Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Vpliv investicij v omrežje za prenos električne energije na konkurenčnost notranjega trga
Duška Godina, 2016

Abstract: Eno izmed pomembnejših področij evropske integracije je področje energetike, zato so institucije Evropske unije in posledično države članice v zadnjih dvajsetih letih temu namenile veliko pozornosti. Bistvene značilnosti liberalizacije energetskega trga so sprememba strukture trga, ločitev dejavnosti, dostop tretje strani do omrežij za prenos in distribucijo električne energije in zemeljskega plina, prosta izbira dobavitelja ter ustanovitev neodvisnih regulativnih organov. Postopek liberalizacije že daje vidne rezultate, saj so se veleprodajne cene električne energije in zemeljskega plina znižale, odjemalci pa imajo večjo izbiro. Cilj dokončne vzpostavitve notranjega energetskega trga do leta 2014 pa ni bil dosežen. Velika ovira za trgovanje med državami članicami in vključevanje razpršene proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov je pomanjkanje čezmejnih povezav za prenos električne energije. Intenzivno se razvija proces spajanja trgov, ki blaži učinke povečane proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in zagotavlja pretok električne energije z območja z nizkimi cenami na območje z visokimi cenami. Za nadaljnji razvoj notranjega energetskega trga in doseganje večje povezanosti med državami članicami je pomembno skrbno načrtovanje razvoja omrežij na ravni Evropske unije. Osrednjo vlogo bodo pri tem odigrali projekti skupnega interesa in pravila porabe prihodkov iz naslova dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: električna energija, zemeljski plin, investicije, konkurenčnost, čezmejno povezovanje, notranji energetski trg, energetska omrežja, energetska politika, Evropska unija, magistrske naloge
Published: 17.08.2017; Views: 2499; Downloads: 116
.pdf Fulltext (1,53 MB)

2.
3.
Temeljne ekonomske svoboščine
Nina Maier, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: Evropska unija, notranji trg, temeljne ekonomske svoboščine, prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, carinska unija, monetarna unija
Published: 13.12.2017; Views: 2431; Downloads: 171
.pdf Fulltext (1,18 MB)

4.
Mlekarna Celeia in širitev prodaje na bolgarski trg (Analiza tržišča in vstop pojetja Mlekarna Celeia na bolgarski trg)
Ivan Serec, 2017

Abstract: Magistrska naloga obravnava tematiko, povezano s podjetjem Mlekarna Celeia in možnostmi oziroma priložnostmi za vstop podjetja na novi vzhodni trg. Mlekarna Celeia je uspešna slovenska mlekarna in eden izmed vodilnih ponudnikov mlečnih izdelkov na slovenskem trgu. Trenutno večji izziv za management je odločitev o vstopu podjetja na novi bolgarski trg. Začetki dejavnosti podjetja segajo v medvojna leta prejšnjega stoletja, ko so v manjših proizvodnih obratih začeli polniti mleko. Mlekarna Celeia, podjetje, kot ga poznamo danes, pa je sodobna mlekarna z okolju prijazno tehnologijo in s proizvodnim programom, ki sledi svetovnim usmeritvam na trgu. Lastne proizvode trži pod blagovno znamko Zelene doline, ki ponuja bogat asortiment izdelkov. Odlikuje jih kakovost in narejeni so izključno iz svežega slovenskega mleka, mleka brez gensko spremenjenih organizmov. Izdelki Mlekarne Celeia povezujejo naravo in tradicijo. To so temelji, na katerih podjetje gradi svojo strategijo in razvija strategijo prodaje na posameznih trgih. Mlekarna Celeia je (poleg slovenskega trga) trenutno prisotna še na vseh trgih nekdanje Jugoslavije. Mlekarna sledi cilju biti najuspešnejša slovenska mlekarna, ostati med vodilnimi ponudniki v Sloveniji in postati pomemben ponudnik na trgih jugovzhodne Evrope. Bolgarski trg ponuja tako možnost kot priložnost. Posamezna podjetja se za vstop na tuji trg odločajo zaradi različnih vzrokov in dejavnikov. Odločitev podjetja za vstop na posamezen trg pa je odvisna predvsem od značilnosti tega trga. Podjetje Mlekarna Celeia ocenjuje trenutno dejansko stanje in predvideva podobnost novega bolgarskega trga s trgi, na katerih že izvaja dejavnost prodaje. Naloga poskuša obrazložiti pomembnost teme za samo podjetje in okolje podjetja. Z analitičnim pristopom odgovarja na nekatera vprašanja, ki vzbujajo največ negotovosti pri sprejemanju odločitev ob vstopu na novi trg.
Found in: ključnih besedah
Keywords: predstavitev podjetja, strategija podjetja, strategija prodaje, vstop na tuji trg, zunanji in notranji dejavniki, distribucija, potrošniki, produkti, cene.
Published: 07.03.2018; Views: 2365; Downloads: 138
.pdf Fulltext (2,68 MB)

