Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 28
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Analiza nepremičninskega trga, razlike med oglaševano in prodajno ceno nepremičnin ter napovedi za prihodnost : magistrsko delo
Erika Rejc, 2024, master's thesis

Abstract: Naš namen bo analizirati nepremičninski trg v zadnjih letih, ugotoviti razlike med prodajno in oglaševano ceno nepremičnin v večjih mestnih občinah Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper in Celje ter napovedati, kako se bo trg gibal v prihodnosti. Zanima nas obdobje med 2019 in 2022, ker gre za najbolj aktualen čas in zanj še ni bilo narejene podobne analize. Preučili bomo ključne dejavnike, ki vplivajo na odstopanje pri cenah ter napovedali gibanje le-teh v prihodnjih letih. Pri teoretičnem delu bomo uporabili opisno in analitično metodo, v praktičnem delu pa metodo spraševanja ter statistično in primerjalno metodo. Predstavili bomo zakonodajo na področju nepremičnin in nepremičninski trg. Opisali bomo glavne značilnosti obravnavanih občin ter s pomočjo anketnega vprašalnika naredili analizo razlik med oglaševano in pogodbeno ceno pri prodaji nepremičnin. Raziskali bomo, kakšen vpliv na prodajo je imela situacija s Covid19 ter sprememba kreditiranja prebivalstva s strani Banke Slovenije. Pridobljeni podatki bodo koristni predvsem za kupce in prodajalce nepremičnin. Prvi se ob prodaji srečujejo z dilemo, kako visoko ceno nepremičnine naj določijo na samem začetku, da bo ta kmalu prodana, drugi pa želijo kupiti za čim nižjo ceno. Če bo rezultat analize pokazal majhna odstopanja med oglaševano in prodajno ceno, bo to pomenilo, da so bile v izbranem obdobju cene v začetku realno postavljene, v nasprotnem primeru pa bo to dober podatek za kupce, ki bodo lahko ugotovili, za koliko odstotkov približno lahko znižajo prodajno ceno.
Keywords: oglaševana cena, prodajna cena, nepremičnine, nepremičninski trg, mestna občina
Published in ReVIS: 21.05.2024; Views: 159; Downloads: 6
.pdf Full text (4,48 MB)

2.
Vpliv uporabe orodij digitalnega marketinga na prodajo stanovanjskih nepremičnin
Žiga Zaletelj, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo preučuje vpliv digitalnega marketinga na prodajo stanovanjskih nepremičnin v digitalni družbi. V teoretičnem delu so obravnavane teme digitalne družbe, nepremičnin, nepremičninskega trga in marketinških metod. V empiričnem delu je izpeljana anketa, ki testira štiri hipoteze o povezavi med uporabo digitalnega marketinga in prodajo nepremičnin. Rezultati kažejo vpliv spletnega kanala, profesionalnih fotografij in verodostojnosti oglasa na zanimanje potencialnih kupcev, medtem ko ne kažejo večjega vpliva video oglasov. Na koncu so prikazani digitalno-marketinški trendi, ki bodo vplivali na prihodnost prodaje nepremičnin. Sklep je, da je digitalni marketing nujen za uspešno prodajo nepremičnin v sodobni družbi.
Keywords: digitalni marketing, stanovanjske nepremičnine, digitalna družba, tradicionalne metode, slovenski nepremičninski trg, spremembe, hipoteze, anketa, analiza, marketinški trendi.
Published in ReVIS: 17.08.2023; Views: 454; Downloads: 50
.pdf Full text (2,17 MB)

3.
Trg nepremičnin v Ljubljani in okolici
Jernej Lesar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Svetovno finančno krizo, ki se je leta 2008 razširila po vsem svetu, smo občutili tudi v Sloveniji. Finančna kriza je povzročila velik padec cen nepremičnin, zadnjih nekaj let pa cene nepremičnin zopet rastejo. Dejavniki kot so BDP na prebivalca, obrestne mere in inflacija, vplivajo na oblikovanje cen nepremičnin, kar je potrjeno študijah, ki so predstavljene v diplomskem delu. Prav tako je v diplomskem delu predstavljeno gibanje cen v Ljubljani v obdobju od leta 2015 do 2019 na podlagi sekundarnih virov. Ugotavljamo, da cene v Ljubljani močno izstopajo.
Keywords: nepremičnine, nepremičninski trg, cene nepremičnin, vplivni dejavniki cen nepremičnin, cene nepremičnin v Ljubljani.
Published in ReVIS: 20.06.2023; Views: 432; Downloads: 179
.pdf Full text (1,35 MB)

