Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Drago Dubrovski

Vseh ključnih besed je 283, ki se skupaj pojavijo 376 krat.
42 ključnih besed (14.84 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 135 krat (35.9 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x10.37%kriza
9x6.67%management znanja
8x5.93%mednarodno poslovanje
7x5.19%Ekonomija
6x4.44%Krizni management
4x2.96%gospodarska kriza, krizni management, znanje
3x2.22%kultura, vzroki, stečaj, podjetje, podjetja, poslovanje, stečaji, simptomi, management, prisilna poravnava, gospodarstvo
2x1.48%pandemija, brezposelnost, mala podjetja, odnosi, izvoz, krize, liberalizacija, internacionalizacija, avtomobilska industrija, kulturne razlike, trženje, Slovenija, krizno upravljanje, insolvenčni postopki, pogajanja, posledice, nasledstvo, cestni transport, globalizacija, tržno komuniciranje, komunikacija, poslovni proces, naravne nesreče
1xKanarski otoki, komuniciranje, REF, ZEC, interesi, aktivna politika zaposlovanja, usposabljanje na delovnem mestu, Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, udeleženci podjetja, prepreèevanje krize, unovčenje terjatev, izvozni posli, izvozni načrti, izvozna tveganja, srednja podjetja, ukrepi, izterjava neplačnikov, ©panija, offshore območja, stečajni postopki, podjetniška kriza, pogajanje, uspešnost poslovanja, raziskave, finančna kriza, finančne inovacije, prestrukturiranje podjetij, razvoj, zadovoljstvo zaposlenih, Unior d.d., globalna finančna kriza, Poslovno komuniciranje, interna komunikacija, učinkovitost komuniciranja, gibanje BDP, gradbeništvo, Indija, proces, cena, Indija Koromandija, kulturološki izzivi, velikost podjetja, represija, investicije, učeče organizacije, priložnosti, zadolženost, taktika, uravnotežen sistem kazalnikov, reaktivni management, proaktivni management, poplave, Cinkarna Celje d. d., družina, družinsko podjetje, strateški management, mikro podjetje, davek na dodano vrednost, naložbeno zlato, davek na kapitalski dobiček, mednarodno komuniciranje, poslovno obdarovanje, poslovna in promocijska darila, planiranje nasledstva, konfilkti, fluidna inteligentnost, inteligenčni količnik, kristalizirana inteligentnost, zaščita in reševanje, predhodno načrtovanje, ogroženost, genialnost, likvidacija, razrešitev krize, organizacija, načrt izvoza, vino, upravitelj, mednarodno trženje, Zlatarna Celje, Zlati korak, zavarovanje terjatev, finančni kazalniki, strategija, cilji, prevozne listine, logistika, analiza poslovanja, stiki z javnostjo, preprečitev krize, obvladovanje krize, finančne institucije, oglaševanje, osebna prodaja, pospeševanje prodaje, organiziranje prevoza, key personnel, mednarodna pogajanja, etika in morala, posredovanje, mediacija, religija, vloga kulture, mala in srednje velika podjetja, zdravila, globalization, head-hunting, internationalization, diploma thesis, farmacevtski trg, Trženje, dejavniki, poslovna pogajanja, Krka, Gorenje, proizvodnja, Steklarna Rogaška, Duol, inženiring, storitve, selitev proizvodnje, vitka proizvodnja, medgeneracijsko sodelovanje, prenos znanja, letalske družbe, letalski promet, prevzemi, deregulacija, dejavniki uspeha, poslovna uspešnost, grafična industrija, vrednotenje, lastne trgovske znamke, bilateralno sodelovanje, poslovne priložnosti, PESTEL analiza, blagovne znamke, upravljanje slabih terjatev, tovorno vozilo, transportno podjetje, bančna kriza, sanacija bank, reševanje krize, slabe terjatve, mladi, zaposlovanje, izredne razmere, koronavirus, magistrsko delo, družba znanja, manipulacija, oblast, delo na daljavo, promet, fokusna skupina, računovodja, javni potniški promet, železniški promet, zadovoljstvo, vlaki, spremembe procesov, metode prenove, nabava, načrtovanje nasledstva, strateška nabava, dobavitelji, zaloge, konkurenca, družinsko podjetništvo, management kadrov, kadrovski management, učinkovitost, pomanjkanje kadra, zaposlovanje tujcev, Srbija, Bosna in Hercegovina, madžarski trg, marketing, poslovno vodenje, pedagoško vodenje, kompetence, prestrukturiranje, managerske kompetence, organizacijska klima, ravnatelj, uspeh, insolventnost, rok trajanja, insolventni postopki, novi izdelki, uvoz, domači trg, simptomi krize, strukturni skladi, Nemčija, nemški trg, managerji, trg dela, kariera, stereotipi, medkulturna pogajanja, poznavanje kulture, Savinjska regija, regionalni razvoj, strategija EU 2020, delo od doma, pogajalski slog, Rusija, kupci, izdelki, strategija vstopa na tuje trge, etika, tuji trgi, družinska podjetja, banke, inovativnost, norme, organizacijsk kultura, turizem, dolgoročnost, franšizing, franšizni sistem, vrednote, zagotavljanje kakovosti, ekonomika, stroški, upniki, prezadolženost, dolžniki, terjatve, živila, embalaža, postopek osebnega stečaja, osebni stečaj, finančno poslovanje, poslovne odločitve, stroškovno računovodstvo, tveganje, celovit model obvladovanja tveganj, obvladovanje tveganj, plačilna sposobnost