Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Analiza funkcionalnosti informacijskega sistema
Aleksandra Gosar, 2010

Abstract: Magistrska naloga proučuje postopek razvoja funkcionalne specifikacije za informacijski sistem podjetja, ki se ukvarja z računalniškim inženiringom. Uporaba dobre in ustrezne informacijske rešitve v podjetju predstavlja njegovo konkurenčno prednost. Vodstvo podjetja zato želi imeti v podjetju enostavno informacijsko rešitev, ki pokriva celotno poslovanje podjetja. V obravnavanem podjetju je bilo ugotovljeno, da informacijska podpora poslovanju ni ustrezna, zato predlagam novo enostavnejšo, učinkovitejšo, funkcionalno prilagojeno informacijsko rešitev pripravljeno posebej za obravnavano podjetje. Izbor funkcionalnosti je bil narejen po modelu FURPS+, ki je znan in uveljavljen v poslovnem svetu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: podjetništvo, poslovni procesi, informacijski sistemi, metodologija, ITIL, PRINCE II, EMRIS, ISO 9126, FURPS+, funkcionalna specifikacija
Published: 08.08.2018; Views: 2040; Downloads: 131
.pdf Fulltext (922,31 KB)

2.
Zagotavljanje kakovosti in postopek certificiranja po ISO na slovenskem Inštitutu za kakovost in meroslovje
Sonja Kovačič, 2013

Found in: ključnih besedah
Keywords: kakovost, ISO, Slovenija
Published: 12.09.2017; Views: 1913; Downloads: 104
.pdf Fulltext (998,03 KB)

3.
Vpliv uvedbe standarda ISO 9001:2008 na poslovanje podjetja Efekt Krško, d.o.o.
Matej Mešiček, 2016

Found in: ključnih besedah
Keywords: ISO 9001:2008, standard kakovosti, kakovost, stroški, odločitveni model
Published: 29.03.2018; Views: 2221; Downloads: 106
.pdf Fulltext (2,78 MB)

4.
5.
Analiza informacijske varnosti v NEK
Andrijana Škvorc, 2011

Abstract: Zagotavljanje informacijske varnosti je prioritetna naloga vsake države, organizacije in posameznika. S pomočjo pravilno in popolno zastavljene varnostne politike, izhajajoče iz množice obstoječih standardov, ki vsebujejo dobre prakse, lahko omejimo in zmanjšamo ogroženost informacijskega sistema podjetja pred notranjimi in zunanjimi napadi. V magistrski nalogi so opisani mednarodni standardi in priporočila, ki pokrivajo informacijsko varnost glede na consko razdelitev organizacije. Njihova medsebojna kombinacija pripelje do pokrivanja vseh segmentov varnosti. Standard ISO/IEC 27002 je eden pomembnejših dokumentov, ki ga organizacije v našem okolju uporabljajo pri postavljanju varnostne politike, saj podaja cilje in kontrole, ki so v pomoč pri zagotavljanju varnosti. Na podlagi ciljev in priporočil standarda ISO/IEC 27002 smo opravili pregled stanja informacijske varnosti v NEK in podali priporočila za njeno izboljšanje.
Found in: ključnih besedah
Keywords: informacijska varnost, informacijska politika, grožnje, standardi, ISO/IEC 27002
Published: 08.08.2018; Views: 2349; Downloads: 123
.pdf Fulltext (1,48 MB)

6.
Vpliv informacijske varnostne politike na učinkovito delovanje IKT opreme
Janko Petan, 2012

Abstract: Izraz informacijska varnostna politika povzema široko področje informacijskega varovanja. Ranljivost sistemov in aplikacij se v novodobnem času internetne tehnologije in elektronskega poslovanja z izmenjavo dokumentov, podatkov in informacij povečuje. Uspešna in učinkovita informacijska tehnologija predstavlja predpogoj za varno elektronsko poslovanje tudi na CURS. Cilj implementacije akta o informacijskem varovanju v delovno okolje je zagotavljanje varnega, neprekinjenega in učinkovitega poslovanja s čim manj varnostnih incidentov oziroma okvar. Akt poleg navodil, postopkov in omejitev opredeljuje tudi tveganja za posredno vzpostavljanje zaščite, pri čemer gre poudarek tudi revidiranju informacijskih sistemov za doseganje večje učinkovitosti in varnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: carinska uprava, Carinska uprava RS, elektronsko poslovanje, informacijska varnost, Help Desk, ISO standardi, IT revizija
Published: 10.08.2018; Views: 1886; Downloads: 185
.pdf Fulltext (1,55 MB)

