Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (5)

 1. Blaž Marinčič: Obsoletni predpisi in njihove ustavne posledice
 2. Marko Šidjanin: Pobratim in narodna legija, pravnozgodovinski vidik
 3. Nina Pavlin: Pravna kultura v slovenskih osnovnih šolah s poudarkom na mirnem reševanju sporov z uporabo mediacije
 4. Mario Krešić: Obvezatno pravosuđenje kao nužan element prava
 5. Petja Mihelič: Univerzalna temeljna norma prava

MSc theses (39)

 1. Andraž Zorec: Razlaga pogodb
 2. Sebastjan Svete: Relativnost argumentacije v pravu
 3. Nina Umek: Kršenje ali zgolj omejevanje človekovih pravic v pandemiji
 4. Mojca Kovačič: Kršitev ustavne pravice do dedovanja
 5. Diana Dević: Svoboda slovenskih javnih medijev
 6. Urška Kavčič: Spodbujanje socialnega podjetništva
 7. Edin Gabeljič: Pokojninska reforma v Sloveniji in svetu
 8. Rebecca Kavčič: Primerjava poravnalnih svetov in mediacije v lokalni skupnosti
 9. Kristian Remškar: Ad hominem v praksi slovenskih sodišč
 10. Urška Škrbič: Problem avtentične razlage zakona
 11. Mia Stanimirović: Pravno-etični vidiki zaupnega razmerja med odvetnikom in stranko
 12. Črt Jereb Skrt: Iracionalnost prava - vpliv vrednot in čustev na objektivnost
 13. Katarina Podgoršek: Pravni postopki izvedenca za slikovno gradivo, fotografijo in video na področju civilnega, gospodarskega, delovno-socialnega in kazenskega prava
 14. Marica Radotič: Primerjalnopravna analiza družinskih prejemkov
 15. Vanesa Kočevar: Neodvisnost sodne veje oblasti - med idealnim in dejanskim stanjem
 16. Saša Pucelj: Postmodernistični pogled na krizo sodobnega prava
 17. Tilen Vesenjak: Nedoločni pravni pojmi skozi perspektivo pravnega pravila in sodne prakse
 18. Bruno Vehar: Razumevanje prava in pravičnosti v Starem Egiptu
 19. Mija Rus: Pravni pozitivizem kot vzrok sodobne krize človeka in prava
 20. Boštjan Celar: Koncept pravičnosti talionskega načela
 21. Matej Rupnik: Spremembe zakonodaje z vidika pravne varnosti državljanov
 22. Natalija Marinčič: Stečaj in vprašanje poslovne etičnosti
 23. Katerina Fabrizio: Značilnosti nordijske pravne družine v primerjavi s srednjeevropsko pravno družino
 24. Suzana Kundija: Analiza insolvenčnega prava skozi načeli pravne in socialne države
 25. Anita Blažič: Probacija v Sloveniji
 26. Iztok Praznik: Šeriatsko pravo v sodobnih družbah
 27. Tomaž Švara: Pravna ureditev in obeti ARSS v Republiki Sloveniji
 28. Matevž Tratar: Razsežnosti korupcije v slovenskem pravosodju
 29. Mihael Pangeršič: Avtoriteta policije
 30. Petra Breben: Pravna ureditev presaditve človeških organov in možni pravni problemi
 31. Tomaž Napečnik: Neposredna demokracija v pogojih ustavne demokracije
 32. Mateja Malnarič: Korupcija kot problem sodobne družbe v povezavi z lobiranjem za doseganje političnih interesov
 33. Kaja Krump: Grška polis kot država
 34. Marko Hanc: Pravna zgodovina Prekmurja po prvi svetovni vojni
 35. Katja Jereb: Dostopnost do orožja v Sloveniji in ZDA ter povezanost s strelskimi napadi posameznikov
 36. Sendi Bolčina: Dopuščena revizija po Zakonu o pravdnem postopku kot pravno sredstvo za enotenje sodne prakse
 37. Ruth Martinčič: Vpliv pravne terminologije Evropske unije na slovensko pravno terminologijo
 38. Toni Žitek: Zgodovinski razvoj Evropske unije in širitev v prihodnosti z vidika primerjalnega prava
 39. Jasna Sraka: Vloga in pomen Državnega sveta Republike Slovenije v parlamentarni demokraciji

Bsc theses (21)

 1. Špela Švabelj: Kodeksi etike pravnih poklicev
 2. Špela Budič: Pravna ureditev pravic živali
 3. Sebastjan Svete: Ustavni sodnik kot moralni zakonodajalec
 4. Vladimir Lazić: Reprezentativnost sindikatov v luči odločbe Ustavnega sodišča U-I-249/10
 5. Katarina Žohar: Evolucija pokojninskega zavarovanja na slovenskih tleh
 6. Neja Intihar: Strah kot nepremoženjska škoda
 7. Emina Lipović: Pravniška etika - primerjava med pravosodnimi poklici in javno upravo
 8. Mateja Berke: Pravna ureditev notariata - s posebnim ozirom na njegovo vlogo v zapuščinskem postopku
 9. Luka Milavec: Sodstvo v srednjem veku na slovenskem
 10. Petra Zupan: Odvetniški poklic v Sloveniji in ZDA
 11. Bruno Vehar: Hammurabijev zakonik
 12. Matevž Tratar: Etična edgovornost odvetnikov
 13. Nevenka Lučić Stanimirović: Državno-pravna zgodovina Kosova
 14. Tjaša Križnik: Razvoj zemljiške knjige in njen današnji pomen
 15. Marjan Korošec: Pravnozgodovinski vidiki nastajanja ODZ in njegova umestitev v slovenski prostor
 16. Kristian Remškar: Namenska razlaga v praksi ustavnega sodišča Republike Slovenije
 17. Špela Mavsar: Naslov: medčloveški odnosi - kršitev človekovih pravic
 18. Kristina Grm: Socialnopravni položaj invalidov v slovenski zakonodaji
 19. Roza Kodelja: Pravičnost v pravu
 20. Diana Dević: Pravice pacientov v zdravstvu
 21. Anja Jankovič: Plačilna nedisciplina v Republiki Sloveniji in pravni ukrepi za izboljšanje plačilne discipline

Other documents (1)

 1. Jernej Letnar Černič, Matej Avbelj, Marko Novak, Dejan Valentinčič: Reform of democracy and the rule of law in Slovenia