Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 90
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
Strateško načrtovanje razvoja podjetja na primeru družinskega podjetja Štempihar transport
Luka Štempihar, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovalno področje diplomskega dela se navezuje na družinsko podjetje Štempihar d.o.o., katerega glavni storitvi sta transport in logistika. Cilj diplomskega dela je podati smiselne možnosti za nadaljnjo rast in razvoj podjetja. S predstavitvijo podjetja in povzetka finančnih izkazov smo orisali in analizirali trenutno stanje podjetja. Na podlagi kazalnikov poslovanja za leto 2022 smo potrdili, da ima podjetje vse možnosti za nadaljnjo rast. Na podlagi pogovora z direktorjem podjetja, trenutnih trendov in lastnih videnj smo v nadaljevanju podali smiselne možnosti za nadaljnji razvoj in rast. Ugotovitve smo podkrepili oz. ovrgli s SWOT analizo, t. i. modelom three horizons in predvidenimi kritičnimi tveganji.
Keywords: rast podjetja, razvoj podjetja, logistika, strategije, SWOT-analiza, diverzifikacija, vizija, model three horizons
Published in ReVIS: 06.06.2024; Views: 173; Downloads: 2
.pdf Full text (1,84 MB)

2.
3.
Ocena vrednosti podjetja Fitosol, d. o. o.
Kristijan Rojs, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bila narejena ocena vrednosti podjetja Fitosol, d. o. o. Cilj diplomskega dela je ugotoviti ali je podjetje smiselno obdržati in naložbo kapitalizirati skozi izplačila dividend ali naložbo prodati. V diplomskem delu so bili obravnavani ustrezni računovodski izkazi, premije in diskonti, ki so potrebni za izračun ocene vrednosti podjetja, s katerimi je bila izvedena ocena vrednosti podjetja na dan 31. 12. 2020. Ocena vrednosti družbe je bila izvedena s pomočjo metode diskontiranih denarnih tokov. Z uporabljeno metodo sta bili izračunani dve vrednosti, in sicer tržna vrednost manjšinskega deleža (483.114 EUR) in tržna vrednost večinskega deleža (572.982 EUR).
Keywords: fotovoltaika, finančna analiza, SWOT-analiza, sončna energija, vrednost podjetja, ocena vrednosti podjetja
Published in ReVIS: 01.03.2024; Views: 324; Downloads: 8
.pdf Full text (1,23 MB)

4.
5.
Načrtovanje rasti izbranega podjetja v trgovski dejavnosti
Tomaž Užmah, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je zasnovano na analizi izbranega podjetja, ki se ukvarja z uvozom, prodajo in distribucijo nadomestnih delov in dodatne opreme za osebna in lahka dostavna vozila. Zasnova diplomskega dela temelji na modelu rasti Allana Gibba (1991), ki s pomočjo orodij strateške analize analizira preteklo in sedanje poslovanje podjetja (analiza MOF), preverja potencial rasti podjetja (analiza RECoIL, analiza SWOT, matrika BCG), analizira poslovno okolje podjetja (analiza PEST-EL) in na koncu s pomočjo matrike TOWS in Ansoffove matrike nudi pomoč pri pripravi ustreznih rešitev in izbiri najprimernejše strategije za nadaljnjo rast podjetja. Cilj diplomskega dela je na podlagi orodij strateške analize oceniti in prepoznati potencial podjetja za nadaljnjo rast ter potrditi, da je za podjetje najprimernejša strategija rasti rast s koncentrično spojitvijo. Strategija, ki jo predlagamo, je koncentrična spojitev – nakup podjetja na madžarskem trgu, ki posluje v isti ali sorodni panogi.
Keywords: načrtovanje rasti, analiza MOF, analiza RECoIL, analiza SWOT, Ansoffova matrika, rast podjetja, strategija rasti.
Published in ReVIS: 22.11.2022; Views: 671; Downloads: 73
.pdf Full text (1,23 MB)

