Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 665
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Business Plan For The Growth of a Company - EDVRD Education AB
Barbara Podobnik, 2021

Abstract: The paper includes a presentation and growth strategy for EdVRd Education AB whose aim is to grow and expand globally. By using specific methods and tools, I prepared a plan to ensure the desired growth of the company and I also researched through an online survey with key customers. The paper aims to use specific tools to explore the company’s growth potential and whether there is a need for the product in the market. Furthermore, I also determined the most suitable pricing and development strategy for the company. Since the paper concluded that the company has prerequisites to grow, it will be used during the growth as well as a tool to attract potential investors.
Keywords: business growth, business plan, education, technology, soft skills
Published: 23.04.2021; Views: 72; Downloads: 6
.pdf Fulltext (1,89 MB)

2.
POSLOVNI NAČRT ZA PODJETJE DOSA D.O.O.
Miha Gorenc, 2021

Abstract: Diplomsko delo se osredotoča na malo podjetje Dosa d.o.o., katerega glavna blagovna znamka je Popikoki. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2008 za prodajo unikatnih šiviljskih izdelkov. Trenutno posluje pozitivno, toda zaradi nagle rasti in sprememb na trgu se povečuje poslovno tveganje, ki ogroža njegov obstoj. Zaradi nenadzorovane in hitre rasti podjetja ter sprememb zunanjih okoliščin (nerealno ovrednotenje izdelkov s strani konkurence, ''dumping'' in plagiati izdelkov) je treba podjetje notranje prestrukturirati, z analizo ugotoviti, kateri izdelki in storitve so najbolj dobičkonosni, in identificirati nove tržne priložnosti. Ker podjetje nima izdelanega poslovnega načrta, se poslovni proces izvaja na podlagi individualnih izkušenj, znanja (know-how) ter intuitivnih odločitev. Posledično so na vseh področjih delovnega procesa črne luknje, ki prispevajo k podjetniški neučinkovitosti in s tem preprečujejo, da bi podjetje delovalo optimalno in bolj dobičkonosno. Diplomsko delo je poslovni načrt za rast podjetja Dosa d.o.o., ki zajema analizo obstoječega stanja, presojo priložnosti na domačih in tujih trgih, konkurenčnost dejavnosti ter trženjsko strategijo (SWOT), razvoj in prihodnost poslovanja podjetja (ciljna usmerjenost), dolgoročne finančne projekcije ter kvalitativno in kvantitativno raziskavo, ki bo pokazala interakcijo med podjetjem in potrošniki (zadovoljstvo potrošnikov). Prav tako bom uporabil Porterjevo analizo za identificiranje in razvijanje konkurenčne prednosti. Raziskava je pokazala, da podjetje lahko svoje priložnosti izkoristi preko strategije diferenciacije, kar pomeni, da se bo spremenil proces izdelave izdelkov z namenom doseganja višje dodane vrednosti. Do sedaj so bili motivi na izdelkih iz blaga, v prihodnje pa bi lahko bili natisnjeni, kar bi podjetju omogočilo širino domišljije in praktičnost izdelave. Poleg diferenciacije bo podjetje vstopilo tudi na tuji trg preko lastne spletne trgovine, katere vsebina bo prevedena v angleški in hrvaški jezik. Podjetje ne načrtuje drugih večjih investicij (dodatnega zaposlovanja, delovnih strojev ali trženjskih investicij), zato je pričakovana organska rast 4 % na leto.
Keywords: Popikoki, rast, podjetje, portfelj, torbice, optimizacija, posel, trg
Published: 17.04.2021; Views: 110; Downloads: 14
.pdf Fulltext (2,79 MB)

