Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a co-author. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this co-author's research fields and interests are.

Person: Jernej Letnar Černič

Together there are 415 keywords, that are appearing 545 times.
54 of them (13.01 % of all) appear more than once, together appearing 184 times (33.76 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
20x10.87%človekove pravice
16x8.7%Slovenija
10x5.43%magistrske naloge, Evropska unija
7x3.8%Evropsko sodišče za človekove pravice
5x2.72%diplomske naloge, državljanstvo, diskriminacija, bolonjski program
4x2.17%svoboda izražanja, sodna praksa, dvojno državljanstvo
3x1.63%sovražni govor, umetna prekinitev nosečnosti, mednarodna zaščita, pravica do zasebnosti, človekovo dostojanstvo
2x1.09%načelo 3R, socialna varnost, svetovni splet, glasba, nevladne organizacije, migracije, odgovornost, otroci, pravica do pozabe, zasebnost, mednarodno pravo, javni interes, Evropska konvencija o človekovih pravicah, varstvo okolja, gospodarstvo, družinsko pravo, Evropa, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, nadomestno materinstvo, načelo subsidiarnosti, temeljne pravice, pravna ureditev, mediji, otrokove pravice, šport, športno pravo, varnost, javni uslužbenci, mednarodno kazensko sodišče, načelo sorazmernosti, ESČP, družinsko življenje, azil, poskusi na živalih, osebni podatki, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, varstvo človekovih pravic
1xFinska, varstvo manjšin, plebiscit, Heimatdienst, Avstrijska državna pogodba, Koroški Slovenci, Brambovci, Vindišarji, delitev bremena, pravica do svobode izražanja, načelo solidarnosti, SEU, obdelava osebnih podatkov, konvencije, prepoved mučenja, mučenje, polje proste presoje, nezakonite migracije, slovenska glasba, glasbeni programi, Magistrske naloge, radijski trg, radijske postaje, mešane migracije, Zakon o medijih, Avstrija, poslovno okolje, prepoveokoljski vidik, Zakon o javnem naročanju, merilo za izbor, zeleno javno naročanje, staranje prebivalstva, narodna manjšina, avstrijska državna pogodba, javne osebe, policija, rekonstrukcija, slovenska manjšina v Avstriji, migracijska politika, imigracija, alternativne metode, evropska državljanska pobuda, Zakon o zaščiti živali, Direktiva 2010/63EU, Svet Evrope, Ustavno sodišče RS, migracija, referendum, pravice homoseksualcev, istospolni partnerji, absolutno javne osebe, javne osebosti, slovenska podjetja v tujini, azerbajdžanski trg, internacionalizacija, mednarodna sodišča, mednarodno sodelovanje, Azerbajdžan, inovacijska politika, razvojna strategija, razvojna politika, raziskave, nacionalni inovacijski sistem, gradbeno dovoljenje, gradnja objektov, duševne motnje, duševno bolne osebe, evropski državljani, evropsko državljanstvo, duševno prizadeti, hospitalizacija, poseg v prostor, urejanje prostora, javno duševno zdravje, stresne motnje, Obzorje 2020, mednarodna podjetja, Bolivija, javna in tržna dobrina, Indija, Južna Afrika, Združeni Narodi, privatizacija, pravice zarodka, sodno varstvo, spletna socialna omrežja, embrionalne matične celice, oploditev z biomedicinsko pomočjo, človekova pravica do vode in sanitarij, pravna ureditev umetne prekinitve nosečnosti, begunec, Konvencija o statusu beguncev in njen Protokol, zarodek, matične celice, Romi, obveščevalno-varnostna dejavnost, abortus, pravni položaj zarodka, pravica do življenja, nacionalni interes, zloraba zasebnosti, nastavitve zasebnosti, javni sektor, delovna uspešnost, financiranje občin, naloge občin, Evropska listina lokalne samouprave, zakonodaja, rjavi medved, letališče Brnik, meja, Schengen, odstrel, lokalna samouprava, finančna vzdržnost, evtanazija, odgovornost zdravnika, pacient, zdravstvena napaka, primer Nekrep, Zdravniška zbornica, interventni ukrepi, plača, vnaprej izražena volja, pojasnilna dolžnost, Canis lupus, volk, javni zavod, glasbena šola, izobraževanje, posvojitev, pravica do družinskega življenja, Listina EU v o temeljnih pravicah, človekove in temeljne svoboščine, Dolomitska izjava, Franc