ekonomijo. Naloge in tehnike strateškega komuniciranja bo v nadaljnjih raziskovanjih treba še podrobneje proučiti, saj so v magistrskem delu služile le za predstavitev nalog in dejavnosti komuniciranja, ki bi jih preko koncepta strateškega komuniciranja morala zagotoviti strokovna služba za komuniciranje.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: komuniciranje, strateško komuniciranje, odnosi z javnostmi, javnost, komunikacijske kampanje
Objavljeno: 28.01.2022; Ogledov: 146; Prenosov: 19
.pdf Celotno besedilo (1,76 MB)

106.
Uspešna komunikacija v podjetju X
Anton Avbar, 2022

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: komunikacija, interna komunikacija, konflikti, medosebni odnosi, reševanje konfliktov, vodenje, poslovno komuniciranje
Objavljeno: 15.03.2022; Ogledov: 134; Prenosov: 16
.pdf Celotno besedilo (820,67 KB)

107.
Častni konzuli kot del konzularne mreže
Manca Ogorevc, 2021

Opis: Beseda diplomacija izhaja iz grške besede diploma, ki je pomenila dvakrat prepognjeno listino, v stari Grčiji pa so besedo diploma uporabljali za poslanike, ki so predstavljali vladarja oz. oblast svojega mesta v tujem mestu. Del diplomacije predstavlja tudi konzularna diplomacija, ki je opredeljena kot diplomacija, ki jo izvajajo bodisi karierni konzuli bodisi častni konzul ali drugi konzularni predstavniki, ki opravljajo različna konzularna opravila. Konzularna diplomacija sicer ne more nadomestiti klasične diplomacije, lahko pa jo kakovostno dopolni ter v ekonomskem pogledu tudi bistveno poceni, kar je pri omejenih sredstvih za izvajanje zunanje politike, predvsem manjših držav, kot je Slovenija, bistvenega pomena. Prednost konzularne diplomacije je med drugim tudi v tem, da so konzuli neposredno povezani z okoljem, v katerem delujejo, zato tudi dobro poznajo državo sprejemnico in državo pošiljateljico. Posebno mesto imajo v tej opredelitvi častni konzuli, ki svoje delo opravljajo častno, torej za svoje delo niso plačani in so izbrani med uglednimi, po navadi premožnimi osebami, ki so lahko državljani države sprejemnice ali pa državljani države pošiljateljice. Ker častni konzuli opravljajo vedno več nalog, prejemajo več zadolžitev in se njihovo število tudi stalno povečuje, bi veljalo njihovo imenovanje in položaj doreči in urediti, predvsem pa celostno opredeliti njihove, pravice, imunitete in zadolžitve.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: častni konzularni funkcionarji, naloge konzularnih funkcionarjev, konzularni odnosi, imenovanje častnih konzulov, Dunajska konvencija o konzularnih odnosih
Objavljeno: 24.03.2022; Ogledov: 123; Prenosov: 0

108.
Odnosi v družini in reševanje konfliktov v njej
Petra Dežman, 2021

Opis: Diplomska naloga se nanaša na odnose v družini, na konflikte in na njihovo reševanje v njej. V prvem delu se posvečamo družini na splošno, na njeno opredelitev, različne definicije, na njihov sistem, na to kakšna je hierarhija v družini, kako družina deluje, nadaljujemo pa z odnosi. Prvih odnosov se naučimo v družini. To je prvi odnos, s katerim se v življenju srečamo. Od družinskih odnosov je odvisno, kakšne odnose bomo gradili naprej v življenju. Še bolj pa je pomembno to, kako se bomo soočali v različnih situacijah, predvsem v medsebojnih odnosih. Dotaknili se bomo tudi partnerskega odnosa, ki je steber vsake družine. Intimni odnosi so del naše narave in del našega življenja. Ljudje te odnose potrebujemo, saj se iz njih učimo, ob enem pa nas oblikujejo v osebe, kakršne postanemo. Kadar so partnerski odnosi oz. med staršema skrhani, nezdravi, hladni, otrok to občuti, predvsem pa vpliva na njegov nadaljnji razvoj in obratno. V teoretičnem delu se posvetimo tudi komunikaciji v odnosih, konfliktom in na njihovo reševanje. Komunikacija je ključni del vsakega odnosa in našega vsakdana. Kako komuniciramo, kako se odzivamo na konflikte in kako jih rešujemo, kaže na to kakšne odnose imamo v družini oz. v partnerskem odnosu. Spoznali bomo vzroke za konflikt in načine reševanja. V empiričnem delu smo s spletnim vprašalnikom raziskovali kakšni so odnosi v partnerstvu, družini, med otroki ter kako posameznik deluje, ko pride do konfliktov, kakšno je njihovo odzivanje na konflikt in kakšne načine izberejo za reševanje le teh. izpolnjenih je bilo 103 vprašalnikov, podatke pa smo analizirali s pomočjo SPSS statističnega programa.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: družina, partnerski odnosi, odnosi z otroki, komunikacija, reševanje konfliktov, diplomske naloge
Objavljeno: 05.05.2022; Ogledov: 37; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (959,09 KB)

