Repository of colleges and higher education institutions

New documents in ReVIS:

30.01.2023EVRO-PFotherProjektni management zdravstvene infrastrukture
30.01.2023EVRO-PFotherKritika sodstva v ustavni demokraciji
30.01.2023EVRO-PFotherKaznivo dejanje davčne zatajitve (249. člen KZ-1) kot zakonodajni, teoretični in praktični problem
30.01.2023EVRO-PFotherVarstvo človekovega dostojanstva v civilnem izvršilnem postopku z ozirom na ustavno načelo socialne države
30.01.2023EVRO-PFotherMaterialnopravni in procesnopravni položaj otroka v postopkih po družinskem zakoniku
30.01.2023EVRO-PFotherNeustreznost sistema določanja izvršiteljev po Zakonu o izvršbi in zavarovanju v Republiki Sloveniji
27.01.2023FDŠotherIzzivi managementa v javni upravi v času epidemije COVID-19
27.01.2023FDŠotherRazvoj digitalizacije na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja
27.01.2023FDŠotherKazalniki kakovosti v zdravstvu v povezavi s Sklepom o nacionalnem razpisu za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev
27.01.2023FDŠotherSirski begunci na poti v Evropsko unijo


The table bellow shows members of repozitory of University of Nova Gorica. Number of works inlude only works with full text (with files) in all languages. Theses of bolonia study programme are also included. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganizationArticles and other component parts Monographs and other completed worksPerformed works (events) All
AllNewAllNewAllNewAllNew
AVA - Academy of Visual Arts         
ECM - Alma Mater Europaea - ECM  0  0
EVRO-PF - Nova Univerza - European Faculty of Law  18  18
FD - Faculty of design, associated member of University of Primorska  0  0
FDŠ - Nova Univerza - The Graduate School of Government and European Studies  3  3
FINI - Faculty of Industrial Engineering, Novo mesto  0  0
FIŠ - Faculty of Information Studies in Novo mesto  2  2
FIZIOTERAPEVTIKA - PHYSIOTHERAPEUTICA  0  0
FKPV - Faculty of Commercial and Business Sciences  7  7
FOŠ - Faculty of Organisation Studies Novo mesto        
FSMŠ - Nova Univerza - Faculty of Slovenian and Internationa studies        
FUDS - School of advanced social studies        
FZAB - Angela Boškin Faculty of Health Care049  49
GeaCol - GEA College - Faculty of Entrepreneurship00  0
MFDPŠ - International School for Social and Business Studies013  13
MLC - MLC Management and Law College Ljubljana        
ŠCNM - School center Novo mesto        
VSS-ESCE - Vocational College Celje School of Economics        
VŠGI - College of civil engineering Kranj        
VŠPI - College of Industrial Engineering        
VŠPV - Ljubljana School of Business  0  0
VŠŠCSG - Higher Vocational College School Center Slovenj Gradec        
VŠVO - Environmental Protection College        
VŠZV SG - University College of Health Sciences Slovenj Gradec        
VZŠCE - College of Nursing in Celje        
All092  92
Last update: 05.02.2020