Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Barbara Toplak Perović: Odvračilni učinek zasebnopravnega varstva

Magistrska dela (55)

 1. Darja Korpar: Pomen zdravstvenega varstva in zavarovanja v socilani družbi
 2. Žanet Vlačič: Socialni dumping
 3. Sandra Marin: Pravno preprečevalne in intervencijske možnosti pri mobingu
 4. Irena Stibilj: Zaposlovanje delovnih invalidov po zaključeni poklicni rehabilitaciji
 5. Valerija Čenčur: Primerjalno - pravni vidik množičnih tožb zaradi zastrupitev v ameriškem pravnem sistemu
 6. Nikola Mirković: Odgovornost za strokovno napako v zdravstvu
 7. Vesna Ložar: Pravice otrok in mladoletno prestopništvo
 8. Karin Jurejevčič: Pravna ureditev in etične dileme prokreacije
 9. Urban Grubar: Analiza odškodninskih sporov zaradi kršitve pravice do svobode
 10. Breda Zorko: Večstanovanjske stavbe in etažna lastnina
 11. Klavdija Kovač: Mednarodno sodelovanje pravosodnih organov v skladu s konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu
 12. Aleksander Vrabič: Boj proti nasilju v družini z vidika policijskih pooblastil in zaščite človekovih pravic
 13. Petra Prevoršek: Pravice otroka na podlagi konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah
 14. Vlasta Strosar: Primerjava med dedno nevrednostjo in razdedinjenjem
 15. Špela Ahčin: Mediacija v civilnopravnih zadevah in druge alternativne oblike reševanja sporov
 16. Maja Rajer Obid: Pravice pacientov
 17. Petra Sever: Izpodbijanje in ugotavljanje očetovstva
 18. Sladžana Ilić: Odgovornost dedičev do zapustnikovega dolga
 19. Branko Sparavec: Disciplinska in odškodninska odgovornost delavca v Sloveniji
 20. Snežana Neli Miladinovič: Institucionalno varstvo pacientovih pravic
 21. Darko Lamot: Pravica do pričakovane zasebnosti stanovanja v policijskih postopkih v R Sloveniji
 22. Boštjan Janežič: Pojav trpinčenja - mobinga na delovnem mestu
 23. Bojan Šav: Varstvo osebnih podatkov - praksa informacijskega pooblaščenca, s poudarkom naukrepih državnih organov
 24. Irena Podgoršek: Materialna neodvisnost sodnikov
 25. Almira Gobec: Posvojitev in mednarodna posvojitev
 26. Urška Marušić Pristovnik: Pomen in pravna ureditev poslovne skrivnosti
 27. Edita Mahič: Izredna odpoved delovnega razmerja
 28. Polona Božič: Pravna ureditev in varnost kupcev v prometu z nepremičninami
 29. Robert Skok: Pravna ureditev rojstva
 30. Robert Maruša: Poseg države v zasebno lastnino - primer gradnje in vzdrževanja visokonapetostnega daljnovoda
 31. Diana Privšek: Evropski acquis azilnega prava s poudarkom na šengenskem sistemu
 32. Darko Majhenič: Kršitev pravice do zasebnosti pri izvajanju policijskih pooblastil
 33. Aleksandra Ribarič: Hujše kršitve človekovih pravic na območju nekdanje Jugoslavije
 34. Dejan Peršuh: Poseg policije v posameznikovo zasebnost
 35. Mateja Krizmanič: Integracija romov v družbo - primer naselja Vanča vas - Borejci
 36. Lidija Kovačič: Pozitivna diskriminacija - primer vključevanja gibalno oviranih oseb v mestni potniški promet
 37. Boris Lesjak: Ugotavljanje intoksikacije na delovnem mestu
 38. Vesna Kveder: Varstvo osebnih podatkov v pogojih E-uprave - primer upravnih enot
 39. Slavica Burjan: Predšolska vzgoja in varstvo otrok z ozirom na otrokove pravice z analizo stanja v pomurju
 40. Damjan Anželj: Matični register v povezavi z varstvom osebnih podatkov
 41. Maja Gergič: Pravice otrok, obolelih za rakom
 42. Borut Gomboši: Upravljanje z odpadki primer Slovenija
 43. Renata Frank: Informirana privolitev (informed consent) v medicinskem posegu
 44. Boris Grm: Otroci kot žrtve družinskega nasilja
 45. Andrejka Gutsmandl Car: Tajnost bančnih računov
 46. Aleksander Geršovnik: Upravičenost posega v človekove pravice zaradi organiziranega kriminala
 47. Marija Drašković: Pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja
 48. Barbara Toplak Perović: Skupinsko uveljavljanje odškodninskih zahtevkov kot instrument varovanja potrošnikovih pravic
 49. Polonca Štrekelj: Varstvo osebnih podatkov v EU z vidika zbiranja statističnih podatkov
 50. Anita Vidic: Zagotavljanje socialne varnosti brezposelnim osebam v Sloveniji in na Danskem
 51. Peter Jančič: Sistemsko obvladovanje varnosti in zdravja v gospodarski družbi
 52. Matejka Jerebic: Primerjava upokojitvenih pogojev Republike Slovenije z zakonodajo članic EU
 53. Samo Vrtin: Zaseg in pregled elektronskih medijev z vidika varstva človekovih pravic
 54. Minka Vidovič: Družbena odgovornost podjetij
 55. Nastja Rajbar Rizman: Pravica do demonstracij

