Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Bojan Grum

Vseh ključnih besed je 218, ki se skupaj pojavijo 309 krat.
37 ključnih besed (16.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 128 krat (41.42 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
15x11.72%nepremičnine
7x5.47%nepremičninski trg, nepremičnina
6x4.69%trg nepremičnin, stanovanje
5x3.91%stanovanjska politika, lastninska pravica, vrednotenje nepremičnin, Slovenija
4x3.13%tržna vrednost, modeli vrednotenja
3x2.34%cene nepremičnin, razlastitev, vrednotenje, stanovanjska problematika, mladi, bolonjski program, finančna kriza
2x1.56%mlade družine, predpisi, neto tlorisna površina, cene, fizični dejavniki, vrednotenje vrednosti nepremičnin, magistrske naloge, množično vrednotenje, disertacije, gradbeno dovoljenje, socialna infrastruktura, stanovanjski sklad, cena, družina, stanovanjske nepremičnine, kratkoročni najem, vrednost, odškodnina, nakupno odločanje
1xdegradirani objekti, rekonstrukcija, upravne enote, stavbni objekti, dejavniki nakupa nepremičnin, Zakon o graditvi objektov, najem, nakup, Airbnb, soglasje soglasodajalcev, študija primera, institut služnosti, zemljiška knjiga, davek na nepremičnine, starostniki, služnostna pravica, metode ocenjevanja, MSOV, zemljišče, komunalni prispevek, odprava, stranke v postopku, potencialni kupci, kultura, kupna moč, hipotekarna posojila, subvencije, najemništvo, Avstrija, podaljševanje mladosti, lastništvo, nakupi, hipoteka, bruto domači proizvod, nepremičninske evidence, delitvena ekonomija, stvarno pravo, davčna zakonodaja, Združene države Amerike, odločanje, recesija, pravna ureditev, administrativne ovire, zdravo okolje, dejavniki bivalnega prostora, socioekonomski dejavniki, šport, športna infrastruktura, okoljski dejavniki, ekonomski dejavniki, tržni pogoji, hipotekarna kreditna vrednost, socialni dejavniki, vladni dejavniki, ocenjevanje vrednosti, športni turizem, podatki, hedonična metoda, metoda primerljivih prodaj, ZDA, javne evidence, zavarovalništvo, center Stožice, naravni dejavniki, poplavnost, nepremičninske pravice, vrednostni okvir, gospodarska kriza, lokacija, staranje prebivalstva, demografske napovedi, nepremičninski posrednik, zakonodaja, posamično vrednotenje, življenjski standard, dejavniki zdravega okolja, nakup nepremičnine, domovi za starejše občane, oskrbovana stanovanja, inter vivos, dedovanje, način tržnih primerjav, dejavniki trga nepremičnin, menjava, altruizem, navezanost na lastno nepremičnino, alternativne oblike varstva starejših, medgeneracijski prenos, vrednost nepremičnin, diplomske naloge, pravni vidik, davčni vidik, legalizacija, črna gradnja, finančni vidik, dolgoročni najem, stanovanjski zakon, nacionalni stanovanjski program 2015–2025, anketa, najemna razmerja, pogojna veljavnost, smernice, Pomurje, vedenje porabnikov, potencialni kupci nepremičnin, subjektivno čustveno blagostanje, občine, dejavniki, katastri, javna infrastruktura, analiza nepremičninskega trga, stanovanjski problem, javna korist, soseska, nelinearno, starost nepremičnin, varnost, krivulja, bivalno okolje, raba zemljišč, boniteta zemljišč, ocenjevalci nepremičnin, trajnostni razvoj okolja, javne ceste, pridobitev zemljišč, pravni okvir, ugled, mednarodni standardi, kataster, zakoni, vpliv pandemije na nepremičninski trg na Hrvaškem, dolgoročni najem zemljišč, ekonomičnost, pandemija COVID-19, zadovoljstvo z življenjem, čustva, mladi odrasli, podaljšano sobivanje, srednja aktivna generacija, sobivanje, medgeneracijsko sodelovanje, turistična središča, javni interes, množično vrednotenje nepremičnin, vpliv covida-19, stanovanjsko vprašanje, turizem, demografske spremembe, nizkoenergijske hiše, energetska učinkovitost, kakovost bivanja, razvrednotena območja, pasivna gradnja, pasivne hiše, odselitev, samostojnost, odraslost, DCF model, pooblaščeni cenilec, naloge občin, izračun neprofitne najemnine, občina, vrednost nepremičnine, najemne politike, neprofitna najemnina, investicija, preračun stroškov, donos, analiza trga, etažna lastnina, tržna cene, metode ocenjevanja vrednosti, tržna vrednosti, primerjalna metoda, prihodkovna metoda, oglaševanje, vedenje potrošnika, nakup nepremičnin, funkcionalna skladnost, samokongruenca, podaljšano bivanje pri starših