Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
Nasprotja v Južnokitajskem morju
Anja Žakelj, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: Južnokitajsko morje, devet-črtkana linija, ZDA, Kitajska, umetni otoki, pomorsko mednarodno pravo, UNCLOS
Published: 13.12.2017; Views: 2439; Downloads: 128
.pdf Fulltext (777,25 KB)

3.
Odzivi na gospodarsko krizo
Miha Mikola, 2017

Found in: ključnih besedah
Keywords: svetovno gospodarstvo, mednarodno gospodarstvo, recesija, Združene države Amerike, Kitajska, magistrska naloga
Published: 19.12.2017; Views: 2932; Downloads: 161
.pdf Fulltext (933,37 KB)

4.
5.
Poslovni načrt
Kristina Rome, 2017

Abstract: V magistrski nalogi obravnavamo medkulturno sodelovanje s Kitajsko, na primeru širitve poslovanja podjetja na kitajski trg, s konkretnim izdelkom, tj. vino Cviček. V teoretičnem delu magistrske naloge smo se osredotočili na mednarodno sodelovanje s Kitajsko, analizirali posebnosti kitajskega trga ter izpostavili osnovna izhodišča poslovnega načrta. Ob tem smo obravnavali tudi poslovno komuniciranje in poslovanje na Kitajskem ter analizirali medkulturne kompetence, ki so potrebne za vstop na kitajsko tržišče. V drugem delu naloge, tj. empiričnem delu, pa smo zasnovali lasten poslovni načrt za prodajo vina Cviček na Kitajskem. Pri tem smo opravili analizo trga, pripravili predviden finančni načrt, strategije trženja in prodora na trg ter preučili vse ostale kategorije, ki so pomemben del načrtovanja novega posla in poslovanja na tujem trgu. Magistrsko nalogo smo zaključili z odgovori na raziskovalna vprašanja, ki zajemajo ključne elemente, katerih se mora podjetnik zavedati pred vstopom na kitajski trg, in sicer z namenom, da lažje premosti medkulturne razlike ter učinkovito upravlja poslovna tveganja na kitajskem trgu. Poslovna pravila so na primer v evropskem okolju lahko popolnoma drugačna kot na nekem ogromnem azijskem trgu. Vzrok pa je kot smo ugotavljali v magistrski nalogi predvsem kulturna razlika, katero morajo podjetniki upoštevati, če želijo s podobnimi produkti na takšnih trgih uspeti in rasti. Obenem smo tudi ugotavljali, kakšni poslovni izidi so možni pri poskusu prodora na kitajski trg z vinom Cviček.
Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovni načrti, mednarodno sodelovanje, Kitajska, podjetništvo, vino Cviček, magistrske naloge
Published: 26.07.2021; Views: 687; Downloads: 42
.pdf Fulltext (1,35 MB)

6.
Pomen neverbalne komunikacije pri delu s kitajskimi gosti
Martina Martinuč Ambroželj, 2013

Abstract: Globalna komunikacija omogoča izmenjavo informacij med posamezniki in skupinami iz celega sveta. Na medsebojno komunikacijo vplivajo kulturne značilnosti posameznega naroda, zato pogosto prihaja do nesporazumov in konfliktov. Ti nastajajo tako na verbalni kot tudi neverbalni ravni, posebno pozornost jim namenja poslovna medkulturna komunikacija. Magistrska naloga obravnava vpliv kulturnih dejavnikov na neverbalno medkulturno komunikacijo med pripadniki kitajske in slovenske kulture. Predpostavljamo, da prihaja do nesporazumov, ki izhajajo medkulturnih razlik in se pojavljajo na več ravneh komuniciranja. Hipotezo testiramo s pomočjo študije primera, ki izvedemo v znani slovenski igralnici na podlagi kvalitativne raziskave. V zaključku predstavimo rezultate raziskave, ki so podlaga konstruktivnim predlogom za izboljšavo komunikacije med omenjenima kulturama v storitvenem sektorju.
Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, medkulturno komuniciranje, neverbalno komuniciranje, študija primera, kitajska kultura, slovenska kultura
Published: 27.07.2021; Views: 1109; Downloads: 78
.pdf Fulltext (974,58 KB)

7.
Upravljanje z medkulturnimi razlikami pri poslovanju s kitajskimi poslovnimi partnerji v slovenskih podjetjih
Nina Lukman, 2012

Abstract: Raziskava se ukvarja s kulturnimi razlikami med Slovenijo in Kitajsko v poslovni sferi, kakor jih doţivljajo in odpravljajo intervjuvani slovenski poslovneţi. Prvi del naloge predstavlja teoretični okvir raziskave, kjer smo obravnavali kompleksnost pojma kultura, ovire medkulturne komunikacije ter predstavili kulturne dimenzije po Hofstedeju, Trompenaarsu, Hallu ter Lewisu. Zadnji del tega dela naloge predstavlja krajši opis slovenske in kitajske nacionalne in poslovne kulture z nekaterimi poudarki. Temu sledi analiza zbranega gradiva, ki temelji predvsem na omenjenih kulturnih dimenzijah in nekaterih ključnih konceptih kitajske poslovne in ekonomske kulture. Največja kulturna razdalja med drţavama se je pokazala pri odnosu do časa, razdalji v moči in stopnji izogibanja negotovosti, ki povzročajo največ nesporazumov in nerazumevanja na slovenski strani. Tem se pridruţi še poudarek na omreţjih, varovanju obraza in uglajenem vedenju. V slovenskih podjetjih se zavedajo različnosti poslovnih sfer obeh deţel, vendar se kulturna občutljivost posameznikov razlikuje. Kitajskim poslovnim partnerjem se večinoma prilagodijo in kaţejo zanimanje za kitajsko kulturo, čeprav se ne vedno vţivijo v vse njene posebnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovna kultura, ekonomska kultura, kulturne dimenzije, medkulturna komunikacija, Slovenija, Kitajska, polstrukturirani intervju
Published: 27.07.2021; Views: 755; Downloads: 94
.pdf Fulltext (1,07 MB)

8.
Rusko-kitajski energetski odnosi
Kristina Cigole, 2023

Abstract: Dostop in nadzor nad energetskimi viri sta ključnega pomena pri oblikovanju svetovne politike. Energetski viri Ruske federacije so naredili državo vplivnejšo v svetovni politiki, medtem ko so energetska in geopolitična vprašanja še posebej pomembna za sodobno Ljudsko republiko Kitajsko. Od razpada Sovjetske zveze sta obe državi poskušali vzpostaviti medsebojno energetsko sodelovanje, vendar brez pravega rezultata. Aneksacija Krima leta 2014 je predstavljala prvo poglobitev rusko-kitajskih odnosov, saj je močno pospešila počasno segrevanje odnosov. V nalogi bomo z različnimi metodami družboslovnega raziskovanja podrobneje analizirali in raziskali področje dvostranskega energetskega sodelovanja med Rusijo in Kitajsko. Namen magistrskega dela je raziskati energetske odnose med Rusijo in Kitajsko, predvsem v času od ruskega zavzetja Krima naprej in analizirati ter oceniti dolgo pogajalsko igro med državama pri iskanju rešitev pri ključnih političnih in gospodarskih vprašanjih. Energetski odnosi med Rusijo in Kitajsko niso pomembni samo za državi, ampak imajo velik vpliv tudi na nadaljnji razvoj svetovnega energetskega, gospodarskega in političnega trga.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Ruska federacija, Ljudska republika Kitajska, energetski odnosi, geopolitika, zunanja politika
Published: 09.10.2023; Views: 118; Downloads: 7
.pdf Fulltext (2,29 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top