Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Drago Dubrovski

Vseh ključnih besed je 270, ki se skupaj pojavijo 361 krat.
40 ključnih besed (14.81 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 131 krat (36.29 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x10.69%kriza
9x6.87%management znanja
8x6.11%mednarodno poslovanje
7x5.34%Ekonomija
6x4.58%Krizni management
4x3.05%krizni management, znanje, gospodarska kriza
3x2.29%management, podjetje, kultura, stečaji, simptomi, poslovanje, podjetja, gospodarstvo, stečaj, vzroki, prisilna poravnava
2x1.53%internacionalizacija, avtomobilska industrija, liberalizacija, izvoz, krize, cestni transport, brezposelnost, tržno komuniciranje, kulturne razlike, odnosi, poslovni proces, nasledstvo, Slovenija, insolvenčni postopki, krizno upravljanje, posledice, mala podjetja, komunikacija, pogajanja, naravne nesreče, globalizacija
1xZavod republike Slovenije za zaposlovanje, stečajni postopki, usposabljanje na delovnem mestu, izvozna tveganja, aktivna politika zaposlovanja, dejavniki, učeče organizacije, izvozni načrti, prepreèevanje krize, obvladovanje krize, srednja podjetja, ©panija, izvozni posli, podjetniška kriza, udeleženci podjetja, komuniciranje, interesi, ukrepi, pogajanje, učinkovitost komuniciranja, interna komunikacija, zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost poslovanja, finančna kriza, Poslovno komuniciranje, Unior d.d., raziskave, prestrukturiranje podjetij, razvoj, velikost podjetja, globalna finančna kriza, finančne inovacije, gibanje BDP, taktika, cena, offshore območja, Kanarski otoki, REF, proces, preprečitev krize, gradbeništvo, investicije, zadolženost, represija, ZEC, logistika, poplave, reaktivni management, Cinkarna Celje d. d., družinsko podjetje, planiranje nasledstva, družina, proaktivni management, strateški management, davek na kapitalski dobiček, davek na dodano vrednost, mednarodno komuniciranje, poslovna in promocijska darila, mikro podjetje, poslovno obdarovanje, konfilkti, organizacija, fluidna inteligentnost, inteligenčni količnik, kristalizirana inteligentnost, zaščita in reševanje, predhodno načrtovanje, ogroženost, genialnost, likvidacija, načrt izvoza, razrešitev krize, vino, mednarodno trženje, upravitelj, naložbeno zlato, Zlatarna Celje, cilji, strategija, priložnosti, prevozne listine, key personnel, organiziranje prevoza, uravnotežen sistem kazalnikov, finančni kazalniki, pospeševanje prodaje, oglaševanje, osebna prodaja, stiki z javnostjo, analiza poslovanja, head-hunting, globalization, posredovanje, mednarodna pogajanja, mediacija, vloga kulture, Zlati korak, religija, etika in morala, mala in srednje velika podjetja, diploma thesis, internationalization, Trženje, farmacevtski trg, zdravila, finančne institucije, nemški trg, tovorno vozilo, transportno podjetje, bančna kriza, sanacija bank, reševanje krize, slabe terjatve, poslovna uspešnost, dejavniki uspeha, Steklarna Rogaška, Krka, Duol, trženje, inženiring, storitve, upravljanje slabih terjatev, blagovne znamke, dolgoročnost, marketing, turizem, franšizing, zagotavljanje kakovosti, franšizni sistem, madžarski trg, poslovne priložnosti, grafična industrija, vrednotenje, lastne trgovske znamke, bilateralno sodelovanje, PESTEL analiza, Gorenje, proizvodnja, Bosna in Hercegovina, zaposlovanje tujcev, Srbija, management kadrov, načrtovanje nasledstva, družinsko podjetništvo, pomanjkanje kadra, kadrovski management, oblast, družba znanja, manipulacija, spremembe procesov, učinkovitost, metode prenove, nabava, strateška nabava, letalski promet, letalske družbe, deregulacija, prevzemi, selitev proizvodnje, vitka proizvodnja, medgeneracijsko sodelovanje, prenos znanja, konkurenca, dobavitelji, zaloge, zaposlovanje, mladi, vrednote, organizacijsk kultura, strukturni skladi, simptomi krize, regionalni razvoj, Savinjska regija, poslovna pogajanja, strategija EU 2020, managerske kompetence, organizacijska klima, ravnatelj, uspeh, pedagoško vodenje, poslovno vodenje, prestrukturiranje, kompetence, Rusija, pogajalski slog, zavarovanje terjatev, plačilna sposobnost, unovčenje terjatev, izterjava neplačnikov, Indija Koromandija, kulturološki izzivi, kariera, stereotipi, medkulturna pogajanja, poznavanje kulture, Nemčija, managerji, trg dela, uvoz, domači trg, poslovne odločitve, stroški, finančno poslovanje, stroškovno računovodstvo, obvladovanje tveganj, tveganje, ekonomika, banke, etika, norme, strategija vstopa na tuje trge, tuji trgi, inovativnost, družinska podjetja, celovit model obvladovanja tveganj, osebni stečaj, kupci, izdelki, rok trajanja, insolventnost, novi izdelki, insolventni postopki, živila, embalaža, prezadolženost, postopek osebnega stečaja, upniki, dolžniki, terjatve, Indija