Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 26
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Obveščevalno-varnostna dejavnost in posegi v pravico do zasebnosti
Ana Markelj, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: obveščevalno-varnostna dejavnost, človekove pravice, nacionalni interes
Published: 29.08.2017; Views: 2827; Downloads: 125
.pdf Fulltext (866,48 KB)

2.
Pravne osebe javnega prava
Anita Ačko, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: pravna oseba, pravna oseba javnega prava, javna naloga, javni interes, javnopravni akt
Published: 31.08.2017; Views: 2409; Downloads: 136
.pdf Fulltext (631,33 KB)

3.
Izčrpanost pravnih sredstev kot pogoj ustavnosodne presoje
Martina Mišigoj, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: ustavnost, človekove pravice, pravni interes
Published: 05.09.2017; Views: 2078; Downloads: 105
.pdf Fulltext (964,05 KB)

4.
Prosti preudarek v razmerju do ustavnosti in zakonitosti
Mirko Šimenko, 2012

Found in: ključnih besedah
Keywords: javni interes, upravni organ, zakonitost, sorazmernost
Published: 21.09.2017; Views: 2271; Downloads: 152
.pdf Fulltext (882,52 KB)

5.
6.
7.
8.
9.
Diskrecija v upravnem odločanju pri izdaji orožne listine
Martin Hrastnik, 2017

Abstract: Materialno upravno pravo določa pravice in obveznosti pravnih subjektov, ki se uveljavljajo v upravnem postopku. Pomembna značilnost upravnega postopka je, da morajo organi, ki vodijo upravni postopek in odločajo v konkretnih upravnih zadevah, sočasno varovati tako javni interes kot tudi pravice posameznikov %strank oziroma fizičnih oseb in različnih pravnih subjektov. Upravni postopek je presečišče, ki naj zagotovi, da sta javni interes in zasebni interes uravnotežena. Vsak upravni postopek mora upravni organ voditi skladno s temeljnimi načeli in pravnimi pravili splošnega upravnega postopka, ki predstavljajo minimalne procesne standarde. Osrednje mesto med temeljnimi načeli ima načelo zakonitosti, ki določa, da morajo upravni organi o konkretnih pravicah in obveznostih posameznikov odločati na podlagi ustave in zakonov. Načelo zakonitosti vpliva na nastanek in razvoj pravno vezanih odločb. Pravno vezana odločba je tista, za katero je zakon ali predpis, ki temelji na zakonu, že vnaprej določil, kakšna mora biti vsebina odločbe glede na ugotovljeno dejansko stanje. V posameznih primerih iz materialnih upravnih predpisov izhaja, da je zakonodajalec upravni organ pooblastil, da o upravni zadevi diskrecijsko odloči. Upravni organ pri diskrecijskem odločanju ni pravno nevezan.Upravna odločba mora biti izdana v mejah pooblastila in v skladu z namenom, ki izhaja iz določb zakona. Diskrecijska pravica upravnemu organu omogoča, da glede na ugotovljeno dejansko stanje izbere med več pravno mogočimi odločitvami tisto, ki je, ob upoštevanju javnega interesa, najbolj ustrezna. S primerom diskrecijskega odločanja se srečamo v postopku izdaje orožne listine, ko vlagatelj zahteve navede, da orožje potrebuje zaradi ogrožene osebne varnosti. Ker iz zakona ne izhaja vsebinska konkretizacija "ogrožanje osebne varnosti", mora stranka v vlogi navesti dokaze, iz katerih izhaja, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za zagotovitev svoje varnosti potreboval varnostno orožje. Upravni organ nato skrbno pretehta vsak dokaz posebej in vse dokaze skupaj v skladu s pravili upravnega postopka in diskrecijsko odloči o upravičenosti do varnostnega orožja. V primeru, da organ zavrne vlogo za izdajo orožne listine, ima vlagatelj možnost uveljaviti presojo zakonitosti diskrecijskega odločanja v obliki upravnega nadzora in sodnega nadzora.
Found in: ključnih besedah
Keywords: upravno pravo, upravni postopek, načelo zakonitosti, javni interes, diskrecija, orožna listina
Published: 13.07.2018; Views: 3315; Downloads: 211
.pdf Fulltext (665,40 KB)

10.
Mednarodni odnosi in diplomacija po načelu Realpolitik
Žiga Šumberac, 2017

Abstract: V diplomskem delu bo bralcu predstavljena teza, da je zunanja politika dolgoročno učinkovitejša, če diplomacija uporablja realističen pristop k zunanji politiki. Predstavil bom celotno delovanje diplomacije po načelu realpolitik. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. Teoretični del se bo osredotočal na posamične lastnosti mednarodnih odnosov in na to, kako vplivajo na delovanje zunanje politike. Predstavil bom osnove delovanja diplomacije v mednarodni skupnosti in vpliv javnosti na delovanje diplomacije. Nato bom opisal vpliv geopolitičnih lastnosti na delovanje zunanje politike, sredstva in načine za izvajanje zunanje politike. Predstavil bom pojme, kot so politika prestiža, soft, smart in hard power pristop k zunanji politiki, Organizacija združenih narodov in delovanje diplomacije v demokracijah. S predstavitvijo teh pojmov bom bralcu predstavil, kako naj deluje država, da doseže maksimalno interno in eksterno moč države. Vse te lastnosti bom povezal v poglavju o realpolitiki, v katerem bom predstavil pristop, ki naj mu sledi diplomacija, da prepozna nacionalni interes, oblikuje nacionalne cilje in z racionalno presojo moči in odnosov v mednarodni skupnosti izbere sredstva, s katerimi bo zagotovila dolgoročno korist in vpliv svoje države v zunanji politiki. Tako bom z vidika realistične šole zunanje politike predstavil,kako naj diplomacija pristopi k zunanji politiki,na kakšen način naj deluje in kako ter zakaj naj uporabi določena sredstva. Zunanjo politiko bom prikazal v širšem aspektu, kot živo enoto, ki se spreminja in prilagaja trenutnemu stanju moči, predvsem pa bom nakazal,da diplomacija v svojem delovanju ne deluje le v aspektu do nasprotne države, temveč mora vzeti v obzir,da je država del večje enote in da zunanja politika ene države vpliva regionalno in globalno. Drugi del se bo posvetil praktičnemu prikazu, ko bom skozi zgodovinske primere potrdil teze teoretičnega dela in prikazal ustreznost realističnega pristopa k zunanji politiki in njegovo superiornost napram idealističnemu pristopu k zunanji politiki. Praktični del se bo osredotočil na Britanski vidik predstavljenih primerov, saj sem identificiral Združeno kraljestvo kot državo, ki je konstantno zagovarjala šolo realističnega pristopa k zunanji politiki. Primeri se bodo osredotočili na mednarodno skupnost kot celoto, ki jo sestavljajo države, ki si želijo spremeniti obstoječe razmerje moči med državami, ki ga želijo obdržati. Skozi primere bom dokazal, da je realističen pristop v zunanji politiki bolj primeren za stabilno ravnotežje moči in preprečevanje globalnih konfliktov.
Found in: ključnih besedah
Keywords: realpolitik, ravnovesje moči, racionalnost, nacionalni interes, geopolitika, smart power
Published: 13.07.2018; Views: 1803; Downloads: 149
.pdf Fulltext (672,86 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top