Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 64
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
1.
Multidisciplinarni pristop pri rehabilitaciji nevroloških bolnikov
Špela Šavs Čižmek, 2021

Abstract: Bolezni in poškodbe živčevja so velik izziv zdravstvenega varstva v 21. stoletju. Številne bolezni in poškodbe povzročajo trajne motnje na vseh ravneh bolnikovega življenja. Pomemben del medicinske obravnave bolnikov je nevrorehabilitacija, ki jo odlikuje z znanstvenimi raziskavami podprta praksa. Sodobne metode zaznamujejo celosten pristop k načrtovanju in uresničevanju rehabilitacije s sodelovanjem več strokovnjakov iz različnih disciplin, pri čemer ima bolnik osrednje mesto in kjer člani tima med seboj redno komunicirajo, se skupaj izobražujejo in si izmenjujejo informacije o bolnikovem stanju. Delo poteka koordinirano v določenem časovnem okviru. Z dobro zastavljenimi dosegljivimi cilji lahko vplivajo na boljši izid rehabilitacije, krajši čas bolnišničnega bivanja in posledično tudi na zmanjšanje stroškov zdravljenja. Pomemben član MDT je tudi fizioterapevt, ki s svojimi sposobnostmi in strokovnostjo prispeva k optimalnemu procesu rehabilitacije nevrološkega bolnika. Menimo, da sta za področje nevrorehabilitacije zaradi večplastnosti izzivov zelo pomembna nadaljnje razvijanje in proučevanje možnih pristopov in sodelovanje več strokovnjakov v usklajenem MDT, v katerem ima tudi fizioterapevt pomembno vlogo in lahko vpliva na kakovost bolnikovega življenja.
Keywords: Nevrološki bolniki, nevrorehabilitacija, multidisciplinarni pristop, vloga fizioterapevta v timu.
Published: 07.05.2021; Views: 64; Downloads: 9
.pdf Fulltext (1,06 MB)

2.
CELOSTNA ŠPORTNA REHABILITACIJA INVALIDOV V SVETU IN PRI NAS
Luka Zorko, 2021

Abstract: V diplomski nalogi smo s pomočjo analize rezultatov pregleda literature želeli preveriti, ali šport kot del celostne rehabilitacije invalidov pomaga pri njihovi boljši funkcionalnosti in kakovosti življenja. Šport se čedalje bolj vključuje v rehabilitacijo invalidov. Invalidi so ljudje s fizičnimi, intelektualnimi, senzoričnimi, mentalnimi omejitvami ali s kombinacijo več faktorjev. Invalidnost ni razlog, da bi bil človek športno neaktiven. Namen diplomskega dela je bil s pomočjo pregleda literature ugotoviti ali je šport učinkovita oblika rehabilitacije invalidnih oseb ter ali lahko športno rehabilitacijo učinkovito integriramo v celostno obravnavo invalidnih oseb. Diplomska naloga temelji na pregledu literature. Strokovno literaturo smo pridobili s pomočjo elektronskih baz podatkov PubMed, PEDro, Google Učenjak. Ugotovili smo, da je šport učinkovita oblika rehabilitacije invalidov in da pozitivno vpliva na njihovo mentalno in fizično zdravje ter izboljša kakovost življenja invalidov. Invalidi, ki so bili športno aktivni so imeli bolj pozitivno samopodobo.
Keywords: Invalidi, šport invalidov, celostna rehabilitacija.
Published: 07.05.2021; Views: 44; Downloads: 4
.pdf Fulltext (968,32 KB)

3.
Fizioterapevtska obravnava urinske inkontinence pri moških in ženskah
Taja Valjavec, 2021

Abstract: Uvod in namen: Namen diplomske naloge je s pregledom strokovne literature preučiti vpliv fizioterapije na urinsko inkontinenco, ki je pri obeh spolih čedalje pogostejša. S pregledom literature želimo pridobiti nova znanja, s katerimi bomo lažje razumeli vlogo fizioterapije pri obravnavi urinske inkontinence in razliko med obravnavo inkontinence pri spolih. Metode: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo, s katero smo na podlagi obstoječe literature preverjali delovni hipotezi. To smo storili s povzemanjem tuje in domače literature. Pomagali smo si s spletnimi bazami PubMed, Google Scholar ter spletnimi stranmi, povezanimi z urinsko inkontinenco. Rezultati: Po pregledu strokovne literature smo ugotovili, da je izvajanje vaj za krepitev mišic medeničnega dna najboljši način konservativnega zdravljenja in najboljša preventiva zoper nastanek stresne urinske inkontinence. Poleg tega raziskave potrjujejo, da se pojavnost urinske inkontinence s starostjo stopnjuje. Uporabnost: Predstavitev različnih načinov zdravljenja in način izvajanja fizioterapije pri pacientih z urinsko inkontinenco. Omejitve: Omejitve, s katerimi smo se soočali pri pisanju diplomske naloge, so nepregledni članki, plačljivi članki ter nedostopnost do člankov ali celotnega besedila.
Keywords: fizioterapija, urinska inkontinenca, medenično dno, vadba, starost.
Published: 07.05.2021; Views: 58; Downloads: 6
.pdf Fulltext (675,22 KB)

