Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 5 / 5
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Smiselnost investiranja v fizično zlato in srebro
Darijan Tabak, 2012

Abstract: Živimo v negotovih časih, kjer nas velika večina ne ve, za kaj bi najboljše namenila svoje težko privarčevane prihranke. Čeprav se ljudje odločajo za razna varčevanja, ki jih posiljujejo banke na podlagi kratkotrajnih vezanih vlog s fiksnimi obrestnimi merami, z naložbami v razne delnice, hranjenje denarja v papirnati obliki, še vedno pozabljamo na eno zelo poglavitno stvar, in sicer, da obstajajo tudi druge alternative, ki nam ohranijo vrednost premoženja. Ena izmed danih možnosti sta prav gotovo plemeniti kovini, kot sta zlato – ohranjevalec vrednosti in srebro – prav tako ohranjevalec vrednosti, kot tudi nepogrešljiva kovina prihodnosti, saj je zaradi svojih fizikalnih in kemijskih lastnosti nenadomestljiva v industriji. Dolgoročno investiranje v plemenite kovine nas tako lahko zaščiti pred raznimi manipulacijami trga, ki ga izvajajo velike investicijske banke.
Found in: ključnih besedah
Keywords: zlato, srebro, plemenite kovine, naložba, investijske banke, investiranje
Published: 10.08.2018; Views: 2640; Downloads: 137
.pdf Fulltext (718,17 KB)

2.
Vpliv komasacije na razvoj podeželja
Blaž Jaklič, 2017

Abstract: V magistrskem delu je predstavljen vpliv komasacije na razvoj podeželja, na primeru občine Ribnica. Komasacija je beseda, ki izhaja iz latinske besede "commassare", kar pomeni nekaj zbirati v maso. Zemljišča na določenem območju se lahko združijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da vsak lastnik dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, kot tudi gozdovi, nepozidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju in tudi naprave na teh zemljiščih. Komasacijo po namenu delimo na: komasacijo kmetijskih zemljišč, komasacijo stavbnih zemljišč in komasacijo za določanje gradbenih parcel obstoječim objektom. Po obliki izvedbe pa jo delimo na pogodbeno in upravno komasacijo. Pogodbena komasacija je tista, k se izvedbe na podlagi pogodbe vseh lastnikov, upravna pa tista, ki se izvede na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku in se z njo strinja najmanj 67 % lastnikov zemljišč oz. udeležencev. Poleg zaokrožitve posesti je naloga komasacij kmetijskih zemljišč tudi vzpostavitev nove mreže poti, ki predstavljajo optimalen dostop od kmečkih gospodarstev do obdelovalnih parcel, in ureditev vodnega režima. Izvedba komasacijskega postopka hkrati pomeni tudi pomemben prispevek k obnovi zemljiškega katastra. Ker je Slovenija od 1. 5. 2004 članica Evropske unije (v nadaljevanju EU), se mora držati določil zakonodaje in smernic EU. To velja tudi za področje urejanja kmetijskih zemljišč, kamor sodi tudi komasacija. Tudi v Republiki Sloveniji se je, tako kot v Evropi, izvedlo več komasacijskih postopkov, med drugim tudi na območju Občine Ribnica, kjer je veliko kmetijskih površin, na katerih so gozdovi, njive in travniki. Občina Ribnica je po letu 2000 začela s postopki komasacije zemljišč. V letu 2001 so se oblikovala tri komasacijska območja, in sicer Dolenja vas, Prigorica in Nemška vas, nato pa sta sledili še komasacijski območji Sajevec in Bukovica. Za vsa komasacijska območja je bila investitor Občina Ribnica. Vsi komasacijski postopki so bili do leta 2013 uspešno zaključeni. Na podlagi izvedene lastne raziskave za komasacijski območji Sajevec in Bukovica je bilo ugotovljeno, da sta bili komasaciji na teh območjih uspešni, saj se je pri tem velikost parcele znotraj komasacijskega območja povečala za 43 %, s tem pa se je število parcel na tem območju zmanjšalo za povprečno 46 %. Opažena je bila rahla rast bruto dodane vrednosti (v nadaljevanju BDV) na teh območjih, ki odraža prihodke na kmetiji z odštetimi vsemi spremenljivimi stroški. Povprečna rast BDV-ja za leti 2015 in 2016 je bila 8 %. Interesa za nakup oz. investiranje v zemljišča na teh območjih praktično ni bilo, saj območji ležita na zaščitenem območju Nature 2000. Raziskava je tudi pokazala, da na teh območjih prav tako ni mladih družin, ki bi se lahko preživljale samo s prihodki iz kmetijske dejavnosti. Iz raziskave tudi izhaja, da je starostna struktura lastnikov kmetij višja od 40 let, največ lastnikov kmetij je celo starejših od 60 let. Večina od njih ima naslednika za delo na kmetiji. Po vzoru nemških dežel bi bilo smiselno v Slovenji oblikovati komasacijske urade, ki bi imeli nalogo s pomočjo komasacije oblikovati celovito prenovo podeželja, saj bi se s tem več mladih družin, ki zdaj bivajo v mestih, odločilo za bivanje na podeželju.
Found in: ključnih besedah
Keywords: komasacija, podeželje, investiranje, evropska sredstva, razvojni projekti, Slovenija, magistrske naloge, bolonjski program
Published: 16.08.2018; Views: 2662; Downloads: 130
.pdf Fulltext (1,78 MB)

