Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


141 - 150 / 157
First pagePrevious page78910111213141516Next pageLast page
141.
Pomen komunikacije za zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi - pregled literature
Tanja Dolinar, 2022

Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija v zdravstvu, vloga komunikacije, zdravljenje, medicinske sestre
Published: 14.12.2022; Views: 280; Downloads: 38
.pdf Fulltext (1009,53 KB)
This document has many files! More...

142.
Komunikacija in medosebni odnosi na kliničnem usposabljanju
Patricija Majdič, 2022

Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, zdravstvena nega, študent, mentor, izobraževanje
Published: 19.12.2022; Views: 259; Downloads: 30
.pdf Fulltext (1,00 MB)
This document has many files! More...

143.
144.
Medkulturna komunikacija: študija primera čezmejnega sodelovanja na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica
Tea Podobnik, 2022

Abstract: V magistrski nalogi obravnavamo kulturne in jezikovne razlike med Slovenci in Italijani ter zgodovinske dejavnike, ki najbolj vplivajo na čezmejno sodelovanje med njimi. Osredotočili smo se na območje Mestne občine Nova Gorica in Gorica, saj je tukaj čezmejno sodelovanje zelo razvito na političnem, institucionalnem in gospodarskem področju, zato je potreba po razumevanju dejavnikov, ki vplivajo na odnose sodelujočih, ki izhajajo iz različnih kultur, še toliko večja. Nekoč enotno območje je danes razdeljeno med dve državi, Italijo in Slovenijo. Oba naroda pa sta tu sobivala že od nekdaj in odnosi med njima so se skozi zgodovino spreminjali. Da bi lahko razumeli današnje stanje, je bilo torej potrebno pogledati tudi zgodovinski razvoj dogodkov. Pri raziskovanju smo uporabili kvalitativno metodo. Z analizo obstoječe znanstvene literature smo na osnovi medkulturnih in jezikovnih modelov štirih izbranih znanstvenikov opredelili kulturne in jezikovne razlike, ki lahko vplivajo na interakcijo v procesih čezmejnega sodelovanja. S podatki pridobljenimi v fokusni skupini pa smo ugotavljali, kako te razlike vplivajo na čezmejno sodelovanje v praksi, pri izvedbi skupnih projektov. Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti bistvene kulturne in jezikovne razlike med Slovenci in Italijani, ki definirajo dinamiko čezmejnega sodelovanja in lahko negativno vplivajo na komunikacijo med njimi. V nadaljevanju smo razvili model usposabljanja, ki bo lahko služil izvajalcem usposabljanj za pripravo programa za zaposlene na področju čezmejnega menedžmenta. Namen usposabljanja je na praktičnih primerih predstaviti ugotovljene razlike, da jih lahko udeleženci spoznajo, razumejo, se jih zavedajo in upoštevajo pri medsebojni čezmejni komunikaciji. Ciljna skupina usposabljanja so predvsem tisti, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo s pripadniki druge kulture na obravnavanem čezmejnem območju.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Slovenija, Italija, Nova Gorica, Gorica, čezmejno sodelovanje, medkulturnost, komunikacija, magistrske naloge
Published: 06.01.2023; Views: 457; Downloads: 34
.pdf Fulltext (2,45 MB)

