Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Alenka Temeljotov Salaj

Vseh ključnih besed je 306, ki se skupaj pojavijo 400 krat.
42 ključnih besed (13.73 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 136 krat (34 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x10.29%magisteriji
12x8.82%nepremičnine
6x4.41%nepremičnina, disertacije
5x3.68%gradnja, gradbeno dovoljenje, zakonodaja
4x2.94%kulturna dediščina, prostorsko načrtovanje, projektna dokumentacija, delovno okolje
3x2.21%nepremičninski trg, investicije, trajnostni razvoj, investitor, upravna enota
2x1.47%Zakon o graditvi objektov, Slovenija, zadovoljstvo zaposlenih, globalizacija, prostorski akt, uporabno dovoljenje, stavbe, nepremičninska družba, vrednotenje nepremičnin, nepremičninska agencija, množično vrednotenje, revitalizacija, morala, varnost, nepremičninski posrednik, gospodarska kriza, register, objekt, naravna dediščina, Kraški regijski park, pravna regulacija, varstvo narave, varovana področja, Kras, okolje, davek
1xskladnost, staro mestno jedro, prenova, upravljanje časa, zakon, sodelovanje javnosti, finančna participacija, sodelovanje stroke, država, delovni čas, pravna varnost, organizacija časa, izvedbeni akti, lokalna skupnost, planski akti, prostor, odločba, pravni subjekti, lokalna samouprava, analiza porabe časa, načrtovanje, občina, poslovna etika, energetsko učinkovite stavbe, pasivne stavbe, nizkoenergetske stavbe, delovno mesto, zasnova delovnega mesta, zdravstveno stanje, organizacijska kultura, pogoji dela, subvencije, spodbujevalni ukrepi, južnoprimorski nepremičninski trg, Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, nepremičninska zakonodaja, projektant, izvajalec, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, psihično stanje, zaposleni, vrednost nepremičnine, nakupno odločanje, dejavniki, motivacija, postopek, stečajni postopek, ocenjevanje vrednosti nepremičnin, trženje nepremičnin, stanovanjska nepremičnina, mlada družina, nakupna odločitev, spletna stran, oglaševanje, poslovne cone, analize, razvoj, marketing, mednarodno insolvenčno pravo, zemljiška knjiga, replaniranje, raziskava, podnebne spremembe, trženjska strategija, gradbeni postopek, prostorski akti, stranski udeleženci, okoljevarstvena zavest, nizko energijski standard, regionalni razvoj, migracije, demografski dejavniki, financiranje, swot analiza, projektiranje, projekt, gradbena zakonodaja, stanovnjska problematika, nezgodno zavarovanje, dodatne oblike življenskih zavarovanj, pokojninsko zavarovanje, premoženjsko zavarovanje, banka, krajinski park, zavarovalnica, obvezno zavarovanje, hipoteka, investicijski stroški, stanovanjska politika, oskrbovana stanovanja, nakup nepremičnine, hipotekrano posojilo, tveganje, stavbno zemljišče, stanovanjski trg, nepremičninski kazalci, Schengen, množično vrednotenje nepremičnin, trg nepremičnin, spremembe, krajinski arhitekti, poslovno obrtna cona, posamično vrednotenje, ocenjevanje vrednosti, računalniška tehnologija, tveganja, delovni pogoji, investicijski projekti, zemljišče, standard, ocenjevalec vrednosti, degradirano območje, inovacijski management, čebelnjaki, kozolci, pravna podlaga, okoljska zakonodaja, gospodarske družbe, jeklarstvo, zdravo življenjsko okolje, pravna zaščita, kulturno okolje, nepremičninsko okolje, inovacijska klima, delovni prostor, inovacije, lastninska pravica, potencialni kupci, delovni procesi, javnost, Poliklinika, študija primera, organizacija, evidence, davek na nepremičnine, arhitektura, socialno okolje, zdravstveni sektor, upravljalci nepremičnin, maintenance service, hospitals, residential area, Tirana, upravljanje z nepremičninami, Albania, grajene ovire, zunanje ovire, upravni postopki, nepremičninski davek, davki, upravni organi, tehnični pregled, gradbeništvo, dokazilo o zanesljivosti objektov, Šrajbarski turn, korupcija, gibalno ovirane osebe, notranje ovire, invalidi, etika, integriteta, javna naročila, food catering services, performance, mehanizmi financiranja, regulativne določbe, obnova obstoječih stavb, enakopravnost invalidov, invalidsko zavarovanje, ohranjanje zaposlitve, delovni invalidi, finančno načrtovanje, potenciali, obnova, bolonjski program, Zasavje, post-premogovniška regija, deležniki, industrija, pravica do poklicne rehabilitacije, prilagoditev delovnega okolja, nepremičninsko pravo, poslovne nepremičnine, organizacijske strukture, Kompas SHOP, service level agreement, facility management, upravljanje nepremičnin, revitalizacija kulturne dediščine, real estate market, real estate, development, real estate recording, Kosovo, cadastre, znamka mesta, urbanizem, vodenje, večstanovanjske stavbe, enostanovanjske stavbe, komunikacija, kakovost zraka, delovnopravna zakonodaja, varstvo in zdravje pri delu, stanovanjske nepremičnine, poznavanje, urbanizacija, stavbarstvo, družbeno propadanje, ulično pohištvo, pravne ureditve, dvoriščni trg, prihranki, enostanovanjska stavba, stanovanjski zakon, večstanovanjska zgradba, pravna ureditev etažnih lastnikov, stvarno-pravni zakonik, ogrevanje, cone, modeli vrednotenja, storitve upravljanja, etažni lastniki, javne ceste, pravica graditi, energija, mediji, zadovoljstvo, magistrske naloge, prehodno mesto, satelitska naselja, household income, real estate value, konkurenčnost pristanišča, transition economies, labor market factors, doctoral thesis, real estate rate, upravljanje pristanišča, pristanišča, kvaliteta, percepcija, varstvo pri delu, Luka Koper, koncesijska pogodba, javno-zasebno partnerstvo, varovalna oprema, posredovanje v prometu z nepremičninami, zloraba pravice, stranski udeleženec, občinski prostorski akti, vključevanje javnosti, Civilna iniciativa Kras, dokumenti za razvoj Krasa, pritožba, upravni spor, prodajalec, kupec, skrb za zdravje, upravni organ, pravna sredstva, dokončna in pravnomočna obsodba, ocenjevanje donosnosti investicije