Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Mladoletniška kriminaliteta kot sodobni varnostni in socialni problem
Klavdija Eržen, 2015

Abstract: V magistrskem delu obravnavam mladoletniško kriminaliteto. Po naši kazenski zakonodaji se mladoletnika, ki stori kaznivo dejanje, obravnava drugače kot ostale storilce kaznivih dejanj. Namen vzgojnih ukrepov in tudi kazni za mladoletnike je, da se s pomočjo in varstvom različnih institucij zagotavlja prevzgoja, vzgoja in nadaljni pravilni razvoj mladoletnika in da se tudi razvije odgovornost za postopke in dejanja mladoletnika. Vzgojne ukrepe delimo na zavodske in nezavodske. Različne institucije imajo pri izvajanju ukrepov zelo pomembno funkcijo. Pri samem izvrševanju ukrepov je potrebno ravnati v skladu z zakoni in pravilniki, ki so za to določeni. V teoretičnem delu naloge je opisana splošna ureditev kazenskega prava za mladoletnike v Sloveniji. Opisan je tudi kazenski postopek za mladoletnike, ki storijo različna kazniva dejanja, v nadaljevanju pa so opisani tudi vsi zavodski in nezavodski ukrepi. Opisani so tudi načini za preprečevanje mladoletniške kriminalitete. V nalogi je opisana mednarodna primerjava naše kazenske zakonodaje za mladoletnike s kazensko zakonodajo in ukrepi v Republiki Hrvaški. V empiričnem delu je opisano stanje kriminalitete v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški. V zaključku so opisane postavljene hipoteze in sklepne misli magistrskega dela.
Found in: ključnih besedah
Keywords: mladioletniška kriminaliteta, mladoletniki, vzgojni ukrepi, kazni, zakoni, pravilniki
Published: 24.08.2017; Views: 2283; Downloads: 133
.pdf Fulltext (1,71 MB)

2.
Sorazmernost kazni glede na stopnjo ogrožanja v cestnem prometu
Marija Grzinčič Semprimožnik, 2013

Found in: ključnih besedah
Keywords: prometna varnost, dejavniki prometne varnosti, kazni
Published: 31.08.2017; Views: 2886; Downloads: 110
.pdf Fulltext (1,28 MB)

3.
Vloga varuha človekovih pravic v slovenskih zaporih
Nika Rebec, 2013

Found in: ključnih besedah
Keywords: varuh človekovih pravic, izvrševanje zaporne kazni, zaprte osebe
Published: 12.09.2017; Views: 2256; Downloads: 112
.pdf Fulltext (924,05 KB)

4.
5.
Zagotavljanje varnosti v Zavodih za prestajanje kazni zapora preko disciplinskega kaznovanja obsojencev
Denis Perše, 2017

Abstract: Magistrska naloga se osredotoča na področje primernejše oziroma učinkovite urejenosti disciplinskih kazni po ZIKS-1. Dejstvo je, da se v praksi srečujemo s težavo, da obstoječe disciplinske kazni obsojenci ne dojemajo kot kazni in jih mešajo s instituti varnostne narave (namestitev v strožji režim prestajanja kazni). Tema magistrske naloge je precej aktualna, saj se v praksi soočamo z vprašanjem, kakšna bi lahko bila normativna ureditev disciplinskih kazni, da bi bila ustrezna in učinkovita ter da bi dosegla svoj namen. Ugotovitve ankete, izvedene med obsojenci, kažejo na to, da obsojenci varnostne ukrepe (namestitev v posebej varovan prostor, obisk za steklom) doživljajo kot kazen. Vse to kaže tudi na dejstvo, da obsojenci tisto kazen, ki jim je bila izrečena takoj, doživljajo zelo čustveno in jih močno prizadene
Found in: ključnih besedah
Keywords: Zavodi za prestajanje kazni zapora, disciplinski prestopek, disciplinska sankcija, varovanje zavoda, pravosodna policija, Zakon o splošnem upravnem postopku, Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, Slovenija, Evropska unija
Published: 07.11.2017; Views: 2576; Downloads: 161
.pdf Fulltext (1,05 MB)

