Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Prepoved pranja denarja v mednarodnem pravu : magistrsko delo
Maša Trček, 2020, master's thesis

Abstract: Pranje denarja predstavlja težavo, prisotno po vsem svetu. Navkljub zavedanju, prepoznavanju in spoznavanju razsežnosti problematike, se v nekaterih državah ne lotevajo njenega reševanja. Ker gre za različne možnosti pranja denarja, ki zavisijo od tehnološkega napredka, ekonomskega povezovanja, povezanih kaznivih dejanj – se pojavlja vedno več mednarodnih povezav, s katerimi države zasledujejo iste cilje s povezovanji in z deljenjem informacij v boju proti pranju denarja. Namen magistrskega dela je raziskati področje pranja denarja in prikazati, zakaj je ta boj tako pomemben za ves svet. Boj proti pranju denarja temelji na državah in na njihovih predpisih. Predpisi in politika držav so ključni akterji pri toleranci pranja denarja. Leta 2009 je bila podana ocena, da se je 11,5 trilijonov dolarjev zasebnega kapitala nahajalo na »offshore« območjih, ki omogočajo upravljanje in izogibanje plačevanja davkov. Politika držav, ki so gostiteljice finančnega turizma, temelji na omogočanju bančne tajnosti in anonimnosti lastništva, kar poti do raziskovanja izvora nezakonito pridobljenih sredstev še otežuje. Evropska unija vodi sezname davčnih oaz in kategorizira države na sivi in črni seznam, kar omogoča večjo transparentnost in ugled držav, ki uspešno bijejo to bitko. Cilja magistrskega dela sta osvetliti in opozoriti na problem, ki je prisoten po vsem svetu. Tehnološki razvoj prinaša veliko novih načinov in pristopov pri pranju denarja, zato je potrebno še toliko bolj poudariti vlogo pravnih predpisov in uslužbencev, ki to pravočasno zaznavajo in sledijo trendom. Za uspešno prepoznavanje in sodelovanje so potrebna izobraževanja in spremljanje aktualne problematike po svetu, s tem pa usposobljen kader na področju pranja denarja.
Keywords: pranje denarja, pralnice denarja, mednarodno pravo, davčne oaze, preprečevanje pranja denarja
Published in ReVIS: 01.06.2023; Views: 613; Downloads: 18
.docx Full text (305,29 KB)

2.
Zloraba podjetij v Sloveniji za pranje denarja in davčne utaje : magistrsko delo
Primož Markovc, 2021, master's thesis

Abstract: Pojma pranja denarja in davčne utaje sta postala že skoraj del vsakodnevnega besednjaka, termina, ki se na slovenskem uporabljata za skoraj vse uspešne podjetnike in posameznike. Predvsem za tiste uspešne posameznike, ki odstopajo od določene politične linije in jih je treba diskreditirati ter medijsko uničiti. Po drugi strani pa povprečen prebivalec Slovenije ne razume pomena teh dveh pojmov. Večina Slovencev prav tako ne razume neizpodbitnega dejstva, da so davki ena izmed sestavin vsake pravne in socialne države: so zakonsko določene dajatve, ki jih pobira država brez neposredne protidajatve. Pri davkih lahko govorimo tudi kot o nadomestilu za izvajanje Družbene pogodbe s strani države. Pravni subjekti kljub Družbeni pogodbi iščejo poti, kako davčne obveznosti optimizirati ali celo utajiti. Z davčnimi utajami pa je tesno povezano še pranje denarja, katerega naloga je prek ustreznih finančnih instrumentov in načinov statusnega preoblikovanja nelegalno premoženje vsaj preoblikovati v zakonito premoženje, če je le mogoče pa še ustrezno oplemenititi. Glavni namen in cilj raziskovalnega dela sta bila ugotoviti današnje trende in metode pranja denarja v Sloveniji ter odgovor nadzorstvenega in represivnega aparata na davčne utaje in pranje denarja. Pri iskanju odgovora in doseganju zastavljenega cilja so bile uporabljene naslednje metode: zgodovinska, deskriptivna, primerjalna, metoda sinteze in sistemska analiza. Njihova uporaba je pripeljala do ugotovitve, da slovensko poslovno okolje omogoča davčne utaje in pranje denarja. Kot ključno ugotovitev dela pa se lahko izpostavi sum o koruptivnosti pooblaščenih oseb za izvajanje nadzora in preganjanje tovrstne kriminalitete.
Keywords: davčna utaja, pranje denarja, poslovno okolje, nadzor, kaznivo dejanje
Published in ReVIS: 01.02.2022; Views: 1079; Downloads: 96
.pdf Full text (4,65 MB)

