Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


21 - 28 / 28
First pagePrevious page123Next pageLast page
21.
22.
Prilagajanje na drugo kulturno okolje
Charnee Bijon Bonno, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovno komuniciranje, medkulturno komuniciranje, medkulturne razlike, kulturni šok, magistrsko delo
Published: 01.07.2021; Views: 450; Downloads: 34
.pdf Fulltext (7,22 MB)

23.
24.
Izboljšanje kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu
Cvetka Peterlin, 2013

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Tema raziskovalnega področja v diplomski nalogi je izboljšanje kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu. Namen: Diplomska naloga kaže na pri kaz postopka izboljšanja poslovnega komuniciranja v javnem zavodu, na področju šolstva, z namenom zajeti področje poslovodenja. V raziskavo je vključeno področje poslovne komunikacije s poudarkom na jasnih navodilih za poslovno komuniciranje . Metoda: Preuč evana tema je izpeljana z metodo intervjuja in nadgrajena z anketo. V intervju in anketo so vključeni delavci javnega zavoda , ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo s poslovno komunikacijo znotraj in zunaj zavoda. Rezultati: Vsi zaposleni na področju poslovodenja zavoda bodo o kazalnikih izboljšanja kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu pisno seznanjeni. Rezultati raziskovane teme, obdelane v diplomski nalogi, se bodo najmanj enkrat letno ocenjevali. Strokovne ugotovitve, pridobljene iz povratn ih informacij sodelujočih v obeh metodah raziskovanja, kažejo na pripravljenost sodelovanja zaposlenih za izboljšanje obstoječega stanja poslovnega komuniciranja. Organizacija: V zavodu se izvaja poslovno komuniciranje med vsemi zaposlenimi, ki sodelujejo pri izvajanju osnovne dejavnosti vzgoje in izobraževanja znotraj zavoda in navzven. Zavedamo se, da je kakovost poslovnega komuniciranja osnova za medsebojno sporazumevanje tako v poslovnem svetu, delovnem okolju, doma in v tujini. Družba: Povečanje zado voljstva uporabnikov storitev, ki jih zavod izvaja na srednješolskem in višješolskem področju vzgoje in izobraževanja, bo doseženo z oblikovanjem takega poslovnega komuniciranja, kateremu bodo uporabniki storitev zaupali. Jasna poslovna komunikacija zavoda bo izražena preko organizacijskega, pisnega, elektronskega, govornega in eksternega komuniciranja. Originalnost: Izvirnost raziskave je osebna idejna zasnova. Iz delovnih izkušenj, opravljanja del in nalog na področju poslovodenja in upravljanja s kadri je nastala odločitev za raziskavo stanja poslovnega komuniciranja v javnem zavodu, ki je bil izbran za osnovo raziskave tega diplomskega dela. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je omejena na pet intervjuvancev in dvanajst anketirancev. Vsi udeleže nci obeh raziskovalnih metod so zaposleni delavci javnega zavoda. Trenutno je raziskovalno področje izboljšanja kakovosti poslovnega komuniciranj v šolstvu omejeno le na en javni zavod.
Found in: ključnih besedah
Keywords: izboljšanje, poslovno komuniciranje, komunikacijski proces, kakovost, šolstvo, javni zavodi, sistem vodenja kakovosti, diplomska naloga
Published: 06.07.2021; Views: 471; Downloads: 32
.pdf Fulltext (727,94 KB)

25.
Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti na delovnem mestu in kakovost posameznika
Urška Butala, 2014