4.
KVANTITATIVNA OCENA DRŽE FLAVTISTOV
Neja Zajc, 2021

Abstract: Igranje flavte, za kar se odloča vse več otrok, je posebna veščina, v kateri se je treba dalj časa izpopolnjevati. Večje število ur vaj vpliva na telesno držo otrok in tudi mladostnikov, saj jo morajo prilagoditi položaju, ki ga zahteva igranje flavte, posledica pa je postopno asimetrično razvijanje mišičnih skupin. V naši raziskovalni diplomski nalogi smo testirali devetnajst flavtistov, rezultate pa smo primerjali z izsledki raziskav, ki so objavljeni v znanstvenih študijah. Ugotovili smo, da se drža flavtistov razlikuje od drže posameznikov, ki se z igranjem flavte ne ukvarjajo, ter da imajo flavtisti telesno asimetrijo, za katero sami menijo, da ni specifična. Ob pregledu rezultatov smo ugotovili, da je bila večja prisotnost asimetrije vidna pri nagibu lopatic, ki pa ni bila signifikantna. Signifikantna asimetrija je bila prisotna pri kotu vratne krivine in anteriornem naklonu medenice. Razlike med držo flavtistov in držo preostale populacije, ki se z igranjem flavte ne ukvarja, so bile prisotne na večini obravnavanih telesnih delov. Z raziskavo želimo ozavestiti flavtiste o telesni drži, da bi se lahko izognili mišično-skeletnim obolenjem, ki ga kot glavni problem glasbenikov opisujejo številne študije.
Keywords: Flavta, flavtisti, drža, asimetrija.
Published: 07.05.2021; Views: 39; Downloads: 2
.pdf Fulltext (1,33 MB)

5.
ZNAČILNOSTI FIZIOTERAPEVTSKEGA DELA Z RAZLIČNO STARIMI UPORABNIKI
Anja Polajžar, 2021

Abstract: Fizioterapevti vsakodnevno pristopamo do različno starih strank. Raziskali smo, v čem se skozi razvojna obdobja razlikujejo motivacija, komunikacija, pozornost, koncentracija in kapaciteta delovnega spomina. Cilj diplomske naloge je spoznati, kako se pristop fizioterapevtov razlikuje glede na starost strank. Za namen empiričnega dela diplomske naloge smo oblikovali anketni vprašalnik, sestavljen iz dvanajstih vprašanj. Primernih za obdelavo smo prejeli 51 anketnih vprašalnikov, ki smo jih analizirali v programu Excell, pridobljene grafe opisno interpretirali, v razpravi pa skušali vzpostaviti korelacijo med pridobljenimi rezultati in teoretičnimi predpostavkami. Fizioterapevti se pri vseh starostnih skupinah soočajo s težavami. Največ težav jim predstavlja delo s strankami nad 65 let ter delo z otroki, mlajšimi od 12 let. Kot najpogostejši oviri so navajali pomanjkanje motivacije ter odkrenljivo pozornost.
Keywords: Pristop, razvojna obdobja, komunikacija, pozornost, motivacija.
Published: 07.05.2021; Views: 27; Downloads: 2
.pdf Fulltext (1,27 MB)

