Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Ovire za doseganje čezmejnosti v programih čezmejnega sodelovanja Evropske unije
Mojca Rutar, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: meje, čezmejno sodelovanje, ovire, zapletenost programov EU, Slovenija, Italija
Published: 31.08.2017; Views: 2235; Downloads: 120
.pdf Fulltext (3,36 MB)

2.
3.
4.
5.
Vpliv ZDR-1 na manjše zaposlovanje za določen čas
Leo Čotar, 2017

Abstract: Magistrsko delo ima naslov Vpliv ZDR-1 na manjše zaposlovanje za določen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas je v zadnjih letih postala najbolj razširjena oblika zaposlitve, kljub temu da se lahko sklepa izjemoma, le v primerih, določenih v ZDR-1 in drugih zakonih ter v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti. Traja praviloma določeno časovno obdobje do dveh let, nato pa ne zagotavlja trajnosti zaposlitve. Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas po ZDR je bila najbolj ugodna oblika zaposlitve za delodajalca, saj v primeru poteka take pogodbe, delavcu ni bilo treba izplačati odpravnine. Delavec prav tako ni imel pravice do odpovednega roka. Delodajalci so pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklepali tudi v primeru, ko so bili izpolnjeni pogoji za zaposlitev delavca za nedoločen čas, zato je bil 3. 3. 2013 sprejet ZDR-1, ki je začel veljati 12. 4. 2013 in je spremenil pogoje sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas. V magistrskem delu analiziram pogodbo o zaposlitvi za določen čas, prejšnje zakonske ureditve te vrste pogodbe o zaposlitvi po ZDR pa primerjam s sedanjo zakonsko ureditvijo po ZDR-1. Prikazan je delež sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas v obdobju med letoma 2010 in 2013, ko je veljal ZDR, in v obdobju med 2013 in 2016, ko velja ZDR-1. Pogodbo o zaposlitvi za določen čas primerjam s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas po ZDR-1 in po ZDR ter z ureditvijo pogodb o zaposlitvi za določen čas in nedoločen čas v Republiki Italiji. Na podlagi podatkov o številu sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas odgovarjam na vprašanje o vplivu ZDR-1 na manjše zaposlovanje za določen čas.
Found in: ključnih besedah
Keywords: delodajalci, delavci, delovna razmerja, Slovenija, Italija, magistrske naloge, bolonjski program
Published: 17.08.2018; Views: 2447; Downloads: 142
.pdf Fulltext (1,32 MB)

6.
Vpliv in spoznavanje kulturnih dimenzij v izbiri turističnega produkta na izkušnji slovenskih in italijanskih potrošnikov
Boštjan Žabar, 2021

Abstract: Kultura je zagotovo tisti del naših življenjskih navad, ki nas najbolj določa v naših simbolih, navadah, vedenjskih vzorcih, normah in vrednotah. Kultura je tista, ki nam omogoča delovanje v družbeni skupini in / ali sodelovanje z drugimi, od nas drugačnih kultur. Poznavanje kulturnih posebnosti posameznika ali družbe postaja tako vse bolj aktualno iz vidika strateških tržnih usmeritev podjetij, saj se spoznava, da ima prav kultura zelo velik vpliv na vedenje potrošnika. V raziskavi smo se usmerili v spoznavanje preferenc izbire turističnega produkta v luči različnih kulturnih značilnosti slovenskega in italijanskega naroda. Uporabljena je bila kvantitativna metodologija za preučitev dejanskih ustvarjenih nočitev turistov v različnih vrstah nastanitev, analiza preferenc in sodb s pomočjo analize rezultatov anket, ki so zadevale širšo nacionalno populacijo. Z rezultati teh izhodišč je bila izvedena kvalitativna raziskava z uporabo analize recenzij gostinskih in nastanitvenih obratov. Rezultati so nam tako dali sliko v razlikah in podobnostih populacij, katero smo nato potrdili v izhodiščih mednarodnih raziskav o kulturi, zlasti v hofstedejevih kulturnih dimenzijah. Kultura, ki determinira določene preference in ocene turističnega obrata. Kot drugo pomembno spoznanje raziskave pa smo lahko potrdili svojo metodologijo preučevanja tega fenomena kot uporabno pri odkrivanju kulturnih dimenzij v posamezni kulturi. Naloga ni sestavljena z namenom, da bi produkte, tudi turistične, prilagajali želji ali potrebam nam različne kulture. Bistvo je, da se zavedamo razlik in v tej luči znamo delovati in sodelovati. Naš proizvod pa mora ostati drugačen in poseben, vedno pa spoštljiv tudi do druge kulture. Tudi v poslu se raje odločamo, da sodelujemo z gostoljubno in sebi poznano kulturo. In prav v tem segmentu lahko dobra turistična izkušnja pomeni tudi dobro percepcijo potencialnega poslovnega partnerja. Le tako bomo lahko konkurenčni v vedno bolj globalizirani kulturi.
Found in: ključnih besedah
Keywords: medkulturni menedžment, kultura, turistični produkti, turizem, Slovenija, Italija, magistrske naloge
Published: 17.05.2022; Views: 571; Downloads: 54
.pdf Fulltext (5,09 MB)

