Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Načrtovanje rasti izbranega podjetja v trgovski dejavnosti
Tomaž Užmah, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je zasnovano na analizi izbranega podjetja, ki se ukvarja z uvozom, prodajo in distribucijo nadomestnih delov in dodatne opreme za osebna in lahka dostavna vozila. Zasnova diplomskega dela temelji na modelu rasti Allana Gibba (1991), ki s pomočjo orodij strateške analize analizira preteklo in sedanje poslovanje podjetja (analiza MOF), preverja potencial rasti podjetja (analiza RECoIL, analiza SWOT, matrika BCG), analizira poslovno okolje podjetja (analiza PEST-EL) in na koncu s pomočjo matrike TOWS in Ansoffove matrike nudi pomoč pri pripravi ustreznih rešitev in izbiri najprimernejše strategije za nadaljnjo rast podjetja. Cilj diplomskega dela je na podlagi orodij strateške analize oceniti in prepoznati potencial podjetja za nadaljnjo rast ter potrditi, da je za podjetje najprimernejša strategija rasti rast s koncentrično spojitvijo. Strategija, ki jo predlagamo, je koncentrična spojitev – nakup podjetja na madžarskem trgu, ki posluje v isti ali sorodni panogi.
Keywords: načrtovanje rasti, analiza MOF, analiza RECoIL, analiza SWOT, Ansoffova matrika, rast podjetja, strategija rasti.
Published in ReVIS: 22.11.2022; Views: 663; Downloads: 73
.pdf Full text (1,23 MB)

2.
Načrtovanje rasti podjetja MS8 d.o.o
Eva Novak, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava načrtovanje rasti podjetja MS8 d.o.o., ki ima v lasti športno trgovino Proshop in spletno trgovino proshop.si ter se ukvarja tako z maloprodajo kot tudi z veleprodajo. Podjetje je potrebovalo analize na področju panoge in trendov, marketinga, spletne trgovine ter organizacije in udeleževanja na dogodkih. Namen diplomskega dela je raziskati sedanje procese v podjetju, jih dopolniti, načrtovati nove procese, ki bodo pripomogli k rasti podjetja in v končni fazi to tudi izvajati. Končni cilj je predstaviti strategijo, ki bo na podlagi raziskav podjetju pomagala pri rasti na dolgi rok. V prvem delu sta predstavljena podjetje in njegova dejavnost, skupaj s trenutno pozicijo podjetja na trgu. V drugem, glavnem delu so predstavljene analize treh ključnih vej rasti, področje socialnih omrežij, področje organizacije in udejstvovanja na dogodkih in področje spletne trgovine. Zadnji del pa zajema strategije in finančne projekcije. Rezultati analiz so pokazali, da je bilo podjetje na določenih področjih v preteklosti premalo aktivno in s tem izgubilo stik s konkurenco. Na podlagi sodobnih smernic so tako za vsako področje posebej kreirali plane aktivnosti in jih v veliki meri tudi izvedli. Analiza rezultatov na področju socialnih omrežij in organizacije ter udejstvovanja na dogodkih je pokazala, da so bile aktivnosti uspešne in so pozitivno vplivale na prepoznavnost trgovine in posledično njeno prodajo. Poleg tega se je povečalo tudi število mlajših strank v fizični trgovini. Aktivnosti na področju spletne trgovine pa so bile v določeni meri že uspešno izpeljane, medtem ko del optimizacije še čaka na realizacijo.
Keywords: Načrtovanje rasti, analiza, strategija, športna trgovina.
Published in ReVIS: 02.09.2021; Views: 988; Downloads: 61
.pdf Full text (722,68 KB)

3.
Načrtovanje rasti podjetja ZKOTZ, d. o. o.
Liza Dobrovoljc, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je osnovano na analizi poslovanja slovenskega podjetja ZkotZ, družba za marketing, d. o. o., s pomočjo katere smo pripravili strategijo za rast in razvoj podjetja. Delo temelji na modelu rasti Allana Gibba (1991), kjer analiziramo kombinacijo dejavnikov, ključnih za rast podjetja, s pomočjo orodij strateške analize, kot so: MOF-analiza, RECoIL-analiza, PEST-analiza, SWOT-analiza, TOWS-matrika, Poterjev model petih konkurenčnih sil, BCG-matrika in Ansoffova matrika. Cilj diplomskega dela je s pomočjo strateške analize ugotoviti, ali ima podjetje potencial za rast, in nato potrditi, da je za nadaljnjo rast podjetja najprimernejša strategija diverzifikacije. Najprimernejša strategija rasti za podjetje je delna diverzifikacija z razvojem proizvoda, saj je podjetje najmočnejše v razvoju novih inovativnih izdelkov in trženju teh.
Keywords: načrtovanje rasti, MOF-analiza, RECoIL-analiza, rast podjetja, diverzifikacija, PEST-analiza, strategija rasti.
Published in ReVIS: 05.11.2020; Views: 1466; Downloads: 113
.pdf Full text (2,23 MB)

