Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 101
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Upravljanje v kazenskem postopku zaseženega, začasno zavarovanega in odvzetega premoženja : doktorska disertacija
Nataša Pivk Urbančič, 2024, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska disertacija obravnava problematiko hrambe in upravljanja premoženja, ki je bilo v kazenskem postopku predmet zasega, začasnega zavarovanja oziroma odvzema. Namen disertacije je ugotoviti, ali je upravljanje z zaseženim, začasno zavarovanim oziroma odvzetim premoženjem v Sloveniji učinkovito, in odgovoriti na vprašanje, kakšne so možnosti za izboljšavo. Da se lahko na teoretični in praktični ravni ugotavlja, ali nek sistem deluje učinkovito ali ne, je bilo pred tem treba postaviti merila, katerih izpolnjevanje se je v nadaljevanju skozi teorijo in prakso presojalo. Disertacija obravnava in opisuje obstoječo pravno ureditev hrambe in upravljanja v Republiki Sloveniji, pa tudi hrambo in upravljanje po posameznih vrstah premoženja, pri čemer je posebno poglavje namenjeno nepremičninam. Za namen ugotavljanja dejanskega stanja v praksi so bile proučene odločbe sodišč, ki se posredno ali neposredno nanašajo na upravljanje premoženja, ki je bilo zaseženo, začasno zavarovano oziroma odvzeto v kazenskem postopku, od Policije, Državnega tožilstva, Vrhovnega sodišča in Finančne uprave Republike Slovenije pa se je poskušalo pridobiti tudi čim več primarnih statističnih podatkov. Skozi doktorsko disertacijo se tako pokaže, da je ureditev na področju hrambe in upravljanja v kazenskem postopku decentralizirana ter mestoma pomanjkljiva in nekonsistentna, kar povečuje pravno negotovost, veča stroške hrambe in upravljanja ter onemogoča nadzor nad upravljanjem. Ugotovljeno je bilo, da centralna baza podatkov kot eden od elementov centralizacije pripomore k sledljivosti premoženja in transparentnosti delovanja ter omogoča sprejemanje odločitev pristojnih deležnikov. Omogoča tudi vzpostavitev širše slike o tem, kaj se s premoženjem dogaja, koliko se ga zaseže ali začasno zavaruje ter koliko se ga na koncu dejansko odvzame, kar pokaže na dejansko učinkovitost (kazenskega) sistema in predstavlja osnovo, na kateri se gradi centralizacija. Doktorska disertacija z identificiranjem centralne baze podatkov kot enega od ključnih elementov centralizacije in iz tega elementa izhajajočih pooblastil AMO poda predlog umestitve AMO v slovensko ureditev ter s tem ponudi alternativno in kompromisno rešitev.
Keywords: kazenski postopek, upravljanje s premoženjem, zaseg, začasno zavarovanje, odvzem, premoženjska korist, Urad za hrambo in upravljanje premoženja, centralizacija, baza podatkov, nepremičnine
Published in ReVIS: 14.06.2024; Views: 101; Downloads: 0
.pdf Full text (4,16 MB)

2.
Analiza nepremičninskega trga, razlike med oglaševano in prodajno ceno nepremičnin ter napovedi za prihodnost : magistrsko delo
Erika Rejc, 2024, master's thesis