3.
Mednarodna investicijska arbitraža na podlagi prostotrgovinskih sporazumov Evropske unije
Neža Vončina, 2017

Abstract: Mednarodno investicijsko pravo in zaščita tujih investicij sta urejena v mednarodnem pravu z dvostranskimi in večstranskimi naložbenimi sporazumi, ki so nastali iz potrebe po zaščiti tujega investitorja in njegovega premoženja pred nepravno razlastitvijo na ozemlju države gostiteljice. Tuji investitorji imajo možnost uveljavljanja svojih zahtevkov pred nacionalnimi sodišči države gostiteljice ali pa lahko neposredno vložijo odškodninske zahtevke pred že obstoječimi tribunali institucionalne ali ad hoc arbitraže, omenjeni mednarodni mehanizem pa se imenuje Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Sistem mednarodne investicijske arbitraže zagotavlja strankam v sporu avtonomnost pri izbiri arbitražnega tribunala ter postopek, ki je hiter in zaupen. Vendar je praksa zadnjih let pokazala zaprt krog arbitrov, ki izdajajo nekonsistentne arbitražne odločbe, zoper katere ni obstoječega pritožbenega mehanizma. Evropska unija je pri pogajanjih za prostotrgovinske sporazume (CETA, TTIP in EU - Vietnam) tako nakazala smer razvoja mehanizma reševanja naložbenih sporov med tujim investitorjem in državo gostiteljico z uvedbo sistema naložbenega sodišča. Sodišče bo sestavljeno iz sodišča prve in druge stopnje, kjer bodo sodniki vnaprej izbrani s strani pogodbenic in bodo pristojni za reševanje naložbenih sporov na podlagi prostotrgovinskih sporazumov. Strokovne razprave pa nakazujejo nadaljnji razvoj v smeri vzpostavitve mednarodnega naložbenega sodišča, ki bo pristojno za reševanje vseh naložbenih sporov.
Found in: ključnih besedah
Keywords: mednarodno pravo, naložbe, investiranje, zunanjetrgovinska arbitraža, CETA, TTIP, EUSFTA, EUVFTA, magistrske naloge, bolonjski program
Published: 17.08.2018; Views: 2195; Downloads: 110
.pdf Fulltext (817,48 KB)

4.
Dolgoročno investiranje na podlagi notranjih vrednosti podjetij
Urban Marguč, 2018

Abstract: V magistrskem delu je predstavljeno dolgoročno investiranje na podlagi notranjih vrednosti podjetij po vzoru osredotočenega investiranja in investicijskih načel Warrena Buffetta. Razlika med investiranjem in špekuliranjem je v tem, da se pri investiranju ocenjuje vrednosti delnice na podlagi vrednosti in poslovanja podjetja, špekuliranje pa temelji na prepričanju, da bo cena delnice narasla zato, ker bo nekdo zanjo pripravljen plačati več. Med investiranjem in špekuliranjem je tanka meja, saj lahko investitor podleže močnim čustvenim tokovom, ki so prisotni na delniških trgih, če ni ustrezno pripravljen na finančne in psihološke borzne rasti in padce. Pravi investitor je redkokdaj prisiljen prodati delnice in v večini časa ne upošteva tržnih cen. Za uspešno investiranje je zelo pomembno poznavanje in razumevanje psihologije investiranja, ki zadeva močne čustvene tokove. Najbolj pogosti in najmočnejši čustvi, ki se pojavljata na borzi, sta pohlep in strah, posledica pa je pojav črednega nagona. Končna posledica naštetih pojavov pri špekulantih in nepoznavalcih borze, ki so na njej prisotni, je neracionalno obnašanje, kar povzroča izgubo. Investiranje na podlagi notranjih vrednosti podjetij ima prednost pred drugimi načini vlaganj, saj investitorju zagotavlja določeno stopnjo varnosti, ki ga obvaruje pred borznimi padci, hkrati pa mu omogoča doseganje dolgoročno visokih dobičkov oz. donosnosti na vloženi kapital. S tem povezano domnevo, da je z dolgoročnim investiranjem na podlagi notranjih vrednosti podjetij možno dosegati višje donose kot z drugimi načini investiranja, kot sta npr. aktivno portfeljsko upravljanje in indeksno investiranje, sem v predmetnem magistrskem delu potrdil. Potrdil sem tudi domnevo, ki je pravila, da je z dolgoročnim investiranjem na podlagi notranjih vrednosti podjetij možno preseči borzni indeks S & P 500.
Found in: ključnih besedah
Keywords: notranja vrednost podjetja, Buffettova načela investiranja, psihologija investiranja, investiranje, špekuliranje, potrpežljivost, špekulativni mehurčki.
Published: 27.10.2018; Views: 2014; Downloads: 125
.pdf Fulltext (1,94 MB)

5.
Donosnost investicijskih strategij
Luka Gubo, 2011

Found in: ključnih besedah
Keywords: Ekonomija, investicijske strategije, donos, hipoteza učinkovitih trgov, investiranje
Published: 09.12.2020; Views: 759; Downloads: 48
.pdf Fulltext (1,24 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top