Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Vloga medicinske sestre pri promociji gibalne aktivnosti v domovih starejših občanov
Nina Štuhec, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: gibanje, starostniki, medicinske sestre
Published: 19.02.2016; Views: 3651; Downloads: 178
.pdf Fulltext (556,09 KB)

2.
Znanja in stališča študentov zdravstvene nege in kliničnih mentorjev do dela s starostniki
Brigita Skela-Savič, Simona Hvalič Touzery, 2014

Abstract: Teoretična izhodišča: Glede na demografske trende se pričakuje povečevanje potreb po zdravstveni negi in oskrbi starih ljudi. Kakovostno zdravstveno nego in oskrbo starih ljudi je mogoče zagotoviti le s kadrom, ki ima z dodiplomskim in podiplomskim izobraževanjem pridobljeno znanje na področju dela s starimi ljudmi in z zmanjšanjem negativnega odnosa do starih v družbi. Metoda: Deskriptivno-kvantitativno raziskavo smo izvedli v juniju 2010 na namenskem vzorcu študentov zdravstvene nege (n = 61) in kliničnih mentorjev (n = 40). V anketi zaprtega tipa smo uporabili preverjene in splošno uporabljene merske instrumente: Palmorov kviz o dejstvih o staranju % FAQ1, Koganov instrument za merjenje odnosa do starih ljudi % KAOP, Nolan%s Perceptions of Working with Older People (PWOP). Podatke smo statistično obdelali s statističnim paketom SPSS 20.0. Rezultati: Raziskava opozori na prisotnost negativnega odnosa do starih ljudi med anketiranci in nizko stopnjo znanja o starih ljudeh, saj so samo študenti v povprečju dosegli 44,6 % pravilnih odgovorov, klinični mentorji pa 48,7 %. Kar 82,1 % kliničnih mentorjev in 55,9 % študentov je izrazilo željo po delu na področju zdravstvene nege starostnika.Več zanimanja za delo s starimi ljudmi so izrazili anketiranci z bolj pozitivnim stališčem do starih ljudi (r = 0,206, p = 0,047) in anketiranci, ki so vključeni v magistrski študij (r = -0,299, p = 0,023). Večina študentov (94,5 %) v življenju ni imela negativnih izkušenj s starostniki; čim bolj pozitivne so bile njihove izkušnje, tem večja je bila želja po delu s starostniki (r = -0,297, p = 0,029). Klinični mentorji se v primerjavi s študenti bolj zavedajo, da zdravstvena nega starostnika zahteva dodatno specializirano znanje in usposabljanje (%%(2)= 14,896, p = 0,001). Razpravljanje: Raziskava pokaže, da je znanje anketirancev na področju dela s starimi ljudmi pomankljivo. Raziskava tako pokaže pojav negativnega odnosa do starih v družbi pri študentih in kliničnih mentorjih in nizko pripravljenost študentov, da bi izbrali delo s starostniki. Področje zdravstvene nege mora razviti specialne izobraževalne vsebine s področja gerontologije v obliki obveznih in izbirnih predmetov na vseh bolonjskih stopnjah študija, prav tako je potrebna klinična specializacija iz zdravstvene nege starostnika po končani visoki strokovni izobrazbi. Pomembne so tudi pozitivne klinične izkušnje študentov pri delu s starostniki, ki vplivajo na kasnejše odločanje za delo z njimi.
Found in: ključnih besedah
Keywords: gerontološka znanja, zdravstvena nega, starostniki, klinični mentorji, študentje
Published: 24.02.2017; Views: 4605; Downloads: 153
URL Fulltext (0,00 KB)

3.
Pravice starejših
Jolanda Gros, 2013

Found in: ključnih besedah
Keywords: starostniki, strategija, prihodki, domovi za ostarele, revščina, socialna izključenost
Published: 21.09.2017; Views: 2909; Downloads: 128
.pdf Fulltext (1,34 MB)

4.
Pravice starejših
Jure Ulčar, 2010

Found in: ključnih besedah
Keywords: domovi za ostarele, institucionalno varstvo, varstvo starejših, starostniki, domsko varstvo, socialnovarstveni zavodi
Published: 21.09.2017; Views: 3458; Downloads: 215
.pdf Fulltext (1,08 MB)

5.
6.
Računalniško opismenjevanje v mehanizmu izboljšave kakovosti življenja starostnikov v Mestni občini Ljubljana
Miša Zidar, 2016