4.
Analiza rasti podjetja M Tom d. o. o.
Sara Jenčič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava slovensko podjetje M TOM d. o. o., ki so ga leta 2011 na pogorišču propadlega mokronoškega pohištvenega velikana ustanovili nekdanji zaposleni. Skozi diplomsko delo je predstavljeno podjetje in njegovo poslovanje v zadnjih treh letih, ki je analizirano s pomočjo različnih analiz. Te so: - MOF analiza, pri kateri se analizira trenutni položaj v podjetju, - RECoIL analiza, ki je metoda za oceno potenciala podjetja in posledično njegove možnosti za nadaljnjo rast in razvoj. Za oceno potenciala rasti analiziranega podjetja so uporabljene še PEST analiza, SWOT analiza, TOWS matrika, BCG matrika ter s pomočjo Porterjevega modela petih silnic analiza konkurenčnosti panoge. Na koncu so vse ugotovitve zgoraj navedenih analiz povzete in na podlagi tega sta izbrana najbolj optimalna strategija in model rasti podjetja v prihodnosti. V analizi poslovanja so predstavljeni prihodki, stroški in poslovni rezultat podjetja v poslovnem obdobju od leta 2016 do 2018 (z oceno 2019), ki izkazujejo povprečno donosnost poslovanja. Donosnost kapitala v letu 2018 znaša 8 %, kar je za eno odstotno točko več kot leta 2017.
Keywords: načrtovanje rasti podjetja, delavski odkup, diverzifikacija, potencial podjetja, trajnostni razvoj, konfigurator, ekologija
Published in ReVIS: 18.06.2020; Views: 1979; Downloads: 209
.pdf Full text (1,58 MB)

5.
Analiza rasti podjetja Adria keramika d. o. o.
Nina Godnič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava in analizira podjetje Adria Keramika d.o.o., ki je v svoji panogi uspešno že več kot 25 let. Na podlagi narejene analize so izpeljane projekcije in načrti rasti podjetja. Celotno diplomsko delo vključuje orodja strateške analize, kot so MOF analiza, PEST analiza, SWOT analiza, TOWS analiza, BCG matrika, RECOIL analiza, Porterjev model petih silnic in Ansffova matrika. V diplomski nalogi sem analizirala dosedanje stanje poslovanja podjetja in preučila možne strategije nadaljnje rasti. S pomočjo finančnih izračunov sem prišla do zaključka, da podjetje letno uspešno raste in se razvija. Podjetje postaja vse bolj prepoznavno kot uspešno in razvijajoče se podjetje. S ciljem povečanja razpoznavnosti identitete in konkurenčne sposobnosti postopoma prehajajo od vizije tehničnega trgovca z različnimi kvalitetnimi izdelki k prepoznavni identiteti trgovca z izdelki za prenovo in opremo doma. Pri prodaji izdelkov podjetjem prevladuje usmeritev po še močnejši specializaciji in uvajanju kvalitetnih blagovnih znamk, pri prodaji potrošnikom po novosti za lepše bivalno okolje. Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali ima podjetje možnost za rast. Izbrana strategija rasti je združitev z drugim podjetjem. Rezultati analize in raziskave so pokazali, da bo podjetje po združitvi postalo novo večje podjetje in s tem pridobilo večji tržni delež na področju slovenskega trga in sosednjih držav, predvsem Hrvaške, Avstrije in Italije. Po združitvi bo podjetje izgubilo del samostojnosti in hitre odzivnosti. Odločitve podjetja bodo potekale v skladu z dogovorom in pravili, ki bodo postavljeni z novo organizacijsko shemo.
Keywords: rast podjetja, spojitev, načrtovanje rasti, strategija rasti, analiza, MOF analiza, SWOT analiza.
Published in ReVIS: 02.10.2019; Views: 2681; Downloads: 238
.pdf Full text (813,71 KB)

6.
Načrtovanje rasti proizvodnega podjetja v Sloveniji
Gregor Pevec, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava načrtovanje rasti proizvodnega podjetja v Sloveniji. V njem so predstavljene projekcije ter načrt rasti proizvodnega podjetja. Izbrane strateške analize, med katere sodijo MOF-analiza, RECoIL-analiza, PEST-analiza, Porterjev model petih sil, SWOT-analiza, BCG-matrika ter Ansoffova matrika, so pripravljene po modelu Allana Gibba (1991). Cilj diplomskega dela je analizirati preteklo in sedanje poslovanja podjetja z različnimi orodji strateške analize ter predstaviti načrt za nadaljnjo rast podjetja. V diplomskem delu bomo skušali tudi potrditi oziroma zavreči hipotezo, da so zaposleni eden izmed ključnih dejavnikov bodoče rasti podjetja.
Keywords: rast podjetja, načrtovanje rasti, MOF-analiza, RECoIL-analiza, SWOT-analiza, konkurenca, zaposleni
Published in ReVIS: 18.04.2019; Views: 2893; Downloads: 297
.pdf Full text (1,56 MB)

