Repository of colleges and higher education institutions

New documents in ReVIS:

23.09.2023FUDSotherSIMPTOMI DEPRESIJE, TVEGANI VZORCI PITJA IN ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM MED GIBALNO AKTIVNIMI IN NEAKTIVNIMI DIJAKI
22.09.2023FKPVotherPristop strojnega učenja k zniževanju stroškov zamud železniškega potniškega prometa v Sloveniji
22.09.2023FKPVotherVedenjske navade potrošnikov pri nakupu produktov čiščenja odpadnih voda »MKČN« v razpršeni gradnji
22.09.2023FKPVotherTržni potencial plačilnega sistema takojšnjih plačil Flik in učinki uvedbe na kartično in gotovinsko poslovanje
22.09.2023FKPVotherStališče zaposlenih glede dela na daljavo in računalništva v oblaku
22.09.2023FKPVotherStrateško upravljanje odnosov s strankami na primeru podjetja SUS
22.09.2023FKPVotherUpravljanje s terjatvami zavarovalne premije v zavarovalnici v času zdravstvene krize covid-19
20.09.2023FUDSotherMotivacija in zadovoljstvo zaposlenih
20.09.2023FIŠotherRazvoj proceduralne generacije v okolju Unity
20.09.2023FIŠotherPomen uporabniške izkušnje (UX design) pri načrtovanju grafičnih uporabniških vmesnikov


The table bellow shows members of repozitory of University of Nova Gorica. Number of works inlude only works with full text (with files) in all languages. Theses of bolonia study programme are also included. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganizationArticles and other component parts Monographs and other completed worksPerformed works (events) All
AllNewAllNewAllNewAllNew
AVA - Academy of Visual Arts         
ECM - Alma Mater Europaea - ECM  0  0
EVRO-PF - Nova Univerza - European Faculty of Law  18  18
FD - Faculty of design, associated member of University of Primorska  0  0
FDŠ - Nova Univerza - The Graduate School of Government and European Studies  3  3
FINI - Faculty of Industrial Engineering, Novo mesto  0  0
FIŠ - Faculty of Information Studies in Novo mesto  2  2
FIZIOTERAPEVTIKA - PHYSIOTHERAPEUTICA  0  0
FKPV - Faculty of Commercial and Business Sciences  7  7
FOŠ - Faculty of Organisation Studies Novo mesto        
FSMŠ - Nova Univerza - Faculty of Slovenian and Internationa studies        
FUDS - School of advanced social studies        
FZAB - Angela Boškin Faculty of Health Care049  49
GeaCol - GEA College - Faculty of Entrepreneurship00  0
MFDPŠ - International School for Social and Business Studies013  13
MLC - MLC Management and Law College Ljubljana        
ŠCNM - School center Novo mesto        
VSS-ESCE - Vocational College Celje School of Economics        
VŠGI - College of civil engineering Kranj        
VŠPI - College of Industrial Engineering        
VŠPV - Ljubljana School of Business  0  0
VŠŠCSG - Higher Vocational College School Center Slovenj Gradec        
VŠVO - Environmental Protection College        
VŠZV SG - University College of Health Sciences Slovenj Gradec        
VZŠCE - College of Nursing in Celje        
All092  92
Last update: 05.02.2020