Abstract: Magistrska naloga vsebuje raziskovalno delo na področju izboljševanja kakovosti življenja starostnikov z udeležbo na računalniških tečajih, ki jih brezplačno organizira Mestna občina Ljubljana, z namenom računalniškega opismenjevanja starostnikov. V današnjem času je to koncept vseživljenjskega učenja. V teoretičnem delu smo opredelili starostno skupino, s katero smo izvedli raziskavo ter izpostavili izboljševanje kakovosti njenega življenja z udeležbo na računalniških tečajih in posledično zviševanje računalniške pismenosti ter druženja s sovrstniki. Nato sledi metodologija, kvalitativna analiza vsebine in predstavitev rezultatov. Opravili smo skupinski intervju, pri katerem smo se osredotočili na pripovedovanje udeležencev, ki so določenim stvarem, dogodkom in okoliščinam, na podlagi svojih izkušenj pripisovali določen pomen. Računalniško opismenjevanje starostnikov je eden izmed posameznih delov vseživljenjskega učenja, ki jim daje občutek samostojnosti v svetu informacijsko komunikacijskih tehnologij.
Found in: ključnih besedah
Keywords: starostniki, kakovost življenja starostnikov, socialna opora, računalniško opismenjevanje starostnikov, vseživljensko učenje
Published: 22.08.2018; Views: 2797; Downloads: 139
.pdf Fulltext (640,46 KB)

7.
Podjetniška ideja "pomoč in oskrba na domu"
Uroš Štorman, 2016

Found in: ključnih besedah
Keywords: starostniki, staranje, pomoč na domu, kakovostno življenje doma, socialna oskrba
Published: 03.10.2018; Views: 2793; Downloads: 185
.pdf Fulltext (1,19 MB)

8.
Vloga medicinske sestre pri aktivnosti spanja pri starostnikih
Ana Martinc, 2018

Found in: ključnih besedah
Keywords: geriatrija, zdravstvena nega, starostniki, nespečnost, higiena spanja
Published: 07.01.2019; Views: 2598; Downloads: 0

9.
Ravnotežje in propriocepcija pri starostnikih
Tjaša Pevc, 2019

Abstract: Namen diplomske naloge je bil predstaviti pomen ravnotežja in propriocepcije pri starostnikih. V sklopu tega smo ugotavljali spremembe, ki se v času procesa staranja razvijejo v organizmu, in predstavili teorije staranja. Namen je bil tudi predstaviti pojavnost in problematiko padcev v starosti. Poleg tega smo raziskovali pomen, oceno in značilnosti ravnotežja in propriocepcije pri starostnikih. Ob postavitvi hipotez in raziskovalnih vprašanj smo želeli ugotoviti prisotnost padcev pri obeh spolih. Ugotavljali smo tudi, ali trening ravnotežja vpliva na zmanjšanje tveganja za padce in na zmanjšanje strahu pred padci. Poleg tega smo raziskovali vpliv treninga mišične moči na izboljšanje ravnotežja in s tem posledično na zmanjšanje padcev pri starostnikih. V diplomski nalogi smo uporabili deskriptivno metodo. Podatke smo črpali iz virov slovenske in tuje literature, ki smo jih poiskali s pomočjo podatkovnih baz kot sta: PubMed in COBISS. Iskali smo jih po ključnih besedah: starostniki, padci v starosti, ravnotežje, propriocepcija in vadba ravnotežja. Iskali smo predvsem aktualno in novejšo literaturo. Pri pregledu literature smo tako obravnavali raziskave, v katere so bile vključene osebe od 60. leta starosti naprej. Pridobljene podatke, ki smo jih vključili v diplomsko delo, smo predhodno kritično analizirali. Avtorji ugotavljajo različne dejavnike tveganja za padce glede na spol. Dokazano je, da pogosteje padajo ženske. Avtorji so enotni, da ima vadba ravnotežja pozitivne vplive na zmanjšanje padcev in na zmanjšanje strahu pred ponovnim padcem. Le-ti ugotavljajo tudi, da vadba za izboljšanje mišične moči pomembno vpliva na izboljšanje ravnotežja. Iz dokazov v literaturi lahko sklepamo, da z vadbo ravnotežja in propriocepcije pri starostnikih pomembno prispevamo k zmanjševanju padcev in zmanjšanju strahu pred padci. Dokaze iz literature lahko praktično uporabljamo tako pri preventivni kot kurativni obravnavi starostnikov. V prihodnje je potrebno izvesti raziskave, ki bodo med sabo primerjale različne vrste vadbenih programov usmerjenih v ravnotežje in ugotavljale njihovo stopnjo učinkovitosti za zmanjšanje padcev in strahu pred padci.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Starostniki, padci v starosti, ravnotežje, propriocepcija, vadba ravnotežja.
Published: 05.09.2019; Views: 3891; Downloads: 480
.pdf Fulltext (938,01 KB)

10.
Search done in 0 sec.
Back to top