Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Jernej Letnar Černič

Vseh ključnih besed je 461, ki se skupaj pojavijo 625 krat.
72 ključnih besed (15.62 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 236 krat (37.76 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
26x11.02%človekove pravice
17x7.2%Slovenija
10x4.24%Evropska unija, magistrske naloge
8x3.39%Evropsko sodišče za človekove pravice
5x2.12%državljanstvo, diskriminacija, svoboda izražanja, diplomske naloge, bolonjski program
4x1.69%dvojno državljanstvo, sodna praksa, človekovo dostojanstvo
3x1.27%šport, mednarodno pravo, sovražni govor, umetna prekinitev nosečnosti, pravica do zasebnosti, varnost, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, mednarodna zaščita, Evropska konvencija o človekovih pravicah, gospodarstvo
2x0.85%pravosodni policist, načelo subsidiarnosti, mediji, izobraževanje, javni interes, otrokove pravice, Svet Evrope, poskusi na živalih, družinsko življenje, socialna varnost, nevladne organizacije, načelo 3R, azil, glasba, svetovni splet, zasebnost, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, javni uslužbenci, odgovornost, otroci, osebni podatki, pravica do pozabe, mednarodno kazensko sodišče, svoboda, varstvo človekovih pravic, ESČP, športno pravo, varstvo okolja, načelo sorazmernosti, migracije, družinsko pravo, nadomestno materinstvo, temeljne pravice, pravna ureditev, Evropa, korupcija v športu, epidemija, ustava, pandemija, demokracija, svoboda gibanja, javne osebe, poslovanje, COVID-19, spoštovanje človekovih pravic, zapor, Nemčija, nastanek države, interventni ukrepi
1xinovacijska politika, Finska, nacionalni inovacijski sistem, raziskave, razvojna strategija, Obzorje 2020, razvojna politika, poslovno okolje, poseg v prostor, gradnja objektov, urejanje prostora, javno duševno zdravje, stresne motnje, gradbeno dovoljenje, mednarodno sodelovanje, azerbajdžanski trg, slovenska podjetja v tujini, internacionalizacija, Koroški Slovenci, Azerbajdžan, Avstrijska državna pogodba, nezakonite migracije, mešane migracije, okolje, Zakon o medijih, polje proste presoje, SEU, obdelava osebnih podatkov, pravica do svobode izražanja, načelo solidarnosti, delitev bremena, radijske postaje, radijski trg, plebiscit, varstvo manjšin, Heimatdienst, Brambovci, hospitalizacija, Avstrija, slovenska glasba, glasbeni programi, Magistrske naloge, Vindišarji, evropsko državljanstvo, poskusne živali, Konvencija ETS 123, pravne norme, mednarodna ureditev, problematika surogacije, Direktiva 2010/63EU, Zakon o zaščiti živali, Ustavno sodišče RS, alternativne metode, evropska državljanska pobuda, minimalna jamstva v kazenskem postopku, nadomestna mati, nepristranskost, nova cestnoprometna zakonodaja, direktiva, uredba, prosilec za azil, prometne nesreče, statistika, temeljne svoboščine, pravičnost, politika, analiza stanja, istospolni partnerji, pravice homoseksualcev, absolutno javne osebe, kazenski postopek, policija, rekonstrukcija, javne osebosti, pravica do poštenega postopka, duševne motnje, duševno bolne osebe, evropski državljani, konvencije, slovenska manjšina v Avstriji, avstrijska državna pogodba, migracijska politika, imigracija, migracija, referendum, staranje prebivalstva, zeleno javno naročanje, narodna manjšina, Zakon o javnem naročanju, prepoveokoljski vidik, merilo za izbor, duševno prizadeti, reševanje sporov, Bolivija, javna in tržna dobrina, Indija, Južna Afrika, Združeni Narodi, privatizacija, pravice zarodka, sodno varstvo, spletna socialna omrežja, embrionalne matične celice, oploditev z biomedicinsko pomočjo, človekova pravica do vode in sanitarij, pravna ureditev umetne prekinitve nosečnosti, Konvencija o statusu beguncev in njen Protokol, begunec, zarodek, matične celice, Canis lupus, Romi, obveščevalno-varnostna dejavnost, abortus, pravni položaj zarodka, pravica do življenja, nacionalni interes, zloraba zasebnosti, nastavitve zasebnosti, javni sektor, delovna uspešnost, financiranje občin, naloge občin, Evropska listina lokalne samouprave, zakonodaja, rjavi medved, letališče Brnik, meja, Schengen, odstrel, lokalna samouprava, finančna vzdržnost, evtanazija, odgovornost zdravnika, pacient, zdravstvena napaka, primer Nekrep, Zdravniška zbornica, skrbni pregled, plača, vnaprej izražena volja, pojasnilna dolžnost, volk, varstvo volka, pravica do družinskega življenja, posvojitev, istospolna partnerska skupnost, družina, dobavne verige, javni zavod, glasbena šola, Franc Jeza, Lizbonska pogodba, človekove in temeljne svoboščine, Listina EU v o temeljnih