Abstract: Naš namen bo analizirati nepremičninski trg v zadnjih letih, ugotoviti razlike med prodajno in oglaševano ceno nepremičnin v večjih mestnih občinah Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper in Celje ter napovedati, kako se bo trg gibal v prihodnosti. Zanima nas obdobje med 2019 in 2022, ker gre za najbolj aktualen čas in zanj še ni bilo narejene podobne analize. Preučili bomo ključne dejavnike, ki vplivajo na odstopanje pri cenah ter napovedali gibanje le-teh v prihodnjih letih. Pri teoretičnem delu bomo uporabili opisno in analitično metodo, v praktičnem delu pa metodo spraševanja ter statistično in primerjalno metodo. Predstavili bomo zakonodajo na področju nepremičnin in nepremičninski trg. Opisali bomo glavne značilnosti obravnavanih občin ter s pomočjo anketnega vprašalnika naredili analizo razlik med oglaševano in pogodbeno ceno pri prodaji nepremičnin. Raziskali bomo, kakšen vpliv na prodajo je imela situacija s Covid19 ter sprememba kreditiranja prebivalstva s strani Banke Slovenije. Pridobljeni podatki bodo koristni predvsem za kupce in prodajalce nepremičnin. Prvi se ob prodaji srečujejo z dilemo, kako visoko ceno nepremičnine naj določijo na samem začetku, da bo ta kmalu prodana, drugi pa želijo kupiti za čim nižjo ceno. Če bo rezultat analize pokazal majhna odstopanja med oglaševano in prodajno ceno, bo to pomenilo, da so bile v izbranem obdobju cene v začetku realno postavljene, v nasprotnem primeru pa bo to dober podatek za kupce, ki bodo lahko ugotovili, za koliko odstotkov približno lahko znižajo prodajno ceno.
Keywords: oglaševana cena, prodajna cena, nepremičnine, nepremičninski trg, mestna občina
Published in ReVIS: 21.05.2024; Views: 160; Downloads: 6
.pdf Full text (4,48 MB)

3.
Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji in Italiji : magistrsko delo
Vanesa Markočič, 2023, master's thesis

Abstract: Integracijski procesi so v Evropi vplivali na ekonomske in demografske spremembe ter hkrati ponujali odgovore na stara in nova vprašanja. Vendar je kljub integracijam in s tem približevanju ureditev v državah članicah EU opaziti razlike na mnogih področjih. Ravno zaradi tega sem se odločila analizirati fiskalno področje dveh držav članic EU, Republike Italije kot ene izmed šestih držav ustanoviteljic EU in Republike Slovenije, ene izmed mlajših držav članic unije. Namen magistrskega dela je primerjati fiskalna sistema Slovenije in Italije pri obdavčitvi nepremičnin, kajti oba sistema obdavčitve se razlikujeta glede na več dejavnikov, kot so vrsta nepremičnine, velikost in namen uporabe. V Sloveniji poznamo enotno davčno stopnjo pri obdavčitvi prodaje nepremičnin, medtem ko je v Italiji v veljavi davčna stopnja z olajšavami in brez olajšav. Ravno olajšave so razlika in posebnost. Državi se zelo razlikujeta tudi pri obdavčitvi dobička, ki nastane pri prodaji nepremičnine. Sicer pa je trenutni sistem obdavčitve nepremičnin, kot ga poznamo pri nas nepregleden in zastarel, ki temelji na nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga določajo posamezne občine in se le-to ne odmerja po vrednosti nepremičnin. Obdavčitev nepremičnin med državama predstavlja kompleksno in dinamično področje, ki je pod vplivom različnih pravnih, ekonomskih in političnih dejavnikov.
Keywords: obdavčitev nepremičnin, davek od dobička od prodaje nepremičnine, davčna stopnja, davčna osnova, davčna olajšava
Published in ReVIS: 12.12.2023; Views: 513; Downloads: 0

4.
Študija izvedljivosti investicije v nakup in prenovo stanovanjskega objekta družbe VPS Svetovanje doo
Ana Milović, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Študija izvedljivosti investicije v nakup in prenovo stanovanjskega objekta družbe VPS svetovanje, d. o. o., predstavlja študijo izvedljivosti v podjetju, ustanovljenem leta 2008, za katero smo preverili, ali je sposobno samo izvesti celotno investicijo, ali se podjetju bolj splača prodaja celotnega objekta, v katerem bo 11 stanovanj, in ali naj podjetje odda stanovanja v najem. Naredili smo finančno analizo podjetja in ugotovili, da je podjetje sposobno, da nima težav z likvidnostjo in da redno ustvarja dobiček. Na podlagi trenutnih cen na trgu smo dokazali, da se trenutno bolj splača prodaja stanovanj, saj bi s tem tudi ustvarili takojšen dobiček.
Keywords: nepremičnine, tveganja in omejitve, finančna analiza, stanje cen na trgu, dobiček, oddaja stanovanj v najem, prodaja stanovanj
Published in ReVIS: 14.09.2023; Views: 540; Downloads: 21
.pdf Full text (2,01 MB)