5.
Orodje za preprečevanje trgovinskih ovir
Enisa Šmrković, 2017

Abstract: Magistrsko delo obravnava preprečevanje trgovinskih ovir na evropski in mednarodni ravni in glavno orodje za preprečevanje teh ovir, Direktivo (EU) 2015/1535. Z zgodovinskimi in teoretičnimi izhodišči v prvem delu so prikazani razvoj zakonodajnega urejanja na tem področju, značilnosti notranjega trga, standardov in standardizacije ter postopek preprečevanja trgovinskih ovir. Gospodarstev, ki bi bila samozadostna, v današnjem svetu ni več. Proizvajalci blaga in izvajalci storitev se morajo vključiti v trgovinsko menjavo, ki prestopa meje domače države. Časi, ko je država lahko s predpisi ščitila svoje gospodarstvo pred tujo konkurenco in mu posledično nudila ugodnejše okolje za poslovanje, so minili z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo. Globalna ekonomija je v polnem zagonu, zato se mora tisti, ki želi obstati na trgu, prilagajati, predvsem pa upoštevati evropske predpise in zakonodajo. V analitično-eksperimentalni sklop so zajeta poglavja o preprečevanju trgovinskih ovir, predstavljeni pa so tudi rezultati izvedene ankete med majhnimi in srednje velikimi podjetji v Sloveniji in na njihovi podlagi preverjene zastavljene hipoteze. V zaključnem, perspektivnem sklopu so povzeta relevantna spoznanja, izhajajoča iz ugotovljenih dejstev, ter podani odgovori na zastavljeni raziskovalni vprašanji. Ta dva sklopa podajata tudi ključni prispevek dela k stroki in znanosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: trgovinska politika, notranji trg, standardizacija, trgovinske ovire, MSP
Published: 01.08.2018; Views: 1427; Downloads: 159
.pdf Fulltext (5,39 MB)

6.
Praksa članic EU v zvezi s prostim pretokom blaga
Ines Nekič Leben, 2016

Abstract: Diplomsko delo "Praksa članic EU v zvezi s prostim pretokom blaga" predstavlja temeljne značilnosti in pravno ureditev prostega pretoka blaga v EU. Gre za eno izmed temeljnih ekonomskih svoboščin, ki je bila zelo pomembna pri vzpostavitvi notranjega trga in je še danes zelo pomembna za njegovo delovanje. Do popolne zagotovitve prostega pretoka blaga je prišlo postopoma, saj je bilo treba odpraviti vrsto ovir, ki so bile vzpostavljene s strani države članice, da bi se zaščitilo domače gospodarstvo. V diplomskem deluje poudarek predvsem na uvozu in izvozu blaga med državami članica ter s tem povezanih ovirah. Opisana sta člena 34 in 35 PDEU ter opredeljene so njune izjeme.Veliko pozornosti je posvečene tudi členu 110 PDEU.Zaradi pomembne vloge Sodišča EU so v diplomskem delu izpostavljene še najpomembnejše sodne odločbe Sodišča EU s področja prostega pretoka blaga.
Found in: ključnih besedah
Keywords: notranji trg, prosti pretok blaga, Pogodba o delovanju Evropske unije
Published: 17.08.2018; Views: 1657; Downloads: 109
.pdf Fulltext (438,04 KB)

7.
Prost pretok blaga v Evropski Uniji
Irena Catelani, 2012

Found in: ključnih besedah
Keywords: prost pretok blaga, notranji trg, Evropska unija, omejitve prostemu pretoku blaga
Published: 27.05.2019; Views: 1348; Downloads: 76
.pdf Fulltext (543,76 KB)

8.
9.
Search done in 0 sec.
Back to top