Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 193
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
VPLIV NAGRAJEVANJA NA MOTIVACIJO IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V JAVNIH RAZISKOVALNIH ZAVODIH
Nataša Goševac, 2024, not set

Abstract: Večina organizacij se srečuje s težavami pri izbiri primernih sistemov nagrajevanja za svoje zaposlene. Pravilno zasnovan sistem nagrajevanja je pomemben za zagotavljanje dobre kakovosti dela zaposlenih. Pomanjkljivosti v sistemu nagrajevanja lahko vodijo v težave, kot so nezadostna motivacija, slaba produktivnost ali visoka stopnja fluktuacije zaposlenih. Izrazita produktivnost, dosežki in zadovoljstvo zaposlenih so prav tako pomembni za doseganje organizacijskih ciljev ter ohranjanje konkurenčnosti na trgu. Zato je pomembno, da organizacije vzpostavijo učinkovit sistem nagrajevanja, ki spodbuja in zagotavlja ustrezne nagrade za dosežke zaposlenih. V magistrski nalogi smo proučili pomen različnih nagrad, ki vplivajo na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih v javnih raziskovalnih zavodih v Sloveniji. Preverili smo, kako finančne nagrade, dodatki in pohvale vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Z raziskavo na podlagi anketnih vprašalnikov smo ocenili stopnjo zadovoljstva zaposlenih in ugotovili, kateri dejavnik izboljšuje raven zadovoljstva. Na vzorcu 138 zaposlenih v treh raziskovalnih zavodih v Sloveniji smo raziskali, kakšen vpliv imajo dejavniki, kot so starost, stopnja izobrazbe in delovna doba, na zadovoljstvo zaposlenih. Prav tako smo z raziskavo preverili, ali se zadovoljstvo zaposlenih med spoloma razlikuje. Zanimalo nas je tudi, ali so pošteno plačano delo, nagrade in možnost napredovanja dejavniki za zadovoljstvo zaposlenih. Ugotovili smo, da so pošteno plačano delo, nagrade in možnost napredovanja močnejši napovedniki zadovoljstva kot odnosi z nadrejenimi in sodelavci. Rezultati analize so pokazali, da so stopnja izobrazbe, pošteno plačano delo, nagrade in možnost napredovanja dejavniki zadovoljstva zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih se med spoloma ne razlikuje, starost in delovna doba ravno tako ne igrata nobene vloge, medtem ko stopnja izobrazbe na zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva. Z raziskavo v javnih raziskovalnih zavodih smo na tem področju pridobili pomembne informacije, ki so bile prej za te institucije v Sloveniji zelo skope.
Keywords: nagrajevanje, motivacija, zadovoljstvo, napredovanje, nadrejeni, organizacija
Published in ReVIS: 08.06.2024; Views: 143; Downloads: 2
.pdf Full text (1,37 MB)

2.
Vodenje in motivacija zaposlenih v podjetju XY : magistrska naloga
Igor Jarc, 2024, master's thesis

Keywords: vodenje zaposlenih, motivacija, medkulturno okolje, magistrsko delo
Published in ReVIS: 24.05.2024; Views: 161; Downloads: 6
.pdf Full text (870,03 KB)

3.
4.
5.
Konflikti in njihov vpliv na motivacijo zaposlenih v podjetju X
Lana Adelina Mihelčič, 2024, not set

Abstract: V življenju se vsakodnevno srečujemo s komunikacijo, tako besedno kot tudi nebesedno. Komuniciranje zajema predvsem to, kako sprejemamo in podajamo informacije. Ljudje smo različni ter različno sprejemamo in podajamo informacije, zato zaradi nerazumevanja pogosto pride do konfliktov. Konflikt lahko nastane med dvema posameznikoma, med več posamezniki ali pa med različnimi skupinami, ki imajo med seboj različna mnenja in pogled na identično situacijo, v kateri so se znašli. Posledice konfliktov so lahko pozitivne ali negativne. Bistvenega pomena je, da znamo konflikt tudi rešiti. Diplomsko delo proučuje konflikte v podjetju X. Cilj je ugotoviti, kako pogosti so konflikti v podjetju, ali jih zaposleni in vodje znajo rešiti ter kakšne posledice ima konflikt za podjetje po mnenju zaposlenih. Ugotovljeno je, da se konflikti v podjetju X pojavljajo vsakodnevno, vendar vodje nimajo primernih znanj in veščin za reševanje konfliktov. Največ zaposlenih pride v konflikt ravno s sodelavci iz istega oddelka. Zaposleni so zaradi konfliktov manj motivirani, prav tako pa so tudi manj uspešni pri svojem delu
Keywords: Komunikacija, komunikacija med zaposlenimi, konflikt, motivacija, zaposleni, reševanje konfliktov.
Published in ReVIS: 06.03.2024; Views: 265; Downloads: 13
.pdf Full text (1,08 MB)

