Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 73
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
1.
Svetovalni center za starejše
Tatjana Brigita Mohorko, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: starost, komunikacija, etika, nasilje
Published: 19.02.2016; Views: 5748; Downloads: 418
.pdf Fulltext (710,03 KB)

2.
Stališča študentov zdravstvene nege do posmrtnega odvzema organov in tkiv
Barbara Labernik, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: transplantacija, zdravstvena nega, etika
Published: 19.02.2016; Views: 4239; Downloads: 221
.pdf Fulltext (507,33 KB)

3.
Odnos medicinske sestre do umirajočega pacienta
Aldin Gazibara, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: medicinske sestre, paliativna oskrba, etika
Published: 19.02.2016; Views: 6440; Downloads: 277
.pdf Fulltext (601,52 KB)

4.
Etične dileme podjetnika - menedžerja pri zaposlovanju in odpuščanju delavcev
Miran Mežnar, 2016

Abstract: Veliko se govori o pomenu in nujnosti uveljavljanja etike na vseh področjih, vendar se pri tem pogosto pozablja, da je ravno človek temelj etike in da je etika bistvo človekovega delovanja, ki ga usmerja v iskanje dobrega in mu pomaga ustvarjati bolj prijazen svet, v katerem lahko človek so-deluje. Eno najbolj izpostavljenih področij za (ne)etično ravnanje v podjetju je tako prav področje zaposlovanja in odpuščanja delavcev. V magistrskem delu opredeljujemo odnos človeka do etike in etike do človeka. Predstavljamo opredelitev etike, namen in cilj etike, vlogo etičnih teorij ter odnos moralnih vrednot in temeljnih kreposti do etičnih norm. Poslovno etiko razumemo kot posebno področje etike, ki nam daje smernice za vedénje, obnašanje in ravnanje ter ukrepanje pri poslovanju. Pomemben je prispevek Cerkve in cerkvenega nauka pri reševanju odnosa delodajalci-delavci, saj je vplival na začetke zakonskega urejanja delavskih pravic. Etika v podjetju zastavlja številne etične dileme, ki izvirajo iz težnje po učinkovitem podjetju, zato pa prihaja do izkoriščanja delavcev. Obravnavamo ravni in vire poslovne etike, opredeljujemo razmerje med poslovno etiko in zakoni. Posebej opozorimo na negativne poslovne prakse kot posledico tranzicijskega prehoda iz totalitarističnega v demokratični sistem. Ob tem je ključna vloga in delovanje menedžerja, ki se mora zavedati pomena vrednot in sploh etike v delovanju podjetja. Kršitve etičnih standardov pomenijo menedžerjevo neetično delovanje. Ker so za vodenje podjetja odgovorni menedžerji, je od njihovega ravnanja v največji meri odvisno, v kolikšni meri se etične vrednote v podjetju spoštujejo. Zato so ključna vodila, ki so menedžerju v pomoč ob etičnih odločitvah. Zgolj dobičkarsko gledanje na področje zaposlovanja in odpuščanja delavcev je praviloma razlog za neetično ravnanje pri zaposlovanju ali odpuščanju delavcev. Zato ima pomembno vlogo pravna ureditev oziroma zakonodaja, ki ureja področje zaposlovanja in dela v Sloveniji in drugod. Ureditev sklepanja, prenehanja ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi v aktualni zakonodaji o delovnih razmerjih ne sme biti samo zakon, pač pa tudi etični standard, ki mora imeti svoj temelj v etičnosti sklepanja pogodbe o zaposlitvi tudi za določen čas. Rezultati opravljene telefonske ankete nam potrjujejo, da je za večino menedžerjev oziroma lastnikov podjetij etično ravnanje pomembno, vendar vedno ko gre za vprašanje koristi podjetja, interese lastnikov ali lastne interese, pa na etiko pogosto preprosto pozabijo. Podobno velja tudi za področje zaposlovanja ali odpuščanja delavcev.
Found in: ključnih besedah
Keywords: etika, morala, poslovna etika, poslovna morala, etične dileme, delavci, podjetje, menedžment, Slovenija, magistrske naloge
Published: 24.08.2017; Views: 4715; Downloads: 375
.pdf Fulltext (1,06 MB)

5.
Pomen božjega izročila v ustavnih ureditvah
Miran Klemen, 2015

Abstract: Magistrsko delo Pomen boţjega izroĉila v ustavnih ureditvah obravnava razmerja med religijo in drţavo v sodobnem demokratiĉnem svetu. Razmerje in medsebojni odnosi med religijo in drţavo je tema, ki je vedno aktualna, ne glede na ĉasovni okvir, v druţbah sodobnega ĉasa pa je še posebej prisotna zaradi sekularnosti demokratiĉne pluralne drţave. V sodobnih druţbah ne bi smelo biti ovir, da si vsak posameznik in druţbene skupnosti ustvarijo ţivljenje takšno, kot menijo, da je zanje najboljše, in da ga posameznik kot ĉlan skupnosti uţiva v vsej svoji polnosti. Zagotavljanje temeljnih ĉlovekovih pravic in svobošĉin je eden temeljnih postulatov, ki bi moral biti v sodobnem svetu zagotovljen vsakomur. Med te postulate nedvomno spada tudi svoboda do izraţanja vesti in veroizpovedi, ki ne sme biti odvzeta nikomur. Drţava s svojim drţavnim aparatom ne bi smela z nikakršnimi ukrepi in mehanizmi posegati v te pravice posameznika. Sodobne pluralistiĉne drţave morajo s svojimi mehanizmi zagotavljati loĉenost drţave in religije, istoĉasno pa mora drţava zagotavljati pogoje in pozitivno klimo za omogoĉanje širitve veroizpovedi in pravico do izraţanja svobode vesti. Religija in verske zadeve zagotovo ne spadajo pod ingerenco drţave, drţava pa se mora samoomejevati glede vmešavanja v verske zadeve. V tem smislu ne sme pouĉevati in poveliĉevati, še manj pa zavraĉati nobene ideologije in morale, ki ima svoje temelje v verskih naukih oz. religiji.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vera, morala, moralne vrednote, etika, svoboda vesti, veroizpoved, božje izročilo
Published: 24.08.2017; Views: 4238; Downloads: 156
.pdf Fulltext (1,57 MB)

6.
Etični izzivi univerzalnosti človekovih pravic in kulturni relativizem
Samuel Megla, 2013

Found in: ključnih besedah
Keywords: človekove pravice, etika, kulturni relativizem
Published: 31.08.2017; Views: 3123; Downloads: 157
.pdf Fulltext (1,22 MB)

7.
Moralni, etični in pravni vidik kloniranja
Elke Marks Stoper, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: Klon, matične celice, Kloniranje, etika, morala, terapevtsko kloniranje, reproduktivno kloniranje
Published: 05.09.2017; Views: 5113; Downloads: 365
.pdf Fulltext (1,62 MB)

8.
Razvoj alternativne medicine v Sloveniji kot podjetniška priložnost
Barbara Prebil, 2017

Found in: ključnih besedah
Keywords: alternativna medicina, uradna medicina, zdravilstvo, etika
Published: 21.09.2017; Views: 3636; Downloads: 142
URL Fulltext (0,00 KB)

9.
Med etiko živali in trajnostnim razvojem
Erika Matko, 2013

Found in: ključnih besedah
Keywords: etika živali, trajnostni razvoj
Published: 21.09.2017; Views: 2900; Downloads: 135
.pdf Fulltext (632,51 KB)

10.
Možnosti informacijske etike
Dušan Stošič, 2010

Found in: ključnih besedah
Keywords: etika, informacijska družba, internet, informacija
Published: 21.09.2017; Views: 2926; Downloads: 127
.pdf Fulltext (906,32 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top