Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


141 - 150 / 152
First pagePrevious page78910111213141516Next pageLast page
141.
Socialno podjetništvo in odprtost Slovencev za posvojitev zapuščenih živali iz zavetišč
Olja Ivanović, 2021

Abstract: V diplomskem delu smo analizirali odprtost Slovencev za posvojitev živali iz zavetišč s pomočjo kvantitativne raziskovalne strategije ob uporabi anketnega vprašalnika, ki je bila izvedena na vzorcu 100 anketirancev. Na podlagi analize smo oblikovali ugotovitve o pogledu Slovencev na posvojitev živali iz zavetišč ter zaključili nalogo z razmišljanjem o možnostih, ki bi lahko povečale število posvojitev živali iz zavetišč v Sloveniji. Z analizo smo prav tako preverili ali Slovenci prepoznavajo značilnosti delovanja socialnih podjetij in zakaj so pomembne donacije za vzdrževanje dejavnosti in zagotavljanje začasnega doma za zapuščene živali. Predpostavljali smo, da imajo Slovenci zelo radi domače živali in, da jih raje kupijo iz znanih legel kot jih posvojijo iz zavetišč. Ugotovili smo, da predpostavka na podlagi katere smo oblikovali raziskovalno vprašanje, drži.
Found in: ključnih besedah
Keywords: socialno podjetništvo, zavetišča za živali, socialno podjetje, zakon o zaščiti živali
Published: 07.09.2021; Views: 338; Downloads: 17
.pdf Fulltext (1,11 MB)

142.
Aspekti offshore poslovanja
Dejan Špeglič, 2021

Abstract: Predstavljeni so offshore centri, njihova zgodovina, vrste, lastnosti in analiza poslovanja v izbranih jurisdikcijah. Prikazan je obseg poslovanja in najpogostejše uporabe storitev. Cilj diplomskega dela je bil dokazati domnevo, da se kljub preteklim pritiskom na offshore centre, tovrstna industrija v osnovi ni bistveno spremenila in da se bodo aktivnosti poslovanja v prihodnje nadaljevale. Namen raziskave je, da se povprečni potencialni uporabnik offshore storitev seznani z legalnimi možnostmi tega sistema. Ugotovljeno je, da se načini izvajanja offshore storitev čez čas spreminjajo, vendar temelji, zaradi katerih so bili ustanovljeni davčni raji, ostajajo še naprej nespremenjeni.
Found in: ključnih besedah
Keywords: offshore center, jurisdikcija, davčna oaza, davčni raj, nerezident, offshore podjetje, davčna optimizacija, utaja davkov, davek od dohodka pravnih oseb, pranje denarja
Published: 07.09.2021; Views: 370; Downloads: 38
.pdf Fulltext (2,69 MB)

143.
Implementacija tehnologije veriženja blokov v prehrambni industriji: študija primera
Dejan Vidović, 2021

Abstract: V magistrskem delu je najprej predstavljena tehnologija blockchain, njeno delovanje, prednosti in slabosti. Prišli smo do zaključka, da je blockchain tehnologija uporabna na vseh področjih, tako na finančnem področju, zdravstvenem kot tudi na prehrambnem področju. Osredotočili smo se na uvedbo blockchain tehnologije v prehrambni industriji, saj nas je zanimalo, ali bi uvedba blockchain tehnologije v izbrano podjetje bila smiselna. Sama uvedba blockchain tehnologije v prehrambno industrijo je možna, a zahteva veliko napora, digitalizacije in sodelovanja vseh deležnikov v prehrambni industriji. Na podlagi izvedenih intervjujev tujih in domačih dobaviteljev podjetja Atlantic Droga Kolinska, d. o. o. – strateško poslovno področje Delikatesnih namazov, ki želi v prihodnosti uvesti tehnologijo blockchain v svoj sistem poslovanja, smo prišli do konkretnejših ugotovitev glede same uvedbe blockchain tehnologije v sistem poslovanja. Vsi anketirani dobavitelji podjetja Atlantic Droga Kolinska, d. o. o. imajo v poslovnem sistemu dobro urejen sistem sledenja izdelkom, ki jih ponujajo kupcem. Do zdaj še niso imeli težav z zagotavljanjem kakovosti in verodostojnosti podatkov o izvoru izdelkov. Tehnologijo blockchain dobavitelji poznajo, a je niso pripravljeni implementirati v svoje podjetje, ker bi s tem povzročili preveč zmede (v večini podjetij bi bila potrebna popolna digitalizacija) v svojem poslovnem sistemu. Po drugi strani pa smo za mnenje o uvedbi tehnologije blockchain v prehrambno industrijo povprašali splošno javnost, ki pa je nad idejo navdušena, saj bi tako še lažje in hitreje prišli do zanesljivih informacij o izvoru izdelkov, ki jih kupijo v trgovinah.
Found in: ključnih besedah
Keywords: blockchain, prehrambna industrija, Atlantic Droga Kolinska, veriženje podatkov, uvedba blockchain v podjetje.
Published: 10.10.2021; Views: 328; Downloads: 24
.pdf Fulltext (1,57 MB)

144.
Nagrajevanje zaposlenih v izbranem podjetju
Eva Korošec, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: motivacija, management znanja, nagrajevanje, podjetje
Published: 18.10.2021; Views: 322; Downloads: 26
.pdf Fulltext (1,93 MB)

145.
Vpliv nagrajevanja na motivacijo zaposlenih v podjetju Domel d. o. o.
Robert Vojska, 2020

Found in: ključnih besedah
Keywords: motivacija, nagrajevanje, podjetje, Domel, zaposleni
Published: 21.10.2021; Views: 412; Downloads: 10
.pdf Fulltext (659,57 KB)