6.
DRUŽINSKA PODJETJA V POSAVJU : ANALIZA DEJAVNIKOV USPEHA
Janja Rupret, 2023, not set

Abstract: Magistrska naloga predstavlja temeljito študijo dejavnikov uspeha v družinskih podjetjih v Posavju. Naloga je strukturirana v dva glavna sklopa: teoretični in empirični del. V teoretičnem je podana analiza tuje in domače znanstvene ter strokovne literature. Poglobili smo se v razumevanje družinskih podjetij, njihov pomen in delež na gospodarskem trgu v Evropi in v Sloveniji. Identificirali smo ključne osebe v teh podjetjih ter preučili njihove prednosti in slabosti. Ker so tema naloge družinska podjetja v Posavju, smo temu delu Slovenije namenili poseben del in nekatera posavska družinska podjetja tudi predstavili. Poseben poudarek smo namenili dejavnikom uspeha družinskih podjetij, pri čemer smo se osredotočili na merila uspešnosti in raziskali vlogo nefinančnih meril, kot so zadovoljstvo, motivacija in pripadnost zaposlenih. V empiričnem delu raziskave smo analizirali podatke, ki smo jih pridobili s predhodno oblikovanim anketnim vprašalnikom, ki smo ga objavili na spletni strani 1KA. Anketne vprašalnike smo razdelili med lastnike družinskih podjetij, družinske člane, zaposlene v podjetju ter tiste zaposlene, ki niso del družine, podjetje pa ima sedež v Posavju. S pomočjo socialnih omrežij, ciljnih elektronskih pošt in ustnih dogovorov smo dosegli vzorec 120 končno izpolnjenih anket v obdobju dveh mesecev in pol. Rezultati naše raziskave so odražali kompleksnost dejavnikov uspeha v družinskih podjetjih v Posavju, pri čemer smo pokazali, da se uspešnost podjetij ne kaže le skozi finančne kazalce, temveč tudi skozi zadovoljstvo, motivacijo in predanost zaposlenih.
Keywords: družinsko podjetje, uspešnost, zaposleni, motivacija, pripadnost, delovno mesto, zadovoljstvo
Published in ReVIS: 02.12.2023; Views: 310; Downloads: 20
.pdf Full text (859,43 KB)