3.
PRESOJA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE IZBRANEGA PODJETJA
Urša Sofranič Bogdanovič, 2021

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Pri tem so v teoretičnem delu opredeljene vrste investicij, razlogi za investiranje, oblike financiranja investicij, obvladovanje tveganj pri investicijskih projektih ter sam pojem investiranja. Iz področja donosnosti oz. upravičenosti investiranja pa so natančno prikazana statična ter dinamična sodila za oceno naložb s prikazanimi primeri. Pri izbranem podjetju sta dva ključna dejavnika vplivala na odločanje o investiciji, in sicer izguba dolgotrajnega najemnika ter kasneje tudi povsem nepredvidljiv dejavnik, razglašena epidemija oz. uvedba karantene po celotni Sloveniji in tudi globalno. Po prvotnem načrtu je podjetje želelo vse prostore oddati najemnikom, vendar so kalkulacije pokazale, da to ni donosno. Del objekta so posledično prodali enemu od poslovnih partnerjev ter s tem razpršili tveganje. Izvedene so bile številne kalkulacije z različnimi variantami za vsakega potencialnega poslovnega partnerja. Pri kalkulacijah je bil cilj, da se najde najemnik, s katerim bi se ob lastnem vložku izbranega podjetja lahko dogovorili za sofinanciranje investicije (tudi s strani najemnika), ter pričakovana donosnost za potrditev projekta in najemnika v višini 10 %. Za pritlični in kletni del je bil cilj doseči donosnost 25,8 %. Izbrano podjetje je sklenilo pogodbo s partnerjem, ki je dosegel donos le 6,4 %. Kljub upoštevanim številnim kriterijem za sprejem investicije so sprejeli partnerja, ki ni dosegel zahtevane donosnosti 10 %, ampak je to slabost nadomestila referenca samega partnerja. Dodana vrednost portfelju družbe izbranega podjetja je torej pomemben dejavnik. Investicija se je za podjetje izkazala kot donosna in upravičena, kljub izrednim razmeram v času pandemije. Izguba partnerja pa se je v tem primeru pokazala kot prednost in ne kot izguba za izbrano podjetje.
Keywords: investicija, investicijski projekt, lastniška naložba, upniška naložba, donosnost, statična sodila, dinamična sodila, kalkulacije
Published: 16.04.2021; Views: 63; Downloads: 7
.pdf Fulltext (1,87 MB)

4.
Manipulacije zabojnika z nevarnim tovorom v luki Koper
Gregor Dilica, 2021

Abstract: Ljudje se večkrat dnevno srečujemo in uporabljamo snovi, ki so nevarne za naše zdravje in okolje. Na srečo gre za manjše količine nevarnih snovi, ki se nahajajo na primer v čistilnih sredstvih, barvah, lakih, insekticidih in v manjših količinah za človeka niso škodljivi. Vendar se po vsej verjetnosti nikoli nismo vprašali, kako takšne nevarne snovi prispejo v tovarne in proizvodnje po celotni zemeljski obli v velikih količinah. Njihov prevoz je namreč zelo tvegan. Morebitne nesreče med prevozom lahko povzročijo ekološko katastrofo s trajnimi posledicami za okolje in človeka. Zato je ključnega pomena, da je tako občutljiva in tvegana vrsta tovora med prevozom fizično dobro zavarovana. V Luki Koper, ki je največji logistični center v Sloveniji, se tamkajšnji zaposleni dnevno srečujejo z omenjenimi tveganji. Zato bomo v nalogi spoznali metode, ki zmanjšujejo tveganje pri nakladanju, manipuliranju, prevozu in razkladanju nevarnega blaga. Večji del naloge smo sestavili na podlagi lastnih izkušenj, ki smo jih pridobili pri desetletnem delu v koprskem pristanišču. Ostale podatke smo pridobili s pomočjo strokovne literature, internih tehnoloških postopkov in spletnih virov. Naloga je razdeljena na štiri dele, ki predstavljajo problematiko pri različnih fazah priprave transporta, organizacije in potrebne dokumentacije. V prvem delu bomo spoznali vrste zabojnikov, najavo prevoza pri prevozniku, naročilo in dostavo praznega zabojnika do lokacije, kjer se bo tovor nakladal. Drugi del prikazuje, kako se na varen način izvede nakladanje, razkladanje ter pričvrščevanje nevarnega tovora. V tretjem delu bomo spoznali postopek vračanja polnega zabojnika v Luko Koper. Prikazana bo spremljajoča dokumentacija za cestni prevoz in ustrezna označba pošiljke tovora. V četrtem delu bomo obravnavali preventivne ukrepe v primeru nesreče, predajo zabojnika ladjarju ter potrebno dokumentacijo.
Keywords: ADR, IMO, IMDG, SOLAS, ISO, RID, VGM, TEU
Published: 09.04.2021; Views: 60; Downloads: 3
.pdf Fulltext (2,93 MB)