pravicah, smernice, države v razvoju, uporaba nedovoljenih poživil, pravica do obrambe, mednarodna sodišča, prepoved mučenja, prirejanje izidov, javne osebnosti, gospodarske družbe, mednarodna podjetja, Islandija, družbena omrežja, Dolomitska izjava, Osvobodilna fronta, kazniva dejanja, upravno pravo, genocid, zločini proti človeštvu, vojni zločini, upravni postopki, gradbena dovoljenja, pravice in dolžnosti, mednarodne človekove pravice, odločanje v razumnem roku, izdaja gradbenega dovoljenja, personalna imuniteta, vojno pravo, zaščita živali, mučenje živali, pravice živali, živali, nasilje, zagovorništvo, mednarodna kazenska sodišča, mednarodno kazensko pravo, Varuh človekovih pravic, projekt Zagovornik-glas otroka, mučenje, priznavanje kvalifikacij, sindikalne organizacije, verska združenja, politične stranke, predpisano z zakonom, združenje, protekcionizem, Adria Airways, igralec, prihodnost letalstva, državna pomoč, svobodna podjetniška pobuda, svoboda združevanja, pravica do zdravja, verska oblačila, Evropska konvencija za človekove pravice, poklicna rehabilitacija, invalidsko zavarovanje, islam, pozitivno polje proste presoje, svetovno zdravje, globalna zdravstvena diplomacija, kazen, obsojenci, pogodba o profesionalnem igranju nogometa, prestopni rok, GPS sledilne naprave, kraški vodonosnik, onesnaževanje okolja in voda, pravica do pitne vode, lokacijski podatki, upravljavec, delodajalec, delavec, delovna razmerja, varstvo osebnih podatkov, pravica do zdravega življenjskega okolja, disertacije, prosta presoja, pravo in šport, registracija, nadomestilo za prestop, stave na podlagi notranjih informacij, stave, restrikcije, pluralizem, razvoj športnega prava, sodišča, brezposelnost, invalidnost, javna radiotelevizija, javnost, vladavina prava, politično izražanje, nespoštovanje ustavnih odločb, medijski pluralizem, varuh pravic gledalcev in poslušalcev, kršitev, parkirna mesta, osebnostne pravice, invalid, načelo zaslišanja stranke, ustavna načela, zastraševalni učinek, vrednostna sodba, argument precedensa, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, standard povprečenega bralca, pravica do zasebne lastnine, kupnina/odškodnina, odkup zemljišča/razlastitev, kategorizacija občinskih cest, javna korist, otrok, svoboda izražanja na Twitterju, postopek priznanja, vnuki, stari starši, Belgija, koroška dečka, podelitev starševske skrbi sorodniku, skrajne oblike izražanja, prvi amandma, svoboda govora, Vrhovno sodišče ZDA, Francija, prodaja državljanstva, mednarodni mir, oboroženi spopad, novačenje otrok, otrok vojak, ustavno sodišče, pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, državljanstvo EU, izredna naturalizacija, osnovnošolsko izobraževanje, odločba ustavnega sodišča, Organizacija združenih narodov, informacijska zasebnost, splav (medicina), umetni splav, ustavnost, Mathieuju Ngudjolo Chui, Germain Katanga, Poljska, Irska, pravni vidik, etični vidik, transplantacija, zbiranje in združevanje, Demokratična republika Kongo, oboroženi spopadi, imenovanja, izvolitev, etika, Kodeks sodniške etike, pravno varstvo, sodni postopki, učinkovitost, mednarodna primerjava, prometna signalizacija, Haaška konvencija (1930), OZN, Varnostni svet, stalno prebivališče, pretok delavcev, Amerika, internet, kaznovanje, mobilnost delavcev, azilna politika, sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice, EURES, upokojitev v tujini, kolizija pravic, primer Istrabenz, habitati, tujerodne vrste, ogrožene vrste, mirovne sile, lov, pokop, zadeva Patria, izbrisani, odgovornost sodnika, sodišče, sodniki, Sodni svet, izstop Velike Britanije, brexit, evropsko pravo, Republika Slovenija, alpsko smučanje, ustavno sodstvo, Nacionalni akcijski načrt RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, okoljska ozaveščenost, zgodovina prometne signalizacije, sodelovanje javnosti, ustavna demokracija, konstitucionalizem, dobrobit živali, načelo demokratičnosti, dezinformacije, Facebook, Cambridge Analytica, žvižgači, zaščita žvižgačev, pravna država, varstvo živali, korupcija, informacije, fracking, policijska pooblastila, Katalonija, pravica narodov do samoodločbe, prometni znak, biomedicina, Španija, razglasitev samostojnosti, Hrvaška, arbitraža, mejni spori, načelo samoodločbe, reproduktivni turizem, starševske pravice, montevidejski kriteriji, horizontalna prometna signalizacija, upravljanje prometne varnosti, sorazmerna uporaba, državnost, mednarodno javno pravo, reprodukcija, oploditve, vertikalna prometna signalizacija, načelo učinkovitosti, begunci