5.
Vpliv uporabe orodij digitalnega marketinga na prodajo stanovanjskih nepremičnin
Žiga Zaletelj, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo preučuje vpliv digitalnega marketinga na prodajo stanovanjskih nepremičnin v digitalni družbi. V teoretičnem delu so obravnavane teme digitalne družbe, nepremičnin, nepremičninskega trga in marketinških metod. V empiričnem delu je izpeljana anketa, ki testira štiri hipoteze o povezavi med uporabo digitalnega marketinga in prodajo nepremičnin. Rezultati kažejo vpliv spletnega kanala, profesionalnih fotografij in verodostojnosti oglasa na zanimanje potencialnih kupcev, medtem ko ne kažejo večjega vpliva video oglasov. Na koncu so prikazani digitalno-marketinški trendi, ki bodo vplivali na prihodnost prodaje nepremičnin. Sklep je, da je digitalni marketing nujen za uspešno prodajo nepremičnin v sodobni družbi.
Keywords: digitalni marketing, stanovanjske nepremičnine, digitalna družba, tradicionalne metode, slovenski nepremičninski trg, spremembe, hipoteze, anketa, analiza, marketinški trendi.
Published in ReVIS: 17.08.2023; Views: 454; Downloads: 50
.pdf Full text (2,17 MB)

6.
Trg nepremičnin v Ljubljani in okolici
Jernej Lesar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Svetovno finančno krizo, ki se je leta 2008 razširila po vsem svetu, smo občutili tudi v Sloveniji. Finančna kriza je povzročila velik padec cen nepremičnin, zadnjih nekaj let pa cene nepremičnin zopet rastejo. Dejavniki kot so BDP na prebivalca, obrestne mere in inflacija, vplivajo na oblikovanje cen nepremičnin, kar je potrjeno študijah, ki so predstavljene v diplomskem delu. Prav tako je v diplomskem delu predstavljeno gibanje cen v Ljubljani v obdobju od leta 2015 do 2019 na podlagi sekundarnih virov. Ugotavljamo, da cene v Ljubljani močno izstopajo.
Keywords: nepremičnine, nepremičninski trg, cene nepremičnin, vplivni dejavniki cen nepremičnin, cene nepremičnin v Ljubljani.
Published in ReVIS: 20.06.2023; Views: 432; Downloads: 179
.pdf Full text (1,35 MB)

7.
Oddajanje nepremičnin v Ljubljani preko sistemov Airbnb in Booking.com : magistrsko delo
Andreja Debevec Lambergar, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava oddajo nepremičnin v Ljubljani pred in med epidemijo covida-19 z vidika, ali se lastniki nepremičnin v Ljubljani raje odločajo za oddajo nepremičnine v kratkoročni najem (turistični namen, preko sistemov Airbnb in Booking.com) ali za oddajanje nastanitev v dolgoročni najem. Magistrsko delo prikazuje postopke, ki jih morajo lastniki nepremičnine upoštevati, da ob oddajanju svoje nepremičnine delujejo v skladu z zakonom, ter prednosti kratkoročnega oddajanja nepremičnin v primerjavi z dolgoročnim oddajanjem nepremičnin. Magistrsko delo se v glavni meri osredotoča na kratkoročno oddajanje z upoštevanjem dejstva, da je epidemija covida-19 spremenila razmere na trgu turističnih ponudnikov ter storitev. Vzpon kratkoročnega oddajanja v zadnjih desetih letih se je v času epidemije drastično spremenil, še posebej v Ljubljani, kjer izdaja turističnih bonov Vlade Republike Slovenije ni omilila padca nočitev. Razmerja med kratkoročnim in dolgoročnim oddajanjem pred epidemijo covida-19 v času epidemije so v magistrskem delu preverjena preko raziskovalnih vprašanj. Covid-19 je imel močan vpliv na turizem v Sloveniji, epidemija je najbolj prizadela ravno turistični sektor. Najmočnejši vpliv je bil ravno v Ljubljani. Turizem je doživel upad z zaprtjem mej. Statistični podatki o kratkoročnem oddajanju tako za leto 2020 kot za 2021 kažejo stalno upadanje števila ponudnikov oddajanja kot nočitev tujih in domačih turistov.
Keywords: turist, turizem, oddaja nepremičnine za krajše časovno obdobje, oddaja nepremičnine za daljši čas, vpliv epidemije covida-19 na ponudbo nepremičnin na trgu
Published in ReVIS: 01.06.2023; Views: 674; Downloads: 37
.docx Full text (9,50 MB)

