Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (7)

 1. Dejan Vidović: Implementacija tehnologije veriženja blokov v prehrambni industriji: študija primera
 2. Jan Zakrajsek: Inoviranje trajnostnega poslovnega modela skupnostne samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov
 3. Drenusha Barbatovci: Analiza možnosti vzpostavitve muzeja čokolade
 4. Ana Magdalenc: Analiza percepcije delovnega mesta zaposlenih glede na izbrane dejavnike v izbrani organizaciji
 5. Tine Jan: Model diferenciranih cen storitev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
 6. Drago Debeljak: Študija izvedljivosti razvoja in uvedbe nove tehnologije za reciklažo (razstavljivost) kompozitnih materialov v krožni ekonomiji - Dedra šport d. o. o.
 7. Jaka Kavčič: Strategija za implementacijo ukrepov v smeri promocije zdravja na delovnem mestu in večjega zadovoljstva zaposlenih

Bsc theses (55)

 1. Maks Ciuha: Neuspehi slovenskih podjetnikov v malih in srednjih podjetjih
 2. Miha Katič: Diverzifikacija poslovanja podjetja Nano inženiring d. o. o.
 3. Sara Sobočan: Poslovni načrt za ustanovitev podjetja Lululemon sport d.o.o.
 4. Tamara Katič: Poslovni načrt za rast podjetja Ekspogrupa d. o. o.
 5. Karin Dobnikar: Poslovni načrt za WBH yoga studio d. o. o.
 6. Milan Šebalj: Poslovni načrt za rast podjetja OECO CPS d. o. o.
 7. Sanja Vidovič: Poslovni načrt za ustanovitev podjetja ZA5 d. o. o.
 8. Barbara Podobnik: Business Plan For The Growth of a Company - EDVRD Education AB
 9. Urša Sofranič Bogdanovič: Presoja ekonomske upravičenosti investicije izbranega podjetja
 10. Maja Arhanić: Vpliv uporabe socialnih omrežij med delovnim časom na učinkovitost zaposlenih
 11. Luka Rogelj: Poslovni načrt podjetja Beast Brewery d. o. o.
 12. Dijana Perićević: Primerjava kredita in lizinga na primeru oddajanja oz. financiranja premičnin
 13. Matej Karel Pleiweiss: Poslovni načrt za širitev in rast podjetja Hubris, d. o. o.
 14. Liza Dobrovoljc: Načrtovanje rasti podjetja ZKOTZ, d. o. o.
 15. Jure Miškulin: Digitalno oglaševanje in dinamično povratno oglaševanje
 16. Damjan Jeraj: Poslovni načrt podjetja za zasebno varovanje Mobius varovanje d. o. o.
 17. Timotej Letonja: Načrtovanje rasti Numero Netherlands
 18. Marko Grčar: Poslovni načrt za rast podjetja specialna galvanotehnika Grčar d. o. o.
 19. Uroš Novak: Poslovni načrt Fit hrana d. o. o.
 20. Ana Premrl: Poslovni načrt: Konjeniški center
 21. Anže Vene: Načrtovanje rasti podjetja NV Holders
 22. Jošt Jelovčan: Poslovni načrt blagovne znamke Wicked Lion d.o.o.
 23. Jure Đuranović: Marketinški načrt za povečanje tržnega deleža na segmentu lahkih mostnih dvigal za podjetje Indenna dvigala d. o. o.
 24. Jernej Gvardjančič: Poslovni načrt za rast in širitev podjetja na Hrvaško "Instalacije Modic - trgovina in storitve d. o. o."
 25. Jernej Gvardjančič: Poslovni načrt za rast in širitev podjetja na Hrvaško "Instalacije Modic - trgovina in storitve d. o. o."
 26. Anja Banjanac: Načrtovanje rasti podjetja Estate, d.o.o.
 27. Matjaž Forjan: Sodobni informacijski sistemi za upravljanje sredstev
 28. Matjaž Kocjančič: Analiza učinkovitosti na primeru dropshippinga
 29. Mariša Šifrar: Nakup in prevzem vodenja Hostla Ana
 30. Dejan Vidovič: Poslovni načrt podjetja Dejan Vidovič, s. p.
 31. Blaž Benčina: Nastanek, razvoj in problematika kriptovalut
 32. Nataša Vukosavljević: Poslovni načrt za ustanovitev podjetja za prodajo in odkup rabljenih vozil
 33. Branka Jovanović: Proučevanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v podjetju Hella Saturnus Slovenija d. o. o.
 34. Kris Kokelj: Poslovni načrt za prodajo produktov na Amazonu
 35. Klemen Rakušček: Zbiranje sredstev z začetno ponudbo žetonov v Sloveniji in po svetu
 36. Anže Kadunc Dežman: Poslovni načrt za Mystic wear
 37. Aleš Sattler: Poslovni načrt za rast podjetja D. S.
 38. Mateja Jagnjić: Poslovni načrt za izgradnjo luksuzne vile
 39. Taja Grubar: Poslovni načrt za podjetje Shoreditch d. o. o.
 40. Žan Knehtl: Načrtovanje rasti podjetja Atrium Novi interieri d.o.o.
 41. Mihael Kuezmič: Poslovni načrt: Kolesarski park Stari vrh d. o. o.
 42. Vanja Knežević Sošić: Rast podjetja - načrtovanje rasti podjetja Petrol, d. d.
 43. Tina Rous: Poslovni načrt za rast podjetja GTR, d. o. o.
 44. Vesna Zorman: Poslovni načrt za ustanovitev novega podjetja Nora torta, d. o. o.
 45. Damjan Barić: Poslovni načrt za otroško igralnico, pivnico in biljardnico Rock
 46. Zoran Pančur: Poslovni načrt za rast podjetja Aleator d. o. o.
 47. Sandra Mustedanagić: Poslovni načrt za podjetje N'Drop
 48. Anika Jarc: Poslovni načrt za izgradnjo turističnega kompleksa Talisman
 49. Romano Pravdič: Analiza in študija izvedljivosti poslovnega modela portala "www.najemi.me"
 50. Tadej Rozenberger: Konceptualizacija platforme za iskanje poslovnih priložnosti
 51. Marc Debeljak: Poslovni načrt za izdelavo platforme za prodajo odpadkov
 52. Žiga Dinghauser: Poslovni načrt za rast transportnega podjetja
 53. Drenusha Barbatovci: Poslovna strategija za podjetje "Mizarstvo Jamnik, s. p."
 54. Marko Blatnik: ŠTUDIJA PRIMERA NAJUSTREZNEJŠE TEHNIČNE REŠITVE POSLOVNE INTELIGENCE V OBRAVNAVANEM PODJETJU
 55. Matjaž Komel: Poslovni načrt za izgradnjo modela Karinka