Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a co-author. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this co-author's research fields and interests are.

Person: Marko Novak

Together there are 289 keywords, that are appearing 320 times.
18 of them (6.23 % of all) appear more than once, together appearing 49 times (15.31 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x10.2%morala
4x8.16%pravičnost, pravna država, etika, pravo
3x6.12%človekove pravice, Evropska unija
2x4.08%naravno pravo, korupcija, magistrske naloge, šeriatsko pravo, talionsko načelo, argumentacija, insolventnost, stečaj, ustavno sodišče, pravice, avtoriteta
1xinformatizirana glavna knjiga, ODZ, absolutizem, ZZK-1, poenotenje sodne prakse, razvoj zemljiške knjige, imenjska knjiga, kataster, pandektizem, e-zemljiška knjiga, Gajeve institucije, kapitalizem, razsvetljenstvo, načelo, racionalizem, formalizem, kriza, anomija, nepristranskost, sodniki, Codex Josephinus, Codex Theresinus, Vrhovno sodišče, Corpus Iuris civilis, sodstvo, neodvisnost, rimsko pravo, OZN, polis, jamstveni sklad, brezplačna pravna pomoč, oblike državne ureditve, Atene, Zakonik iz Gortina, Šparta, vstop balkanskih držav v EU, predujem, poslovna etika, Evropska ustava, stečajna masa, socialna država, odpuščanje, brezposelnost, država, Platon, ZRJ, postmodernistično pravo, Južni Slovani, vstop Turčije v EU, Resolucija 1244, zemljiška knjiga, javni register, Iliri, Albanci, pravna terminologija, Aristotel, Pravna zgodovina, samostojnost države, Srbi, država Kosovo, zemljiškoknjižna načela, vrednote, kaznovanje, krvno maščevanje, terorizem, maščevanje, Hamurabi, pravna varnost, stara zaveza, mafija, družbeni red, odvetniki, kodeks, narodnostno vprašanje, pravni pozitivizem, kriza človeka in prava, duhovni razvoj, ekonomski darvinizem, izvršilni postopek, sodni zaostanki, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, lobiranje, vladavina prava, Komisija za preprečevanje korupcije, ustavna pritožba, merila povezave korupcije in lobiranja, indeks zaznave korupcije, odgovornost, ukrepi proti korupciji, Urnamujev zakonik, Mezopotamija, Hammurabijev zakonik, Zakonik Lipit-Ištar, Ešnunski zakonik, integriteta, pravosodje, Avstro-Ogrska, diplomska dela, ksenotransplantacija, trgovina s človeškimi organi, možganska smrt, demokracija, ljudska suverenost, ustavna demokracija, neposredna demokracija, pogoji za odvzem in presaditev organov, mrtvi darovalec, policija, notarji, zapuščinski postopek, družba, enotna sodna praksa, živi darovalec, presaditev, zakonodajni referendum, primerjava odvetništva, arbitraža, mediacija, alternativno reševanje sporov, poravnava, mediatorji, civilni pravdni postopki, arbitri, versko pravo, suna, izobrazba, zakonska regulacija odvetnikov v Sloveniji, pravniški državni izpit, Odvetniška odbornica Slovenije, muslimani, "bar" izpit, Notarska zbornica Slovenije, vloga občin in lokalnih skupnosti, kolektivna pogodba, reprezentativnost sindikatov, sindikat, kvorum, poravnalni sveti, mediacija v lokalni skupnosti, krajevna skupnost, ustava, sodnik, animalizem, specizem, izkoriščanje, gibanja za pravice živali, odnos do živali, razlaga, zaščita živali, lokalna samouprava, spor, etični kodeksi, pravična denarna odškodnina za strah, sekundarni strah, pravosodni poklici, javna uprava, narodnoosvobodilne organizacije, odporniške organizacije, primarni strah, nepremoženjska škoda, zmotnost, ad hominem, etotična relevantnost, učinkovitost, strah, pravna dopustnost, zakon, mučenje, pogoj PCT, izredno stanje, uresničevanje človekovih pravic, pogoj 3G, posameznik, obnašanje, pravila, omejevanje človekovih pravic, kršenje človekovih pravic, iskanje namena, tekstualizem, 82. člen Obligacijskega zakonika, naslovnik, razumevanje, sprejemanje, relativnost, odločanje, predpisi, Zakon o dedovanju, pravica do dedovanja, dedovanje, Ustava, živali, zloraba, pravna ureditev, razvrednotena območja, zakonodaja, zastarelost, obsoletnost, ustavna načela, mediji, svoboda, omejitve, pravo Kraljevine Jugoslavije, Anton Krošl, bit, dolžnik, terjatev, najstvo, relativizem, Kristus, objektivnost, FURS, pravni ukrepi regulacije plačilne discipline, pravice pacientov, Tožbe zgovornega kmeta, ma'at, zdravstvo, napake v zdravstvu, plačilna nesposobnost, odgovornost v zdravstvu, naravnopravni sistem, disertacije, manjša stopnja brezposelnosti, razlaga pogodbenih določil, lokalne skupnosti, družbenokoristni cilji, pravdni postopek, revizija, pravno sredstvo, občine, finančne spodbude, državni zbor, parlament, državni svet, dvodomnost, spodbujanje socialnega podjetništv, zakonodajni postopek, staroegipčansko pravo, Stari Egipt, postpenalna obravnava, medgeneracijska vzajemnost, demografske spremembe, izvrševanje alternativnih kazenskih sankcij, probacija, množični morilski napadi, probacijska služba, finančna vzdržnost, pokojninska reforma, slikovno gradivo, sodni izvedenec, izobraževanje, imenovanje, pokojninski sistem, pravni postopki, razširjeni samomori, 2. amandma, nedoločni pravni pojmi, bolonjski program, družinsko pravo, pravno pravilo, materialno pravo, primerna zaporna kazen, obligacijsko pravo, socialno varstvo, družinski prejemki, pokojninske reforme, pokojninski sistemi, pokojninska doba, pokojnine, družina, diplomske naloge, dopuščena verzija