146.
Poslovni načrt podjetja NSR, d. o. o.
Nuša Milenković, 2022

Abstract: Vse bolj se sprašujemo, kako hude negativne posledice na koži pustijo kozmetični izdelki, polni umetno pridobljenih sestavin. V resnici ni bistvena le koža, ampak se je treba vprašati, kakšne dolgoročne posledice takšni proizvodi pustijo na naše zdravje. Vpliv globalnih trendov, ki spodbujajo uporabo naravne kozmetike, je vse močnejši, kar se da opaziti na obnašanju potrošnikov; vse več ljudi kakovost postavlja pred ceno. V diplomskem delu smo izdelali poslovni načrt. Na podlagi primarnih podatkov, pridobljenih v sklopu kvantitativne raziskave, smo analizirali preference potrošnikov. S pomočjo sekundarnih podatkov pa smo analizirali panogo in njene razvojne možnosti, trg, konkurenco in dobavitelje. Izvedli smo tudi analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti poslovne zgodbe ter opisali tržne strategije in načrtovani obseg prodaje in prihodkov. Sestavili smo načrt finančnih projekcij in kazalnikov dobičkonosnosti ter analizirali tveganja na mikro in makro ravni, ki ob nepripravljenosti predstavljajo negativne scenarije za podjetje, zato smo za vsako tveganje poiskali možno rešitev. Na koncu smo zaključili, da ima naša poslovna ideja potencial, torej je investicija smiselna. Raste tudi povpraševanje po popolnoma naravnih kozmetičnih izdelkih, zato v nadaljnjem razvoju poslovne zgodbe La ‘Ver cosmetics vidimo priložnost za zgodbo o uspehu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: kozmetika, naravno, kakovost, blagovna znamka, podjetje, poslovni načrt
Published: 26.01.2022; Views: 211; Downloads: 21
.pdf Fulltext (2,08 MB)

147.
MOTIVI ZA INOVIRANJE IN PROBLEMATIKA NA POTI DO PODJETNIŠKIH INOVACIJ
Maja Boncelj Teraž, 2022

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo inovacije kot enega od ključnih dejavnikov za razvoj podjetij in njihov pomen za obstanek v konkurenčnem okolju. V teoretičnem delu smo opredelili in predstavili osnovne pojme o inovacijah in inovatorjih. Opisali smo, kako realizirati inovacije, in ugotovili, s kakšnimi problemi se podjetja soočajo na njihovi poti. Nazadnje smo predstavili inovacije, ki jih obravnavamo kot intelektualno lastnino. V empiričnem delu smo s pomočjo ankete raziskovali, kako imajo podjetja organizirane inovacijske procese, kako motivirajo zaposlene za inoviranje in kakšni so njihovi najpogostejši problemi pri realizaciji inovacij.
Found in: ključnih besedah
Keywords: inovacija, inovacijski proces, podjetje, financiranje, intelektualna lastnina, anketa.
Published: 13.06.2022; Views: 41; Downloads: 1
.pdf Fulltext (1,92 MB)

148.
NAČRTOVANJE RASTI PODJETJA ZIP CENTER, D. O. O.
Jan Stres, 2022

Abstract: Namen diplomskega dela je oceniti trenutno stanje podjetja SIJ Zip center, d.o.o., na podlagi po-slovanja v preteklih letih, s ciljem ugotoviti in oceniti njegov potencial za nadaljnjo rast po investi-ciji v nov CNC-stroj. V okviru kvalitativne raziskave smo opravili poglobljen intervju z direktorico podjetja in podatke vključili v diplomsko delo. Postavili smo dve raziskovalni vprašanji, in sicer, katera strategija rasti je po Ansoffu najbolj primerna za podjetje ter v kolikšni meri je investicija v novo opremo finanč-no upravičena. Po Ansoffovi matriki ugotavljamo, da je za podjetje SIJ Zip center, d. o. o., najprimernejša strate-gija generične rasti. Planirani prihodki podjetja bi se z investicijo do leta 2024 povečali za 44,58 %, zato ocenjujemo, da je investicija v novo opremo finančno upravičena.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Invalidsko podjetje, SWOT-analiza, PEST-analiza, MOF-analiza, RECoIL-analiza, BCG-matrika, rast podjetja, CNC-stroj
Published: 13.06.2022; Views: 40; Downloads: 1
.pdf Fulltext (1,04 MB)

149.
Dejavniki uspeha prenosa lastništva v družinskih podjetjih
Dunja Koželj, 2022

Abstract: Družinska podjetja predstavljajo velik delež svetovnih poslovnih struktur. Po definiciji so edinstvena vrsta podjetij, v kateri sobivata dve različni družbeni vlogi, podjetnik in družinski član. Nasledstvo je eno najtežjih strateških vprašanj za upravljanje družinskega podjetja. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kateri so dejavniki uspeha prenosa lastništva v družinskih podjetjih, kar bo v pomoč lastnikom družinskih podjetij, ki se odločajo za prepustitev poslov naslednikom. Kot dejavnike uspeha prenosa lastništva smo opredelili človeški kapital, motivacijo, odnos in socialni kapital, povprečne ocene vseh dejavnikov so relativno visoke, kar pomeni, da so vsi dejavniki za prenos lastništva po mnenju lastnikov podjetij, ki smo jih anketirali pomembni. Najpomembnejši pa je socialni kapital. V analizi raziskave smo zavrnili vse štiri zastavljene hipoteze, torej dejavnikov za prenos lastništva nismo povezali z demografskimi dejavniki.
Found in: ključnih besedah
Keywords: družinsko podjetje, družina, uspešnost, lastništvo, nasledstvo, demografski dejavniki.
Published: 13.06.2022; Views: 56; Downloads: 1
.pdf Fulltext (1,73 MB)

150.
Search done in 0 sec.
Back to top