4.
Uporaba bonitete zemljišč pri vrednotenju nepremičnin : magistrsko delo
Marko Rotar, 2022, master's thesis

Abstract: Boniteta zemljišč je ocena proizvodne sposobnosti zemljišč na podlagi naravnih danosti. Izkazuje se v obliki bonitetnih točk za zemljišče, ki so po dejanski rabi kmetijsko ali gozdno zemljišče. Kot osnovna enota za oceno proizvodne sposobnosti zemljišča je upoštevano območje z enakimi lastnostmi tal, klime in reliefa, neodvisno od administrativnih meja parcel. Zato se zastavlja vprašanje, ali lahko evidenco o boniteti zemljišč in podatkov, ki jo sestavljajo, uporabimo pri ocenjevanju in vrednotenju nepremičnin. Za to se je predvsem uporabilo raziskovalne metode spraševanja preko anketnih vprašanj, opisno in primerjalno metodo ter metodo poizkusa ali eksperimenta ocenjevanja zemljišča na izbranem primeru. Poglavitni namen magistrskega dela je ugotoviti, ali bonitete zemljišč predstavljajo dovolj kvalitetne prostorske podatke, ki se jih lahko uporabi pri določanju vrednosti in ceni zemljišč v povezavi z razvojem in reguliranjem nepremičninskega trga, predvsem v smeri trajnostnega razvoja okolja. Cilj je ugotoviti, ali cenilci zemljišč uporabljajo oziroma upoštevajo podatke o boniteti zemljišč pri svojem delu, preveriti, ali se upošteva dosedanja zakonska določila na tem področju in predlagati možnosti za nove zakonske regulative, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri vrednotenju nepremičnin. Preko preverbe postavljenih hipotez smo potrdili, da so podatki o boniteti zemljišč uporabni za vrednotenje zemljišč za različne potrebe nepremičninskega trga in načrtovanja prostora, v smislu vrednotenja okoljskih standardov, ki vplivajo na vrednost nepremičnin.
Keywords: razvrednotena območja, raba zemljišč, boniteta zemljišč, vrednotenje nepremičnin, nepremičninski trg, ocenjevalci nepremičnin, trajnostni razvoj okolja
Published in ReVIS: 08.09.2022; Views: 772; Downloads: 43
.pdf Full text (2,55 MB)

5.
6.
7.
Analiza in medsebojna primerjava nepremičninskih trgov po posameznih občinah : magistrsko delo
Marko Hribar, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo analizirali in medsebojno primerjali nepremičninske trge po posameznih občinah, kjer smo se osredotočili na stanovanja, stanovanjske hiše in stavbna zemljišča. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili ključne značilnosti nepremičnin in trga nepremičnin. Navedli in predstavili smo tudi pomembne nepremičninske evidence, aplikacijo Trgoskop, s pomočjo katere smo izvedli raziskavo, dejavnike odločanja, ki so ključni pri nakupu nepremičnin, in občine, ki so bile zajete v našo raziskavo. Dotaknili smo se tudi problema etažne lastnine in gradbene zakonodaje, pri kateri smo potrdili, da njena vzpostavitev še ne pomeni popolne pravne varnosti. V raziskavi smo obravnavali vzorec, v katerega smo vključili 13 slovenskih občin, ki so geografsko razporejene po celotnem ozemlju Slovenije. V empiričnem delu raziskave smo uporabili statistično in analitično metodo, s pomočjo katerih smo podatke obdelali in jih medsebojno primerjali. Predlagali smo tudi ukrepe, ki bi lahko vplivali na večjo homogenost trga. Potrdili smo, da se nepremičninski trgi med posameznimi občinami zelo razlikujejo. Cene nikakor niso povezane z aktivnostjo posameznega trga in tudi ne s povprečnimi bruto plačami v posamezni občini. Dokazali smo tudi, da cene ne padajo z oddaljenostjo od občinskega središča. Spoznanja, do katerih smo prišli, bodo v pomoč predvsem širši javnosti, ki se želi bolje informirati o dogajanju na nepremičninskem trgu.
Keywords: nepremičnina, nepremičninski trg, občina, cena, etažna lastnina
Published in ReVIS: 09.03.2021; Views: 1136; Downloads: 105
.pdf Full text (2,20 MB)

8.
9.
10.
Analiza pričakovanj potencialnih kupcev stanovanjskih nepremičnin v času upočasnjene gospodarske rasti : magistrsko delo
Martina Aleksić, 2014, master's thesis

Abstract: Nakup nepremičnine predstavlja vsakomur eno izmed najpomembnejših investicij v življenju in odločitev, pred katero je potrebno skrbno premisliti. Poleg tega pa je tudi velika finančna obremenitev, za katero se marsikdo zadolži tudi za nekaj desetletij. Po nastopu finančne krize so se njene posledice začele kazati tudi na nepremičninskem področju. Banke so zaostrile pogoje za dajanje posojil, zato si veliko posameznikov ni moglo več privoščiti nepremičnine, ki so jo želeli. V magistrski nalogi smo predstavili dogajanje, ki je pripeljalo do nastanka finančne krize. Opisali smo stanje na nepremičninskem trgu po nastopu krize, in sicer stanje ponudbe in povpraševanja v posameznih letih ter evidentirane transakcije v prometu z nepremičninami. Raziskali smo tudi, kako so se spremenile želje in pričakovanja potencialnih kupcev nepremičnin po nastopu krize. Visoka prodajna cena nepremičnin pa ni vedno razlog, da se stanovanja ne prodajajo. V času nepremičninskega razcveta so namreč gradbinci želeli čim prej dokončati številne projekte, velikokrat tudi na račun kakovosti gradnje in s čim nižjimi stroški. Taka stanovanja se niso prodala, nekatera še danes ne, saj so zajeta v stečajnih masah propadlih podjetij.
Keywords: nepremičnine, nepremičninski trg, finančna kriza, gospodarska kriza, lokacija, cene nepremičnin
Published in ReVIS: 14.01.2020; Views: 2189; Downloads: 97
URL Link to full text
This document has many files! More...

Search done in 0.28 sec.
Back to top