6.
7.
Analiza poslovanja in načrtovanje rasti podjetja: Ekozid, d. o. o.
Adnan Kajević, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se ukvarjali z analizo in načrtovanjem rasti podjetja Ekozid, d. o. o. Najprej smo predstavili podjetje in panogo, s katero se podjetje ukvarja. Nato smo analizirali preteklo poslovanje. Pri razumevanju zunanjih in notranjih dejavnikov na podjetje smo si pomagali različnimi analizami. Sledila je strategija rasti, v kateri smo določili cilje in plan, kako doseči te cilje v določenem roku. Naredili smo tudi finančne projekcije za naslednja leta, določili strategijo, ki najbolj odgovarja našemu podjetju, in ustvarili terminski načrt, kdaj bomo te cilje dosegali. V okviru primarne raziskave smo opravili poglobljeni intervju z direktorjem podjetja.
Keywords: Porterjeva analiza, MOF ReCoIL, PEST, SWOT, TOWS, strategija, cilji, COVID-19, rast.
Published in ReVIS: 12.11.2022; Views: 699; Downloads: 55
.pdf Full text (1,30 MB)

8.
Konceptualizacija razvoja Kulturnega društva Godba Medvode
Matej Morn, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo, ki opisuje pripravo strategije za razvoj Kulturnega društva Godba Medvode, smo napisali z namenom priprave načrta za nadaljni razvoj in rast društva. Rešitve smo oblikovali na podlagi SWOT in finančne analize ter intervjujev. Na podlagi ugotovitev smo pripravili rešitve kritičnih področij. Zaključni predlog strategije vsebuje sedem točk, ki obsegajo področja od pridobivanja novih, predvsem mladih glasbenikov do strateškega upravljanja društva. Prav tako smo pripravili marketinški načrt za oglaševanje našega največjega dogodka – božično-novoletnega koncerta. Cilj predstavitve je bil poiskati najboljši način vodenja društva ter zagotoviti njegovi dolgoročno stabilnost in rast.
Keywords: kulturno društvo, strategija, analiza SWOT, dolgoročna stabilnost, financiranje nevladnih organizacij, organizacija društva, strateško upravljanje
Published in ReVIS: 29.09.2022; Views: 655; Downloads: 43
.pdf Full text (1,40 MB)

9.
Načrtovanje rasti podjetja Conditus d. o. o.
Aleš Guzelj, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno podjetje Conditus, d.o.o., ki je bilo ustanovljeno leta 2009. Sedež ima na Bledu in je od ustanovitve v družinski lasti. Direktorica gospa Ema Pogačar je ustanoviteljica in lastnica podjetja. Podjetje je najbolj prepoznavno po blejskih kremšnitah iz naravnih sestavin. Cilj diplomskega dela je analiza trenutnega poslovanja in napoved za rast v prihodnje. V diplomskem delu smo poleg predstavitve podjetja naredili tudi analizo konkurence in trga, analizo SWOT in TOWS, analizo pest, Porterjev model ter matriko BCG. S pomočjo priloge slovenskega podjetniškega sklada smo izdelali tudi bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, denarne tokove, prodajo in stroške
Keywords: Conditus, blejska kremšnita, rast podjetja, analiza MOF, analiza RECoIL, analiza SWOT, analiza TOWS, strategija rasti.
Published in ReVIS: 20.08.2022; Views: 709; Downloads: 67
.pdf Full text (1,17 MB)

10.
Načrtovanje rasti podjetja ZIP center, d. o. o.
Jan Stres, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je oceniti trenutno stanje podjetja SIJ Zip center, d.o.o., na podlagi po-slovanja v preteklih letih, s ciljem ugotoviti in oceniti njegov potencial za nadaljnjo rast po investi-ciji v nov CNC-stroj. V okviru kvalitativne raziskave smo opravili poglobljen intervju z direktorico podjetja in podatke vključili v diplomsko delo. Postavili smo dve raziskovalni vprašanji, in sicer, katera strategija rasti je po Ansoffu najbolj primerna za podjetje ter v kolikšni meri je investicija v novo opremo finanč-no upravičena. Po Ansoffovi matriki ugotavljamo, da je za podjetje SIJ Zip center, d. o. o., najprimernejša strate-gija generične rasti. Planirani prihodki podjetja bi se z investicijo do leta 2024 povečali za 44,58 %, zato ocenjujemo, da je investicija v novo opremo finančno upravičena.
Keywords: Invalidsko podjetje, SWOT-analiza, PEST-analiza, MOF-analiza, RECoIL-analiza, BCG-matrika, rast podjetja, CNC-stroj
Published in ReVIS: 13.06.2022; Views: 796; Downloads: 51
.pdf Full text (1,04 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top