145.
Notranji dialog medicinske sestre ob komunikaciji z verbalno nasilnim pacientom
Romana Zupan, 2022

Abstract: Medicinska sestra je strokovnjakinja na področju zdravstvene nege in je na primarnem nivoju zdravstva vključena v primarno oskrbo pacientov, s katerimi s spoštljivim in empatičnim komuniciranjem vzpostavlja zaupen profesionalen odnos. Ker je pogosto prva, s katero pacienti in svojci prihajajo v kontakt, je med zdravstvenimi delavci najpogosteje izpostavljena verbalnemu nasilju. Namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšen je notranji dialog medicinske sestre ob komunikaciji z verbalno nasilnim pacientom, kakšna sta ob tem tendenca vedenja in njena čustva. Z namenom odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja v prvem delu opišemo teoretična izhodišča, ki jih preverimo v empiričnem delu s kvalitativno raziskavo. V polstrukturiranem intervjuju je sodelovalo osem medicinskih sester, ki opravljajo delo ambulantne medicinske sestre in imajo izkušnjo verbalnega nasilja. Rezultati raziskave so pokazali, da se pri vseh intervjuvanih medicinskih sestrah ob komunikaciji z verbalno nasilnim pacientom pojavi notranji dialog, ki se ga medicinske sestre zavedajo, a ga ne ubesedijo. Najpogosteje je imel družbenoocenjevalno funkcijo in negativno naravnanost, vendar so ga večinoma zmogle prekiniti in se profesionalno odzvati s spoštljivo in empatično komunikacijo. Ob tem so prepoznale zdrava negativna čustva, ki so jih vodila v funkcionalno vedenje z namenom pomagati pacientu. Najpogosteje so opisale razočaranje, jezo in strah, ki so jim še po dogodku povzročali stisko in stres. Izrazile so potrebo po opolnomočenju za uspešnejše obvladovanje komunikacije z verbalno nasilnim pacientom, saj so izpostavile izkustveno izobraževanje, krepitev medsebojnih odnosov in sodelovanja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: medicinska sestra, komunikacija, verbalno nasilje, notranji dialog, čustva, vedenje, magistrske naloge
Published: 09.01.2023; Views: 390; Downloads: 44
.pdf Fulltext (2,31 MB)

146.
Vključujoče delovne okolje za boljše medpoklicno sodelovanje v zdravstvu
Danijela Kralj, 2022

Abstract: Značilnost današnje družbe so kompleksni problemi in izzivi v naravnem okolju in družbenem prostoru. V teh dinamičnih in negotovih razmerah se je zdravstvo razvilo in se razvija kot čedalje bolj kompleksen sistem. Za učinkovitost zdravstvenega sistema, zdravstevnih ustanov, osebja, procesov in procesnih timov že dolgo več ne zadošča tradicionalno razmišljanje in delovanje. Kajti tudi zdravstvo ne more več brez interdisciplinarnega, medpodročnega in vključujočega povezovanja in sodelovanja. V povezavi s tem je vse bolj izrazita potreba po novih poklicnih znanjih in veščinah, pristojnostih in kompetencah ter enakih možnostih za vključujoče medpoklicno sodelovanje. Čeprav je ta pristop v svetu že uveljavljen, v Sloveniji o tem ni prav veliko znanstvenih del. Obravnavana tema Vključujoče delovno okolje za boljše medpoklicno sodelovanje v zdravstvu s celostnim in povezljivim, integrativnim pristopom ter rezultati teoretičnega in empiričnega dela je zato edinstven in izviren prispevk k nadaljnjemu proučevanju tega modela. Slednji prihaja v času institucionalnih napovedi o velikih spremembah zdravstvenega sistema in povečanju odpornosti po krizi s pandemijo COVID-19. S tem ima pričujoče doktrosko delo še dodano in uporabno (apliaktivno) vrednost. S prevladujočo teorijo normativne integracije, institucionalizacije in socializacije smo omenjeni model eksperimentalno že preizkusili v zdravstvu. Njegov okvir zajema teoretični in empirični del. Ugotovitve poudarjajo pomen vključujočega delovnega okolja za medpoklicno sodelovanje v zdravstvu. Na nov in učinkovitejši način kažejo na tako rekoč še ne povsem odkrit transformacijski potencial, ki z izboljšanjem medpoklicnega sodelovanja hkrati prispeva k večji odpornosti in prilagodljivosti zdravstva v današnjih razmerah visoke negotovosti s tveganji novih bolezni in pandemij ter odklonskih ravnanj ljudi. Na podlagi rezultatov v empiričnem delu raziskovanja smo tako s teoretičnega kot z uporabnega (aplikativnega) vidika potrdili, da pri tej doktorski disertaciji z naslovom Vključujoče delovno okolje za boljše medpoklicno sodelovanje v zdravstvu gre za nov in učinkovitejši pristop k izboljšanju medpoklicnih odnosov v zdravstvu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, medpoklicno sodelovanje, vključujoče delovne okolje, vključujoče vodenje, vključujoča organizacijska klima
Published: 12.01.2023; Views: 470; Downloads: 67
.pdf Fulltext (2,81 MB)