6.
UČINKOVITOST FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE S PREHRANSKO PODPORO
Renato Štraus, 2021

Abstract: Prehrana spada med ključne dejavnike trenutnega in kasnejšega zdravja. Ljudje se vse bolj zavedamo pomena prehrane in načinov prehranjevanja. S pravilno prehrano podpiramo delovanje našega telesa in njegovo odpornost. Stabilno zdravstveno stanje nam zagotavljajo prav ustrezna in uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost ter ravnovesje uma, čutov in zavesti. Prehransko stanje ni le pomemben zdravstveni dejavnik, temveč je povezano tudi z učinkovitostjo fizioterapevtske obravnave vsakega pacienta. Informiranje in izobraževanje s strani zdravstvenih delavcev je bistvenega pomena v času rehabilitacije. Potrebni so spodbuda za telesno dejavnost, izboljšanje prehranskih navad in skrb za pacienta. Fizioterapevt mora biti predstavnik zdravega prehranjevanja in s tem pozitivno ustrezne prehranske navade, saj le-to privede do dobre in uspešno zaključene rehabilitacije. Rezultati raziskav dokazujejo, da je ustrezna prehranska obravnava ključnega pomena v procesu zdravljenja in klinične rehabilitacije. Prehranska podpora pacientom in uporabnikom fizioterapevtskih storitev omogoča uspešno fiziološko regeneracijo telesa.
Keywords: Fizioterapevtska obravnava, prehrana, rehabilitacija, telesna dejavnost
Published: 30.03.2021; Views: 158; Downloads: 22
.pdf Fulltext (842,19 KB)

7.
Dejavniki tveganja športnih poškodb pri košarkarjih prve slovenske lige
Eva Valič, 2021

Abstract: Uvod in namen: Profesionalni košarkarji so izpostavljeni tveganju za športne poškodbe (ŠP). Namen diplomskega dela je bil podati presečno stanje funkcionalnih asimetrij in rezultatov gibalnih testov s pojavnostjo poškodb košarkarjev prve slovenske lige. Metode: V študiji je sodelovalo 76 košarkarjev sedmih klubov prve slovenske lige. Pri meritvah smo uporabili stadiometer, osebno tehtnico, analizator telesne sestave, elektronski goniometer in tenziometrično ploščo. Rezultati: Med zabeleženimi ŠP je prevladoval zvin gležnja. Med nepoškodovanimi in kasneje poškodovanimi košarkarji so bile ugotovljene razlike v meritvah skoka z nasprotnim gibanjem (CMJ), obsegu notranje rotacije kolkov in večja odstopanja pri obsegu primika kolkov. Uporabnost: Na podlagi rezultatov naše raziskave lahko fizioterapevt v športnih klubih oblikuje splošne baterije funkcionalnih testov z namenom splošne evalvacije športnika in preventive pred ŠP. Omejitve: Glavni omejitvi naše raziskave sta presečni tip raziskave in omejen čas meritev ter posledično omejena baterija testov.
Keywords: športne poškodbe, prva slovenska liga, profesionalna košarka, zvin gležnja, dejavniki tveganja
Published: 12.03.2021; Views: 181; Downloads: 28
.pdf Fulltext (1,48 MB)

8.
KOMUNIKACIJSKI PRISPEVEK FIZIOTERAPEVTSKEGA TIMA ZA USPEŠNO REHABILITACIJO PACIENTA
Mateo Iveša, 2021

Abstract: Komunikacija je kompleksen proces, ki poteka med ljudmi in omogoča izmenjave informacij, sobivanje z okolico ter hkrati tudi razreševanje potencialnih problemov oz. primarno preprečevanje le-teh. Komunikacijo je ves čas potrebno na primeren način prirejati glede na prejemnika, kar pomeni, da je vsak na svoj individualen način dovzeten za sporočila. Komuniciranje znotraj tima, v našem primeru fizioterapevtskega, je zelo pomembno, spoštujemo nadrejenega ter sodelavce, ohranjamo spoštljiv odnos brez predsodkov tudi do podrejenih. Znotraj tima lahko prihaja do določenih nesoglasij zaradi razlike v starosti, nivoja izobrazbe, delovne dobe oz. izkušenj ali pa ideologije in metodologije dela. Prav to pa so izzivi, ki jih učinkovita komunikacija razrešuje in jim piše skupni imenovalec. Naloga predstavlja pomembnost komuniciranja znotraj tima ter komuniciranje tima s pacientom za njegovo uspešno reahabilitacijo. Potrjuje tudi, kako pomemben je avtoritativni lik vodje tima ter kako vsota vseh njegovih pristojnosti vpliva na hitrost ter kakovost rehabilitacije in smisel sodelovanja pacienta, ki začuti empatijo strokovnjakov. Diplomsko delo prav tako izpostavlja določene pomankljivosti v poteku komunikacije ter kako jih razrešiti, ali celo preventivno preprečiti, da se ne razvijejo v negativne posledice konflikta, saj ga je možno razrešiti in se iz njega učiti, da napak ne ponavljamo.
Keywords: komunikacija, fizioterapija, rehabilitacija, pacient, tim konflikt.
Published: 03.03.2021; Views: 217; Downloads: 41
.pdf Fulltext (1,10 MB)