7.
Zagotavljanje kakovosti in ustreznega izobraževanja v podjetju MBF auto, d.o.o.
Dejan Umek, 2015

Abstract: Konkurenčni boj, ki je prisoten tako na Slovenskem kot tudi na tujih trgih, zahteva od podjetij, da nenehno iščejo in se odzivajo na priložnosti, ki so jim ponujene. Zahteve po kakovosti opravljenih storitev ali izdelka so čedalje večje zaradi vedno večje zahtevnosti kupcev. V današnjem svetu je težko biti uspešen brez stalnih izboljšav in tega se zaveda večina podjetij, zato so se vedno bolj pripravljeni prilagajati kupcem, saj se zavedajo, da lahko le na ta način obdržijo in po možnosti tudi povečajo svoj tržni delež. V naši nalogi v teoretičnem delu raziskujemo področje managementa kakovosti, timsko zasnovane strukture organizacije in metode usposabljanja kadrov. Glede na to, da v nalogi obravnavamo novo podjetje, ki se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi, smo s pomočjo pridobljene literature in poznavanja procesov pripravili celovito rešitev za uvedbo ISO-standarda 9001:2008, ki zajema definirane procese za servisne in prodajne storitve.
Found in: ključnih besedah
Keywords: ISO-standard 9001:2008, management celovite kakovosti, menedžment celovite kakovosti, celovito upravljanje kakovosti, upravljanje kakovosti, izobraževanje, zadovoljstvo kupca
Published: 22.08.2018; Views: 1966; Downloads: 124
.pdf Fulltext (1,14 MB)

8.
Informatizacija upravljanja zahtev pri razvoju medicinskega izdelka ali storitve
Matjaž Jordan, 2017

Abstract: Upravljanje zahtev je tekom razvoja novega izdelka zelo pomemben in hkrati tudi zelo zahteven proces. Brez uporabe le-tega je zelo težko doseči skladnost implementacije končnega produkta z vsemi zahtevami naročnika ali končnega uporabnika. Proces je še posebej pomemben pri razvoju medicinskih pripomočkov, saj je potrebno pri razvoju medicinskega pripomočka hkrati upoštevati tudi zahteve Direktive za medicinske pripomočke in za to področje namenjene ISO standarde, ki se s svojimi smernicami in zahtevami neposredno nanašajo tudi na proces upravljanja zahtev. Pri vzpostavitvi in na splošno boljšem vodenju procesa upravljanja zahtev velik korak predstavlja informatizacija procesa s pomočjo namenske programske opreme, ki pa pred samo informatizacijo še vedno zahteva, da je sam proces z vsemi aktivnostmi že vnaprej dobro poznan. V ta namen diplomska naloga predstavlja opis procesa upravljanja zahtev v povezavi z ISO standardi in Direktivo za medicinske pripomočke kot tudi pregled področja namenskih programskih rešitev, ki omenjeni proces informacijsko podpirajo.
Found in: ključnih besedah
Keywords: upravljanje zahtev, upravljanje tveganj, sledljivost, ISO 13485, ISO 14971
Published: 22.08.2018; Views: 1519; Downloads: 105
.pdf Fulltext (3,64 MB)

9.
Vpeljava spremembe v informacijski sistem v farmacevtski industriji
Franja Kapš, 2018

Abstract: V današnjem času so spremembe stalnica. Za uspešno obvladovanje sprememb v informacijskih sistemih je potrebno vzpostaviti formalni in sistematični postopek procesa upravljanja sprememb. Postopek upravljanja sprememb v farmacevtski industriji mora zadostiti vsem predpisanim zakonskim zahtevam, slediti mednarodnim standardom in upoštevati priporočila dobrih praks. V magistrski nalogi smo izdelali dokumentacijsko predlogo vpeljave spremembe v informacijski sistem v farmacevtski industriji na podlagi teoretičnih izhodišč okvira COBIT 5, ITIL, družine standardov ISO/IEC 20000 in zakonodajnih zahtev. Z dokumentacijsko predlogo smo opredelili namen upravljanja sprememb, področje uporabe, ključne izraze, prednosti, vloge in odgovornosti, različne politike, delovanja v primeru odstopanja, opredelili smo dejavnike uspeha, kazalnike uspešnosti ter prikazali delovne procese s pomočjo diagramov poteka.
Found in: ključnih besedah
Keywords: spremembe, upravljanje, informacijski sistemi, COBIT 5, ITIL, ISO, GAMP
Published: 24.08.2018; Views: 2174; Downloads: 136
.pdf Fulltext (1,51 MB)

10.
Sistemi vodenja kakovosti - ISO 9001
Rok Železnik, 2017

Found in: ključnih besedah
Keywords: ISO standardi, kakovost, metode zagotavljanja kakovosti, proizvodi, storitve, organizacija, standardi
Published: 16.05.2019; Views: 2751; Downloads: 107
.pdf Fulltext (1,50 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top