Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Marko Novak

Vseh ključnih besed je 256, ki se skupaj pojavijo 282 krat.
15 ključnih besed (5.86 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 41 krat (14.54 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x12.2%morala
4x9.76%pravičnost, pravna država, pravo
3x7.32%Evropska unija, etika
2x4.88%avtoriteta, korupcija, magistrske naloge, talionsko načelo, naravno pravo, šeriatsko pravo, ustavno sodišče, stečaj, insolventnost
1xneodvisnost, sodstvo, notarji, nepristranskost, sodniki, Corpus Iuris civilis, policija, Codex Theresinus, vrednote, Codex Josephinus, Gajeve institucije, načelo, kapitalizem, kriza, zapuščinski postopek, postmodernistično pravo, presaditev, anomija, rimsko pravo, Notarska zbornica Slovenije, racionalizem, formalizem, družba, razsvetljenstvo, informatizirana glavna knjiga, samostojnost države, Pravna zgodovina, država Kosovo, Srbi, Iliri, Albanci, pravna terminologija, Aristotel, Atene, oblike državne ureditve, Šparta, Zakonik iz Gortina, Platon, država, Južni Slovani, ZRJ, ZZK-1, kataster, e-zemljiška knjiga, živi darovalec, absolutizem, ODZ, imenjska knjiga, razvoj zemljiške knjige, Resolucija 1244, OZN, javni register, zemljiška knjiga, zemljiškoknjižna načela, pandektizem, trgovina s človeškimi organi, Hamurabi, maščevanje, stara zaveza, pravna varnost, sodni zaostanki, izvršilni postopek, kaznovanje, krvno maščevanje, ekonomski darvinizem, kriza človeka in prava, duhovni razvoj, družbeni red, terorizem, mafija, Hammurabijev zakonik, Mezopotamija, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, lobiranje, Komisija za preprečevanje korupcije, ustavna pritožba, merila povezave korupcije in lobiranja, indeks zaznave korupcije, vladavina prava, odgovornost, Zakonik Lipit-Ištar, Urnamujev zakonik, Ešnunski zakonik, pravosodje, ukrepi proti korupciji, integriteta, pravni pozitivizem, odvetniki, primerjava odvetništva, zakonodajni referendum, zakonska regulacija odvetnikov v Sloveniji, izobrazba, Odvetniška odbornica Slovenije, pravniški državni izpit, ustavna demokracija, neposredna demokracija, možganska smrt, pogoji za odvzem in presaditev organov, polis, ksenotransplantacija, ljudska suverenost, demokracija, "bar" izpit, muslimani, civilni pravdni postopki, arbitri, diplomska dela, Avstro-Ogrska, kodeks, narodnostno vprašanje, mediatorji, poravnava, versko pravo, suna, alternativno reševanje sporov, mediacija, arbitraža, mrtvi darovalec, stečajna masa, sodni izvedenec, Anton Krošl, slikovno gradivo, izobraževanje, pravni postopki, imenovanje, pravo Kraljevine Jugoslavije, narodnoosvobodilne organizacije, pravična denarna odškodnina za strah, sekundarni strah, etični kodeksi, pravosodni poklici, odporniške organizacije, javna uprava, pokojninski sistem, pokojninska reforma, razširjeni samomori, množični morilski napadi, 2. amandma, pokojninski sistemi, pokojninska doba, pokojninske reforme, probacijska služba, probacija, demografske spremembe, finančna vzdržnost, medgeneracijska vzajemnost, postpenalna obravnava, izvrševanje alternativnih kazenskih sankcij, primarni strah, nepremoženjska škoda, odnos do živali, gibanja za pravice živali, zaščita živali, razlaga, ustava, sodnik, animalizem, specizem, pravna ureditev, pravice, zloraba, mučenje, izkoriščanje, zakon, sindikat, reprezentativnost sindikatov, zmotnost, ad hominem, etotična relevantnost, učinkovitost, strah, pravna dopustnost, spor, lokalna samouprava, kvorum, kolektivna pogodba, poravnalni sveti, krajevna skupnost, mediacija v lokalni skupnosti, pokojnine, diplomske naloge, vloga občin in lokalnih skupnosti, lokalne skupnosti, manjša stopnja brezposelnosti, družbenokoristni cilji, pravno sredstvo, pravdni postopek, občine, finančne spodbude, državni zbor, parlament, državni svet, dvodomnost, spodbujanje socialnega podjetništv, zakonodajni postopek, revizija, dopuščena verzija, socialna država, živali, brezposelnost, odpuščanje, brezplačna pravna pomoč, predujem, poslovna etika, Evropska ustava, poenotenje sodne prakse, enotna sodna praksa, Vrhovno sodišče, vstop balkanskih držav v EU, vstop Turčije v EU, disertacije, naravnopravni sistem, obligacijsko pravo, materialno pravo, primerna zaporna kazen, Stari Egipt, ma'at, staroegipčansko pravo, pravno pravilo, nedoločni pravni pojmi, družinski prejemki, družina, socialno varstvo, družinsko pravo, bolonjski program, Tožbe zgovornega kmeta, pravice pacientov, bit, dolžnik, najstvo, relativizem, Kristus, objektivnost, terjatev, FURS, napake v zdravstvu, zdravstvo, odgovornost v zdravstvu, plačilna nesposobnost, pravni ukrepi regulacije plačilne discipline, jamstveni sklad