109.
Delo zdravstvenih delavcev s hudo bolnimi in umirajočimi v domu za ostarele
Dževada Džebić, 2021

Opis: V diplomski nalogi smo raziskovali delo medicinskih sester v domu za ostarele. Zdravstveni delavci v domovih za ostarele med drugim skrbijo tudi za hudo bolne in umirajoče bolnike. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki se dnevno srečujejo z različnimi situacijami v delovnem procesu, ki jih nemalokrat pripeljejo do dilem ter negotovosti, kako primerno ravnati z bolniki in njihovimi svojci. Pojmi, s katerimi se zdravstveni delavci pogosto srečujejo ob koncu življenja bolnika, so smrt, paliativna oskrba in evtanazija. Vse tri pojme smo predstavili v teoretičnem delu diplomske naloge. Kot raziskovalno metodo v empiričnem delu smo izbrali kvalitativni pristop, in sicer polstrukturirani intervju. Z medicinskimi sestrami smo v zvezi s paliativno nego in evtanazijo ter z njihovim doživljanjem umiranja in smrti bolnikov opravili intervjuje. Raziskovalni vzorec je zajemal pet medicinskih sester, zaposlenih v domu za ostarele. Zbrane podatke smo pregledali in obdelali tako, da smo kreirali kode in jih združevali glede na tematiko. Z raziskavo smo ugotovili, da smrt povzroča določene psihične obremenitve zaposlenih. Kakšna je ta obremenitev in kako jo medicinske sestre doživljajo, je odvisno od njihove starosti, delovnih izkušenj ter pogostosti srečanja s smrtjo. Ugotovljeno je tudi, da medicinske sestre zagovarjajo paliativno oskrbo, njen razvoj in izvedbo, medtem ko določene medicinske sestre podpirajo evtanazijo le v izjemnih situacijah.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: paliativna oskrba, evtanazija, hudo bolni bolniki, umirajoči bolniki, medosebni odnosi, smrt, diplomske naloge
Objavljeno: 05.05.2022; Ogledov: 58; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (806,19 KB)

110.
Medsebojni odnosi v organizaciji in osmišljenost dela
Petra Šeme, 2020

Opis: Medsebojni odnosi v organizaciji so zelo pomemben dejavnik kako posameznik dojema svoje delo, koliko se pri delu angažira, ter ga osmisli. Zaradi slabih odnosov na delovnem mestu, se lahko pojavi občutek nesmiselnosti dela posameznika, kar pomembno vpliva na produktivnost delavca. Pri tem ne gre za edini dejavnik, pač pa za enega od pomembnih dejavnikov, predvsem pa je tesno povezan z motivacijo posameznika. Še naprej, osmišljenost dela posameznika pomembno vpliva tudi na dojemanje smisla življenja. Človek namreč dobršen del svojega življenja preživi na delovnem mestu in s tem postanejo odnosi na delovnem mestu pomemben dejavnik, ki znatno vpliva na njegovo življenje. S tem namenom smo v raziskavi uporabili Purpose in life oz. PIL-test, ki smo mu dodali lastna vprašanja, vezana na odnose na delovnem mestu. Ugotovili smo, da posameznik, ki je v konfliktnih odnosih v organizaciji, pogosto ne prevzema odgovornosti za nastalo situacijo. Ugotovili smo tudi, da odnosi na delovnem mestu pomembno vplivajo na osmišljenost dela posameznika, in sicer boljši kot so odnosi na delovnem mestu, lažje posameznik osmisli svoje delo ter bolj je motiviran za opravljanje delovnih nalog. To pa pozitivno vpliva tako na posameznikovo dojemanje smisla dela in življenja, kot tudi na delovno uspešnost in predstavlja večji doprinos k organizaciji v kateri opravlja delo.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: osmišljenost dela, odnosi na delovnem mestu, motivacija, smisel življenja, logoterapija, magistrske naloge
Objavljeno: 17.05.2022; Ogledov: 12; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (2,09 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh