Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Načrtovanje rasti izbranega podjetja v trgovski dejavnosti
Tomaž Užmah, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je zasnovano na analizi izbranega podjetja, ki se ukvarja z uvozom, prodajo in distribucijo nadomestnih delov in dodatne opreme za osebna in lahka dostavna vozila. Zasnova diplomskega dela temelji na modelu rasti Allana Gibba (1991), ki s pomočjo orodij strateške analize analizira preteklo in sedanje poslovanje podjetja (analiza MOF), preverja potencial rasti podjetja (analiza RECoIL, analiza SWOT, matrika BCG), analizira poslovno okolje podjetja (analiza PEST-EL) in na koncu s pomočjo matrike TOWS in Ansoffove matrike nudi pomoč pri pripravi ustreznih rešitev in izbiri najprimernejše strategije za nadaljnjo rast podjetja. Cilj diplomskega dela je na podlagi orodij strateške analize oceniti in prepoznati potencial podjetja za nadaljnjo rast ter potrditi, da je za podjetje najprimernejša strategija rasti rast s koncentrično spojitvijo. Strategija, ki jo predlagamo, je koncentrična spojitev – nakup podjetja na madžarskem trgu, ki posluje v isti ali sorodni panogi.
Keywords: načrtovanje rasti, analiza MOF, analiza RECoIL, analiza SWOT, Ansoffova matrika, rast podjetja, strategija rasti.
Published in ReVIS: 22.11.2022; Views: 613; Downloads: 69
.pdf Full text (1,23 MB)

2.
Načrtovanje rasti podjetja TPV prikolice, d. o. o.
Sandi Kramberger, 2022, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomskem delu je na osnovi analize poslovanja podjetja TPV Prikolice, d. o. o., izdelan načrt rasti in predstavljen način za njegovo doseganje. Podjetje TPV Prikolice, d. o. o., je podjetje z dolgoletno tradicijo na trgu in vodilni proizvajalec prikolic v Evropi, ki letno izdela več kot 30.000 prikolic in jih trži pod lastno blagovno znamko. Cilj diplomskega dela je analizirati potencial in možnosti nadaljnje rasti poslovanja v podjetju TPV Prikolice, d. o. o., z uporabo orodij strateške analize. Cilj je tudi določiti aktivnosti in strategijo, s katero bo mogoče doseči 15-odstotno rast prihodkov v prihodnjih treh letih. Najprimernejša aktivnost za doseganje rasti prihodkov je razvoj trga in proizvoda, to je vstop na obstoječe in nove trge z novim izdelkom, to je prikolico za kampiranje. Najprimernejša strategija rasti je diverzifikacija, ki podjetju omogoča, da lahko doseže 15-odstotno rast prihodkov v prihodnjih treh letih. Podjetje TPV Prikolice, d. o. o., se mora zavedati, da se na trgu vedno znova pojavljajo nove poslovne priložnosti, ki jih je treba s preudarnimi odločitvami preoblikovati v nova področja uspeha in s tem zagotavljati vzdržen trajnostni razvoj podjetja. Zaradi sprememb na trgu v zadnjem obdobju to za podjetje predstavlja velik izziv.
Keywords: Ključne besede: analiza poslovanja, rast podjetja, strategija rasti, orodja strateške analize.
Published in ReVIS: 17.09.2022; Views: 668; Downloads: 82
.pdf Full text (759,36 KB)

3.
Načrtovanje rasti podjetja Conditus d. o. o.
Aleš Guzelj, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno podjetje Conditus, d.o.o., ki je bilo ustanovljeno leta 2009. Sedež ima na Bledu in je od ustanovitve v družinski lasti. Direktorica gospa Ema Pogačar je ustanoviteljica in lastnica podjetja. Podjetje je najbolj prepoznavno po blejskih kremšnitah iz naravnih sestavin. Cilj diplomskega dela je analiza trenutnega poslovanja in napoved za rast v prihodnje. V diplomskem delu smo poleg predstavitve podjetja naredili tudi analizo konkurence in trga, analizo SWOT in TOWS, analizo pest, Porterjev model ter matriko BCG. S pomočjo priloge slovenskega podjetniškega sklada smo izdelali tudi bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, denarne tokove, prodajo in stroške
Keywords: Conditus, blejska kremšnita, rast podjetja, analiza MOF, analiza RECoIL, analiza SWOT, analiza TOWS, strategija rasti.
Published in ReVIS: 20.08.2022; Views: 625; Downloads: 66
.pdf Full text (1,17 MB)

4.
Načrtovanje rasti podjetja MS8 d.o.o
Eva Novak, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava načrtovanje rasti podjetja MS8 d.o.o., ki ima v lasti športno trgovino Proshop in spletno trgovino proshop.si ter se ukvarja tako z maloprodajo kot tudi z veleprodajo. Podjetje je potrebovalo analize na področju panoge in trendov, marketinga, spletne trgovine ter organizacije in udeleževanja na dogodkih. Namen diplomskega dela je raziskati sedanje procese v podjetju, jih dopolniti, načrtovati nove procese, ki bodo pripomogli k rasti podjetja in v končni fazi to tudi izvajati. Končni cilj je predstaviti strategijo, ki bo na podlagi raziskav podjetju pomagala pri rasti na dolgi rok. V prvem delu sta predstavljena podjetje in njegova dejavnost, skupaj s trenutno pozicijo podjetja na trgu. V drugem, glavnem delu so predstavljene analize treh ključnih vej rasti, področje socialnih omrežij, področje organizacije in udejstvovanja na dogodkih in področje spletne trgovine. Zadnji del pa zajema strategije in finančne projekcije. Rezultati analiz so pokazali, da je bilo podjetje na določenih področjih v preteklosti premalo aktivno in s tem izgubilo stik s konkurenco. Na podlagi sodobnih smernic so tako za vsako področje posebej kreirali plane aktivnosti in jih v veliki meri tudi izvedli. Analiza rezultatov na področju socialnih omrežij in organizacije ter udejstvovanja na dogodkih je pokazala, da so bile aktivnosti uspešne in so pozitivno vplivale na prepoznavnost trgovine in posledično njeno prodajo. Poleg tega se je povečalo tudi število mlajših strank v fizični trgovini. Aktivnosti na področju spletne trgovine pa so bile v določeni meri že uspešno izpeljane, medtem ko del optimizacije še čaka na realizacijo.
Keywords: Načrtovanje rasti, analiza, strategija, športna trgovina.
Published in ReVIS: 02.09.2021; Views: 920; Downloads: 60
.pdf Full text (722,68 KB)

5.
Načrtovanje rasti podjetja Net informatika d. o. o.
Petra Krištof, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo analizirali podjetje in prikazali načrt rasti podjetja NET Informatika, d. o. o. Podjetje ima 13-letne izkušnje na področju iskanja programskih rešitev, ki svojim strankam nudi celovite storitve, hkrati pa je specializirani ponudnik programskih rešitev na področju taksi dejavnosti. V zadnjih letih beleži konstantno rast prihodkov. Diplomsko delo je razdeljeno na šest osrednjih poglavij (poglavja 2–7). Uvodnemu delu sledi drugo poglavje, kjer smo opredelili teoretična izhodišča in predstavili možne strategije rasti. V tretjem poglavju smo predstavili podjetje in panogo, v kateri podjetje posluje, ter s pomočjo analize PEST predstavili zunanje dejavnike, ki vplivajo na rast podjetja. V nadaljevanju smo se lotili podrobne tržne in finančne analize, saj sta za širitev podjetja, njegovo rast in razvoj ključni korak pregled in analiza financ podjetja ter njegovega delovanja preteklih let. Ugotovili smo, da ima podjetje dobre pogoje za nadaljnjo rast. V nadaljevanju pa smo s pomočjo analize SWOT dobili vpogled za strateške odločitve, kam usmeriti poslovanje, katere programe opustiti in katere okrepiti. V šestem poglavju smo s pomočjo Ansoffove matrike predstavili možne strategije za rast in razvoj podjetja. Glede na razmere v podjetju je za podjetje najprimernejša delna diverzifikacija z obstoječim produktom na novih tujih trgih. Glede na sposobnost podjetja, da realizira rast, smo načrte rangirali glede na potencialni dobiček, potrebne investicije in njihovo tveganje. V zadnjem delu smo navedli cilje, ki jih želi podjetje doseči z izbrano strategijo, na katerih trgih želi podjetje v prihodnosti nastopiti, kakšna je potreba po resursih, povzeli finančne rezultate, ki so jih prikazali računovodski kazalniki, ter izdelali finančni načrt podjetja v obdobju 2022 do 2024. Med izdelavo diplomskega dela sem ugotovila, da je načrtovanje rasti podjetja zelo kompleksna stvar. Kljub dobrim pripravam, poglobljenim študijam in načrtom je še vedno težko predvideti prihodnje poslovanje podjetja. Vseeno pa menim, da ima podjetje pripravljene ustrezne načine, kako doseči zastavljene cilje.
Keywords: rast podjetja, strategija rasti, sistem vodenja, taksi dejavnost, finančna analiza, analiza PEST, Ansoffova matrika, analiza SWOT, matrika TOWS.
Published in ReVIS: 23.06.2021; Views: 1133; Downloads: 65
.pdf Full text (2,13 MB)

6.
Analiza podjetja Metoxre, d. o. o.
Žiga Čevka, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na analizo podjetja Metoxre, d. o. o., na podlagi katere so narejene analize dosedanjega poslovanja in projekcije poslovanja za preoblikovanje podjetja. Diplomsko delo vsebuje različne analize in matrike. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali podjetje dobro posluje z naborom aktualnih segmentov prodaje ali pa bi bolje poslovalo, če bi svoj nabor segmentov zmanjšalo in se fokusiralo samo na nekatere segmente prodaje. Raziskava je pokazala, da so rezultati v skladu s pričakovanji, kar pomeni, da podjetje bolje posluje z aktualno strategijo poslovanja.
Keywords: Analiza RECoIL, analiza SWOT, matrika TOWS, matrika BCG, Ansoffova matrika, Porterjev model konkurenčnosti, preoblikovanje, strategija rasti.
Published in ReVIS: 17.06.2021; Views: 1124; Downloads: 96
.pdf Full text (2,79 MB)

7.
Načrtovanje rasti podjetja ZKOTZ, d. o. o.
Liza Dobrovoljc, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je osnovano na analizi poslovanja slovenskega podjetja ZkotZ, družba za marketing, d. o. o., s pomočjo katere smo pripravili strategijo za rast in razvoj podjetja. Delo temelji na modelu rasti Allana Gibba (1991), kjer analiziramo kombinacijo dejavnikov, ključnih za rast podjetja, s pomočjo orodij strateške analize, kot so: MOF-analiza, RECoIL-analiza, PEST-analiza, SWOT-analiza, TOWS-matrika, Poterjev model petih konkurenčnih sil, BCG-matrika in Ansoffova matrika. Cilj diplomskega dela je s pomočjo strateške analize ugotoviti, ali ima podjetje potencial za rast, in nato potrditi, da je za nadaljnjo rast podjetja najprimernejša strategija diverzifikacije. Najprimernejša strategija rasti za podjetje je delna diverzifikacija z razvojem proizvoda, saj je podjetje najmočnejše v razvoju novih inovativnih izdelkov in trženju teh.
Keywords: načrtovanje rasti, MOF-analiza, RECoIL-analiza, rast podjetja, diverzifikacija, PEST-analiza, strategija rasti.
Published in ReVIS: 05.11.2020; Views: 1406; Downloads: 113
.pdf Full text (2,23 MB)

8.
Analiza in načrtovanje rasti podjetja Lisca, d.d.
Špela Korošec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je zajeta analiza slovenskega podjetja Lisca, d. d., z namenom prepoznavanja in izbire primerne strategije rasti podjetja. Analiza je bila narejena s pomočjo modela Allana Gibba (1991) in orodij strateške analize, kot so analiza MOF, analiza RECoIL, analizi SWOT in TOWS, analiza PESTEL, matrika BCG in Ansoffova matrika. Cilj diplomskega dela je s pomočjo več analiz ugotoviti, ali ima podjetje potencial za rast, le-tega prepoznati, predlagati, katere strategije rasti bi bile primerne za podjetje Lisca, d. d., in se na koncu odločiti za najprimernejšo, pripraviti predstavitev le-te in prikaz možnega scenarija rasti. Izbrana strategija generične/organske rasti bo vplivala na prepoznavnost podjetja na tujih trgih in posledično na širitev trgov ter večji prihodek in dobiček.
Keywords: Rast podjetja, analiza MOF, analiza RECoIL, strategija rasti, generična/organska rast, analiza poslovanja.
Published in ReVIS: 24.10.2020; Views: 1607; Downloads: 234
.pdf Full text (7,73 MB)

9.
Načrtovanje rasti skupine Petrol
Luka Lipovec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na analizo Skupine Petrol. Na osnovi analize skupine je izpeljan načrt prihodnje rasti in razvoja skupine. Osnova, na kateri je narejena analiza, je model Allana Gibba (1991), ki uporablja moderna orodja strateške analize, kot so MOF-analiza, RECoIL-analiza v kombinaciji s SWOT-analizo, PEST-analizo, BCG-matriko, Porterjevim modelom petih konkurenčnih silnic in Ansoffovo matriko. Cilj diplomskega dela je podrobneje analizirati skupino s pomočjo zgoraj omenjenih orodij strateške analize in ugotoviti, katere strategije rasti so za skupino najprimernejše pri doseganju zastavljenih ciljev. Celotna analiza skupine temelji na preteklih letnih poročilih in podatkih temeljnih računovodskih izkazov. Za najprimernejšo strategijo rasti skupine je izbrana diverzifikacija poslovanja, ki bo imela največji finančni učinek na poslovanje skupine, saj se skupina usmerja v trajnostni razvoj in generiranja prihodkov iz različnih dejavnosti.
Keywords: analiza poslovanja, rast skupine, MOF-analiza, RECoIL-analiza, model Allana Gibba, strategija rasti, diverzifikacija.
Published in ReVIS: 04.10.2020; Views: 1779; Downloads: 216
.pdf Full text (1,11 MB)

10.
Načrtovanje rasti Numero Netherlands
Timotej Letonja, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Načrtovanje rasti Numéro Netherlands se ukvarjamo z vprašanjem nadaljnjega razvoja in rasti Numéro Netherlands, ki se je začel kot projekt v okviru dejavnosti PBQ Media, Nizozemska, pozno jeseni leta 2018. Z diplomskim delom preverjamo tezo, da bo Numéro Netherlands s svojim inovativnim pristopom uspešno prebrodil krizno obdobje, na katerega vpliva pandemija COVID-19 in postopoma dosegel višje prihodke iz prodaje oglaševalskega prostora globalnim modnim znamkam, muzejem umetnosti, turističnim/ potovalnim agencijam ipd.. Cilj diplomskega dela je na podlagi analize s pomočjo uporabe sodobnih orodij strateške analize narediti načrt za nadaljnji razvoj in rast Numéro Netherlands ter pripraviti finančne projekcije za naslednja 4 leta poslovanja. Izbrana strategija generične/organske rasti bo vplivala na prepoznavnost Numéro Netherlands na ciljnih in tudi tujih trgih, strategija rasti z razvojem proizvoda pa na uvajanje dodatne različice revije in utrjevanje spletne verzije revije ter posledično na večji prihodek in dobiček
Keywords: projekt Numéro Netherlands, analiza poslovanja, rast poslovanja, strategija rasti, generična/organska rast, rast z razvojem proizvoda
Published in ReVIS: 25.09.2020; Views: 2035; Downloads: 131
.pdf Full text (711,34 KB)

Search done in 2.08 sec.
Back to top