6.
7.
8.
Urejenost slovenskih zavetišč za živali ter ostalih držav članic EU in problem neurejenosti zavetišč v Bosni
Maša Škrbec Zorzenone, 2020

Abstract: Kot že naslov pove, se bomo v magistrskem delu posvečali predvsem pisanju in raziskovanju delovanja zavetišč za živali pri nas, po Evropi ter v Bosni. Zanimalo nas bo, kako so urejena zavetišča v Sloveniji v primerjavi z urejenostjo zavetišč drugje po Evropi ter s kakšnimi težavami se na področju zavetišč ter uličnih psov spopadajo v Bosni. Kot veliki zagovorniki pravic živali smo se odločili, da se nekoliko bolj posvetimo tej temi ter pravicam živali in posledično na to temo napišemo tudi magistrsko delo. V svojem delu bomo opisali tudi, kako poteka delo v zavetišču za zapuščene živali, saj se bomo prostovoljno prijavili v izbrano slovensko zavetišče. Opisali bomo tudi pravice živali ter kako so le-te zajete v Zakonu o zaščiti živali, ki ga bomo podrobno razčlenili. Opisali bomo še državne in druge organe, ki se v Sloveniji borijo za pravice živali in proti mučiteljem. Tudi na evropskem področju bomo predstavili, kako se borijo za pravice živali in kako uspešni so v praksi. O Bosni pa se bomo predvsem posvetili problematiki, ki jo tamkajšnji psi in mačke doživljajo zaradi neurejenih razmer z zavetišči in tudi neurejenih aktov, ki bi zagovarjali pravice živali.
Found in: ključnih besedah
Keywords: pravice, živali, zavetišče, mučenje, kazni, Evropska unija, Bosna, BiH, prostovoljstvo, EU
Published: 11.12.2020; Views: 686; Downloads: 59
.pdf Fulltext (1022,12 KB)

9.
Projektni management resocializacije zaprtih oseb v ZPKZ Koper pridobitev NPK pomočnik kuharja
Djurica Bogdanov, 2020

Abstract: Magistrska naloga obravnava temo projektnega managementa resocializacije zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, in sicer pridobivanja NPK Pomočnik kuharja, ter predstavitev primerjave uporabe procesov projektnega managementa prikazni zapora in na trgu izobraževalnih storitev izven. V nalogi so na konkretnem primeru postopka za pridobitev NPK Pomočnik kuharja predstavljene možnosti za dodatno rabo obstoječih prostorov, opreme in kadrov znotraj ZPKZ v izobraževalne namene. Raziskovalno vprašanje daje odgovore na vprašanje, ali se procesi projektnega managementa pri projektih uvajanja izobraževalnih programov v zavodih za prestajanje kazni zapora razlikujejo od podobnih procesov izven njih. Naloga natančno predstavlja prostorske, tehnične in kadrovske možnosti ZPKZ Koper za organizacijo in izvedbo projekta usposabljanja in certificiranja zaprtih oseb za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). V nalogi so za doseganje zastavljenih ciljev uporabljeni analitična metoda in interpretacija, primerjalna in sintetična metoda ter induktivni in deduktivni pristop. Izhajajoč iz predpostavke, da sta izobraževanje in delo zaprtih pravici, ki jih je po zakonu zavod dolžan omogočiti čim večjemu številu oseb v okviru svojih zmožnosti, je obravnavana tema izkoriščanja kapacitet,sredstev in obstoječih kadrov za izvedbo različnih programov izobraževanja aktualna in nujno potrebna za njihovo zagotavljanje. Največjo omejitev pri obravnavani temi pa predstavljajo posebni varnostni ukrepi, ki veljajo znotraj zavoda: omejitev uporabe telekomunikacijskih naprav, istočasna prisotnost posameznih oseb v istem prostoru, vnos opreme in repromaterialov, potrebnih za izvedbo programov, usklajevanje z ostalimi aktivnostmi zaprtih oseb v okviru dnevnega reda ZPKZKP,...
Found in: ključnih besedah
Keywords: projekt, resocializacija, usposabljanje, obsojenci, certificiranje, rezultat, NPK, nacionalna poklicna kvalifikacija, zavod za prestajanje kazni zapora
Published: 18.02.2021; Views: 850; Downloads: 53
.pdf Fulltext (1,01 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top