Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


11 - 20 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
Blagovna znamka v avtomobilski industriji
Klemen Smrekar, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: avtomobilska industrija, blagovna znamka, avtomobili, avtomobilske znamke, potrošniki
Published: 16.05.2019; Views: 1651; Downloads: 72
.pdf Fulltext (1,46 MB)

12.
Postavitev sistema za obvladovanje IMDS procesa v podjetju
Dejan Sirk, 2019

Found in: ključnih besedah
Keywords: ELV, avtomobilska industrija, GADSL, IMDS, iPoint, nevarne snovi, REACH, ROHS
Published: 26.08.2019; Views: 1663; Downloads: 95
.pdf Fulltext (1,72 MB)

13.
Strategije rasti podjetja Potokar d. o. o.
Jure Novak, 2019

Abstract: Podjetje Potokar d.o.o. je družinsko podjetje z več kot 25-letno tradicijo. Zaradi družinskega ozadja je zelo tradicionalno. Kljub temu se že zdaj prilagaja zahtevam trga, ki bodo ob novih tehnologijah še bolj neizprosne. Trg se spreminja veliko hitreje kot kadar koli v zgodovini in tisti, ki ne sledijo spremembam, ne bodo napredovali. V podjetje je treba integrirati novosti, ki mu bodo pomagale hitreje rasti ter se bolj prilagajati trendom in trgu. Preden sem začel raziskovati možnosti razvoja podjetja, sem naredil temeljito analizo obstoječega stanja in ugotovil, kje so težave in prednosti ter kako dobro je podjetje pripravljeno na spremembe in rast. Skozi analizo dosedanjega poslovanja sem ugotavljal predvsem pripravljenost na rast s finančnega vidika, preveril pa sem tudi odnos do rasti in sprememb. Za podjetje sem izbral ustrezno strategijo rasti, s katero bo lahko bolje in hitreje rastlo ter postalo prilagodljivejše razmeram na trgu. Podjetje je treba digitalizirati ter njegove procese optimizirati za rast. Ravno to sem upošteval pri pisanju načrta strategije rasti. Izbiral sem med organsko oz. generično rastjo, rastjo z diverzifikacijo, franšizo, joint-venture poslom, strateškim partnerstvom ali spojitvijo, pripojitvijo ali prevzemom. Z analizo in primerjavo strategij sem se na podlagi ugotovljenega odločil, katera bi bila glede na razmere na trgu in dosedanji obstoj podjetja zanj najprimernejša. Predpostavljam, da bo za podjetje na kratki rok najboljša delna diverzifikacija rast z novimi produkti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: rast, generična rast, rast z diverzifikacijo, družinsko podjetje, avtomobilska industrija, avtodeli, razvoj poslovne strategije
Published: 02.10.2019; Views: 1378; Downloads: 97
.pdf Fulltext (1,72 MB)

14.
15.
Integracija novega tipa vozila v robotsko celico
Simon Štamcar, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: avtomatizacija, integracija, karoserija, robotska celica, varjenje, avtomobilska industrija
Published: 02.06.2021; Views: 555; Downloads: 41
.pdf Fulltext (5,16 MB)

16.
17.
18.
19.
Voditeljske kompetence ter intuitivno odločanje vršnih in srednjih menedžerjev v avtomobilski industriji
Ivan Erenda, 2014