5.
Vidiki organizacijske klime in njihov vpliv na motivacijo zaposlenih
Larisa Štrancar, 2021

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili devet različnih vidikov organizacijske klime – organiziranost, nagrajevanje, inovativnost in iniciativnost, usposabljanja in izobraževanja, pripadnost, vodenje, razvoj kariere, varnost in zdravje pri delu ter zadovoljstvo pri delu. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako ti različni vidiki organizacijske klime v organizacijah vplivajo na motivacijo zaposlenih. Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu smo opredelili problem ter namen in cilj diplomskega dela. V drugem, teoretičnem delu smo opredelili organizacijsko klimo in njene vidike. Opredelili smo motivacijo zaposlenih, ki je tesno povezana z vsemi vidiki. V tretjem, raziskovalnem delu pa smo s pomočjo raziskave pridobili neposredne podatke od zaposlenih glede stanja vidikov organizacijske klime v podjetjih in posledično njihove motivacije ter izdelali analizo rezultatov in podali predloge za izboljšave. Raziskava je pokazala, da je večina zaposlenih dobro motivirana za delo, saj jim organizacije nudijo dobre in varne delovne pogoje, zaposleni so v večini ponosni, da so del kolektiva v organizacijah, in v večini so ponosni na svojo pozicijo. Najslabši pa so bili rezultati pri vodenju podjetja, saj se je pri vprašanju, kaj zaposlenim najbolj zbije motivacijo za delo, večina odgovorov nanašala prav na vodstvo. Organizacije morajo poskrbeti, da tudi v težkih časih poskrbijo za svoje zaposlene, saj so prav oni tisti, ki jo lahko oziroma bodo pripeljali do uspeha.
Keywords: organizacijska klima, vidiki organizacijske klime, organizacijska kultura, motivacija zaposlenih, zaposleni.
Published: 20.03.2021; Views: 135; Downloads: 22
.pdf Fulltext (1,74 MB)

6.
Vpliv uporabe socialnih omrežij med delovnim časom na učinkovitost zaposlenih
Maja Arhanić, 2021

Abstract: Socialna ali družbena omrežja so aplikacije, spletne storitve, platforme ali spletne strani, ki gradijo in odražajo družbene mreže ali družbene odnose med ljudmi, ki imajo skupne interese in/ali aktivnosti. Socialna omrežja so spremenila način delovanja poslovnega okolja. Podjetja so s pomočjo socialnih omrežij sposobna dostopati do virov, ki jim sicer niso bili na voljo. Socialna omrežja v podjetništvu imajo vpliv na marketing, na konkurenco med podjetji, na komunikacijo med podjetjem in strankami ter vpliv na pregled nad poslovanjem podjetij in prodajo. Znano je, da lahko podjetja, ki znajo uporabljati socialna omrežja in vlagajo v svoje vire, hitreje rastejo in s tem oblikujejo poslovno strategijo na konkurenčnih trgih. To se v glavnem obravnava kot odgovornost poslovodstva, rezultati pa niso odvisni le od sposobnosti vodstva, ampak tudi od zaposlenih. Eden najpomembnejših dejavnikov uspešnosti zaposlenih je doseganje ciljev. Uspešni zaposleni, ki izpolnjujejo roke, ustvarjajo prodajo, gradijo blagovno znamko in so učinkoviti. V diplomskem delu smo raziskali vpliv uporabe socialnih omrežij med delovnim časom na učinkovitost zaposlenih in posledično na delovno uspešnost. Proučili smo različne raziskave in pripravili anketni vprašalnik, ki ga je izpolnil naključni vzorec anketirancev. Rezultate smo združili v smiselne sklope, s katerimi smo preverjali zastavljene hipoteze o vplivu uporabe socialnih omrežij na učinkovitost zaposlenih.
Keywords: SOCIALNA OMREŽJA, DELOVNI ČAS, UČINKOVITOST, DELOVNA USPEŠNOST, ZAPOSLENI, ..
Published: 05.03.2021; Views: 148; Downloads: 18
.pdf Fulltext (1,44 MB)

7.
Upravljanje z zalogami v podjetju TTN nadgradnje d. o. o.
Tim Pakiž, 2020

Abstract: Naj bo proizvodno podjetje majhno ali veliko, če želi zadovoljiti zahteve svojih strank, je dobro, da ima tudi nekaj proizvodnega materiala ali polizdelkov ali končnih izdelkov na zalogi. Diplomsko delo je sestavljeno iz teorije in praktičnega dela. V teoretičnem delu so predstavljena upravljanja ter metode vrednotenja zalog. V sekundarnem, praktičnem delu je predstavljeno upravljanje zalog v podjetju TTN Nadgradnje d.o.o. Podjetje zaloge vodi po metodi tehtane povprečne cene, izračunan je tudi koeficient obračanja zalog in dnevi vezave zalog, s katero smo ugotovili uspešnost obračanja le-teh. Za zaključek diplomskega dela smo podali ugotovitve in predloge za izboljšavo za izbrano podjetje.
Keywords: zaloge, material, metode vrednotenja zalog, upravljanje zalog, TTN Nadgradnje d.o.o.
Published: 05.03.2021; Views: 131; Downloads: 7
.pdf Fulltext (1,26 MB)