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Raziskovalno vprašanje zajema področje osebnostnih tipov (temperamentov) in poznavanje zaposlenih obravnavane organizacije. Zanima nas, kako posamezni osebnostni tipi komunicirajo med seboj in z nadrejenimi ter, ne nazadnje, če osebnostni tip posameznika vpliva na komunikacijo v organizaciji in na kakovost poslovanja. Namen: Namen je ugotoviti način in pomen komuniciranja med različnimi tipi osebnosti v organizaciji. Ugotovili bomo, koliko je posameznih tipov osebnosti v organizaciji, katerih je največ in kako posamezni osebnosti tipi komunicirajo med seboj. Ugotoviti želimo še, kako medsebojno komuniciranje vpliva na kakovost poslova nja podjetja in na poslovno odličnost posameznika. Metoda: Teoretični del diplomske naloge je pripravljen na podlagi kompilacije. Uporabljena je deskriptivna metoda, s katero so opisani ključni pojmi, ki so potrebni za celovito razumevanje komunikacije med zaposlenimi. V empiričnem delu je uporabljena metoda anketiranja. Med zaposlene obravnavanega podjetja s ta bila razdeljena standardizirani test z naslovom Test osebnostnega prereza, s pomočjo katerega smo ugotovili število posameznih osebnostnih tipov, in vprašalnik, z analizo katerega je ugotovljeno zavedanje zaposlenih ali lahko dobra komunikacija v podjetju pripelje do boljšega rezultata poslovanja, in s tem poslovne odličnosti posameznika. Rezultati: Rezultati Testa osebnostnega prereza so pokazali, da je v organizaciji zaposlenih največ ljudi z osebnostnim tipom flegmatika, pa tudi, da ni odstopanj v načinu komunikacije med različnimi osebnostnimi tipi. Vsi se zavedajo, da ima način komuniciranja velik vpliv na kakovostno izvedbo del in storitev, ki jih opravlja jo, ter da pri tem ne gre zanemariti poslovne odličnosti posameznika. Zato so se v tej smeri pripravljeni izobraževati tudi v svojem prostem času. Organizacija: Z zavedanjem, da so za vsakega posameznika značilne vrednote, ki jih opredeljuje njegov osebnostni tip, in s spoznavanjem različnosti in značilnosti tipov osebnosti, je lahko komunikacija v organizaciji veliko boljša, kar ima za posledico boljšo kakovost poslovanja. Družba: Z upoštevanjem rezultatov raziskave ima to lahko ugoden vpliv na organizacijo. Zaposleni lahko dosežejo višjo raven komuniciranja, kar ima za posledico boljše opravljeno delo. Kakovostnejše opravljene storitve bi, glede na dejavnost organizacije, imele velik vpliv na širšo okolico. Originalnost: Originalnost raziskave je v izvirnosti ideje in vsebine. Glede na dolgoletne delovne izkušnje in sodelovanje z različnimi ljudmi, ki se največkrat ne zavedajo, da ima na njihov način komuniciranja velik vpliv njihov osebnostni tip, ter z zanimanjem načina komuniciranja posameznega osebnostnega tipa, se je porodila ideja o raziskavi obravnavane teme. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je bila omejena na obravnavano podjetje, ki se ukvarja z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Prav tako je bila raziskava omejena z uporabo ankete, kjer so bila uporabljena zaprta vprašanja in so anketiranci lahko podali svoje mnenje le pri nekaterih točkah. Priporočili bi izvedbo intervjujev z anketiranimi. S tem bi pridobili bolj bogate rezultate in ugotovitve. S pridobljenimi rezultati in predlogi zaposlenih bo mogoče izboljšati komuniciranje v organizaciji, kar bo imelo za posledico kvalitetnejše opravljeno delo in bo pripomoglo k poslovni odličnosti posameznika.
Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovno komuniciranje, notranje komuniciranje, temperament, odličnost, zaposleni, organizacija, diplomske naloge
Published: 20.08.2021; Views: 311; Downloads: 0
.pdf Fulltext (742,58 KB)

26.
Uspešno poslovno komuniciranje z uporabo asertivnega komuniciranja
Merima Bekrić, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: asertivnost, učinkovitost, konflikt, dejavniki komuniciranja, poslovno komuniciranje
Published: 20.08.2021; Views: 227; Downloads: 13
.pdf Fulltext (825,04 KB)

27.
28.
Uspešna komunikacija v podjetju X
Anton Avbar, 2022

Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, interna komunikacija, konflikti, medosebni odnosi, reševanje konfliktov, vodenje, poslovno komuniciranje
Published: 15.03.2022; Views: 134; Downloads: 16
.pdf Fulltext (820,67 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top