Diplomska dela (25)

 1. Vesna Živković: Denarna odškodnina zaradi smrti bližnjega
 2. Helena Tomić: Spori v zapuščinskem postopku
 3. Andreja Strnad: Odškodninska odgovornost zdravstvenega osebja
 4. Jure Pfeifer: Denarna odškodnina za razžalitev dobrega imena in časti
 5. Ana Markovič: Pravni vidiki (ne)prostovoljne odločitve o smrti
 6. Polona Kukovec: Igralniško pravo - primerjava pomembnejših evropskih in daljno azijskih ureditev
 7. Vanesa Kočevar: Svoboda odločanja o rojstvih otrok
 8. Urban Grubar: Primer Šilih v. Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
 9. Kristina Abramović: Šeriatsko pravo in njegov vpliv na družinsko pravo v Bosni in Hercegovini
 10. Cene Zdouc: Pogodba o zaposlitvi in njene različice - redna zaposlitev, študentsko delo, pogodbeno delo
 11. Maja Vovk: Pogodba o zaposlitvi v javnem sektorju
 12. Sara Skrt: Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 13. Tea Oražem: Restrictive regulations of advertising with an emphasis on advertising codes
 14. Denis Kuzmanoski: Nadzor osebnih podatkov na delovnem mestu
 15. Stefan Jordev: Macedonian accession to EU
 16. Petra Gavrić: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi in zloraba bolniškega staleža
 17. Maša Mikulin: Varstvo potrošnikov in reševanje reklamacij v trgovinski dejavnosti
 18. Renata Komljenović: Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in problematika zdravljenja v tujini
 19. Eva Januš: Preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na mobing na delovnem mestu
 20. Lea Halužan: Nakup stanovanja z vidika potrošnika
 21. Marinko Šantek: Pogodba o najetju gostinskih zmogljivosti - alotmajska pogodba
 22. Luka Močnik: Incoterms v teoriji in praksi
 23. Renata Kristan: Video nadzor na delovnem mestu
 24. Tatjana Košir: Pravice potrošnikov v zvezi z napakami blaga
 25. Liridon Hoxhaj: Diskrimancija na trgu delovne sile

Druga dela (1)

 1. Andreja Ščančar: Pomen Evropske socialne listine za Republiko Slovenijo