147.
Razvoj programskih rešitev na arhitekturi mikrostoritev
Miha Mlinar, 2022

Found in: ključnih besedah
Keywords: mikrostoritve, komunikacija, namestitev, razvoj, diplomsko delo
Published: 09.02.2023; Views: 399; Downloads: 25
.pdf Fulltext (1,16 MB)

148.
Prednosti in slabosti dela na domu v javni upravi
Marjeta Kastelic Valentinčič, 2022

Found in: ključnih besedah
Keywords: delo na domu, javna uprava, motivacija, komunikacija, COVID-19
Published: 20.03.2023; Views: 389; Downloads: 43
.pdf Fulltext (1,35 MB)

149.
VOHALNI MARKETING ZA BLAGOVNO ZNAMKO PODJETJA KOT NAČIN NEVERBALNE KOMUNIKACIJE: ŠTUDIJA PRIMERA SLOVENIJE IN ITALIJE
Jasmina Kozel Harley, 2023

Abstract: Raziskava obravnava mednarodni vidik blagovne znamke podjetja za različne narode s pomočjo vonja – vohalnega marketinga (AromaLogo) – kot enega od kanalov neverbalne komunikacije. AromaLogo je unikaten vonj, kreiran s pomočjo eteričnih olj glede na zgodbo podjetja, njegovo vizijo, cilje, celostno grafično podobo in želen vpliv na ljudi. Raziskava vključuje gradnjo teoretičnega okvira, kjer smo na podlagi analize poslovnih kultur (Slovenije in Italije), po Hallu, Hofstedeju ter analizi GLOBE ter povezovanju teme vohalnega marketinga, kot predstavitev blagovne znamke podjetja za različne narode, iskali nove dimenzije, ki povezujejo NVK, kulturo in vohalni marketing. V kvalitativnem delu, ki smo ga naredili s pomočjo dveh fokusnih skupin, slovenske in italijanske, smo analizirali vohalni marketing – AromaLogo kot enega od načinov neverbalne komunikacije in ugotavljali njegovo primernost za predstavitev blagovne znamke podjetja ter njegovega vpliva na različne narode. Raziskovali smo tudi razlike med slovensko in italijansko poslovno kulturo ter določali smernice za poslovanje z vohalnim marketingom kot delom neverbalne komunikacije in kot delom blagovne znamke. Ugotovili smo, da zaznava vonja ni povezana s kulturo, ampak z osebnostno lastnostjo. Ločevanje med naravnimi in sintetičnimi vonji ni povezano s kulturo, zaznava vonja drugih blagovnih znamk ni povezana s kulturo. Unikaten vonj podjetja – AromaLogo ni povezan s kulturo države, vonj vpliva na koncentracijo, vzdušje in zaznavo prostora. Pri vplivu vonja na ljudi ni signifikantne razlike med slovensko, italijansko in indijsko kulturo. Obe kulturi sta občutljivi za neverbalno komunikacijo pri drugih kulturah in zaznavata vonj kot enega od elementov neverbalne komunikacije.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vohalni marketing – AromaLogo, eterična olja, neverbalna komunikacija, različni narodi, Slovenija, Italija
Published: 01.07.2023; Views: 156; Downloads: 33
.pdf Fulltext (1,91 MB)

150.
Search done in 0 sec.
Back to top