Repository of colleges and higher education institutions

New documents in ReVIS:

07.05.2021FIZIOTERAPEVTIKAotherMultidisciplinarni pristop pri rehabilitaciji nevroloških bolnikov
07.05.2021FIZIOTERAPEVTIKAotherCELOSTNA ŠPORTNA REHABILITACIJA INVALIDOV V SVETU IN PRI NAS
07.05.2021FIZIOTERAPEVTIKAotherFizioterapevtska obravnava urinske inkontinence pri moških in ženskah
07.05.2021FIZIOTERAPEVTIKAotherKVANTITATIVNA OCENA DRŽE FLAVTISTOV
07.05.2021FIZIOTERAPEVTIKAotherZNAČILNOSTI FIZIOTERAPEVTSKEGA DELA Z RAZLIČNO STARIMI UPORABNIKI
07.05.2021otherKrašenje cerkve skozi liturgično leto
29.04.2021MFDPŠotherStres v kozmetični in frizerski dejavnosti v savinjski regiji
29.04.2021MFDPŠotherAnaliza indeksa enakosti spolov in primerjava Slovenije z ostalimi državami EU
29.04.2021MFDPŠotherAnaliza indeksa enakosti spolov in primerjava Slovenije z ostalimi državami EU
29.04.2021MFDPŠotherŽensko vodenje - je res tako drugačno?


The table bellow shows members of repozitory of University of Nova Gorica. Number of works inlude only works with full text (with files) in all languages. Theses of bolonia study programme are also included. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganizationArticles and other component parts Monographs and other completed worksPerformed works (events) All
AllNewAllNewAllNewAllNew
AVA - Academy of Visual Arts         
ECM - Alma Mater Europaea - ECM  0  0
EVRO-PF - Nova Univerza - European Faculty of Law  18  18
FD - Faculty of design, associated member of University of Primorska  0  0
FDŠ - Nova Univerza - The Graduate School of Government and European Studies  3  3
FINI - Faculty of Industrial Engineering, Novo mesto  0  0
FIŠ - Faculty of Information Studies in Novo mesto  2  2
FIZIOTERAPEVTIKA - PHYSIOTHERAPEUTICA  0  0
FKPV - Faculty of Commercial and Business Sciences  7  7
FOŠ - Faculty of Organisation Studies Novo mesto        
FSMŠ - Nova Univerza - Faculty of Slovenian and Internationa studies        
FUDS - School of advanced social studies        
FZAB - Angela Boškin Faculty of Health Care049  49
GeaCol - GEA College - Faculty of Entrepreneurship00  0
MFDPŠ - International School for Social and Business Studies013  13
MLC - MLC Management and Law College Ljubljana        
ŠCNM - School center Novo mesto        
VSS-ESCE - Vocational College Celje School of Economics        
VŠGI - College of civil engineering Kranj        
VŠPI - College of Industrial Engineering        
VŠPV - Ljubljana School of Business  0  0
VŠŠCSG - Higher Vocational College School Center Slovenj Gradec        
VŠVO - Environmental Protection College        
VŠZV SG - University College of Health Sciences Slovenj Gradec        
VZŠCE - College of Nursing in Celje        
All092  92
Last update: 05.02.2020