8.
Uporaba procesov projektnega managementa pri investiciji v obnovo stanovanjskega objekta za namene prodaje na trgu : magistrsko delo
Nika Mori Markus, 2023, master's thesis

Abstract: V obdobju pandemije covida-19 se je povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah povečalo. Aktualizirale so se naložbe v obnovo obstoječih stanovanjskih nepremičnin za prodajo na trgu. Razloga za to sta povečano povpraševanje in omejena ponudba novogradenj, zaradi česar so naložbe v obstoječe stanovanjske objekte aktualne in donosne. Ker se nepremičninski trg obnaša ciklično, je potreba po čimhitrejši obnovi objekta velika. Pri tem investitor nosi veliko tveganje, saj mora v čimkrajšem časovnem obdobju projekt dokončati, da se trg ne obrne navzdol. Nabava materiala za prenovo mora biti hitra, izdelan mora biti projektni načrt, da se lahko projekt učinkovito upravlja in da prenova poteka brez nepotrebnih zadržkov. V magistrskem delu je bilo uporabljenih več različnih raziskovalnih metod. Kot temeljna metoda je bila uporabljena metoda deskripcije oz. opisna metoda. Poleg nje so bile skozi celotno delo uporabljene tudi analitična in sintetična metoda ter metoda indukcije in dedukcije. Namen magistrskega dela je s pomočjo študije primera analizirati transparentnost in učinkovitost izvedbe projektov naložb v obnove stanovanjskih objektov z namenom prodaje ter dokazati, da se lahko z uporabo projektnega managementa doseže večja donosnost projektov naložb v obnove stanovanjskih objektov in transparentnost, poleg tega pa se lahko tudi zmanjša tveganja, ki nastopijo pri takem projektu. Cilji magistrskega dela so izvesti splošen pregled trga nepremičnin v Sloveniji, predstaviti pomen uporabe procesov projektnega managementa pri izvedbi projektov, v okviru študijskega primera obnove stanovanjskega objekta za namen prodaje analizirati uporabo procesov projektnega managementa ter prikazati, kako je uporaba metod projektnega managementa
Keywords: projektni management, nepremičnine, obnova, investicija, projektni tim
Published in ReVIS: 25.05.2023; Views: 658; Downloads: 54
.pdf Full text (936,48 KB)

