Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (5)

 1. Irena Karčnik: Dolgoročni najem kot alternativa sedanji ureditvi pridobitve stvarnih pravic na zemljiščih cestnega sveta za potrebe javnih cest
 2. Sanja Radivojević: Nakupovalno odločanje kupcev nepremičnin z vidika ekonomskih in pravnih medkulturnih razlik
 3. Nataša Fabris: Vpliv osebne in funkcionalne skladnosti na nakup nepremičnin v Sloveniji
 4. Bojan Grum: Primerjava pričakovanj potencialnih kupcev nepremičnin glede pridobitve nepremičninskih pravic v različnih kulturnih okoljih
 5. Domen Nahtigal: Oblikovanje vrednostnega okvirja za pomoč pri vrednotenju stanovanj v Ljubljani po načinu tržnih primerjav

MSc theses (55)

 1. Teja Cerar: Razvoj pametnih mest
 2. Marijana Orehovec: Procjena stanja tržišta i vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj
 3. Kaja Zupančič: Analiza nakupnega in prodajnega procesa z nepremičninami v Sloveniji
 4. Jasna Uršić: Utjecaj preferencijalnih karakteristika na ekonomske aspekte vrednovanja nekretnina
 5. Igor Barić: Povijesni pregled stambene politike u Republici Hrvatskoj
 6. Tadeja Tušar: Vpliv razvitosti socialne infrastrukture na vrednost stanovanjskih nepremičnin
 7. Gala Rogelj: Vpliv turizma na vrednost nepremičnin v središčih turističnih mest
 8. Iva Nedić: Analiza tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj
 9. Elvis Beganović: Vpliv razvitosti socialne infrastrukture na vrednost nepremičnin
 10. Gala Žerjav: Stališča sodne prakse do razlastitvenih postopkov nepremičnin
 11. Suzana Vujmilović: Vpliv ugleda stanovanjske soseske na nakupno odločanje potencialnih kupcev nepremičnin
 12. Marko Rotar: Uporaba bonitete zemljišč pri vrednotenju nepremičnin
 13. Ana Vidović: Utjecaj pandemije Covid-19 na tržište nekretnina u Republici Hrvatskoj
 14. Patricia Grgurić: Usporedba zakona o nekretninama za Republiku Hrvatsku i međunarodne standarde vredovanja koji važe u EU-u
 15. Borut Kermolj: Vpliv dovoljenja za objekt daljšega obstoja na tržno vrednost nepremičnin
 16. Katarina Jamnik: Primerjava starih in novih posplošenih tržnih vrednosti nepremičnin
 17. Andreja Kozlar: Analiza nepremičninskih trgov štirih največjih pomurskih občin in medsebojne primerjave
 18. Ivana Kovač: Vloga subjektivnega čustvenega blagostanja pri nakupu nepremičnin
 19. Urška Zoya Vidmar: Analiza stanovanjske politike neprofitnih najemniških stanovanj v Sloveniji
 20. Marko Hribar: Analiza in medsebojna primerjava nepremičninskih trgov po posameznih občinah
 21. Maja Barle: Vrednotenje vrednosti nepremičnin z vidika nepremičninskega posrednika
 22. Ivan Kuljovski: Metode procjene vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj
 23. Martina Aleksić: Analiza pričakovanj potencialnih kupcev stanovanjskih nepremičnin v času upočasnjene gospodarske rasti
 24. Božica Obad: Procjena vrijednosti nekretnina kao preduvjet za uvođenje oporezivanja nekretnina u Republici Hrvatskoj
 25. Tina Bekić: Urbanizacija grada Zagreba i mijenjanje vrijednosti nekretnina
 26. Senja Stres: Analiza nepremičninskega trga v občini Postojna in primerjava s posameznimi občinami po Sloveniji
 27. Rafael Rudof: Vpliv merjene energetske izkaznice pri vrednotenju poslovnih stavb
 28. Barbara Fortuna: Sodelovanje kot način ugodnejše pridobitve poslovnih prostorov malih podjetnikov
 29. Tomislav Šego: Procjena vrijednosti nekretnina u gradu Zagrebu
 30. Mario Fortunić: Procjena vrijednosti nekretnina u poreznim postupcima
 31. Mitja Omerzu: Vrednostna analiza ključnih nepremičninskih in psiholoških dejavnikov pri odločanju za nakup nepremičnin
 32. Ivona Javorović: Utjecaj procjene tržišne vrijednosti nekretnina kod procjene vrijednosti trgovačkih društava
 33. Marija Sever: Socialna država in njen odnos glede reševanja nepremičninskega problema pri mlajši generaciji
 34. Jasmina Sanković: Najgospodarnejša raba prostora - pomen analize pri vrednotenju pravic na nepremičnini
 35. Anja Bučinel Drnovšček: Občutek varnosti stanovalcev v bivalnem okolju
 36. Majda Mergole Prešern: Pomen dejavnikov okolja pri nakupnem odločanju stanovanjskih nepremičnin
 37. Dušanka Dijak: Problematika metodologije določanja odškodnine zaradi omejitve lastninske pravice v javno korist
 38. Karmen Tertei: Prehod mladih (družin) v samostojno stanovanje
 39. Sara Pavšič: Medgeneracijska stališča glede problema podaljšanega sobivanja mladih s starši
 40. Miha Perme: Razlike med tržno in hipotekarno oceno vrednosti nepremičninskih pravic
 41. Nina Langerholc: Stališča o vplivih ključnih naravnih dejavnikov na vrednotenje nepremičnin s poudarkom na poplavnosti
 42. Jure Fleischman: Vpliv razvitosti športne infrastrukture na vrednost nepremičnin
 43. Manca Štefe: Stanovanjska problematika mladih z vidika srednje aktivne generacije
 44. Tjaša Klavora: Analiza individualnih in strukturalnih dejavnikov pri sobivanju mladih (družin) in staršev
 45. Marina Nell Arella: Vpliv življenjskega standarda na nakup nepremičnine (Primerjava Slovenija in Avstrija)
 46. Kristjan Miklavčič: Stanovanjska politika v Sloveniji in reševanje stanovanjskega problema mladih
 47. Jelka Vrtačnik: Način in model vrednotenja nepremičnin v postopkih razlastitve in omejitve lastninske pravice - problem določanja poštene odškodnine
 48. Mirjana Kljajič: Odprava administrativnih ovir pridobitve gradbenih dovoljenj
 49. Maja Vokal: Ključni dejavniki, ki vplivajo na odločitev za nakup ali najem stanovanjske nepremičnine
 50. Matej Kranjc: Domovi starejših občanov in oskrbovana stanovanja - analiza trga v Sloveniji
 51. Emanuela Lenarčič: Medgeneracijski prenos nepremičnin
 52. Orjana Vatovec: Rekonstrukcija degradiranih stavbnih objektov
 53. Tina Bajec: Stališča služnosti na nepremičnini: tržni vidik
 54. Ivanka Oberman: Starejši na trgu nepremičnin in njihova stališča do ekonomskih, socialnih in prostorskih dejavnikov
 55. Goran Cverlin: Ključni dejavniki zdravega okolja pri nakupnem odločanju mladih družin