3.
Preprečevanje pranja denarja : odkrivanje in odpravljanje finančnih goljufij
Ana Mahkovec Gorenc, 2021, master's thesis

Abstract: V današnjem hitro razvijajočem se in tehnološko naprednem svetu je pranje denarje postalo na videz zakonito in vse težje izsledljivo, zato ga je praktično nemogoče izkoreniniti. Mogoče pa ga je omejiti z ustreznimi ukrepi in predpisi ter ozaveščanjem ljudi, s čimer bi ne nazadnje zmanjšali njegovo razširjenost. Magistrsko delo obravnava tematiko pranja denarja, njegovo zgodovino, najpomembnejše nacionalne in mednarodne akte ter organizacije, ki si s svojim delovanjem prizadevajo omejitvi in preprečitvi to kaznivo dejanje. Analizirani in predstavljeni so bili ključni dejavniki pri nastanku in razvoju pranja denarja v posameznih državah. V delu smo se dotaknili področja virtualnih valut in odsotnosti regulacije tega področja. Opisali smo tudi najpomembnejše ter najbolj odmevne primere pranja denarja na področju virtualnih valut. Predstavili smo Priporočila Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z ugotavljanjem izvora sredstev virtualnih valut ter nekaj bolj odmevnih primerov, kjer je prišlo do pranja denarja na področju virtualnih valut. Nazadnje pa se magistrsko delo usmeri v raziskavo dveh različnih zakonskih določb in kako so le-te definirane v zakonodaji petih različnih držav in v Sloveniji, ter organov, ki so zadolženi za preprečevanje pranja denarja.In today’s rapidly evolving and technologically advanced world, money laundering has become seemingly legal and increasingly difficult to trace, making it impossible to eradicate it these days. However, it can be limited by appropriate measures and regulations, and by raising people's awareness, which would ultimately reduce its prevalence. The master's thesis deals with the topic of money laundering, its history, the most important national and international acts, and organizations whose activities seek to limit and prevent this crime. The key factors in the emergence and development of money laundering in individual countries were analysed and presented. In this paper, we touched on the area of virtual currencies and the absence of regulation in this area. We presented the Recommendations of the Office of the Republic of Slovenia for the Prevention of Money Laundering in relation to determining the origin of virtual currency assets and some more high-profile cases of money laundering in the field of virtual currencies. Finally, the master's thesis focuses on the study of two different legal provisions, and how they are defined in the legislation of five different countries and in Slovenia.
Keywords: pranje denarja, virtualne valute, gospodarski kriminal, mednarodne organizacije, mednarodna zakonodaja
Published in ReVIS: 30.12.2021; Views: 1466; Downloads: 266
.pdf Full text (876,90 KB)

4.
Aspekti offshore poslovanja
Dejan Špeglič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Predstavljeni so offshore centri, njihova zgodovina, vrste, lastnosti in analiza poslovanja v izbranih jurisdikcijah. Prikazan je obseg poslovanja in najpogostejše uporabe storitev. Cilj diplomskega dela je bil dokazati domnevo, da se kljub preteklim pritiskom na offshore centre, tovrstna industrija v osnovi ni bistveno spremenila in da se bodo aktivnosti poslovanja v prihodnje nadaljevale. Namen raziskave je, da se povprečni potencialni uporabnik offshore storitev seznani z legalnimi možnostmi tega sistema. Ugotovljeno je, da se načini izvajanja offshore storitev čez čas spreminjajo, vendar temelji, zaradi katerih so bili ustanovljeni davčni raji, ostajajo še naprej nespremenjeni.
Keywords: offshore center, jurisdikcija, davčna oaza, davčni raj, nerezident, offshore podjetje, davčna optimizacija, utaja davkov, davek od dohodka pravnih oseb, pranje denarja
Published in ReVIS: 07.09.2021; Views: 1246; Downloads: 90
.pdf Full text (2,69 MB)