7.
Medkulturna komunikacija: študija primera čezmejnega sodelovanja na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica
Tea Podobnik, 2022

Abstract: V magistrski nalogi obravnavamo kulturne in jezikovne razlike med Slovenci in Italijani ter zgodovinske dejavnike, ki najbolj vplivajo na čezmejno sodelovanje med njimi. Osredotočili smo se na območje Mestne občine Nova Gorica in Gorica, saj je tukaj čezmejno sodelovanje zelo razvito na političnem, institucionalnem in gospodarskem področju, zato je potreba po razumevanju dejavnikov, ki vplivajo na odnose sodelujočih, ki izhajajo iz različnih kultur, še toliko večja. Nekoč enotno območje je danes razdeljeno med dve državi, Italijo in Slovenijo. Oba naroda pa sta tu sobivala že od nekdaj in odnosi med njima so se skozi zgodovino spreminjali. Da bi lahko razumeli današnje stanje, je bilo torej potrebno pogledati tudi zgodovinski razvoj dogodkov. Pri raziskovanju smo uporabili kvalitativno metodo. Z analizo obstoječe znanstvene literature smo na osnovi medkulturnih in jezikovnih modelov štirih izbranih znanstvenikov opredelili kulturne in jezikovne razlike, ki lahko vplivajo na interakcijo v procesih čezmejnega sodelovanja. S podatki pridobljenimi v fokusni skupini pa smo ugotavljali, kako te razlike vplivajo na čezmejno sodelovanje v praksi, pri izvedbi skupnih projektov. Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti bistvene kulturne in jezikovne razlike med Slovenci in Italijani, ki definirajo dinamiko čezmejnega sodelovanja in lahko negativno vplivajo na komunikacijo med njimi. V nadaljevanju smo razvili model usposabljanja, ki bo lahko služil izvajalcem usposabljanj za pripravo programa za zaposlene na področju čezmejnega menedžmenta. Namen usposabljanja je na praktičnih primerih predstaviti ugotovljene razlike, da jih lahko udeleženci spoznajo, razumejo, se jih zavedajo in upoštevajo pri medsebojni čezmejni komunikaciji. Ciljna skupina usposabljanja so predvsem tisti, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo s pripadniki druge kulture na obravnavanem čezmejnem območju.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Slovenija, Italija, Nova Gorica, Gorica, čezmejno sodelovanje, medkulturnost, komunikacija, magistrske naloge
Published: 06.01.2023; Views: 455; Downloads: 34
.pdf Fulltext (2,45 MB)

8.
VOHALNI MARKETING ZA BLAGOVNO ZNAMKO PODJETJA KOT NAČIN NEVERBALNE KOMUNIKACIJE: ŠTUDIJA PRIMERA SLOVENIJE IN ITALIJE
Jasmina Kozel Harley, 2023

