Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Etične dileme podjetnika - menedžerja pri zaposlovanju in odpuščanju delavcev
Miran Mežnar, 2016

Abstract: Veliko se govori o pomenu in nujnosti uveljavljanja etike na vseh področjih, vendar se pri tem pogosto pozablja, da je ravno človek temelj etike in da je etika bistvo človekovega delovanja, ki ga usmerja v iskanje dobrega in mu pomaga ustvarjati bolj prijazen svet, v katerem lahko človek so-deluje. Eno najbolj izpostavljenih področij za (ne)etično ravnanje v podjetju je tako prav področje zaposlovanja in odpuščanja delavcev. V magistrskem delu opredeljujemo odnos človeka do etike in etike do človeka. Predstavljamo opredelitev etike, namen in cilj etike, vlogo etičnih teorij ter odnos moralnih vrednot in temeljnih kreposti do etičnih norm. Poslovno etiko razumemo kot posebno področje etike, ki nam daje smernice za vedénje, obnašanje in ravnanje ter ukrepanje pri poslovanju. Pomemben je prispevek Cerkve in cerkvenega nauka pri reševanju odnosa delodajalci-delavci, saj je vplival na začetke zakonskega urejanja delavskih pravic. Etika v podjetju zastavlja številne etične dileme, ki izvirajo iz težnje po učinkovitem podjetju, zato pa prihaja do izkoriščanja delavcev. Obravnavamo ravni in vire poslovne etike, opredeljujemo razmerje med poslovno etiko in zakoni. Posebej opozorimo na negativne poslovne prakse kot posledico tranzicijskega prehoda iz totalitarističnega v demokratični sistem. Ob tem je ključna vloga in delovanje menedžerja, ki se mora zavedati pomena vrednot in sploh etike v delovanju podjetja. Kršitve etičnih standardov pomenijo menedžerjevo neetično delovanje. Ker so za vodenje podjetja odgovorni menedžerji, je od njihovega ravnanja v največji meri odvisno, v kolikšni meri se etične vrednote v podjetju spoštujejo. Zato so ključna vodila, ki so menedžerju v pomoč ob etičnih odločitvah. Zgolj dobičkarsko gledanje na področje zaposlovanja in odpuščanja delavcev je praviloma razlog za neetično ravnanje pri zaposlovanju ali odpuščanju delavcev. Zato ima pomembno vlogo pravna ureditev oziroma zakonodaja, ki ureja področje zaposlovanja in dela v Sloveniji in drugod. Ureditev sklepanja, prenehanja ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi v aktualni zakonodaji o delovnih razmerjih ne sme biti samo zakon, pač pa tudi etični standard, ki mora imeti svoj temelj v etičnosti sklepanja pogodbe o zaposlitvi tudi za določen čas. Rezultati opravljene telefonske ankete nam potrjujejo, da je za večino menedžerjev oziroma lastnikov podjetij etično ravnanje pomembno, vendar vedno ko gre za vprašanje koristi podjetja, interese lastnikov ali lastne interese, pa na etiko pogosto preprosto pozabijo. Podobno velja tudi za področje zaposlovanja ali odpuščanja delavcev.
Found in: ključnih besedah
Keywords: etika, morala, poslovna etika, poslovna morala, etične dileme, delavci, podjetje, menedžment, Slovenija, magistrske naloge
Published: 24.08.2017; Views: 4444; Downloads: 365
.pdf Fulltext (1,06 MB)

2.
3.
4.
Etika poslovnega obdarovanja v podjetju Calcit, d. o. o.
Ines Veskovič, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovno obdarovanje, poslovna etika, integriteta, korupcija, davčni vidik
Published: 07.04.2018; Views: 2582; Downloads: 136
.pdf Fulltext (595,92 KB)

5.
Poklicna morala računovodij v poslovni praksi računovodskih servisov v Sloveniji
Vojka Flego, 2012

Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovna etika, kodeks, računovodski servis, poklicna morala, odgovornost
Published: 14.06.2018; Views: 2627; Downloads: 144
.pdf Fulltext (680,30 KB)

6.
Pomen etike pri poslovanju z nepremičninami
Tina Brodarič, 2011

Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovna etika, morala, nepremičnine, trženje nepremičnin, nepremičninska agencija
Published: 01.08.2018; Views: 3485; Downloads: 166
.pdf Fulltext (1,59 MB)

7.
Stečaj in vprašanje poslovne etičnosti
Natalija Marinčič, 2013

Found in: ključnih besedah
Keywords: stečaj, insolventnost, poslovna etika, morala
Published: 13.08.2018; Views: 2257; Downloads: 124
.pdf Fulltext (3,19 MB)

8.
Vpliv moralnega delovanja na gospodarsko uspešnost podjetja
Jani Primik, 2016

Found in: ključnih besedah
Keywords: etika, morala, poslovna etika, kreposti, družbeno odgovorno podjetje, gospodarska uspešnost
Published: 21.08.2018; Views: 2293; Downloads: 125
.pdf Fulltext (1,60 MB)

9.
Profesionalnost poslovnega sekretarja
Nataša Urbanija, 2020

Abstract: Poslovna sekretarka je v podjetju pomembna vez med vodstvom, zaposlenimi in zunanjimi strankami v organizaciji. Ima posredniško vlogo med vodstvom in zaposlenimi ter opravlja naloge, ki lajšajo delo ostalim strokovnim sodelavcem. Delo poslovne sekretarke je zahtevno, odgovorno, zelo dinamično, znati se mora ustrezno odzvati v nepredvidljivih okoliščinah, zato so elementi poklicne profesionalizacije smer poslovnega delovanja. Vloga poslovne sekretarke je vse bolj pomembna, ker s svojim znanjem, z zmožnostmi in s sposobnostmi prispeva k skupnemu uspehu organizacije ter doseganju ciljev. Spremembe od vseh zaposlenih zahtevajo nenehno prilaganje, kar še posebno velja za poslovne sekretarke. V zadnjih letih je veliko govora o profesionalnosti na delovnih mestih. Diplomsko delo bo obravnavalo profesionalnost, profesionalno vlogo poslovnih sekretarjev v organizaciji. Poklicno profesionalizacijo bomo v našem delu proučevali skozi naslednje elemente, in sicer poklicna identiteta, poklicna etika in poklicna regulacija (Pavlin 2014, str. 64). V tem kontekstu bomo profesionalizacijo opredelili »kot dinamično razmerje med praktičnim poklicnim znanjem na delovnem mestu in drugimi širšimi atributi poklicev« (Pavlin 2014, str. 8). Sam izraz »profesionalizacija« nakazuje, da naj bi šlo za »pozitiven« proces, postopno prehajanje iz neprofesionalnosti v vse večjo profesionalnost s stalnim izpopolnjevanjem in lastnim trudom. V nalogi smo si zastavili dve hipotezi; ugotavljali profesionalnost poslovnih sekretarjev, ali sledijo poklicnemu razvoju ter se stalno izpopolnjujejo. Predpostavljali smo, da je profesionalnost poslovnih sekretarjev povezana z velikostjo podjetja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovni sekretar, profesionalnost, poklicna regulacija, poklicna identiteta, poslovno komuniciranje, poslovna etika
Published: 12.06.2020; Views: 2118; Downloads: 192
.pdf Fulltext (855,90 KB)

10.
Etično delovanje slovenskih podjetij
Darko Kramar, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: etika, morala, management, podjetja, podjetniki, poslovna etika
Published: 09.12.2020; Views: 1167; Downloads: 76
.pdf Fulltext (1,24 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top