Jeza, demokracija, Lizbonska pogodba, istospolna partnerska skupnost, družina, javne osebnosti, prirejanje izidov, korupcija v športu, uporaba nedovoljenih poživil, družbena omrežja, Islandija, smernice, države v razvoju, gospodarske družbe, Konvencija ETS 123, Osvobodilna fronta, živali, upravno pravo, upravni postopki, kazniva dejanja, genocid, zločini proti človeštvu, gradbena dovoljenja, izdaja gradbenega dovoljenja, varstvo volka, pravice in dolžnosti, mednarodne človekove pravice, odločanje v razumnem roku, vojni zločini, personalna imuniteta, nasilje, zaščita živali, mučenje živali, pravice živali, zagovorništvo, projekt Zagovornik-glas otroka, vojno pravo, mednarodna kazenska sodišča, mednarodno kazensko pravo, Varuh človekovih pravic, reševanje sporov, upokojitev v tujini, registracija, nadomestilo za prestop, prestopni rok, pogodba o profesionalnem igranju nogometa, pravo in šport, prosta presoja, restrikcije, pluralizem, svoboda, sodišča, igralec, prihodnost letalstva, politične stranke, predpisano z zakonom, združenje, svoboda združevanja, sindikalne organizacije, verska združenja, državna pomoč, svobodna podjetniška pobuda, Adria Airways, protekcionizem, disertacije, pravica do zdravega življenjskega okolja, Cambridge Analytica, informacijska zasebnost, spoštovanje človekovih pravic, poslovanje, Facebook, dezinformacije, informacije, zaščita žvižgačev, žvižgači, načelo demokratičnosti, Organizacija združenih narodov, delodajalec, GPS sledilne naprave, kraški vodonosnik, onesnaževanje okolja in voda, pravica do pitne vode, lokacijski podatki, upravljavec, delavec, delovna razmerja, varstvo osebnih podatkov, pravica do zdravja, svetovno zdravje, odločba ustavnega sodišča, pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, ustavno sodišče, ustava, osnovnošolsko izobraževanje, izredna naturalizacija, vnuki, stari starši, prodaja državljanstva, državljanstvo EU, mednarodni mir, oboroženi spopad, invalid, varuh pravic gledalcev in poslušalcev, medijski pluralizem, javnost, parkirna mesta, kršitev, novačenje otrok, otrok vojak, otrok, koroška dečka, podelitev starševske skrbi sorodniku, islam, verska oblačila, Evropska konvencija za človekove pravice, COVID-19, pozitivno polje proste presoje, zapor, globalna zdravstvena diplomacija, kazen, obsojenci, pravosodni policist, pandemija, epidemija, skrajne oblike izražanja, prvi amandma, svoboda govora, Vrhovno sodišče ZDA, invalidnost, brezposelnost, svoboda gibanja, poklicna rehabilitacija, invalidsko zavarovanje, korupcija, varstvo živali, odgovornost sodnika, sodišče, pokop, lov, izbrisani, zadeva Patria, Amerika, internet, kolizija pravic, primer Istrabenz, habitati, tujerodne vrste, etični vidik, transplantacija, Irska, Poljska, pravni vidik, OZN, ogrožene vrste, mirovne sile, Varnostni svet, pretok delavcev, stalno prebivališče, pravičnost, politika, analiza stanja, statistika, temeljne svoboščine, nepristranskost, pravne norme, mednarodna ureditev, problematika surogacije, nadomestna mati, prometne nesreče, nova cestnoprometna zakonodaja, EURES, javna radiotelevizija, mobilnost delavcev, priznavanje kvalifikacij, azilna politika, begunci, direktiva, uredba, prosilec za azil, Nemčija, umetni splav, državnost, nastanek države, montevidejski kriteriji, sorazmerna uporaba, mednarodno javno pravo, načelo učinkovitosti, reproduktivni turizem, starševske pravice, reprodukcija, oploditve, policijska pooblastila, fracking, evropsko pravo, Republika Slovenija, alpsko smučanje, dobrobit živali, izstop Velike Britanije, brexit, okoljska ozaveščenost, sodelovanje javnosti, Nacionalni akcijski načrt RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, biomedicina, pravica narodov do samoodločbe, sodni postopki, pravno varstvo, imenovanja, izvolitev, Haaška konvencija (1930), oboroženi spopadi, splav (medicina), Mathieuju Ngudjolo Chui, Germain Katanga, Demokratična republika Kongo, etika, Kodeks sodniške etike, načelo samoodločbe, razglasitev samostojnosti, Španija, Katalonija, mejni spori, arbitraža, sodniki, Sodni svet, Hrvaška, poskusne živali