9.
Razpolaganje z nepremičninami na ravni občin : magistrsko delo
Špela Cerar, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo raziskuje razpolagalne posle z nepremičninami v občinski lasti, s tem področjem povezano zakonodajo ter nadzor nad izvajanjem zakonskih določil v praksi. S pojmom »razpolagalni posel« se razumejo vsi pravni posli prodaje, menjave in brezplačne odsvojitve nepremičnin. Pri razpolaganju s stvarnim premoženjem morajo javni organi slediti veljavni zakonodaji, ki pa se je od osamosvojitve Republike Slovenije leta 1991 do današnjega dne že večkrat spremenila. Posledično lahko te spremembe vplivajo na skladnost preteklih pravnih poslov s trenutno aktualnimi predpisi, hkrati pa se pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem pojavljajo napake in nerazumevanje aktualnih predpisov. Za ustrezen nadzor sledenja zakonodaji pri teh postopkih je zadolženo Računsko sodišče Republike Slovenije, ki pri pregledih delovanja občin identificira neskladnosti z zakonom ter podaja priporočila, d se v bodoče takšnim napakam občine izognejo. Na dan 30. 6. 2021 je bilo v Sloveniji 212 občin, kar znatno povečuje obseg nadzora nad poslovanjem vsake posamezne občine. Točnega števila nepremičnin, ki so na presečni datum v lasti slovenskih občin, iz javno dostopnih podatkov ni mogoče dobiti, ne po številu in ne po vrednosti. Tudi točnega podatka o številu poslov z nepremičninami, ki jih v posameznem letu opravijo občine, ni javno objavljenega. Ker je v Sloveniji predpisano več metod oziroma načinov razpolaganja, ki so pogojeni s predpisi, sem v tem magistrskem delu opredelila in pojasnila posamezne razpolagalne postopke. Magistrsko delo raziskuje tudi število opravljenih razpolagalnih poslov v slovenskih občinah za leto 2019, natančneje občinske razpolagalne posle z nepremičnim premoženjem. Obenem je v delu predstavljenih nekaj praktičnih primerov nadzora nad razpolagalnimi posli ter pogoste kršitve, ki se pojavljajo pri poslovanju. Namen magistrskega dela je analizirati dejansko stanje na področju razpolaganja z nepremičninami občin, predstaviti transparentnost poslovanja občin v delu, ko se pojavljajo na trgu nepremičnin, predstaviti razumljivost zakonodaje, izvajanje le-te v praksi, nadzor nad poslovanjem z nepremičnim premoženjem ter povzetek glavnih metod razpolaganja, ki se uporabljajo na področju poslovanja z nepremičninami na ravni slovenskih občin.
Keywords: nepremičnine, javna uprava, občine, razpolaganje, javno premoženje
Published in ReVIS: 20.04.2023; Views: 611; Downloads: 80
.pdf Full text (1,41 MB)

10.
Vpliv razvitosti socialne infrastrukture na vrednost stanovanjskih nepremičnin : magistrsko delo
Tadeja Tušar, 2022, master's thesis

Abstract: Infrastruktura predstavlja pomemben dejavnik načrtovanja, gradnje in vrednotenja nepremičnin, saj razlike v infrastrukturi vplivajo na koristi same nepremičnine. Ključni del splošne infrastrukture je socialna infrastruktura, ki zajema različne elemente s socialnimi oz. družbenimi funkcijami ter zagotavlja, da lahko člani skupnosti opravljajo svoje dejavnosti. Namen magistrskega dela je predstaviti vpliv razvitosti socialne infrastrukture na vrednost slovenskih stanovanjskih nepremičnin. V ta namen primerjamo pokritosti različnih lokacij slovenskih nepremičnin s socialno infrastrukturo (vrtci, osnovnimi šolami, srednjimi in višjimi šolami, višjimi strokovnimi šolami in visokošolskimi zavodi, socialnimi lokacijami, kulturnimi lokacijami, muzeji, gledališči, igralnicami, kinematografi, videotekami in wellnessi, splošnimi knjižnicami, zdravstvenimi ustanovami), pokritost s socialno infrastrukturo primerjamo z vrednostnimi conami stanovanj in stanovanjskih hiš, analiziramo kupoprodajne posle ter anketiramo splošno populacijo. Z raziskavo ugotavljamo, da razvitost socialne infrastrukture vpliva na vrednost stanovanjskih nepremičnin ter da je dostopnost do socialne infrastrukture kot dejavnik vrednosti nepremičnin primerljiva z dejavniki, ki jih uporabljamo v modelih vrednotenja. Rezultati tudi kažejo, da prebivalci različnih starostnih skupin dostopnost socialne infrastrukture ocenjujejo kot različno pomemben dejavnik vrednosti nepremičnin. Starejši anketiranci večji pomen kot mlajši pripisujejo predvsem bližini zdravstvenih domov, v manjši meri pa tudi bližini športnih dvoran, gibalnih postaj in bolnišnic, mlajši anketiranci pa večji pomen kot starejši anketiranci pripisujejo bližini športnih igrišč.
Keywords: socialna infrastruktura, stanovanjske nepremičnine, vrednost nepremičnin, vrednotenje nepremičnin, modeli vrednotenja
Published in ReVIS: 27.01.2023; Views: 725; Downloads: 37
.pdf Full text (10,83 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top