Abstract: Raziskava obravnava mednarodni vidik blagovne znamke podjetja za različne narode s pomočjo vonja – vohalnega marketinga (AromaLogo) – kot enega od kanalov neverbalne komunikacije. AromaLogo je unikaten vonj, kreiran s pomočjo eteričnih olj glede na zgodbo podjetja, njegovo vizijo, cilje, celostno grafično podobo in želen vpliv na ljudi. Raziskava vključuje gradnjo teoretičnega okvira, kjer smo na podlagi analize poslovnih kultur (Slovenije in Italije), po Hallu, Hofstedeju ter analizi GLOBE ter povezovanju teme vohalnega marketinga, kot predstavitev blagovne znamke podjetja za različne narode, iskali nove dimenzije, ki povezujejo NVK, kulturo in vohalni marketing. V kvalitativnem delu, ki smo ga naredili s pomočjo dveh fokusnih skupin, slovenske in italijanske, smo analizirali vohalni marketing – AromaLogo kot enega od načinov neverbalne komunikacije in ugotavljali njegovo primernost za predstavitev blagovne znamke podjetja ter njegovega vpliva na različne narode. Raziskovali smo tudi razlike med slovensko in italijansko poslovno kulturo ter določali smernice za poslovanje z vohalnim marketingom kot delom neverbalne komunikacije in kot delom blagovne znamke. Ugotovili smo, da zaznava vonja ni povezana s kulturo, ampak z osebnostno lastnostjo. Ločevanje med naravnimi in sintetičnimi vonji ni povezano s kulturo, zaznava vonja drugih blagovnih znamk ni povezana s kulturo. Unikaten vonj podjetja – AromaLogo ni povezan s kulturo države, vonj vpliva na koncentracijo, vzdušje in zaznavo prostora. Pri vplivu vonja na ljudi ni signifikantne razlike med slovensko, italijansko in indijsko kulturo. Obe kulturi sta občutljivi za neverbalno komunikacijo pri drugih kulturah in zaznavata vonj kot enega od elementov neverbalne komunikacije.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vohalni marketing – AromaLogo, eterična olja, neverbalna komunikacija, različni narodi, Slovenija, Italija
Published: 01.07.2023; Views: 152; Downloads: 31
.pdf Fulltext (1,91 MB)

9.
Ohranjanje identitete in asimilacija med slovenskimi izseljenkami v Italijo v preteklega pol stoletja
Jana Mikuletič, 2023

Abstract: Pričujoča magistrska naloga ilustrira obdobja izseljevanja Slovenk v Italijo v preteklega pol stoletja, natančneje v letih med 1946 in 1996. Nanaša se tudi na njihove identitetne transformacije do današnjega dne. Njihova pričevanja, pripovedi in osebni spomini ponazarjajo osebna, intimna in čustvena doživljanja selitve. Naloga nam osvetli njihove različne kraje izselitve, raznovrstne motive za odhod, njihovo udejstvovanje v novem življenjskem okolišu, raznolike izkušnje z asimilacijo in jezikovnimi ovirami v vseh letih njihovega bivanja v Italiji. Glavne ugotovitve naloge so, da so se intervjuvanke preselile predvsem zaradi dela in boljšega zaslužka, sledi ljubezenski razlog, saj so spoznale partnerja Italijana in se zato preselile v Italijo. Tam so se udejstvovale na različne načine, večina si je tam našla delo, se poročila in si ustvarila družino. Na svoje potomce so skoraj vse prenesle slovenski jezik, torej v našem primeru ne drži, da poročene z Italijani jezika na otroke niso prenesle. Malo manj kot polovica intervjuvank meni, da imajo potomci večplastne identitete, torej se danes čutijo Italijane in Slovence, medtem ko v večini same z jasnimi argumenti izrazijo slovensko identiteto tudi po vseh letih življenja v tujini.
Found in: ključnih besedah
Keywords: ženske migracije, Italija, vzroki, asimilacija, vprašanje identitete
Published: 24.10.2023; Views: 132; Downloads: 29
.pdf Fulltext (1,41 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top