7.
Analiza rasti podjetja Avtoservis Novak d. o. o.
Maja Novak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavam rast družinskega podjetja Avtoservis Novak d. o. o., ki ga je moj oče ustanovil leta 1992. Podjetje se ukvarja s štirimi različnimi dejavnostmi – avtoservisnimi storitvami, prevoznimi storitvami, proizvodnjo peletov za kurjavo in steljo ter gradbenimi storitvami. Skozi diplomsko delo podrobneje predstavljam podjetje in s pomočjo analize MOF analiziram poslovanje v bližnji preteklosti ter sedanjosti. Nato z uporabo analize RECoIL analiziram potencial za rast podjetja. Z ANSOFFOVO matriko proučujem možne strategije za rast podjetja v prihodnosti. Za analiziranje rasti poslovanja podjetja pa uporabljam tudi naslednja orodja strateške analize: analizo PEST in SWOT ter matriko TOWS in BCG. Tiho znanje (angl. »Tacit knowledge«) je prepoznano kot glavna konkurenčna prednost našega družinskega podjetja. Odseva v vseh dejavnostih podjetja in nas dela edinstvene ter kakovostne. Prav tako je konkurenčna prednost pristop vodilnih do kupcev, saj se s težavami kupcev poistovetimo in se vsakemu posebej posvetimo ter jim nudimo 100 % kakovost in garancijo. V podjetju Avtoservis Novak d. o. o. smo v zadnjih letih dosegali uspešne poslovne rezultate, kar je predstavljeno v analizi poslovanja v opazovanem obdobju od leta 2014 do 2018 (ocena). V letu 2014 so čisti prihodki od prodaje znašali 326.598,00 €, v letu 2015 so se znižali za 22 %, nato so se v poslovnem letu 2016 povečali za 46 %, leta 2017 pa so znašali 366.565,87 €. S povečanjem prihodkov so se povečevali tudi odhodki in zmanjševale obveznosti. V podjetju smo si zadali cilj, da v letu 2018 svoje prihodke povečamo za 25 %, kar pomeni, da bi prihodki od prodaje znašali 450.000,00 €.
Keywords: družinsko podjetništvo, načrtovanje rasti podjetja, trajnostni razvoj, podjetniške ideje, diverzifikacija, diverzificirana rast podjetja
Published in ReVIS: 21.12.2018; Views: 2863; Downloads: 165
.pdf Full text (4,05 MB)

8.
Analiza poslovanja javnega podjetja Komunala Črnomelj, d.o.o.
Tanja Kobetič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na analizo poslovanja javnega podjetja Komunala Črnomelj, d.o.o. Na podlagi analize so narejene projekcije in načrt rasti za podjetje. Diplomsko delo sloni na modelu Allana Gibba (1991), ki vsebuje moderne strateške analize kot so: RECoIl analiza, PEST analiza, MOF analiza, TOWS matrika, SWOT matrika, BCG matrika, Ansoffova matrika in Porterjev model petih silnic. Cilj diplomskega dela je ugotoviti potencial podjetja za nadaljnjo rast in razvoj.
Keywords: analiza, rast, razvoj, model rasti Allana Gibba, načrtovanje rasti, diverzifikacija, Ansoffova matrika.
Published in ReVIS: 30.09.2018; Views: 2905; Downloads: 231
.pdf Full text (2,20 MB)

9.
Načrt rasti podjetja Fraprot Slovenija, d. o. o.
Tilen Puš, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na analizo podjetja Fraport Slovenija, d. o. o., na podlagi katere so narejene projekcije in načrt rasti za podjetje. Sama zasnova je narejena na podlagi modela Allana Gibba (1991), ki uporablja moderna orodja strateške analize kot so: MOF analiza, RECoIL analiza, PEST analiza, SWOT analiza, TOWS matrika, BCG matrika, Porterjev model petih sil in Ansoffova matrika. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali ima podjetje potencial za rast in ga tudi prepoznati ob predpostavljeni hipotezi, da je podjetje sposobno rasti z diverzifikacijo poslovanja. Dejanski rezultati so v skladu s pričakovanji, saj je podjetje sposobno rasti s predlaganim projektom rasti. Izbrana strategija rasti z diverzifikacijo poslovanja, ki je načrtovana, bo imela največji učinek prav na finančno poslovanje podjetja, kjer ob optimistični napovedi pričakujemo 50 % rast prihodkov.
Keywords: potencial podjetja, analiza, MOF analiza, RECoIL analiza, načrtovanje rasti, strategija rasti, rast podjetja, diverzifikacija
Published in ReVIS: 10.07.2018; Views: 4748; Downloads: 887
.pdf Full text (3,34 MB)

10.
Načrtovanje rasti podjetja Audax, d. o. o. : diplomsko delo
Kristijan Paternu, 2012, undergraduate thesis

Keywords: rast podjetja, načrtovanje, informacijska tehnologija, strategije rasti
Published in ReVIS: 28.06.2018; Views: 2431; Downloads: 141
.pdf Full text (219,30 KB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top