Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Marko Šidjanin: Pobratim in narodna legija, pravnozgodovinski vidik
 2. Nina Pavlin: Pravna kultura v slovenskih osnovnih šolah s poudarkom na mirnem reševanju sporov z uporabo mediacije
 3. Mario Krešić: Obvezatno pravosuđenje kao nužan element prava
 4. Petja Mihelič: Univerzalna temeljna norma prava

Magistrska dela (34)

 1. Urška Kavčič: Spodbujanje socialnega podjetništva
 2. Edin Gabeljič: Pokojninska reforma v Sloveniji in svetu
 3. Rebecca Kavčič: Primerjava poravnalnih svetov in mediacije v lokalni skupnosti
 4. Kristian Remškar: Ad hominem v praksi slovenskih sodišč
 5. Urška Škrbič: Problem avtentične razlage zakona
 6. Mia Stanimirović: Pravno-etični vidiki zaupnega razmerja med odvetnikom in stranko
 7. Črt Jereb Skrt: Iracionalnost prava - vpliv vrednot in čustev na objektivnost
 8. Katarina Podgoršek: Pravni postopki izvedenca za slikovno gradivo, fotografijo in video na področju civilnega, gospodarskega, delovno-socialnega in kazenskega prava
 9. Marica Radotič: Primerjalnopravna analiza družinskih prejemkov
 10. Vanesa Kočevar: Neodvisnost sodne veje oblasti - med idealnim in dejanskim stanjem
 11. Saša Pucelj: Postmodernistični pogled na krizo sodobnega prava
 12. Tilen Vesenjak: Nedoločni pravni pojmi skozi perspektivo pravnega pravila in sodne prakse
 13. Bruno Vehar: Razumevanje prava in pravičnosti v Starem Egiptu
 14. Mija Rus: Pravni pozitivizem kot vzrok sodobne krize človeka in prava
 15. Boštjan Celar: Koncept pravičnosti talionskega načela
 16. Matej Rupnik: Spremembe zakonodaje z vidika pravne varnosti državljanov
 17. Natalija Marinčič: Stečaj in vprašanje poslovne etičnosti
 18. Katerina Fabrizio: Značilnosti nordijske pravne družine v primerjavi s srednjeevropsko pravno družino
 19. Suzana Kundija: Analiza insolvenčnega prava skozi načeli pravne in socialne države
 20. Anita Blažič: Probacija v Sloveniji
 21. Iztok Praznik: Šeriatsko pravo v sodobnih družbah
 22. Tomaž Švara: Pravna ureditev in obeti ARSS v Republiki Sloveniji
 23. Matevž Tratar: Razsežnosti korupcije v slovenskem pravosodju
 24. Mihael Pangeršič: Avtoriteta policije
 25. Petra Breben: Pravna ureditev presaditve človeških organov in možni pravni problemi
 26. Tomaž Napečnik: Neposredna demokracija v pogojih ustavne demokracije
 27. Mateja Malnarič: Korupcija kot problem sodobne družbe v povezavi z lobiranjem za doseganje političnih interesov
 28. Kaja Krump: Grška polis kot država
 29. Marko Hanc: Pravna zgodovina Prekmurja po prvi svetovni vojni
 30. Katja Jereb: Dostopnost do orožja v Sloveniji in ZDA ter povezanost s strelskimi napadi posameznikov
 31. Sendi Bolčina: Dopuščena revizija po Zakonu o pravdnem postopku kot pravno sredstvo za enotenje sodne prakse
 32. Ruth Martinčič: Vpliv pravne terminologije Evropske unije na slovensko pravno terminologijo
 33. Toni Žitek: Zgodovinski razvoj Evropske unije in širitev v prihodnosti z vidika primerjalnega prava
 34. Jasna Sraka: Vloga in pomen Državnega sveta Republike Slovenije v parlamentarni demokraciji

Diplomska dela (20)

 1. Špela Budič: Pravna ureditev pravic živali
 2. Sebastjan Svete: Ustavni sodnik kot moralni zakonodajalec
 3. Vladimir Lazić: Reprezentativnost sindikatov v luči odločbe Ustavnega sodišča U-I-249/10
 4. Katarina Žohar: Evolucija pokojninskega zavarovanja na slovenskih tleh
 5. Neja Intihar: Strah kot nepremoženjska škoda
 6. Emina Lipović: Pravniška etika - primerjava med pravosodnimi poklici in javno upravo
 7. Mateja Berke: Pravna ureditev notariata - s posebnim ozirom na njegovo vlogo v zapuščinskem postopku
 8. Luka Milavec: Sodstvo v srednjem veku na slovenskem
 9. Petra Zupan: Odvetniški poklic v Sloveniji in ZDA
 10. Bruno Vehar: Hammurabijev zakonik
 11. Matevž Tratar: Etična edgovornost odvetnikov
 12. Nevenka Lučić Stanimirović: Državno-pravna zgodovina Kosova
 13. Tjaša Križnik: Razvoj zemljiške knjige in njen današnji pomen
 14. Marjan Korošec: Pravnozgodovinski vidiki nastajanja ODZ in njegova umestitev v slovenski prostor
 15. Kristian Remškar: Namenska razlaga v praksi ustavnega sodišča Republike Slovenije
 16. Špela Mavsar: Naslov: medčloveški odnosi - kršitev človekovih pravic
 17. Kristina Grm: Socialnopravni položaj invalidov v slovenski zakonodaji
 18. Roza Kodelja: Pravičnost v pravu
 19. Diana Dević: Pravice pacientov v zdravstvu
 20. Anja Jankovič: Plačilna nedisciplina v Republiki Sloveniji in pravni ukrepi za izboljšanje plačilne discipline

Druga dela (1)

 1. Jernej Letnar Černič, Matej Avbelj, Marko Novak, Dejan Valentinčič: Reform of democracy and the rule of law in Slovenia