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Ali se vršni in srednji menedžerji v slovenski avtomobilski industriji odločajo na podlagi intuicije in v kolikšni meri, kaj so komponente in kaj pomembni vplivni faktorji intuitivnega odločanja vršnih in srednjih menedžerjev v slovenski avtomobilski industriji ? Namen: U gotoviti prisotnost intuitivnega odločanja pri vršnih in srednjih menedžerjih v slovenski avtomobilski industriji, ugotoviti vpliv njihovih vedenjskih kompetenc in čustvene inteligence na intuitivno odločanje, ugotoviti njihovo stopnjo intuitivnosti ter na osnovi izvedenega teoretičnega in empiričnega raziskovanja izoblikovati komponente in vplivne faktorje modela voditeljskih kompetenc intuitivnega odločanja. Metoda: Kvantitativni raziskovalni pristop z uporabo anketnega vprašalnika kot primarnega merskega inštrumenta s sledečo strukturo: (1) demografija, (2) čustvena inteligenca (SSEIT % Schutte Self - report Emotional Intelligence Test), (3) stili odločanja (GDMS % General Decision Making Style) in (4) intuitivnost (AIM Survey % Agor Intuitive Management Survey). Statističn a obdelava podatkov raziskave je bila izvedena s pomočjo programa SPSS verzija 21 in MS Excel verzija 2007, oblikovanje modela pa je bilo izvedeno s pomočjo programa Pajek verzija 3. Glavne metode za obdelavo podatkov raziskave so bile: opisna statistika, faktorska analiza, regresijska analiza in analiza variance. Rezultati: Rezultati izvedene kvantitativne raziskave so pokazali, da respondente v raziskavi k pomembnim odločitvam pogosto usmerja intuicija (79,3 % se jih odloča intuitivno) , statistično značilne razlike pa se pojavljajo (1) glede na spol , in sicer se ženske v povprečju odločajo nekoliko bolj intuitivno kot moški, in (2) glede na vodstvene izkušnje, pri čemer so anketiranci z najmanj vodstvenimi izkušnjami mnenja, da jih ne u smerja intuicija, medtem ko vsi ostali menijo, da jih usmerja intuicija (takih je več kot tri četrtine). Ugotovitev raziskave glede vedenjskih kompetenc je, da le - te nimajo statistično pomembnega vpliva na intuitivno odločanje ; enako velja za čustveno inte ligenco. Pomembnejša ugotovitev raziskave glede stopnje intuitivnosti je, da imajo anketiranci relativno visoko intuitivnost, saj je dosežen povprečni rezultat 7,1 od 12 možnih točk. Pri tem je pomembna tudi ugotovitev, da se stopnja intuitivnosti viša z l eti vodstvenih izkušenj ter s stopnj o izobrazbe. Organizacija: Izvedena raziskava in pričujoča doktorska disertacija predstavljata pomemben doprinos k novim spoznanjem na področju menedžmenta in upravljanja organizacij, saj z vzpostavljenim modelom intuit ivnega odločanja vršnih in srednjih menedžerjev v slovenski avtomobilski industriji nosi ta potencialno praktično (aplikativno) dodano vrednost na področju upravljanja menedžerskih kadrov tako na področju avtomobilske industrije kot tudi sicer. Družba: Pos tavljena so temeljna izhodišča za nadaljnje poglobljene in ciljno usmerjene raziskave tudi za druga sorodna področja družbe. Originalnost: Originalnost izvedene raziskave in doktorske disertacije opredeljuje dejstvo, da v dostopni domači in tuji znanstveni literaturi ni moč zaslediti raziskave, ki bi vključevala elemente uporabljene operacionalizacije (preučevanje odnosa med voditeljskimi kom petencami in intuitivn i m odločanj em ) , kot je to primer v pričujoči raziskavi, kar nedvomno potrjuje njeno originalnost. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Omejitve doktorske disertacije so opredeljene v okviru: (1) Omejitev zmožnosti podajanja celovitega t eoretično retrospektivnega pregleda posameznih obravnavanih področij v okviru teoretičnega dela raziskave. (2) Uporaba standardiziranih merskih inštrumentov tujega izvora in potencialne razlike med okolj em, v katerem so merski inštrumenti bili zasnovani , i n okoljem , v katerem so merski inštrumenti bili uporabljeni. (3) Omej ene zmožnosti prevodov merskih inštrumentov za besede, besedne zveze in fraze v izvornih anketnih vprašalnikih , za katere ne obstajajo adekvatni slovenski prevodi. (4) Uporaba metode Paje k, ki se je v preteklih raziskavah uporabljala predvsem na področju naravoslovnih ved in pri ugotavljanju mreženj, medtem ko uporaba navedene metode pri kvantitatvini raziskavi predstavlja relativno novost.
Found in: ključnih besedah
Keywords: menedžment, vedenjske kompetence, čustvena inteligenca, intuicija, intuitivno odločanje, avtomobilska industrija, disertacije
Published: 23.07.2021; Views: 474; Downloads: 0
.pdf Fulltext (4,10 MB)

20.
Izboljšave modela vedenjskih kompetenc vodij v avtomobilski industriji
Irena Mislej, 2013

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Raziskava obravnava vprašanje, katerim vedenjskim kompetencam vodij srednji menedžment v podjetju v avtomobilski industriji pripisuje večji vpliv na kakovostno vodenje glede na ostale kompetence.Namen: Posodobitev modela vedenjskih kompetenc podjetja v avtomobilski industriji. Postavitev kvalitetnega nabora vedenjskih kompetenc je izrednega pomena, saj je osnova za merjenje stanja razvitosti voditeljstva v podjetju.Metoda: Uporabljen je bil anketni vprašalnik z zaprtimi vprašanji, s katerimi so bile raziskane razlike v pomembnosti med kompetencami za vodenje, ter analiza letnih osebnih razgovorov. Uporabljena sta bila osnovna statistika in grafični prikazi rezultatov.Rezultati: Srednji menedžment višje ocenjuje vedenjske kompetence vodij, ki se nanašajo na osebno integriteto, odločanje na podlagi dejstev, pozitivne medsebojne odnose, prepoznavanje dosežkov in razvoj sodelavcev. Mlajša generacija vodij srednjega menedžmenta najvišje ocenjuje vedenjske kompetence, ki določajo pozitivne medsebojne odnose.Organizacija: Povečanje zavedanja vodij, da sta skrb za razvoj zaposlenih in vzpostavitev pristnih, humanih medsebojnih odnosov izrednega pomena.Družba: Primer za izboljšanje vodenja v smeri postavitve sodobnejšega kompetenčnega modela.Originalnost: Na področju obvladovanja kompetenc gre za originalen primer izboljšanja kompetenc, saj izboljšuje kompetence v specifičnem okolju oz. izključno v obravnavanem podjetju.Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je omejena na pozitivne vedenjske kompetence vodij. Kot priložnost za nadaljnje raziskave lahko podjetje meri tudi negativne kompetence oz. slepe pege v voditeljstvu, kar bi doprineslo k popolnejši sliki stanja na področju voditeljstva v podjetju.
Found in: ključnih besedah
Keywords: kompetence, vodenje, menedžment, avtomobilska industrija, komuniciranje, diplomske naloge
Published: 20.08.2021; Views: 349; Downloads: 0
.pdf Fulltext (2,10 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top