5.
Diskrepanca poslovne etike na primeru pranja denarja v davčnih oazah : diplomsko delo
Robert Kovačič Batista, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V današnjemu tehnološko naprednemu in hitro razvijajočemu se svetu je postalo pranje denarja vse težje izsledljivo in vse bolj navidez zakonito. Gospodarski kriminal se kot genetski zapisi organizmov po Darvinovi evolucijski teoriji brezbrižno prilagaja ekonomskim sistemom držav ter vijuga med pravnimi pravili z namenom kovanja svojega dobička. Pomembna oporna točka gospodarskemu kriminalu so davčne oaze ali t.i. offshore finančni centri. Jurisdikcije, ki so našle svojo pot preživetja s ponujanjem nizke ali celo nične davčne stopnje ter diskretne anonimnosti za tuje vlagatelje, so trn v peti razvitim državnim gospodarstvom, saj jim s svojim poslovanjem kradejo velike vsote sredstev. V takšne davčne oaze nerezidenti brezskrbno preusmerjajo svoj kapital in premoženje ter tam tajno perejo svoj denar. Pranje denarja je bilo kot kaznivo dejanje prvič omenjeno v času prohibicije preteklega stoletja, inkriminirano pa šele kasneje, v osemdesetih letih v ZDA. Z njim označujemo kaznivo dejanje protipravne pridobitve določene premoženjske koristi, skrivanje sledi izvora denarja ter nazadnje njegove vrnitve na zakoniti trg v obliki zakonitih sredstev. Pričujoča diplomska naloga obravnava vprašanja, kakšne posledice ima pranje denarja s pomočjo davčnih oaz na svetovni gospodarski ravni, katere jurisdikcije so smatrane kot davčne oaze, kakšne oblike gospodarskih družb lahko služijo nerezidentom pri izogibanju plačevanja davkov v matični državi ter katere mednarodne organizacije v sodelovanju z državami se bojujejo proti tovrstnim nezakonitim aktivnostim.
Keywords: gospodarski kriminal, pranje denarja, davki, davčne utaje, dvojno obdavčevanje, davčni nadzor, dohodnina, diplomske naloge, bolonjski program
Published in ReVIS: 16.08.2018; Views: 3161; Downloads: 151
.pdf Full text (1,15 MB)

6.
Pranje denarja - Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2015/849 : diplomsko delo
Gregor Režek, 2015, undergraduate thesis

Keywords: kriminaliteta, pranje denarja, zakonodaja, Slovenija, evropske direktive
Published in ReVIS: 14.12.2017; Views: 3035; Downloads: 176
.pdf Full text (759,29 KB)

7.
Problematika izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju
Andraž Trtnik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Učinkovito preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za Republiko Slovenijo iz leta v leto predstavljata večji izziv. Ustrezno izvajanje zakonskih določil je ključno za uspešen boj proti tovrstnim dejanjem. Vpliv Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na bančno poslovanje je zelo velik. V letih izvajanja je vpliv zakona na bančno poslovanje naraščal, saj so zakonske zahteve strmo naraščale, hkrati pa je naraščala tudi njegova učinkovitost. Z anketnim vprašalnikom smo preverjali neposreden vpliv zakona na bančne delavce in na stranke predvsem z vidika obsega zahtevanih podatkov. V diplomskem delu sta predstavljena tudi finančni vpliv izvajanja zakonskih določil in vpliv izvajanja zakona na prodajne aktivnosti, ki jih banka izvaja.
Keywords: ZPPDFT-1, pranje denarja, financiranje terorizma, pregled stranke, analiza tveganja, tajnost podatkov, operativno tveganje
Published in ReVIS: 21.11.2017; Views: 3664; Downloads: 172
.pdf Full text (2,21 MB)

8.
Search done in 2.62 sec.
Back to top