7.
Motivacija za izbiro psihoterapevtskega ali svetovalnega poklica
Petra Škabar, 2023, not set

Abstract: Raziskali smo motivacijo za izbiro psihoterapevtskega ali svetovalnega poklica in se spraševali o vplivu osebnostnih lastnosti in otroštva na izbiro dotične poklicne poti. Številni avtorji poudarjajo nevarnost nezavedanja lastnih motivov za izbiro psihoterapevtskega ali svetovalnega poklica in vpliva terapevtovih osebnostnih lastnosti tako na izid psihoterapije, kot tudi na terapevtsko alianso. Med bolj raziskana področja pa štejemo vpliv terapevtovega otroštva na izbiro poklicne poti na področju pomoči sočloveku, kjer avtorji izpostavljajo direktno povezavo med terapevtovim otroštvom in motivacijo za izbiro poklica v svetovanju ali psihoterapiji. S pomočjo polstrukturiranih intervjujev smo na vzorcu osmih psihoterapevtov preverjali motivacijo za izbiro psihoterapevtskega poklica, udeleženci pa so se samoocenjevali tudi na podlagi vprašalnika Velikih pet (BFI), prevedenega iz angleškega jezika. Potrdili smo pomembnost medosebnih razlik pri identifikaciji motivatorjev za izbiro psihoterapevtskega poklica, med ključnimi motivatorji pa smo zaznali altruizem, željo po pomoči sočloveku in željo drugim nuditi to, kar sami nismo imeli. Osebnostne lastnosti, kot so sprejemljivost, vestnost, nevroticizem in odprtost, so se izkazale kot pomembne pri odločevalnem procesu izbire poklica psihoterapije ali svetovanja, medtem ko eksplicitnih učinkov pri faktorjih ekstravertnosti ni bilo zaznavati. Raziskava med drugim poudarja tudi pomemben vpliv tako pozitivnih, kot tudi negativnih izkušenj iz otroštva na motivacijo za izbiro poklica psihoterapije ali svetovanja, pri čemer je večina udeležencev poročala o negativnih izkušnjah iz otroštva. Raziskava odpira številne priložnosti za nadaljnje raziskovanje na področju motivacije za izbiro psihoterapevtskega ali svetovalnega poklica, osebnosti terapevtov in vpliva otroštva na izbiro poklicne poti na področju pomoči sočloveku. Razumevanje teh faktorjev lahko prispeva k boljšemu usmerjanju na področju karierne izbire in razvoju bolj učinkovitih programov usposabljanja za prihodnje generacije psihoterapevtov in svetovalcev.
Keywords: motivacija, osebnostne lastnosti, psihoterapevt, svetovalec, izbira poklicne poti
Published in ReVIS: 11.10.2023; Views: 493; Downloads: 33
.pdf Full text (1,10 MB)

8.
Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih
Esmira Nuhanović, 2023, not set

Abstract: V diplomski nalogi smo proučevali temo motivacije in zadovoljstva zaposlenih.Motivacijo razumemo kot sredstvo, s katerim vodja vpliva na obnašanje zaposlenih. Vsak zaposleni je bistven in pomemben za prispevek in razvoj podjetja. Motiviran je z različnimi materialnimi ali nematerialnimi sredstvi. Motivacija je težka in zahtevna, saj od vodje zahteva poznavanje želja in potreb vsakega zaposlenega, da je čim bolj motiviran in zadovoljen z delom. Motivacija in zadovoljstvo stapovezana, saj če so zaposleni motivirani in pripravljeni za delo, se v podjetju ustvarja pozitivna energija, ki ustvarja občutek zadovoljstva.Cilj diplomske naloge je bil prikazati, kako lahko motivacija vpliva na zadovoljstvo zaposlenih na njihovem delovnem mestu in kaj vpliva na motivacijo zaposlenih. V drugem delu smo opredelili pojem zadovoljstva zaposlenih in pojasnili vpliv zadovoljstva zaposlenih na uspeh podjetja. Definirali smo zadovoljstvo pri delu in raziskali, kako povečati zadovoljstvo pri delu za boljšo rast zaposlenih. Predstavili smo načine dobre komunikacije z vodjo in zaposlenimi. Z izvedbo lastne empirične raziskave smo ugotovili, da so dejavniki, ki vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo pri delu vsakega zaposlenega, plača, ki pušča trajen pečat pri delu, odnosi z vodjo in sodelavci ter učenje in razvijanje obstoječih in novih veščin. Redno ocenjevanje delovne uspešnosti, strokovno usposabljanje in priznavanje dosežkov terredne povratne informacije o uspešnosti vodijo k večji motivaciji za delo. Po raziskavi, v kateri smo dobili podatke, da vsaka oseba, ki je motivirana za delo, bolje opravlja svoje naloge na delovnem mestu, smo prišli do zaključka, da je motivacija odvisna od zadovoljstva. Vsak vodja mora svoje zaposlene motivirati in čim več komunicirati o njihovih težavah in napredku.
Keywords: motivi, motivacijske teorije, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, vodja.
Published in ReVIS: 20.09.2023; Views: 424; Downloads: 41
.pdf Full text (1,71 MB)

9.
10.
Analiza zadovoljstva zaposlenih pri delu od doma : magistrska naloga
Luka Janežič, 2023, master's thesis

Keywords: delo od doma, zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, magistrsko delo
Published in ReVIS: 19.06.2023; Views: 549; Downloads: 79
.pdf Full text (1,65 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top