Repository of colleges and higher education institutions

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Komunikacijski pristopi za uspešno zdravstveno vzgojo mladih
Authors:Luskovec, Sabrina (Author)
Veljić, Irma (Mentor) More about this co-author... New window
Language:Slovenian
Work type:Bachelor thesis/paper
Tipology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:FIZIOTERAPEVTIKA - PHYSIOTHERAPEUTICA
Abstract:Uvod in namen: Komunikacija z mladostniki se lahko razlikuje od komunikacije z odraslim. Namen diplomske naloge je ugotoviti, kje imajo mladostniki največ težav pri komuniciranju, koliko naredijo za svoje zdravje in gibanje, kaj jim le to pomeni, katere vrednote so jim pomembne. Metode: Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval šestnajst vprašanj. Prejeli smo rešenih 60 anket, ki smo jih zbrali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika ter s pomočjo učencev na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem. Rezultati: Mladostnikom anketirancem se zdi gibanje zelo pomembno. V svojem prostem času trenirajo določen šport oziroma telovadijo doma, vendar niso vsi prepričani v svoje lastno zdravje. O zdravju in zdravem načinu življenja pa se z vrstniki pogovarjajo le redko. Uporabnost: Kakovostna komunikacija z mladostniki je zelo pomembna v družinskem okolju, vseh poklicih, še posebno v zdravstvu, kamor sodi tudi fizioterapija. Poleg vseh naših izobraževanj in tečajev potrebujemo tudi izobraževanja na področju komunikacije. Omejitve: Množične pojave raziskujemo praviloma na vzorcih enot, namesto na celotnih populacijah, rezultate pa posplošimo (statistična indukcija) na celotne populacije. Vzorec prejetih izpolnjenih vprašalnikov je številčno skromen, zato ugotovitev ne moremo posplošiti na celotno populacijo. V našem primeru je populacija prevelika, da bi v raziskavo zajeli vse enote populacije, zato so rezultati posplošeni na podlagi vzorca.
Keywords:komunikacija, mladostnik, zdravje, vrednote, gibanje.
Year of publishing:2019
COBISS_ID:2048016755 Link is opened in a new window
VisID:1439
Views:1438
Downloads:114
Files:.pdf 149$$diplomska_naloga_sabrina_luskovec-_10.4.2019.pdf (1,10 MB)
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Communication approaches for successful health education for young people
Abstract:Introduction and purpose:. Communication with adolescents can be slightly different from communication with adults. The purpose of the thesis is to find out where young people have the most difficulties in communicating, how much they do for their health and movement, and what does that mean to them. Methods: We collected data using a questionnaire which consist of sixteen questions. We received 60 completed surveys, which were collected using the online questionnaire and conducting surveys among pupils at the Jurij Dalmatin Primary School in Krško. Results: Interviewed young people found movement as very important. In their free time, they train a certain spor tor exercise at home, but not everyone is sure of their own health.Young people rarely talk to their peers about health and healthy lifestyle. Usability: Quality communication with adolescents is very important, in our profession of physiotherapist and at our home. It is important that physiotherapists, in addition to all our courses, also take part to attend workshops of communication. Limitations: Phenomena are investigated as a rule on unit samples instead of entire populations, and the results are generalized (statistical induction) to entire populations. The sample of completed questionnaires received is numerically modest, so the finding can not be generalized to the entire population. In our example, the population is too large to include all population units in the survey, so the results are generalized on the basis of the sample.
Keywords:communication, adolescents, values, health, exercise


Back