Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Peter Jambrek

Together there are 37 keywords, that are appearing 42 times.
4 of them (10.81 % of all) appear more than once, together appearing 9 times (21.43 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x33.33%mediacija
2x22.22%Evropska unija, sodišču pridružena mediacija, Evropa
1xasimilacija, Slovenija, migracija, musliman, sodniki, islam, igralništvo, sodna praksa, vojaško izobraževanje, vojaško šolstvo, Slovenska vojska, državljanstvo, zakonodaja, mediator, vojaško usposabljanje, magistrske naloge, olimpijske igre, arbitražno razsodišče za šport, pravica do poštenega sojenja, varuh športnikovih pravic, nepristranskost, družinska mediacija, zasebna mediacija, šport, mirno reševanje sporov, diskriminacija, Kosovo, razveza zakonske zveze, nacionalne skupnosti, narodne manjšine, Ombudsman, človekove pravice, alternativno reševanje sporov