9.
Fizioterapevtska obravnava pacienta po vstavitvi endoproteze ramenskega sklepa
Mišo Radaković, 2021

Abstract: Uvod in namen: ramenski sklep je najbolj gibljiv kroglični sklep v našem telesu. Pri hujših bolezenskih stanjih je edina rešitev vstavitev endoproteze ramena. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti uspešnost rehabilitacijskih protokolov in fizioterapije po vstavitvi endoproteze ramenskega sklepa. Metode: v sistematični pregled so bili vključeni različni tipi raziskav v obdobju med letoma 2000 in 2018. Raziskave so vsebovale primerjalne metode med rehabilitacijskimi protokoli in učinkovitost rehabilitacije v postoperativni fazi pacientov z endoprotezo ramena. Rezultati: izbira fizioterapevtskega protokola ne vpliva na končni izid rehabilitacije pri pacientih po vstavitvi endoproteze ramenskega sklepa. Fizioterapija ima pomembno vlogo v pooperativni fazi rehabilitacije. Uporabnost: dobro zastavljen rehabilitacijski protokol bistveno skrajša čas rehabilitacije. Omejitve: majhno število longitudialnih raziskav na podlagi učinkovitosti fizioterapije pri vstavitvi endoproteze ramenskega sklepa, različni tip proteze, nezmožnost nadaljevanja raziskave zaradi bolezni.
Keywords: endoproteza ramena, rehabilitacija, fizioterapija, rehabilitacijski protokoli po vstavitvi endoproteze ramena.
Published: 03.03.2021; Views: 197; Downloads: 27
.pdf Fulltext (1,28 MB)

10.
NOVOSTI PRI REHABILITACIJI PO VSTAVITVI TOTALNE ENDOPROTEZE KOLENA
Sabina Janežič, 2021

Abstract: V diplomskem delu smo raziskovali klinično pot zdravljenja po vstavitvi totalne endoproteze kolena ter ugotavljali moderne smernice in trende v rehabilitaciji. Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali kirurgija TEP s pospešenim okrevanjem da primerljive ali boljše rezultate kot klasičen potek zdravljenja. V ta namen smo si zastavili raziskovalno vprašanje, ali koncept kirurgije s pospešenim okrevanjem prispeva k izboljšanju rehabilitacije, in potrdili hipotezo, da s predoperativno pripravo in zgodnjo mobilizacijo pacienta vplivamo na boljši potek rehabilitacije. Raziskavo smo v kvalitativnem delu opisali z domačimi in tujimi viri. Na Ortopedski kliniki v Ljubljani smo spremljali pacienta v vseh fazah rehabilitacije in poročali o končnih ugotovitvah. Opisali smo klinični potek zdravljenja pacienta, ki smo ga po operaciji TEP kolena zdravili po klasični metodi, in pacienta, ki smo ga zdravili po konceptu kirurgije s pospešenim okrevanjem. KSPO omogoča zmanjševanje predoperativnih in pooperativnih zapletov ter stopnje bolečine in skrajševanje ležalne dobe po operativnem posegu. Možnosti optimizacije pa so se pokazale na različnih področjih predoperativne in pooperativne obravnave pacienta (Larsen, 2008). Glede na pridobljene podatke iz literature in ob spremljanju kliničnega primera smo ugotovili, da KSPO omogoča hitrejšo rehabilitacijo in daje primerljive ali celo boljše končne rezultate zdravljenja. To omogoča usklajeno sodelovanje večdisciplinarne ekipe in je rezultat izboljšav v operativnih tehnikah protibolečinske terapije, usmerjene fizioterapije in boljše informiranosti pacienta. Če je pacient dobro informiran o poteku rehabilitacije in je predvsem z vidika fizioterapevtske obravnave predhodno primerno pripravljen v smislu naučenih vaj in čim boljše fizične pripravljenosti, lahko pričakujemo hitrejše okrevanje in povečano zadovoljstvo pacienta samega z rezultatom rehabilitacije.
Keywords: artroza, totalna kolenska endoproteza, rehabilitacija kolena, hitro okrevanje, predoperativna priprava, kirurgija s pospešenim okrevanjem
Published: 03.03.2021; Views: 184; Downloads: 33
.pdf Fulltext (752,19 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top