8.
Poslovni načrt podjetja Beast Brewery d. o. o.
Luka Rogelj, 2021

Abstract: V diplomskem delo smo proučevali poslovni načrt za vzpostavitev mikropivovarne v Sloveniji. Gre za mlado zagonsko podjetje, ki bi na slovenska tla prineslo inovativne pristope proizvodnje, prodaje in distribucije piva. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, lastnih raziskav trga, financ, konkurence, dobaviteljev, pridobivanja in ohranjanja kupcev, razvoja in proizvodnje, tržne strategije, razvojnih možnosti, skratka vsega, kar uspešen poslovni načrt potrebuje za realizacijo v današnje poslovnem svetu. Raziskavo trga smo naredili s pomočjo ankete, ki je poslovnemu načrtu doprinesla pomembne podatke o smiselnosti ustanovitve podjetja. Analizirali smo konkurenčna podjetja, pregledali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v tej panogi. Na koncu pa smo izdelali finančni načrt in finančne projekcije za naslednje štiri leta. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali je tako podjetje smiselno odpreti. Na podlagi opravljenih raziskav smo dobili vpogled v tržišče panoge mikro pivovarjev. Po našem mnenju, glede na zbrane podatke, obstajata trg in potencial za poslovno idejo, zato menimo, da je investicija v podjetje smiselna.
Keywords: poslovni načrt, mikropivovarna, zagonsko podjetje, raziskava trga, finančni načrt
Published: 03.03.2021; Views: 129; Downloads: 11
.pdf Fulltext (1,04 MB)

9.
Poslovni načrt vsestranski pomočnik
Daša Levstik, 2021

Abstract: Diplomska naloga je preučila možnosti za ustanovitev podjetja, ki bi se ukvarjalo z oskrbo na domu. Podjetje bi bilo majhno in bi delovalo lokalno. Cilj podjetja je pomoč ljudem iz ranljivejših družbenih skupin, ki do določene mere ohranjajo samostojnost in neodvisnost,potrebujejo le delno in občasno pomoč. Glede na temo raziskovanja so bile preučene tudi možnosti delovanja podjetja v okvirjih socialnega podjetništva. Po pregledu gradiv in opravljenih analizah smo se odločili, da podjetje registriramo kot družbo z omejeno odgovornostjo in se v prvem letu osredotočimo predvsem na njen obstoj. Z nadaljnjo rastjo in s povečanim obsegom poslovanja bi sčasoma skušali pridobiti status socialnega podjetja in ponuditi pomoč tudi strankam, ki si storitev same ne morejo privoščiti.
Keywords: poslovni načrt, socialno podjetje, pomoč na domu, starejši, analiza
Published: 03.03.2021; Views: 123; Downloads: 13
.pdf Fulltext (938,14 KB)

10.
Sposobnost zagotavljanja likvidnosti podjetja z razpoložljivimi viri financiranja
Marko Ćućić, 2021

Abstract: Financiranje podjetja oziroma poslovnega subjekta lahko opredelimo kot zagotavljanje finančnih sredstev običajno v obliki denarja ali drugih vrednot, kot sta trud ali čas, s čimer naj bi se učinkovito in uspešno izvajal poslovni proces ter dosegli cilji posameznega programa ali projekta podjetja. Vire financiranja razdelimo v lastniške in dolžniške. Lastniški so kapital, ki predstavlja trajen vir financiranja in se v podjetju krepi predvsem z njegovim uspešnim poslovanjem in ustvarjanjem dobička, medtem ko so dolžniški viri financiranja razne oblike dolgov, ki imajo lahko dolgoročni ali kratkoročni značaj. Izbira primernega vira financiranja je za podjetje ključnega pomena.
Keywords: financiranje, viri financiranja, podjetje, kapital, dolg, poslovni proces
Published: 03.03.2021; Views: 147; Downloads: 11
.pdf Fulltext (906,02 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top