Repository of colleges and higher education institutions

New documents in ReVIS:

23.07.2024FUDSotherREVITALIZACIJA URBANEGA OBMOČJA STARE PORODNIŠNICE V POSTOJNI
22.07.2024FOŠotherVpliv dela od doma na motivacijo zaposlenih v IT-organizacijah
22.07.2024FOŠotherOcenjevanje dobavitelja v sodobni organizaciji
22.07.2024FOŠotherSodelovalna komunikacija med vodjo in podrejenimi znotraj organizacije
22.07.2024FOŠotherOptimizacija skladiščnih procesov v organizaciji
22.07.2024FOŠotherJezikovne in medkulturne ovire v organizacijah
22.07.2024FOŠotherVpliv stresa na zadovoljstvo pri delu
22.07.2024FOŠotherKomunikacija kot faktor zadovoljstva pri delu
22.07.2024FOŠotherVloga in pomen Gasilske zveze Slovenije pri zagotavljanju družbene odgovornosti ob poplavah: primer poplav 2023
22.07.2024FOŠotherRavnanje z osebno energijo na delovnem mestu


The table bellow shows members of repozitory of ReVIS. Number of works inlude only works with full text (with files) in all languages. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganisationArticles and other component parts Monographs and other completed worksPerformed works (events) All
AllNewAllNewAllNewAllNew
AMEU - Alma Mater Europaea - ECM  0  0
AREMA - AREMA - Academy for logistic and management, Rogaška Slatina        
AVA - Academy of Visual Arts        
B&B - B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.        
BCN - Naklo Biotechnical Center05  5
BIC LJ - Biotechnical Educational Centre Ljubljana        
EMUNI - Euro-Mediterranean University        
EŠNM-VŠŠ - School of Economics Novo mesto, Vocational College        
EVRO-PF - Nova Univerza - European Faculty of Law  5  5
FD - Faculty of design, independent higher education institution  7  7
FDŠ - Nova Univerza - The Graduate School of Government and European Studies  0  0
FINI - Faculty of Industrial Engineering, Novo mesto  0  0
FIŠ - Faculty of Information Studies in Novo mesto  0  0
FIZIOTERAPEVTIKA - PHYSIOTHERAPEUTICA  2  2
FKPV - Faculty of Commercial and Business Sciences  5  5
FOŠ - Faculty of Organisation Studies Novo mesto  24  24
FSMŠ - Nova Univerza - Faculty of Slovenian and Internationa studies        
FUDS - School of advanced social studies00  0
FZAB - Angela Boškin Faculty of Health Care00  0
GeaCol - GEA College - Faculty of Entrepreneurship01  1
GRM-NM - Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,Višja strokovna šola in Visoka šola        
IC-M - Educational center Memory        
MFDPŠ - International School for Social and Business Studies08  8
MLC - MLC Management and Law College Ljubljana        
ŠC KRANJ - School centre Kranj        
ŠCNM - School center Novo mesto  0  0
ŠCSKS - School centre Srečka Kosovela Sežana        
TŠCMB - Maribor Technical School Center        
UNM - University of Novo mesto        
UNM FEI - University of Novo mesto - Faculty of Economics and Informatics0    0
UNM FPUV - University of Novo mesto - Faculty of Bussines and Managament Sciences00  0
UNM FS - University of Novo mesto - Faculty of Mechanical engineering00  0
UNM FZV - University of Novo mesto - Faculty of Health Sciences65  11
VIST - Faculty of Aplied Science  0  0
VPŠMB - Višja prometna šola Maribor        
VSS-ESCE - Vocational College Celje School of Economics        
VSŠ-ŠCLJ - School center Ljubljana - Vocational college        
VSŠESMS - School of economics Muska Sobota         
VŠGI - College of civil engineering Kranj        
VŠPI - College of Industrial Engineering        
VŠPV - Ljubljana School of Business  0  0
VŠR - College of Accounting and Finance        
VŠŠCSG - Higher Vocational College School Center Slovenj Gradec        
VŠTL - Visoka šola za transport in logistiko        
VŠVO - Environmental Protection College        
VŠZV SG - University College of Health Sciences Slovenj Gradec        
VZŠCE - College of Nursing in Celje  0  0
All *662  68
Last update: 25.07.2024
* Values in this table cannot be just added up, since a single work can be published in multiple organizations.