BSc theses (13)

 1. Rok Rogelj: Stanovanjska politika in mladi v Sloveniji
 2. Sašo Tomažič: Vpliv neto tlorisne površine stanovanj na njihovo tržno vrednost
 3. Lea Latinović: Vpliv starosti objektov ali stanovanj na njihove tržne vrednosti
 4. Rok Račič: Stanovanjska politika in mladi - vizija mladih!
 5. Klara Lombar: Pravni, davčni in finančni vidik oddajanja nepremičnin prek spletnega portala Airbnb v primerjavi s standardnim oddajanjem nepremičnin v Sloveniji
 6. Andrijana Doneva: Vizija stanovanjske politike mladih
 7. Marcella Madon: Predstavitev nepremičnine kot investicijske priložnosti
 8. Jure Križnar: Stališča do korelacij med ključnimi fizičnimi dejavniki stanovanjskih nepremičnin (NTP) in njihovo tržno vrednostjo
 9. Vesna Cajnkar: Vpliv Brexita na britanski in evropski nepremičninski trg
 10. Tadeja Tušar: Razlike med prodajnimi cenami in posplošenimi vrednostmi nepremičnin
 11. Danijela Radinović: Pasivna hiša
 12. Dušanka Dijak: Stališča do metod ocenjevanja vrednosti stavbnih zemljišč
 13. Barbara Wagner: Primerjava tržne in posplošene tržne vrednosti na primeru stanovanjskih nepremičnin

Other documents (1)

 1. Bojan Grum: Vrednotenje nepremičnin [Elektronski vir]